Zaloguj

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Rozkaz L. 21/2009

Warszawa, 17 grudnia 2009 r.

Rozkaz L. 21/2009

 

3. Drużyny

3.2. Zmiany organizacyjne

3.2.1. Zwalniam z funkcji drużynowej 56 WDH „Brzask" phm. Magdalenę ZADRÓŻNĄ. Dziękuję Ci, Magdo, za wiele lat wzorowej służby na funkcji drużynowej.

3.2.2. Mianuję na funkcję drużynowej 56 WDH „Brzask" dh. Kaję SZAFRANEK.

3.2.3. Zatwierdzam 423 WDW „Mrowisko" i mianuję jej drużynową pwd. Mariannę IREK.

7. Mianowania instruktorów

7.1. Zamknięcia próby na stopień przewodniczki/przewodnika

7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 9 grudnia 2009 r. zamykam z wynikiem pozytywnym próbę, przyznaję stopień przewodniczki i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego druhnę Joannę PRAGACZ (424).

7.1.2. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 9 grudnia 2009 r. zamykam z wynikiem z wynikiem pozytywnym próbę, przyznaję stopień przewodnika i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego druha Piotra MOSTOWSKIEGO (360).

7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika

7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 9 grudnia 2009 r. otwieram próbę na stopień przewodniczki druhnie Katarzynie DOŁOWEJ (423), opiekunka próby – phm. Małgorzata BRACH.

7.2.2. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 9 grudnia 2009 r. otwieram próbę na stopień przewodnika następującym druhom:

 • Sebastian JADCZAK (254), opiekun próby – phm. Wiktor JASIONOWSKI
 • Grzegorz SOBCZAK (254), opiekun próby – phm. Marcin WASIELEWSKI.

7.3. Zamknięcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza

7.3.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 9 grudnia 2009 r. zamykam z wynikiem negatywnym próbę na stopień podharcmistrzyni pwd. Marcie BŹDZION.

8. Zaliczanie służby instruktorskiej

8.1 Zaliczam służbę instruktorską za rok 2008/2009 następującym druhnom i druhom:

 • phm. Jakub SIECZKO
 • phm. Jarosław WIŚNIEWSKI
 • pwd. Katarzyna DĄBROWSKA
 • pwd. Katarzyna PIETRASIK.

13. Inne

13.1. Przyznaję odznakę „Ratownik ZHP" następującym druhnom:

 • pwd. Dorota JAŚKIEWICZ (363)
 • Diana WOJCIECHOWSKA (350).

 

Czuwaj!

hm. Grzegorz Całek

Rozkaz L. 20/2009

Warszawa, 5 listopada 2009 r.

Rozkaz L. 20/2009

 

3. Drużyny

3.2. Zmiany organizacyjne

3.2.1. Zatwierdzam następujące gromady zuchowe i mianuję ich drużynowych:

 • 128 WGZ „Przyjaciele Wodnika Szuwarka" – drużynowy hm. Jacek GAŁKIEWICZ
 • 252 WGZ „Przyjaciele Kubusia Puchatka" – drużynowa pwd. Agnieszka KWIATKOWSKA
 • 253 WGZ „Załoga uśmiechu" – drużynowa pwd. Katarzyna TRADOWSKA
 • 253 WGZ „Słoneczna załoga" – drużynowa phm. Justyna SZLACHETKO
 • 254 WGZ „Borostwory" – drużynowy pwd. Emil WOJTKIELEWICZ
 • 423 WGZ „Dębowi przyjaciele" – drużynowa dh. Katarzyna DOŁOWA.

