Zaloguj

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Rozkaz L. 15/2008

Warszawa, 15 grudnia 2008 r.

Rozkaz L. 15/2008

 

1. Zarządzenia i informacje

1.1. Zarządzenia

1.1.1. Zarządzam spis z natury w dniach 15-22 grudnia br. i powołuję komisję inwentaryzacyjną w składzie:

 • phm. Marcin WASIELEWSKI
 • pwd. Katarzyna DELĄŻEK
 • dh. Monika KUKAWSKA.

2. Hufiec

2.2. Mianowania w komendzie hufca

2.2.1. Mianuję phm. Jacka KOCERKĘ na funkcję członka Komisji Stopni Instruktorskich.

3. Drużyny

3.2. Zmiany organizacyjne

3.2.1. Zatwierdzam na bieżący rok harcerski następujące gromady zuchowe i mianuję ich drużynowych:

 • 253 WGZ „Przyjaciele Kuby Guzika" – drużynowa phm. Anna BELCARZ
 • 253 WGZ „Słoneczna załoga" – drużynowa pwd. Justyna SZLACHETKO
 • 363 WGZ „Odkrywcy leśnych tajemnic" – drużynowa dh. Renata RZECHUŁA.

5. Szczepy, związki drużyn

5.2. Powołania i rozwiązania szczepów, związków drużyn

5.2.1. Zatwierdzam na bieżący rok harcerski szczep 252 WDHiGZ „Drna".

5.3. Zwolnienia i mianowania w szczepach i związkach drużyn

5.3.1. Mianuję na bieżący rok harcerski phm. Joannę SIERADZKĄ na funkcję komendantki szczepu 252 WDHiGZ „Drna".

5.3.2. Mianuję na bieżący rok harcerski phm. Małgorzatę BRACH na funkcję zastępczyni komendantki szczepu 252 WDHiGZ „Drna".

13. Inne

13.1. Przyznaję odznakę „Ratownik ZHP" następującym druhnie i druhom:

 • Dorota WIELUŃSKA-ŁASIEWICZ (254)
 • Patryk KACZYŃSKI (254)
 • Grzegorz SOBCZAK (254).

 

Czuwaj!

hm. Grzegorz Całek

Rozkaz L. 14/2008

Warszawa, 27 listopada 2008 r.

Rozkaz L. 14/2008

 

1. Zarządzenia i informacje

1.2. Informacje

1.2.1. Podaję do wiadomości, że nadzwyczajny zjazd hufca w dniu 22 listopada 2008 r. wybrał komisję rewizyjną hufca w składzie:

 • phm. Tomasz BERDOWSKI – przewodniczący
 • pwd. Alina WASIELEWSKA – wiceprzewodnicząca
 • pwd. Marta BŹDZION
 • phm. Maria MAJKOWSKA
 • pwd. Monika RACZYK.

2. Hufiec

2.1. Zwolnienia w komendzie hufca

2.1.1. Zwalniam hm. Marcina BEDNARSKIEGO z funkcji namiestnika harcerskiego i starszoharcerskiego. Dziękuję Ci, Marcinie, za czas i serce włożone w pracę na tej funkcji.

2.1.2. Zwalniam hm. Grzegorza CAŁKA z funkcji członka i wiceprzewodniczącego komisji stopni instruktorskich.

3. Drużyny

3.2. Zmiany organizacyjne

3.2.1. Zatwierdzam na bieżący rok harcerski następujące gromady zuchowe i mianuję ich drużynowych:

 • 126 WGZ „Słowianie" – drużynowy dh Michał GAJOWIEC
 • 252 WGZ „Przyjaciele Kubusia Puchatka" – drużynowa pwd. Agnieszka KWIATKOWSKA
 • 423 WGZ „Słoneczna gromada" – drużynowy phm. Piotr DOŁOWY.

5. Szczepy, związki drużyn

5.2. Powołania i rozwiązania szczepów, związków drużyn

5.2.1. Zatwierdzam na bieżący rok harcerski szczep „Rzeka", w którego skład wchodzą: 126 WGZ „Słowianie", 126 WDH „Aurinko Vene" oraz krąg instruktorski.

