Zaloguj

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Rozkaz specjalny L. 3/2005

Warszawa, 6 grudnia 2005 r.

Rozkaz specjalny L. 3/2005

 

Druhny i Druhowie!

 

Z troski o jak najwyższy poziom kształcenia w naszym Hufcu

oraz rozwój naszej wspólnoty instruktorskiej,

nawiązując do najlepszych tradycji kształceniowych ZHP,

w szczególności kursów podharcmistrzowskich Szarych Szeregów

– legendarnej „Szkoły za lasem",

w 89. rocznicę urodzin hm. Jana Rossmana

 

powołuję

Żoliborską Szkołę Instruktorską

im. harcmistrza Jana Rossmana

 

Niech jej praca będzie świadectwem naszej dbałości

o rozwój kadry instruktorskiej Hufca,

a jednocześnie dowodem naszej pamięci i czci

składanej jednemu z najwybitniejszych instruktorów

w blisko stuletniej historii Harcerstwa.

 

 

Czuwaj!

hm. Grzegorz Całek

Rozkaz specjalny L. 2/2005

Warszawa, 1 września 2005 r.

Rozkaz specjalny L. 2/2005

 

Druhny i Druhowie komendanci kolonii i obozów, programowcy, oboźni i wszyscy inni, którzy pełniliście funkcje instruktorskie w czasie wakacji!

Pragnę gorąco Wam podziękować za Waszą służbę podczas tegorocznej Akcji Letniej. Dziękuję za zdobyte gwiazdki i stopnie, za nowe sprawności, za niepowtarzalne wspomnienia zuchów i harcerzy, za uśmiech naszych wychowanków, a nade wszystko za ich bezpieczny pobyt na harcerskich wakacjach i szczęśliwy powrót do domów.

Mam nadzieję, że obozy i kolonie, oprócz fizycznego zmęczenia, dały Wam także ogromną satysfakcję i psychiczną siłę do dalszej pracy. Życzę Wam w nowym roku harcerskim satysfakcji i wielu, wielu sukcesów wychowawczych.

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody

Za wzorową służbę instruktorską podczas Harcerskiej Akcji Letniej 2005 wyróżniam następujące druhny i następujących druhów:

 • phm. Tomasz BERDOWSKI (423)
 • pwd. Bartosz BRACH (253)
 • phm. Iwona BRZÓZKA (252)
 • Grzegorz CZOPOWICZ (305)
 • Olga DEPCZYŃSKA (305)
 • phm. Katarzyna DRYGIEL (381)
 • Barbara DZIWANI (56)
 • pwd. Katarzyna GĘBURA (350)
 • phm. Elżbieta KOCERKA (423)
 • pwd. Alicja KOMAR (305)
 • phm. Maria MAJKOWSKA (305)
 • pwd. Monika MARKS (127)
 • Beata RADOWSKA (423)
 • Monika STĘPNIAK (254)
 • Agnieszka WOŁKOWICZ (305).

 

Czuwaj!

hm. Grzegorz Całek

Rozkaz specjalny L. 1/2005

Warszawa, 4 stycznia 2005 r.

Rozkaz specjalny L. 1/2005

 

 

Druhny i Druhowie!

W dniu 2 stycznia br. odszedł na Wieczną Wartę zasłużony instruktor naszego Hufca

harcmistrz Karol Kowalski

Przez ponad 40 lat swojej instruktorskiej służby pełnił liczne funkcje w naszym Hufcu. Niektórzy z nas pamiętają Go jeszcze jako drużynowego 117 WDH, komendanta Szczepu 252 WDH im. Janka Bytnara czy instruktora Komendy Hufca. Dla większości z nas pozostanie w pamięci jako przewodniczący Komisji Historycznej Hufca badający i utrwalający dzieje żoliborskiego harcerstwa, a także wieloletni przewodniczący Komisji Rewizyjnej Hufca oraz Sądu Harcerskiego Hufca – życzliwie służący swoją radą i doświadczeniem.

Za swoje zasługi został uhonorowany wieloma odznaczeniami, m.in. Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a także najwyższym odznaczeniem ZHP – Złotym Krzyżem „Za zasługi dla ZHP".

Odszedł od nas instruktor, który całym swoim życiem kierował się zasadami zawartymi w Harcerskim Przyrzeczeniu i Prawie.

 

Druhny i Druhowie!

1. Ogłaszam miesięczną żałobę na terenie Hufca ZHP Warszawa Żoliborz.

2. Polecam okryć kirem sztandary harcerskie.

3. Polecam założyć czarne opaski na krzyże harcerskie.

 

Czuwaj!

hm. Grzegorz Całek

Rozkaz L. 25/2005

Warszawa, 27 grudnia 2005 r.

