Zaloguj

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Rozkaz L. 23/2007

Warszawa, 31 grudnia 2007 r.

Rozkaz L. 23/2007

 

3. Drużyny

3.2. Zmiany organizacyjne

3.2.1. Zatwierdzam na bieżący rok harcerski 363 WDH „Liliowi wędrowcy" i mianuję jej drużynową dh. Renatę RZECHUŁĘ.

3.2.2. Rozwiązuję 423 WDW „Warszawskie dzieci" i zwalniam z funkcji jej drużynowej pwd. Sylwię RADKIEWICZ.

3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych

3.3.1. Zwalniam z funkcji drużynowej:

 • 119 WGZ „Dzieci Słońca" – phm. Annę BELCARZ
 • 119 WDH „Orle Gniazdo" – pwd. Sylwię PLECH
 • 119 WDS „Zdobywcy Aleksandrii" – phm. Karinę ŚWIĄTKOWSKĄ.

3.3.2. Mianuję na funkcję drużynowej:

 • 119 WGZ „Dzieci Słońca" – dh. Katarzynę TRADOWSKĄ, opiekunka phm. Anna BELCARZ
 • 119 WDH „Orle Gniazdo" – dh. Beatę Kalbarczyk, opiekunka pwd. Sylwia PLECH
 • 119 WDS „Zdobywcy Aleksandrii" – phm. Annę BELCARZ.

7.5. Przyjęcie w poczet instruktorów

7.5.1. Przyjmuję w poczet instruktorów ZHP:

 • pwd. Małgorzatę GRABOWSKĄ (305) – z dniem 15 grudnia 2007 r.
 • pwd. Agnieszkę WOŁKOWICZ (305) – z dniem 21 grudnia 2007 r.

 

Czuwaj!

hm. Grzegorz Całek

Rozkaz L. 22/2007

Warszawa, 14 grudnia 2007 r.

Rozkaz L. 22/2007

 

1. Zarządzenia i informacje

1.1. Zarządzenia

1.1.1. Zatwierdzam nowe hufcowe wytyczne do prób przewodnikowskich i podharcmistrzowskich, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2008 r.

1.2. Informacje

1.2.1. Informuję, że Komenda Hufca podjęła następujące uchwały:

 • w dniu 19 listopada br. uchwałę nr 4/2007 w sprawie zatwierdzenia regulaminu pracy komendanta i komendy Hufca ZHP Warszawa Żoliborz,
 • w dniu 13 grudnia br. uchwałę nr 5/2007 w sprawie zatwierdzenia regulaminu Komisji Stopni Instruktorskich, który będzie obowiązywał od 1 stycznia 2008 r.

Uchwały są dostępne w lokalu Hufca oraz na hufcowej stronie internetowej.

3. Drużyny

3.2. Zmiany organizacyjne

3.2.1. Rozwiązuję 253 WDH „Obieżyświaty" i zwalniam z funkcji jej drużynowej pwd. Justynę SZLACHETKO.

3.2.2. W związku z wystąpieniem ze szczepu 423 WDHiGZ zmieniam numerację następujących jednostek:

· 423 WGZ „Leśne ludki" prowadzonej przez dh. Renatę RZECHUŁĘ na 363 WGZ „Leśne ludki"

· 423 WDS „Nocny Jastrząb" prowadzonej przez pwd. Alicję RZECHUŁĘ na 363 WDS „Nocny jastrząb".

7. Mianowania instruktorów

7.4. Otwarcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza

7.4.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 12 grudnia 2007 r. otwieram próbę na stopień podharcmistrzyni pwd. Monice STĘPNIAK (254), opiekun próby – hm. Grzegorz CAŁEK.

7.4.2. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 12 grudnia 2007 r. otwieram próbę na stopień podharcmistrza pwd. Łukaszowi LEWANDOWSKIEMU (254), opiekun próby – hm. Marcin BEDNARSKI.