5.3. Zwolnienia i mianowania w szczepach i związkach drużyn

5.3.1. Mianuję na bieżący rok harcerski phm. Pawła BŁASIAKA na funkcję komendanta szczepu „Rzeka".

13. Inne

13.1. Na wniosek Kapituły Stopni Wędrowniczych z dnia 21 listopada 2008 r. zamykam z wynikiem pozytywnym próbę i przyznaję stopień harcerza Rzeczypospolitej pwd. Łukaszowi LEWANDOWSKIEMU (254).

13.2. Na wniosek Kapituły Stopni Wędrowniczych z dnia 21 listopada 2008 r. zamykam z wynikiem pozytywnym próbę i przyznaję stopień harcerza orlego ćw. Edwinowi KANIUKOWI (368).

13.3. Na wniosek Kapituły Stopni Wędrowniczych z dnia 21 listopada 2008 r. otwieram próbę na stopień harcerki orlej sam. Dorocie JAŚKIEWICZ (363).

 

Czuwaj!

hm. Grzegorz Całek

Rozkaz L. 13/2008

Warszawa, 17 listopada 2008 r.

Rozkaz L. 13/2008

 

1. Zarządzenia i informacje

1.2. Informacje

1.2.1. Podaję do wiadomości uzupełniającą listę uczestników Nadzwyczajnego Zjazdu Hufca posiadających czynne prawo wyborcze:

1. phm. Maciej PIETRASZCZYK – drużynowy 125 WDW HSG SDRI „Grom"

2. phm. Jakub SIECZKO – szef Harcerskiej Szkoły Ratownictwa

3. pwd. Adam ACHER – przewodniczący K.I. „QUERCUS"

4. pwd. Barbara DZIWANI – zastępczyni komendanta szczepu 56 WDHiGZ „Arkadia"

5. pwd. Sylwia RADKIEWICZ – drużynowa „Poszukiwacze Przygód"

6. pwd. Alina WASIELEWSKA – przewodnicząca K.I. przy 254 WDHiGZ

7. pwd. Emil WOJTKIELEWICZ – drużynowy 254 WGZ „Borostwory"

8. dh. Karolina KUŚMIERCZYK – drużynowa 305 WGZ „Rycerze Zawiszy Czarnego".

3. Drużyny

3.2. Zmiany organizacyjne

3.2.1. Zatwierdzam na bieżący rok harcerski następujące gromady zuchowe i mianuję ich drużynowych:

 • 254 WGZ „Borostwory" – drużynowy pwd. Emil WOJTKIELEWICZ
 • 305 WGZ „Rycerze Zawiszy Czarnego" – drużynowa dh. Karolina KUŚMIERCZYK.

3.2.2. Zatwierdzam na bieżący rok harcerski drużynę harcerską „Poszukiwacze Przygód" i mianuję jej drużynową pwd. Sylwię RADKIEWICZ.

4. Kręgi

4.1. Rozwiązania i powołania kręgów

4.1.1. Powołuję na bieżący rok harcerski następujące kręgi:

 • Krąg Instruktorski przy szczepie „Rzeka"
 • Krąg Instruktorski „QUERCUS"
 • Krąg Instruktorski przy 254 WDHiGZ.

4.2. Zwolnienia i mianowania w kręgach

4.2.1. Zatwierdzam na bieżący rok harcerski wybór na funkcję następujących przewodniczących kręgów:

 • K.I. przy szczepie „Rzeka" – phm. Paweł BŁASIAK
 • K.I. „QUERCUS" – pwd. Adam ACHER
 • K.I. przy 254 WDHiGZ – pwd. Alina WASIELEWSKA.

5. Szczepy, związki drużyn

5.3. Zwolnienia i mianowania w szczepach i związkach drużyn

5.3.1. Mianuję na bieżący rok harcerski pwd. Barbarę DZIWANI na funkcję zastępczyni komendanta szczepu 56 WDHiGZ „Arkadia".