Rozkaz L. 25/2005

 

2. Hufiec

2.3.1. Powołuję komendę kursu „Cztery strony świata" odbywającego się w terminie 27 grudnia 2005 r. – 20 lutego 2006 r. w składzie:

 • phm. Aleksandra KOZUBSKA – komendantka kursu drużynowych zuchowych
 • phm. Marcin BEDNARSKI – komendant kursu drużynowych harcerskich
 • phm. Zuzanna ZALESKA – komendantka warsztatów wędrowniczych
 • phm. Małgorzata MAJKOWSKA – komendantka kursu podharcmistrzowskiego.

3. Drużyny

3.2. Zmiany organizacyjne

3.2.1. Otwieram okres próbny:

 • 126 WGZ działającej przy Szkole Podstawowej nr 53 przy ul. Rudzkiej 6
 • 254 WDS działającej przy Szkole Podstawowej nr 293 przy ul. Kochanowskiego 8.

3.2.2. Rozwiązuję 423 WGZ „Przyjaciele Zielonego Lasu".

3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych

3.3.1. Zwalniam:

 • dh. Olgę BASIK z funkcji drużynowej 423 WGZ „Przyjaciele Zielonego Lasu"
 • pwd. Małgorzatę Witaszek z funkcji drużynowej 423 WDH „Hakuna Makata".

3.3.2. Mianuję:

 • pwd. Aleksandrę TABASZEWSKĄ na funkcję drużynowej 423 WDH „Hakuna Makata"
 • dh. Michała GAJOWCA na funkcję drużynowego próbnej 126 WGZ
 • phm. Konrada RACZYKA na funkcję drużynowego próbnej 254 WDS.

 

Czuwaj!

hm. Grzegorz Całek

Rozkaz L. 24/2005

Warszawa, 19 grudnia 2005 r.

Rozkaz L. 24/2005

 

7. Mianowania instruktorów

7.1. Zamknięcia próby na stopień przewodniczki/przewodnika

7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 12 października 2005 r. zamykam próbę, przyznaję stopień przewodniczki i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego druhnę Magdalenę SKOMOROWSKĄ (350).

7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika

7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 14 grudnia 2005 r. otwieram próbę na stopień przewodniczki następującym druhnom:

 • Aleksandra KUREK (253), opiekun próby – phm. Marta JASIŃSKA
 • Joanna MARYNIAK (128), opiekun próby – hm. Jacek GAŁKIEWICZ.

7.2.2. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 14 grudnia 2005 r. otwieram próbę na stopień przewodnika druhowi Adamowi WĘGROWSKIEMU (253), opiekun próby – phm. Marta JASIŃSKA.

7.3. Zamknięcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza

7.3.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 14 grudnia 2005 r. zamykam próbę i przyznaję stopień podharcmistrzyni pwd. Monice MARKS (127).

7.4. Otwarcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza

7.4.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 14 grudnia 2005 r. otwieram próbę na stopień podharcmistrzyni pwd. Alicji KOMAR (305), opiekun próby – hm. Jerzy WARTENBERG.

7.4.2. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 14 grudnia 2005 r. otwieram próbę na stopień podharcmistrza pwd. Pawłowi BŁASIAKOWI (330), opiekun próby – hm. Ewa SŁUŻAŁA.

7.5. Przyjęcie w poczet instruktorów

7.5.1. Przyjmuję w poczet instruktorów ZHP:

 • pwd. Wojciecha PUCHACZA (305) – z dniem 20 listopada 2005 r.
 • pwd. Justynę SZLACHETKO (253) – z dniem 27 listopada 2005 r.

8. Zaliczanie służby instruktorskiej

8.1 Zaliczam służbę instruktorską za rok 2004/2005 następującym druhnom:

 • pwd. Małgorzata MECH
 • phm. Magdalena STANKIEWICZ.

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody

Udzielam pochwały phm. Katarzynie KUŚ oraz pwd. Magdalenie ZADRÓŻNEJ za przygotowanie i przeprowadzenie kursu zastępowych. Dziękuję także pwd. Aleksandrze KAHL oraz dh. Oldze LINOWSKIEJ za pomoc w przeprowadzeniu tego kursu.

13. Inne

Informuję, że do czynnej służby powróciła hm. Katarzyna WOJDYLAK i podjęła służbę w szczepie 423.

 

Czuwaj!

hm. Grzegorz Całek