Zaloguj

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Rozkaz L. 20/2006

Warszawa, 20 grudnia 2006 r.

Rozkaz L. 20/2006

 

2. Hufiec

2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów

2.3.1. Powołuję komendę kursu odbywającego się w miesiącach grudzień 2006 r. – luty 2007 r. w składzie:

 • phm. Aleksandra KOZUBSKA – komendantka kursu drużynowych zuchowych
 • phm. Zuzanna ZALESKA – komendantka kursu drużynowych harcerskich
 • phm. Monika MARKS – komendantka kursu przewodnikowskiego
 • hm. Małgorzata MAJKOWSKA – komendantka całości kursu.

11. Kary organizacyjne

11.1. W związku z drastycznym przekroczeniem terminów rozliczenia tegorocznych obozów, zgodnie z § 27 ust. 1 i 2 Statutu ZHP, udzielam kary w postaci zakazu pełnienia funkcji związanych z odpowiedzialnością finansową podczas akcji letniej i zimowej na okres jednego roku druhom Krzysztofowi MATYSIAKOWI (254) oraz Arturowi DĄBROWSKIEMU (293).

13. Inne

13.1. Ogłaszam, że decyzją z dnia 28 listopada 2006 r. Kapituła Stopni Wędrowniczych:

 • zatwierdziła i otworzyła próbę na stopień harcerza orlego pwd. Jakubowi ROSZKOWSKIEMU (127)
 • zamknęła próbę i przyznała stopień harcerki orlej pwd. Monice Stępniak (254).

 

Czuwaj!

hm. Grzegorz Całek

Rozkaz L. 19/2006

Warszawa, 18 grudnia 2006 r.

Rozkaz L. 19/2006

 

2. Hufiec

2.2. Mianowania w komendzie hufca

2.2.1. Mianuję pwd. Katarzynę CHRZCZANOWICZ na funkcję wicenamiestniczki zuchowej.

3. Drużyny

3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych

3.3.1. Zwalniam z funkcji drużynowej 119 WDH „Panta rhei" pwd. Martę BŹDZION. Dziękuję Ci Marto za Twój trud włożony w prowadzenie drużyny.

3.3.2 Mianuję na funkcję drużynowego 119 WDH „Panta rhei" pwd. Tomasza SOWIŃSKIEGO.

3.3.3. Zatwierdzam na bieżący rok harcerski 305 WDS „Bór" oraz mianuję jej drużynową pwd. Ritę CALDERARO.

7. Mianowania instruktorów

7.1. Zamknięcia próby na stopień przewodniczki/przewodnika

7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 13 grudnia 2006 r. zamykam z wynikiem negatywnym próbę na stopień przewodnika druhowi Grzegorzowi SKONIECZNEMU (125).

7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika

7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 13 grudnia 2006 r. otwieram próbę na stopień przewodniczki następującym druhnom:

 • Agata OKULICZ-KOZARYN (252), opiekunka próby – phm. Monika MARKS
 • Alina WASIELEWSKA (254), opiekunka próby – hm. Agnieszka KALIŃSKA-BRZUSKA.

7.2.2. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 13 grudnia 2006 r. otwieram próbę na stopień przewodnika druhowi Emilowi WOJTKIELEWICZOWI (254), opiekunka próby – phm. Iwona BRZÓZKA.

8. Zaliczanie służby instruktorskiej

8.1 Zaliczam służbę instruktorską za rok 2005/2006 następującym druhom:

1. phm. Michał GRZEŚLAK

2. phm. Bartłomiej KORNATOWSKI

3. pwd. Tomasz KRUKOWICZ.

 

Czuwaj!

hm. Grzegorz Całek

Rozkaz L. 18/2006

Warszawa, 30 listopada 2006 r.

Rozkaz L. 18/2006

 

2. Hufiec

2.2. Mianowania w komendzie hufca

2.2.1. Mianuję phm. Iwonę BRZÓZKĘ na funkcję członka Komisji Stopni Instruktorskich.

3. Drużyny

3.2. Zmiany organizacyjne

3.2.1. Zwalniam z funkcji drużynowego 330 WDW „Ostatnia Baszta Caballari" pwd. Pawła BŁASIAKA.

Dziękuję Ci Pawle za służbę na funkcji drużynowego i życzę sukcesów w budowaniu szczepu.

3.2.2. Na wniosek zbiórki konstytucyjnej 330 WDW „Ostatnia Baszta Caballari" z dnia 24 listopada br. mianuję na funkcję drużynowej 330 WDW „Ostatnia Baszta Caballari" druhnę Agatę KOZIOŁ.

7. Mianowania instruktorów

7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika

7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 18 października 2006 r. otwieram próbę na stopień przewodnika następującym druhom:

 • Michał GAJOWIEC (126), opiekunka próby – hm. Małgorzata MAJKOWSKA
 • Dariusz WIJAS (119), opiekun próby – hm. Jacek GAŁKIEWICZ.

8. Zaliczanie służby instruktorskiej

8.1 Zaliczam służbę instruktorską za rok 2005/2006 hm. Urszuli LEWANDOWSKIEJ oraz phm. Sebastianowi MEITZOWI.

 

Czuwaj!

hm. Grzegorz Całek

Rozkaz L. 17/2006

Warszawa, 20 listopada 2006 r.

Rozkaz L. 17/2006

 

1. Zarządzenia i informacje

1.2. Informacje

1.2.1. Informuję, że w dniu 9 listopada 2006 r. hm. Katarzyna MAJKOWSKA złożyła rezygnację z mandatu członka Komendy Hufca – zgodnie z § 43 ust. 2 pkt 2 Statutu ZHP.

