Zaloguj

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Rozkaz L. 19/2004

Warszawa, 29 grudnia 2004 r.

Rozkaz L. 19/2004

1. Zarzadzenia i informacje
1.2. Informacje
1.2.1. Informuję, że komenda hufca w dniu 22 grudnia 2004 r. przyjęła następujące uchwały:
• Regulamin pracy komendanta i komendy hufca.
• Zasady hostingu stron i kont pocztowych dla środowisk i instruktorów Hufca.
• Zasady przyjmowania wpłat z tytułu 1% podatku PIT za 2004 rok.

2. Hufiec
2.1. Zwolnienia w komendzie hufca
2.1.1. Zwalniam na własną prośbę phm. Małgorzatę KOWALEWSKĄ z funkcji członka Komisji Stopni Instruktorskich z dniem 27 grudnia 2004 r.
Dziękuję druhnie Małgorzacie za zaangażowanie w pracę Komisji i życzę satysfakcji w dalszej służbie instruktorskiej.
2.2. Mianowania w komendzie hufca
2.2.1. Mianuję na funkcje:
• namiestniczki zuchowej – phm. Aleksandrę KOZUBSKĄ,
• namiestnika harcerskiego i starszoharcerskiego – phm. Marcina BEDNARSKIEGO,
• namiestniczki wędrowniczej – pwd. Zuzannę ZALESKĄ.
2.2.2. Mianuję na funkcję wicenamiestniczki zuchowej:
• phm. Iwonę BRZÓZKĘ,
• phm. Katarzynę KUŚ.
2.2.3. Mianuję na funkcję członka Komisji Stopni Instruktorskich druhów:
• phm. Olgierda ANNUSEWICZA,
• hm. Radosława MORKA,
• hm. Pawła WESZPINSKIEGO.

3. Drużyny
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Zwalniam druha Szymona PATATYNA z funkcji drużynowego 128 WDH „Wędrowcy" oraz pwd. Magdalenę JASTRZĘBSKĄ z pełnienia obowiązków opiekuna tej drużyny. Dziękuję druhnie i druhowi za pełnioną służbę.
3.3.2. Mianuję druhnę Aleksandrę KAHL drużynową 128 WDH „Wędrowcy".

7. Mianowania instruktorów
7.1. Zamknięcia próby na stopień przewodniczki/przewodnika
7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 8 grudnia 2004 r. zamykam z wynikiem negatywnym próbę na stopień przewodniczki druhnom Kalinie KAŹMIERSKIEJ oraz Agacie LISZCE.
7.3. Zamknięcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza
7.3.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 8 grudnia 2004 r. zamykam z wynikiem negatywnym próbę na stopień podharcmistrzyni pwd. Magdalenie JEŻEWSKIEJ.

Czuwaj!

hm. Grzegorz Całek

Rozkaz L. 18/2004

Warszawa, 20 grudnia 2004 r.

Rozkaz L. 18/2004

1. Zarządzenia i informacje

1.2. Informacje

1.2.1. Podaję do wiadomości, że Zjazd Nadzwyczajny Hufca w dniu 6 grudnia 2004 r. wybrał następujące władze Hufca:

Komendant Hufca: hm. Grzegorz CAŁEK

Komenda Hufca:
• phm. Małgorzata MAJKOWSKA – zastępczyni komendanta
• phm. Jacek GAŁKIEWICZ – skarbnik
• pwd. Aleksandra KOZUBSKA
• phm. Marcin BEDNARSKI
• pwd. Zuzanna ZALESKA
• phm. Jarosław WIŚNIEWSKI
• phm. Sebastian MEITZ

Komisja Rewizyjna Hufca:
• hm. Radosław MOREK – przewodniczący
• phm. Katarzyna BARTOSIEWICZ
• phm. Tomasz BERDOWSKI
• phm. Piotr BUCZEK
• phm. Michał GRZEŚLAK
• pwd. Konrad RACZYK

1.2.2. Podaję do wiadomości, że w dniu 6 grudnia 2004 r. hm. Jerzy WARTENBERG złożył rezygnację z mandatu członka Sądu Harcerskiego Hufca.