13. Inne

13.1. Ogłaszam, że decyzją z dnia 12 grudnia 2007 r. Kapituła Stopni Wędrowniczych:

 • otworzyła próbę na stopień harcerki Rzeczypospolitej HO Agacie KOZIOŁ (330)
 • zamknęła z wynikiem negatywnym próbę na stopień harcerki Rzeczypospolitej pwd. Dorocie GLIŃSKIEJ (305).

 

Czuwaj!

hm. Grzegorz Całek

Rozkaz L. 21/2007

Warszawa, 19 listopada 2007 r.

Rozkaz L. 21/2007

 

1. Zarządzenia i informacje

1.2. Informacje

1.2.1. Podaję do wiadomości wyniki wyborów dokonanych przez Zjazd Hufca w dniu 10 listopada 2007 r.:

komenda hufca

 • hm. Grzegorz CAŁEK – komendant
 • phm. Aleksandra KOZUBSKA – zastępca komendanta
 • phm. Marcin WASIELEWSKI – zastępca komendanta
 • hm. Jacek GAŁKIEWICZ – skarbnik
 • phm. Małgorzata BRACH
 • hm. Marcin BEDNARSKI
 • phm. Monika MARKS
 • phm. Paweł BŁASIAK

komisja rewizyjna

 • phm. Tomasz BERDOWSKI – przewodniczący
 • phm. Maria MAJKOWSKA
 • pwd. Łukasz LEWANDOWSKI
 • pwd. Monika STĘPNIAK
 • phm. Magdalena ZADRÓŻNA

sąd harcerski

 • hm. Paweł WESZPIŃSKI – przewodniczący
 • hm. Dariusz BRZUSKA – wiceprzewodniczący
 • hm. Radosław MOREK – sekretarz
 • hm. Piotr BUCZEK
 • hm. Hanna KOCERKA.

2. Hufiec

2.1. Zwolnienia w komendzie hufca

2.1.1. Zwalniam hm. Małgorzatę MAJKOWSKĄ z funkcji komendantki Żoliborskiej Szkoły Kadry Instruktorskiej im. hm. Jana Rossmana.

2.1.2. Zwalniam phm. Marię MAJKOWSKĄ z funkcji członka i sekretarza komisji stopni instruktorskich.

2.1.3. Zwalniam phm. Aleksandrę KOZUBSKĄ z funkcji namiestniczki zuchowej.

2.1.4. Zwalniam z funkcji wicenamiestniczki zuchowej:

· phm. Iwonę BRZÓZKĘ

· pwd. Katarzynę CHRZCZANOWICZ

· phm. Katarzynę KUŚ.

Bardzo dziękuję, Małgosiu, Marysiu, Olu, Iwonko, Kasiu i Kasiu, za Wasz trud włożony w rozwój kadry naszego Hufca.

2.2. Mianowania w komendzie hufca

2.2.1. Mianuję phm. Aleksandrę KOZUBSKĄ na funkcję komendantki Żoliborskiej Szkoły Kadry Instruktorskiej im. hm. Jana Rossmana.

2.2.2. Mianuję phm. Małgorzatę BRACH na funkcję namiestniczki zuchowej.

2.2.3. Mianuję pwd. Rafała ZAJĄCZKOWSKIEGO na funkcję wicenamiestnika zuchowego.

2.2.4. Mianuję na funkcję wicenamiestniczki harcerskiej i starszoharcerskiej:

 • pwd. Ewę BŁASIAK
 • phm. Karinę ŚWIĄTKOWSKĄ.

 

Czuwaj!

hm. Grzegorz Całek

Rozkaz L. 20/2007

Warszawa, 10 listopada 2007 r.

Rozkaz L. 20/2007

 

Druhny i Druhowie!

W dniu zakończenia kadencji władz Hufca pragnę gorąco podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do jego rozwoju.

Dziękuję przede wszystkim drużynowym – bo przecież to Wy jesteście najważniejszymi instruktorami Hufca, wykonującymi najtrudniejszą, ale też przynoszącą największą satysfakcję pracę wychowawczą.