3.2.2. Zatwierdzam następujące gromady zuchowe i powierzam pełnienie obowiązków ich drużynowego na okres do dnia 17 lutego 2010 r.:

 • 56 WGZ „Włóczykije" – p.o. drużynowej dh. Magdalena EKIERT
 • 119 WGZ „Dzieci słońca" – p.o. drużynowej dh. Magdalena KWITEK
 • 293 WGZ „Elfy z Krainy Efendii" – p.o. drużynowej dh. Karolina WALKIEWICZ
 • 305 WGZ „Nibylandia" – p.o. drużynowej dh. Kamila JAKUBOWSKA
 • 305 WGZ „Rycerze Zawiszy Czarnego" – p.o. drużynowej dh. Paulina GÓRCZYŃSKA
 • 363 WGZ „Weseli badacze" – p.o. drużynowej dh. Urszula RZECHUŁA
 • 368 WGZ „Wataha" – p.o. drużynowej dh. Dorota KOZŁOWSKA- WOŹNIAK
 • 423 WGZ „Słoneczna gromada" – p.o. drużynowej dh. Agnieszka DOŁOWA
 • 424 WGZ „Przyjaciele Łosia Kampinosia" – p.o. drużynowej dh. Zuzanna MAROSEK.

3.2.3. Zatwierdzam następujące drużyny i mianuję ich drużynowych:

 • 119 WDS „Poszukiwacze" – drużynowa pwd. Aleksandra KUREK
 • 120 WDH „Kalendae" – drużynowa pwd. Beata KALBARCZYK
 • 253 WDH „Zaginione miasto" – drużynowa pwd. Aleksandra ORŁOWSKA
 • 423 WDH „Szafiry" – drużynowa pwd. Anna KOWALCZYK.

3.2.4. Zatwierdzam następujące drużyny i powierzam pełnienie obowiązków ich drużynowego na okres do dnia 17 lutego 2010 r.:

 • 293 WDH „Puszcza" – p.o. drużynowej dh. Karolina ZDANOWICZ
 • 305 WDH „Athabaska" – p.o. drużynowej dh. Karolina KUŚMIERCZYK
 • 350 WDH „Kompania leśnych wędrowców" – p.o. drużynowej dh. Katarzyna JEDUT
 • 368 WDS „Gniazdo" – p.o. drużynowego dh Tomasz KRZESIŃSKI
 • 368 WDW – p.o. drużynowej dh. Dorota KOZŁOWSKA-WOŹNIAK
 • 423 WDH „Ogniki" – p.o. drużynowej dh. Elżbieta MOLEDA.

3.2.5. Rozwiązuję 252 WDH „Gopło" i zwalniam z funkcji jej drużynowej dh. Dagmarę PARADYSZ. Informuję, że członkowie drużyny otrzymali propozycję przydziału do 254 WDH „Matecznik".

5. Szczepy, związki drużyn

5.2. Powołania i rozwiązania szczepów, związków drużyn

5.2.1. Zatwierdzam następujące szczepy:

 • szczep „Po drodze"
 • szczep 305 WDHiGZ.

5.3. Zwolnienia i mianowania w szczepach i związkach drużyn

5.3.1. Mianuję następujących komendantów szczepów:

 • szczep „Po drodze" – komendant hm. Marta GAŁKIEWICZ
 • szczep 305 – komendant hm. Jerzy WARTENBERG.

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody

12.1. Z okazji 25-lecia szczepu 423 WDHiGZ przyznaję Laur Instruktorski w stopniu złotym druhnom hm. Hannie Gadaj-Pietrasik oraz hm. Marii GAWAŁKIEWICZ.

 

 

Czuwaj!

hm. Grzegorz Całek

Rozkaz L. 19/2009

Warszawa, 15 października 2009 r.

Rozkaz L. 19/2009

 

3. Drużyny

3.2. Zmiany organizacyjne

3.2.1. Zatwierdzam następujące gromady zuchowe i mianuję ich drużynowych:

 • 89 WGZ „Wędrujące zuchy" – drużynowa phm. Agnieszka BARANOWSKA-MOREK
 • 126 WGZ „Słowianie" – drużynowa phm. Małgorzata BRACH
 • 254 WGZ „Dębowa Brać" – drużynowy phm. Wiktor JASIONOWSKI
 • 305 WGZ „Załoga Victorii" – drużynowa pwd. Magdalena WYCECH
 • 350 WGZ „Przyjaciele leśnej polany" – drużynowa hm. Magdalena GĘBURA
 • 350 WGZ „Puszczańska gromada" – drużynowa dh. Monika KUKAWSKA
 • 350 WGZ „Leśne skrzaty" – drużynowa pwd. Katarzyna GĘBURA
 • 363 WGZ „Przyjaciele Zielonego Lasu" – drużynowa pwd. Dorota JAŚKIEWICZ
 • 363 WGZ „Odkrywcy leśnych tajemnic" – drużynowa pwd. Renata RZECHUŁA.