7. Mianowania instruktorów
7.1. Zamknięcia próby na stopień przewodniczki/przewodnika
7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 8 grudnia 2004 r. zamykam próbę, przyznaję stopień przewodniczki i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego druhnę Katarzynę CHRZCZANOWICZ.

7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika
7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 8 grudnia 2004 r. otwieram próbę na stopień przewodnika druhowi Michałowi MACIĄGOWI (305 WDSth), opiekunka próby – phm. Maria MAJKOWSKA.

7.3. Zamkniecie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza
7.3.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 8 grudnia 2004 r. zamykam próbę i przyznaję stopień podharcmistrzyni:
• pwd. Iwonie BRZÓZCE
• pwd. Aleksandrze KOZUBSKIEJ
• pwd. Katarzynie KUŚ.

Czuwaj!

hm. Grzegorz Całek

Rozkaz L. 17/2004

Warszawa, 6 grudnia 2004 r.

Rozkaz L. 17/2004

 

Druhny i Druhowie!

Od Zjazdu, gdzie Waszą decyzją zostałam komendantką Hufca Warszawa-Żoliborz, upłyną rok. Owocnej pracy i czasu było i wiele i mało. Nie wszystko wyszło tak, jak sobie to zaplanowałam przed objęciem funkcji komendanta.

Druhny i Druhowie, dziekuję Wam wszystkim za współpracę, tym którzy swą służbę pełnią do dziś i tym, dla których ta harcerska służba już się skończyła.

Życzę Wam, abyście w Waszej dalszej pracy zawsze kierowali się Prawem i Przyrzeczeniem Harcerskim. Żebyście zawsze stawiali na pierwszym miejscu dobro Waszych podopiecznych - zuchów i harcerzy.

Służba pełniona na rzecz innych to rzecz nie łatwa.

Życzę Wam wytrwałości, odwagi w podejmowaniu decyzji oraz jak najwięcej sukcesów na polu harcerskiej działalności.

 

1. Zarządzenia i informacje

1.2. Zgodnie z pkt 18 Ordynacji Wyborczej Związku Harcerstwa Polskiego uzupełniam listę uczestników Zjazdu Hufca: 

 1. pwd. Piotr STANISŁAWSKI - Szczep 293 WDHiZ.

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody

Przyznaję brązowy Laur Drużynowego

  1. pwd. Bartosz BRACH - 253 WGZ
  2. pwd. Ewa BORYS - 77 WDH
  3. pwd. Małgorzata PUCHALSKA - 423 WDHiGZ
  4. pwd. Alicja KOMAR - 305 WDHiGZ
  5. pwd. Przemysław JACZEWSKI - 305 WDHiGZ
  6. pwd. Konrad TARNOPOLSKI - 305 WDHiGZ
  7. pwd. Dorota GLIŃSKA - 305 WDHiGZ
  8. pwd. Milena KURASIEWICZ - 305 WDHiGZ
  9. pwd. Anna MAKOWIECKA - 305 WDHiGZ
  10. pwd. Magdalena SADOWSKA - 305 WDHiGZ

    

Przyznaję srebrny Laur Drużynowego

  1. phm. Anna BELCARZ - 119 WDHiGZ
  2. phm. Marta JASIŃSKA - 253 WDHiGZ
  3. phm. Agnieszka WĘGRZYCKA - 119 WDHiGZ
  4. pwd. Jerzy KOCERKA - 423 WDHiGZ
  5. pwd. Anna STASIAK - 423 WDHiGZ
  6. pwd. Renata RZECHUŁA - 423 WDHiGZ

    

Przyznaję złoty Laur Drużynowego

  1. phm. Karol BERNATEK - 350 WDHiGZ

    