7. Mianowania instruktorów

7.1. Zamknięcia próby na stopień przewodniczki/przewodnika

7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 8 października 2008 r. zamykam z wynikiem negatywnym próbę na stopień przewodnika dh. Michałowi GAJOWCOWI (126).

7.1.2. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 12 listopada 2008 r. zamykam z wynikiem pozytywnym próbę, przyznaję stopień przewodniczki i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego druhnę Aleksandrę ORŁOWSKĄ (253).

7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika

7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 8 października 2008 r. otwieram próbę na stopień przewodnika dh. Marcinowi GECOWOWI (56), opiekunka próby – hm. Agnieszka KALIŃSKA-BRZUSKA.

8. Zaliczanie służby instruktorskiej

8.1 Zaliczam służbę instruktorską za rok 2007/2008 następującym druhnom i druhom:

1. hm. Barbara CZOPOWICZ

2. phm. Artur DĄBROWSKI

3. phm. Artur JAWORSKI

4. phm. Maciej PIETRASZCZYK

5. phm. Jakub SIECZKO

6. phm. Michał WEGNEROWICZ

7. phm. Jarosław WIŚNIEWSKI

8. pwd. Grzegorz CZOPOWICZ

9. pwd. Janusz GAŁĄZKA

10. pwd. Katarzyna KAWKA

11. pwd. Anna MAKOWIECKA

12. pwd. Marta MAREK

13. pwd. Arkadiusz ORZEŁ

14. pwd. Julita RYBKA

15. pwd. Magdalena SADOWSKA

 

 

13. Inne

13.1. Na wniosek Kapituły Stopni Wędrowniczych z dnia 6 października 2008 r. zamykam z wynikiem negatywnym próbę na stopień harcerki Rzeczypospolitej HO Agacie KOZIOŁ (330).

13.2. Na wniosek Kapituły Stopni Wędrowniczych z dnia 17 października 2008 r. zamykam z wynikiem pozytywnym próbę i przyznaję stopień harcerki orlej phm. Monice MARKS.

13.3. Na wniosek Kapituły Stopni Wędrowniczych z dnia 17 października 2008 r. otwieram próbę na stopień harcerki Rzeczypospolitej pwd. Alicji RZECHULE.

 

Czuwaj!

hm. Grzegorz Całek

Rozkaz L. 12/2008

Warszawa, 25 października 2008 r.

Rozkaz L. 12/2008

 

1. Zarządzenia i informacje

1.2. Informacje

1.2.1 Informuję, że uchwałą nr 2/2008 z dnia 15 października 2007 r. komenda hufca zwołała Zjazd Nadzwyczajny Hufca ZHP Warszawa Żoliborz w dniu 22 listopada 2008 r. o godz. 15.00 w siedzibie Komedy Chorągwi Stołecznej ZHP przy ul. Piaskowej 4 w Warszawie. Zjazd jest zwołany w celu:

 • oceny poziomu gromad i drużyn Hufca oraz omówieniu działań, które powinna podjąć kadra Hufca, aby ten poziom był jak najwyższy;
 • omówienia i rozwiązania problemów w funkcjonowaniu Hufca, które legły u podstaw pomysłu utworzenia Ośrodka Bielany (relacje Hufiec – szczepy i Hufiec – jego otoczenie);

a także (w razie stwierdzenia przez Zjazd takiej potrzeby):

 • w celu zmiany władz Hufca;
 • w sprawie zmiany nazwy Hufca.