3.2.2. Zatwierdzam następujące drużyny harcerskie i starszoharcerskie i mianuję ich drużynowych:

 • 56 WDH „Brzask" – drużynowa phm. Magdalena ZADRÓŻNA
 • 56 WDS „Ignis" – drużynowa phm. Katarzyna DELĄŻEK
 • 126 WDH „Aurinko Vene" – drużynowa pwd. Ewa BŁASIAK
 • 128 WDH „Załoga Atlantydy" – drużynowy phm. Karina ŚWIĄTKOWSKA
 • 253 WDH „Achet" - drużynowa hm. Marta GAŁKIEWICZ
 • 254 WDH „Knieja" – drużynowa pwd. Dorota BRZUSKA
 • 254 WDH „Ostoja" – drużynowa pwd. Dorota WIELUŃSKA-ŁASIEWICZ
 • 254 WDH „Matecznik" – drużynowy hm. Dariusz BRZUSKA
 • 305 WDH „Oceania" – drużynowa pwd. Urszula CYRYNGER
 • 305 WDH „Rycerska brać" – drużynowy pwd. Adam WIETECKI
 • 305 WDS „Połoniny" – drużynowy pwd. Michał MACIĄG
 • 305 WDS „Rzeka" – drużynowa pwd. Katarzyna BAKUŁA
 • próbna 360 WDH – drużynowy dh Piotr MOSTOWSKI
 • 363 WDH „Liliowi wędrowcy" – drużynowa pwd. Alicja RZECHUŁA
 • 363 WDH „Szperacze" – drużynowa pwd. Renata RZECHUŁA
 • 365 WDH „Załoga Santa Marii" – drużynowa phm. Agnieszka MARKIEWICZ
 • 424 WDH „Grupa Kampinos" – drużynowy pwd. Piotr STĘPIEŃ.

3.2.3. Zatwierdzam następujące drużyny wędrownicze i mianuję ich drużynowych:

 • 125 WDW HSG SDRI „Grom" – drużynowy phm. Maciej PIETRASZCZYK oraz przedłużam na kolejny rok specjalność HSG
 • 330 WDW „Quantum satis" – drużynowy phm. Paweł BŁASIAK
 • 423 WDW „Na rozstaju dróg" – drużynowy phm. Tomasz BERDOWSKI.

3.2.4. Zatwierdzam następujące kluby specjalnościowe i mianuję ich szefów:

 • Harcerski Klub Łączności SP5ZIP – kierownik klubu hm. Jarosław SZYMANIAK
 • Harcerski Klub Żeglarski „Wesoła rybitwa" – prezes klubu dh Krzysztof ZIELIŃSKI.

4. Kręgi

4.1. Rozwiązania i powołania kręgów

4.1.1. Powołuję następujące kręgi i zatwierdzam wybór ich przewodniczących:

 • 8 WKA „Ósemka Żoliborska" – przewodniczący hm. Paweł WESZPIŃSKI
 • K.I. przy szczepie „Po drodze" – przewodnicząca phm. Anna BELCARZ
 • K.I. przy 254 WDHiGZ – przewodnicząca pwd. Alina WASIELEWSKA
 • K.I. przy 305 WDHiGZ – przewodnicząca phm. Alicja OLESIEJUK
 • K.I. „Kamyk" – przewodnicząca hm. Maria GAWAŁKIEWICZ
 • K.I. „Mały Kamyk" – przewodnicząca phm. Elżbieta KOCERKA.

5. Szczepy, związki drużyn

5.2. Powołania i rozwiązania szczepów, związków drużyn

5.2.1. Zatwierdzam następujące szczepy:

 • szczep „Rzeka"
 • szczep 56 WDHiGZ „Arkadia" im. Jadwigi Falkowskiej „Jagi"
 • szczep 423 WDHiGZ „Dąbrowa" im. prof. hm. Aleksandra Kamińskiego.