3. Drużyny

3.2. Zmiany organizacyjne

3.2.1. Zatwierdzam na bieżący rok harcerski następujące gromady zuchowe i mianuję ich drużynowych:

 • 305 WGZ „Przyjaciele Pana Kleksa" – drużynowa pwd. Olga DEPCZYŃSKA
 • próbna 423 WGZ „Dębowi przyjaciele" – drużynowa dh. Urszula BRZEZIŃSKA.

3.2.2. Zatwierdzam na bieżący rok harcerski następujące drużyny harcerskie i starszoharcerskie i mianuję ich drużynowych:

 • 293 WDS „Szperacze" – drużynowa pwd. Katarzyna KAWKA
 • 305 WDH „Athabaska" – drużynowy pwd. Wojciech PUCHACZ
 • 350 WDH „Kodama" – drużynowa pwd. Magdalena SKOMOROWSKA
 • 350 WDS „Bór" – drużynowa dh. Katarzyna POPIOŁEK
 • 357 WDH – drużynowa pwd. Kinga ZABIELSKA
 • 423 WDH „Ogniki" – drużynowa dh. Katarzyna GOLIWAS
 • 423 WDH „Szafirki" – drużynowy dh Bartosz OLSZEWSKI, opiekun Anna KOWALCZYK
 • próbna 423 WDH „Sprzysiężenie Górskiego Kamienia" – drużynowa phm. Elżbieta KOCERKA
 • 423 GWDS „Mrowisko" – drużynowa dh. Marianna IREK
 • 423 WDS „Leśne Bractwo" – drużynowy pwd. Maciej PAWŁOWSKI.

3.2.3. Zamykam z wynikiem negatywnym okres próbny 8 WDW i zwalniam z funkcji jej drużynowego pwd. Jakuba SIECZKO.

5. Szczepy, związki drużyn

5.2. Powołania i rozwiązania szczepów, związków drużyn

5.2.1. Zatwierdzam na bieżący rok harcerski szczep 350 WDHiGZ.

5.3. Zwolnienia i mianowania w szczepach i związkach drużyn

5.3.1. Mianuję na bieżący rok harcerski hm. Magdalenę GĘBURĘ na funkcję komendantki szczepu 350 oraz hm. Karola BERNATKA na funkcję zastępcy komendanta szczepu 350.

7. Mianowania instruktorów

7.1. Zamknięcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika

7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 15 listopada 2006 r. zamykam próbę, przyznaję stopień przewodnika i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego druha Jakuba ROSZKOWSKIEGO (127).

7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika

7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 15 listopada 2006 r. otwieram próbę na stopień przewodniczki następującym druhnom:

· Małgorzata GRABOWSKA (305), opiekunka próby – phm. Maria MAJKOWSKA

· Joanna KŁOSOWSKA (254), opiekun próby – phm. Konrad RACZYK.

7.2.2. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 15 listopada 2006 r. otwieram próbę na stopień przewodnika druhowi Radosławowi GOSŁAWSKIEMU (254), opiekunka próby – phm. Zuzanna ZALESKA.

 

Czuwaj!

hm. Grzegorz Całek

Rozkaz L. 16/2006

Warszawa, 6 listopada 2006 r.

Rozkaz L. 16/2006

 

1. Zarządzenia i informacje

1.2. Informacje

1.2.1. Informuję, że w dniu 16 października 2006 r. Komenda Hufca uzupełniła swój skład wybierając na członka Komendy Hufca phm. Monikę MARKS.

2. Hufiec

2.1. Zwolnienia w komendzie hufca

2.1.1. Zwalniam phm. Olgierda ANNUSEWICZA z funkcji członka Komisji Stopni Instruktorskich.

Dziękuję Ci Oldku za dotychczasową służbę i zapraszam do współpracy w przyszłości.

2.2. Mianowania w komendzie hufca

2.2.1. Mianuję phm. Zuzannę ZALESKĄ na funkcję wicenamiestniczki wędrowniczej.

7. Mianowania instruktorów

7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika

7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 18 października 2006 r. otwieram próbę na stopień przewodniczki następującym druhnom:

· Barbara NIEŚCIOR (119), opiekunka próby – phm. Katarzyna KUŚ

· Sylwia PLECH (119), opiekunka próby – phm. Agnieszka WĘGRZYCKA.

7.2.2. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 18 października 2006 r. otwieram próbę na stopień przewodnika druhowi Maciejowi PIEKARSKIEMU (125), opiekun próby – phm. Maciej PIETRASZCZYK.

7.4. Otwarcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza

7.4.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 18 października 2006 r. otwieram próbę na stopień podharcmistrzyni pwd. Aleksandrze KAHL (119), opiekun próby – hm. Jacek GAŁKIEWICZ.

7.5. Przyjęcie w poczet instruktorów

7.5.1. Z dniem 4 listopada 2006 r. przyjmuję pwd. Ewę BŁASIAK (126) w poczet instruktorów ZHP.

8. Zaliczanie służby instruktorskiej

8.1 Zaliczam służbę instruktorską za rok 2005/2006 następującym druhnom i druhowi:

 • phm. Olgierd ANNUSEWICZ
 • phm. Aneta KANIEWSKA
 • phm. Magdalena STANKIEWICZ
 • pwd. Małgorzata MECH

13. Inne

13.1. Przyznaję odznakę „Ratownik ZHP" druhnie pwd. Alicji RZECHULE (423).

 

Czuwaj!

hm. Grzegorz Całek