1.2.2. Zgodnie z pkt. 17 Ordynacji Wyborczej ZHP podaję do wiadomości listę uczestników Zjazdu Hufca posiadających czynne prawo wyborcze:

1. hm. Marcin BEDNARSKI – członek KH, namiestnik harcerski i starszoharcerski

2. hm. Dariusz BRZUSKA – drużynowy 254 WDH „Matecznik", wiceprzewodniczący SHH

3. hm. Piotr BUCZEK – członek KSI

4. hm. Grzegorz CAŁEK – komendant hufca

5. hm. Hanna GADAJ-PIETRASIK – zastępczyni komendanta szczepu 423

6. hm. Jacek GAŁKIEWICZ – skarbnik hufca, członek KSI, drużynowy 128 WGZ „Przyjaciele Wodnika Szuwarka"

7. hm. Maria GAWAŁKIEWICZ – przewodnicząca K.I. „Kamyk"

8. hm. Agnieszka KALIŃSKA-BRZUSKA – przewodnicząca KSI

9. hm. Hanna KOCERKA – zastępczyni komendanta szczepu 423, członek SHH

10. hm. Radosław MOREK – sekretarz SHH, członek KSI

11. hm. Sławomir OTAP – zastępca komendanta szczepu 423

12. hm. Bożenna STRZAŁKOWSKA – komendantka szczepu 423

13. hm. Jarosław SZYMANIAK – przewodniczący Harcerskiego Klubu Łączności SP5ZIP

14. hm. Jerzy WARTENBERG – komendant szczepu 305

15. hm. Paweł WESZPIŃSKI – przewodniczący 8 WKA „Ósemka Żoliborska", wiceprzewodniczący KSI, przewodniczący SHH

16. phm. Agnieszka BARANOWSKA-MOREK – drużynowa próbnej 89 WGZ „Weseli podróżnicy"

17. phm. Anna BELCARZ – zastępca komendanta szczepu „Po drodze"

18. phm. Tomasz BERDOWSKI – drużynowy 423 WDW „Na rozstaju dróg", przewodniczący KRH

19. phm. Paweł BŁASIAK – członek KH

20. phm. Małgorzata BRACH – członek KH, namiestniczka zuchowa, drużynowa 252 WDS

21. phm. Iwona BRZÓZKA – wiceprzewodnicząca KSI

22. phm. Piotr DOŁOWY – drużynowy 423 WGZ „Słoneczna gromada"

23. phm. Marta GAŁKIEWICZ – komendantka szczepu „Po drodze"

24. phm. Elżbieta KOCERKA – przewodnicząca K.I. „Mały Kamyk"

25. phm. Aleksandra KOZUBSKA – zastępca komendanta hufca, komendantka ŻSKI

26. phm. Maria MAJKOWSKA – członek KRH

27. phm. Monika MARKS – członek KH, namiestnicza wędrownicza

28. phm. Konrad RACZYK – drużynowy 254 WDW „Stado"

29. phm. Piotr STANISŁAWSKI – kierownik Harcerskiego Klubu Łączności SP5ZHJ

30. phm. Karina ŚWIĄTKOWSKA – zastępca komendanta szczepu „Po drodze", wicenamiestniczka starszoharcerska

31. phm. Marcin WASIELEWSKI – zastępca komendanta hufca

32. phm. Agnieszka WĘGRZYCKA – drużynowa 365 WDH „Załoga Santa Marii"

33. phm. Magdalena ZADRÓŻNA – drużynowa 56 WDH „Brzask", członek KRH

34. phm. Rafał ZAJĄCZKOWSKI – drużynowy 56 WGZ „Włóczykije", wicenamiestnik zuchowy

35. phm. Zuzanna ZALESKA – członek KSI

36. pwd. Ewa BŁASIAK – drużynowa 126 WDH „Aurinko Vene", wicenamiestniczka harcerska

37. pwd. Marta BŹDZION – przewodnicząca K.I. przy Szczepie „Po drodze"

38. pwd. Katarzyna DELĄŻEK – drużynowa 56 WDS „Ignis", komendantka szczepu 56

39. pwd. Katarzyna GOLIWAS – drużynowa 423 WDH „Ogniki"

40. pwd. Małgorzata GRABOWSKA – drużynowa 305 WDH „Oceania"

41. pwd. Wiktor JASIONOWSKI – drużynowy 254 WGZ „Dębowa Brać"