Dziękuję wszystkim tym, którzy wspierali pracę drużynowych – szczepowym i kadrze szczepów, instruktorom w kręgach instruktorskich, namiestnikom z ich zespołami.

Dziękuję instruktorom komisji stopni instruktorskich, kapituły stopni wędrowniczych oraz władzom Hufca. Szczególnie członkom mojej komendy, bez których nie dałoby się tak wiele zrobić, a praca nie przyniosłaby tak wiele satysfakcji.

 

1. Zarządzenia i informacje

1.2. Informacje

1.2.1. Informuję, że Przewodniczący ZHP odznaczył Brązowym Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP" hm. Jacka GAŁKIEWICZA oraz hm. Pawła WESZPIŃSKIEGO.

1.2.2. Informuję, że Komendant Chorągwi Stołecznej odznaczył Medalem Chorągwi „Dziękujemy Ci, Druhno" hm. Małgorzatę MAJKOWSKĄ.

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody

12.1. Przyznaję Laur Drużynowego następującym druhnom i druhom:

w stopniu brązowym:

 • pwd. Małgorzata GRABOWSKA (305)
 • pwd. Wiktor JASIONOWSKI (254)
 • phm. Konrad RACZYK (254)
 • pwd. Aleksandra TABASZEWSKA (423)
 • pwd. Agnieszka WOŁKOWICZ (305)

w stopniu srebrnym:

 • phm. Tomasz BERDOWSKI (423).

12.2. Przyznaję Laur Instruktorski następującym druhnom i druhom:

w stopniu brązowym:

 • pwd. Katarzyna DELĄŻEK (56)
 • phm. Jacek KOCERKA (423)
 • phm. Jerzy KOCERKA (423)
 • phm. Karina ŚWIĄTKOWSKA (253)
 • phm. Adam WIŚNIEWSKI (423)

w stopniu srebrnym:

 • hm. Marcin BEDNARSKI
 • phm. Iwona BRZÓZKA
 • phm. Monika MARKS
 • phm. Zuzanna ZALESKA.

Serdecznie gratuluję wszystkim wyróżnionym!

 

Czuwaj!

hm. Grzegorz Całek

Rozkaz L. 19/2007

Warszawa, 9 listopada 2007 r.

Rozkaz L. 19/2007

 

1. Zarządzenia i informacje

1.1. Zarządzenia

1.1.1. Zatwierdzam nowy Regulamin Kapituły Stopni Wędrowniczych. Regulamin znajduje się na hufcowej stronie internetowej oraz jest dostępny w lokalu Hufca.

7. Mianowania instruktorów

7.1. Zamknięcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika

7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 7 listopada 2007 r. zamykam próbę, przyznaję stopień przewodniczki i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego druhnę Katarzynę PIETRASIK (127).

7.1.2. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 7 listopada 2007 r. zamykam próbę, przyznaję stopień przewodnika i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego druha Piotra STĘPNIA (424).

7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika

7.2.1. Informuję o zmianie z dniem 7 listopada 2007 r. opiekuna próby przewodnikowskiej dh. Pawła MICHALAKA (350) z phm. Aleksandry KOZUBSKIEJ na hm. Dariusza BRZUSKĘ.

7.4. Otwarcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza

7.4.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 7 listopada 2007 r. otwieram próbę na stopień podharcmistrzyni pwd. Marcie BŹDZION (120), opiekun próby – hm. Jacek GAŁKIEWICZ.

7.5. Przyjęcie w poczet instruktorów

7.5.1. Z dniem 6 listopada 2007 r. przyjmuję w poczet instruktorów ZHP pwd. Alinę WASIELEWSKĄ (254).

8. Zaliczanie służby instruktorskiej

8.1 Zaliczam służbę instruktorską za rok 2006/2007 druhom:

 • phm. Michałowi WEGNEROWICZOWI
 • pwd. Pawłowi ŚWIECY.

 

Czuwaj!

hm. Grzegorz Całek