Przyznaję Laur Instruktorski

  1. hm. Agnieszka KALIŃSKA-BRZUSKA
  2. hm. Maria SOKOŁOWSKA
  3. phm. Jacek GAŁKIEWICZ
  4. phm. Małgorzata KOWALEWSKA
  5. phm. Aleksandra ŁOPATEK
  6. phm. Jarosław WIŚNIEWSKI
  7. phm. Grażyna JACKOWICZ
  8. phm. Tomasz BERDOWSKI
  9. phm. Elżbieta KOCERKA
  10. phm. Katarzyna MAJKOWSKA
  11. phm. Małgorzata GŁADYŚ
  12. phm. Piotr BUCZEK
  13. phm. Juliusz KUCHARSKI

    

Przyznaję odznaczenie "Zasłużony dla Hufca"

  1. p. Władysław WESOŁOWSKI

    

 

Czuwaj!

hm. Magdalena Gębura

 

 

 

Rozkaz L. 16/2004

Warszawa, 29 listopada 2004 r.

Rozkaz L. 16/2004

1. Zarządzenia i informacje
1.2. Zgodnie z pkt. 18 Ordynacji Wyborczej Związku Harcerstwa Polskiego uzupełniam listę
uczestników Zjazdu Hufca:

1. pwd. Alicja Kwiatkowska, drużynowa 77 WDstH "Wichry"

3. Drużyny
3.2. Zmiany organizacyjne
3.2.1. Podaję do wiadomości wykaz gromad i drużyn Hufca ZHP Warszawa Żoliborz na rok 2004/2005:
• 77 Warszawska Drużyna Starszoharcerska "Wichry", pwd. Alicja Kwiatkowska
3.2.2. Otwieram okres próbny gromadzie 424 WGZ działającej przy Szkole Podstawowej w Izabelinie
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Mianuję drużynowym 424 WGZ dh. Piotra Stępnia, opiekun phm. Dorota Szturm de Hirszfeld

8. Zaliczanie służby instruktorskiej
8.1.Zgodnie z Regulaminem zaliczania służby instruktorskiej - zaliczam służbę instruktorską za rok 2003/2004 następującym druhnom i druhom:

1. phm. Karol Bernatek
2. pwd. Agata Gębura

Czuwaj!

hm. Magdalena Gębura

Rozkaz L. 15/2004

Warszawa, 22 listopada 2004 r.

Rozkaz L. 15/2004

1. Zarządzenia i informacje
1.2. Zgodnie z pkt. 18 Ordynacji Wyborczej Związku Harcerstwa Polskiego uzupełniam listę uczestników Zjazdu Hufca:
1. pwd. Magdalena Kowalczyk – przewodnicząca 424WKH „Lisowczycy"

3. Drużyny
3.2. Zmiany organizacyjne
3.2.1. Podaję do wiadomości wykaz gromad i drużyn Hufca ZHP Warszawa Żoliborz na rok 2004/2005:
• 424WKH „Lisowczycy", przewodnicząca pwd. Magdalena Kowalczyk

8. Zaliczanie służby instruktorskiej
8.1. Zgodnie z Regulaminem zaliczania służby instruktorskiej - zaliczam służbę instruktorską za
rok 2003/2004 następującym druhnom i druhom:

1. pwd. Magdalena Kowalczyk
2. pwd. Tomasz Krukowicz

14. Sprostowania
14.1. Informuję, że w rozkazie L14/2004 z dnia 15.11.2004r. w punkcie 1.2. podpunkt 7 i 8 nie podano pełnionej funkcji w środowisku. Było: phm. Jadwiga Pietraszczyk - 125 WWD „Burza"; phm. Maciej Pietraszczyk - 125 WDW "Szturmowa Drużyna Ratowniczo-Interwencyjna GROM" powinno być: phm. Jadwiga Pietraszczyk – drużynowa 125 WWD „Burza"; phm. Maciej Pietraszczyk – drużynowy 125 WDW "Szturmowa Drużyna Ratowniczo-Interwencyjna GROM".

Czuwaj!

hm. Magdalena Gębura