42. pwd. Grzegorz KAZULAK – zastępca komendanta szczepu 56

43. pwd. Anna KOWALCZYK – drużynowa 423 WDH „Wagabunda"

44. pwd. Aleksandra KUREK – drużynowa 119 WDS „Poszukiwacze"

45. pwd. Łukasz LEWANDOWSKI – członek KRH

46. pwd. Michał MACIĄG – drużynowy 305 WDS „Połoniny"

47. pwd. Aleksandra ORŁOWSKA – drużynowa 253 WDH „Zaginione miasto"

48. pwd. Maciej PAWŁOWSKI – drużynowy 423 WDW „Leśne bractwo"

49. pwd. Monika RACZYK – członek KRH

50. pwd. Alicja RZECHUŁA – drużynowa 363 WDH „Liliowi wędrowcy"

51. pwd. Tomasz SOWIŃSKI – drużynowy 128 WDH „Załoga Atlantydy"

52. pwd. Piotr STĘPIEŃ – drużynowy 424 WDH „Grupa Kampinos"

53. pwd. Justyna SZLACHETKO – zastępca komendanta szczepu „Po drodze"

54. dh. Urszula BRZEZIŃSKA – drużynowa 423 WGZ „Dębowi przyjaciele"

55. dh. Łukasz BURIAN – drużynowy 368 WDH „Gniazdo"

56. dh. Patrycja HAWRYLUK – drużynowa 350 WGZ „Skrzaty z krainy pomarańczy"

57. dh. Marianna IREK – drużynowa 423 WDW „Mrowisko"

58. dh. Kamila JAKUBOWSKA – drużynowa 305 WGZ „Przyjaciele Pana Kleksa"

59. dh. Dorota JAŚKIEWICZ – drużynowa próbnej 363 WGZ „Przyjaciele Zielonego Lasu"

60. dh. Beata KALBARCZYK – drużynowa 120 WDH „Kalendae"

61. dh. Monika KUKAWSKA – drużynowa 350 WGZ „Leśne skrzaty"

62. dh Łukasz ŁACIŃSKI – drużynowy 56 WDW „Nieprzemakalni"

63. dh. Dagmara PARADYSZ – drużynowa 252 WDH „Gopło"

64. dh. Joanna PRAGACZ – drużynowa 424 WGZ „Przyjaciele Łosia Kampinosia"

65. dh Jacek RADZYMIŃSKI – drużynowy 368 WDS

66. dh. Renata RZECHUŁA – drużynowa 363 WDH „Wrzosowisko"

67. dh. Katarzyna TRADOWSKA – drużynowa 119 WGZ „Dzieci słońca"

68. dh Adam WIETECKI – drużynowy 305 WDH „Rycerska brać"

69. dh. Katarzyna WIŚNIEWSKA – drużynowa 305 WDS „Rzeka"

70. dh. Magdalena WYCECH – drużynowa 305 WGZ „Załoga Victorii"

71. dh. Karolina ZDANOWICZ – drużynowa 293 WDH „Olimp"

72. dh Krzysztof ZIELIŃSKI – prezes Harcerskiego Klubu Żeglarskiego „Wesoła rybitwa".

1.2.3. Informuję, że – zgodnie z pkt. 20 Ordynacji Wyborczej ZHP – odwołania lub zastrzeżenia do listy uczestników Zjazdu Hufca mogą być zgłaszane do komendanta hufca w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia listy. Wnioski te są rozpatrywane w ciągu 3 dni od daty otrzymania wniosku, a decyzje ogłaszane w rozkazie przed upływem tego terminu.

 

Czuwaj!

 

hm. Grzegorz Całek

Rozkaz L. 11/2008

Warszawa, 23 października 2008 r.

Rozkaz L. 11/2008

 

3. Drużyny

3.2. Zmiany organizacyjne

3.2.1. Zatwierdzam na bieżący rok harcerski następujące gromady zuchowe i mianuję ich drużynowych:

 • 56 WGZ „Włóczykije" – drużynowy phm. Rafał ZAJĄCZKOWSKI
 • próbna 89 WGZ „Weseli podróżnicy" – drużynowa phm. Agnieszka BARANOWSKA-MOREK
 • 119 WGZ „Dzieci słońca" – drużynowa dh. Katarzyna TRADOWSKA
 • 128 WGZ „Przyjaciele Wodnika Szuwarka" – drużynowy hm. Jacek GAŁKIEWICZ
 • 254 WGZ „Dębowa Brać" – drużynowy pwd. Wiktor JASIONOWSKI
 • 305 WGZ „Przyjaciele Pana Kleksa" – drużynowa dh. Kamila JAKUBOWSKA
 • 305 WGZ „Załoga Victorii" – drużynowa dh. Magdalena WYCECH
 • 350 WGZ „Leśne skrzaty" – drużynowa dh. Monika KUKAWSKA
 • 350 WGZ „Skrzaty z krainy pomarańczy" – drużynowa dh. Patrycja HAWRYLUK, opiekun hm. Magdalena GĘBURA
 • próbna 363 WGZ „Przyjaciele Zielonego Lasu" – drużynowa dh. Dorota JAŚKIEWICZ
 • 423 WGZ „Dębowi przyjaciele" – drużynowa dh. Urszula BRZEZIŃSKA
 • 423 WGZ „Słoneczna gromada" – drużynowy phm. Piotr DOŁOWY
 • 424 WGZ „Przyjaciele Łosia Kampinosia" – drużynowa dh. Joanna PRAGACZ.

3.2.2. Zatwierdzam na bieżący rok harcerski następujące drużyny harcerskie i starszoharcerskie i mianuję ich drużynowych:

 • 56 WDH „Brzask" – drużynowa phm. Magdalena ZADRÓŻNA
 • 56 WDS „Ignis" – drużynowa pwd. Katarzyna DELĄŻEK
 • 119 WDS „Poszukiwacze" – drużynowa pwd. Aleksandra KUREK
 • 120 WDH „Kalendae" – drużynowa dh. Beata Kalbarczyk
 • 126 WDH „Aurinko Vene" – drużynowa pwd. Ewa BŁASIAK
 • 128 WDH „Załoga Atlantydy" – drużynowy pwd. Tomasz SOWIŃSKI
 • 252 WDH „Gopło" – drużynowa dh. Dagmara PARADYSZ
 • próbna 252 WDS – drużynowa phm. Małgorzata BRACH
 • 253 WDH „Zaginione miasto" – drużynowa pwd. Aleksandra ORŁOWSKA
 • 254 WDH „Matecznik" – drużynowy hm. Dariusz BRZUSKA
 • 293 WDH „Olimp" – drużynowa dh. Karolina ZDANOWICZ
 • 305 WDH „Athabaska" – drużynowy pwd. Grzegorz CZOPOWICZ
 • 305 WDH „Oceania" – drużynowa pwd. Małgorzata GRABOWSKA
 • 305 WDH „Rycerska brać" – drużynowy dh Adam WIETECKI
 • 305 WDS „Połoniny" – drużynowy pwd. Michał MACIĄG
 • 305 WDS „Rzeka" – drużynowa dh. Katarzyna WIŚNIEWSKA
 • 363 WDH „Wrzosowisko" – drużynowa dh. Renata RZECHUŁA
 • 363 WDH „Liliowi wędrowcy" – drużynowa pwd. Alicja RZECHUŁA
 • 365 WDH „Załoga Santa Marii" – drużynowa phm. Agnieszka WĘGRZYCKA
 • 368 WDH „Gniazdo" – drużynowy dh. Łukasz BURIAN
 • 368 WDS „Rota" – drużynowy dh Jacek RADZYMIŃSKI
 • 423 WDH „Ogniki" – drużynowa pwd. Katarzyna GOLIWAS
 • 423 WDH „Wagabunda" – drużynowa pwd. Anna KOWALCZYK
 • 424 WDH „Grupa Kampinos" – drużynowy pwd. Piotr STĘPIEŃ.

3.2.3. Zatwierdzam na bieżący rok harcerski następujące drużyny wędrownicze i mianuję ich drużynowych:

 • 56 WDW „Nieprzemakalni" – drużynowy dh Łukasz ŁACIŃSKI
 • 125 WDW HSG SDRI „Grom" – drużynowy phm. Maciej PIETRASZCZYK oraz przedłużam na kolejny rok specjalność HSG
 • 254 WDW „Stado" – drużynowy phm. Konrad RACZYK
 • 423 WDW „Mrowisko" – drużynowa dh. Marianna IREK
 • 423 WDW „Leśne bractwo" – drużynowy pwd. Maciej PAWŁOWSKI
 • 423 WDW „Na rozstaju dróg" – drużynowy phm. Tomasz BERDOWSKI.

3.2.4. Zatwierdzam na bieżący rok harcerski następujące kluby specjalnościowe i mianuję ich szefów:

 • Harcerski Klub Łączności SP5ZIP – przewodniczący klubu hm. Jarosław SZYMANIAK
 • Harcerski Klub Łączności SP5ZHJ – kierownik klubu phm. Piotr STANISŁAWSKI
 • Harcerski Klub Żeglarski „Wesoła rybitwa" – prezes klubu dh Krzysztof ZIELIŃSKI.

4. Kręgi

4.1. Rozwiązania i powołania kręgów

4.1.1. Powołuję na bieżący rok harcerski następujące kręgi:

 • 8 Warszawski Krąg Akademicki „Ósemka Żoliborska"
 • Krąg Instruktorski przy Szczepie „Po drodze"
 • Krąg Instruktorski „Kamyk" przy szczepie 423
 • Krąg Instruktorski „Mały Kamyk" przy szczepie 423.

4.2. Zwolnienia i mianowania w kręgach

4.2.1. Zatwierdzam na bieżący rok harcerski wybór na funkcję następujących przewodniczących kręgów:

 • 8 WKA „Ósemka Żoliborska" – hm. Paweł WESZPIŃSKI
 • K.I. przy Szczepie „Po drodze" – pwd. Marta BŹDZION
 • K.I. „Kamyk" – hm. Maria GAWAŁKIEWICZ
 • K.I. „Mały Kamyk" – phm. Elżbieta KOCERKA.

5. Szczepy, związki drużyn

5.2. Powołania i rozwiązania szczepów, związków drużyn

5.2.1. Zatwierdzam na bieżący rok harcerski następujące szczepy:

 • szczep „Po drodze"szczep 56 WDHiGZ „Arkadia" im. Jadwigi Falkowskiej „Jagi"
 • szczep 305 WDHiGZ „Wir"
 • szczep 423 WDHiGZ „Dąbrowa" im. prof. Aleksandra Kamińskiego.

5.3. Zwolnienia i mianowania w szczepach i związkach drużyn

5.3.1. Mianuję na bieżący rok harcerski następujących komendantów szczepów:

 • phm. Marta GAŁKIEWICZ – komendantka szczepu „Po drodze"
 • pwd. Katarzyna DELĄŻEK – komendantka szczepu 56
 • hm. Jerzy WARTENBERG – komendant szczepu 305
 • hm. Bożenna STRZAŁKOWSKA – komendantka szczepu 423.

5.3.2. Mianuję na bieżący rok harcerski następujących zastępców komendantów szczepów:

 • phm. Anna BELCARZ – zastępca komendanta szczepu „Po drodze"
 • hm. Hanna GADAJ-PIETRASIK – zastępczyni komendanta szczepu 423
 • pwd. Grzegorz KAZULAK – zastępca komendanta szczepu 56
 • hm. Hanna KOCERKA – zastępczyni komendanta szczepu 423
 • hm. Sławomir OTAP – zastępca komendanta szczepu 423
 • pwd. Justyna SZLACHETKO – zastępca komendanta szczepu „Po drodze"
 • phm. Karina ŚWIĄTKOWSKA – zastępca komendanta szczepu „Po drodze".

 

Czuwaj!

hm. Grzegorz Całek