5.3. Zwolnienia i mianowania w szczepach i związkach drużyn

5.3.1. Mianuję następujących komendantów szczepów:

 • szczep „Rzeka" – komendant phm. Paweł BŁASIAK
 • szczep 56 – komendantka phm. Katarzyna DELĄŻEK
 • szczep 423 – komendant hm. Bożenna STRZAŁKOWSKA.

 

Czuwaj!

hm. Grzegorz Całek

Rozkaz L. 18/2009

Warszawa, 14 października 2009 r.

Rozkaz L. 18/2009

 

2. Hufiec

2.2. Mianowania w komendzie hufca

2.2.1. Mianuję phm. Rafała ZAJĄCZKOWSKIEGO na funkcję członka hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich.

7. Mianowania instruktorów

7.1. Zamknięcia próby na stopień przewodniczki/przewodnika

7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 14 października 2009 r. zamykam z wynikiem pozytywnym próbę, przyznaję stopień przewodniczki i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego druhnę Urszulę CYRYNGER (305).

7.1.2. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 14 października 2009 r. zamykam z wynikiem negatywnym próbę na stopień przewodniczki druhnom Dagmarze PARADYSZ (77) i Dagmarze KRASOWSKIEJ (254).

7.4. Otwarcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza

7.4.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 14 października 2009 r. otwieram próbę na stopień podharcmistrza pwd. Michałowi MACIĄGOWI (305), opiekunka próby – hm. Katarzyna MAJKOWSKA.

8. Zaliczanie służby instruktorskiej

8.1 Zaliczam służbę instruktorską za rok 2008/2009 następującym druhnom i druhom:


hm. Maria SOKOŁOWSKA

phm. Aleksandra BEREŻAŃSKA

phm. Tomasz KOŚCIUSZKO

phm. Piotr STANISŁAWSKI

pwd. Adam ACHER

pwd. Ewa ACHER

pwd. Dorota BRZUSKA

pwd. Katarzyna CHRZCZANOWICZ

 

pwd. Tomasz DĄBROWSKI

pwd. Kalina KAŹMIERSKA

pwd. Joanna KŁOSOWSKA

pwd. Lech KOWALEWSKI

pwd. Tomasz KRUKOWICZ

pwd. Monika SZYMANIAK

pwd. Dorota WIELUŃSKA-ŁASIEWICZ

 

 

 

 

Czuwaj!

hm. Grzegorz Całek

Rozkaz L. 17/2009

Warszawa, 4 października 2009 r.

Rozkaz L. 17/2009

 

8. Zaliczanie służby instruktorskiej

8.1. Zaliczam służbę instruktorską za rok 2008/2009 następującym druhnom i druhom:

hm. Marcin BEDNARSKI

hm. Karol BERNATEK

hm. Dariusz BRZUSKA

hm. Piotr BUCZEK

hm. Hanna GADAJ-PIETRASIK

hm. Jacek GAŁKIEWICZ

hm. Marta GAŁKIEWICZ

hm. Maria GAWAŁKIEWICZ

hm. Magdalena GĘBURA

hm. Irena GOSK

hm. Bogusława JEŻEWSKA

hm. Ryszard JEŻEWSKI

hm. Agnieszka KALIŃSKA-BRZUSKA

hm. Hanna KOCERKA

hm. Katarzyna MAJKOWSKA

hm. Małgorzata MAJKOWSKA

hm. Radosław MOREK

hm. Sławomir OTAP

hm. Bożenna STRZAŁKOWSKA

hm. Jarosław SZYMANIAK

hm. Ewa ŚMIELA

hm. Alicja TABASZEWSKA

hm. Jerzy WARTENBERG

hm. Paweł WESZPIŃSKI

phm. Agnieszka BARANOWSKA-MOREK

phm. Anna BELCARZ

phm. Tomasz BERDOWSKI

phm. Paweł BŁASIAK

phm. Małgorzata BRACH

phm. Sylwia BRZDĄKIEWICZ

phm. Iwona BRZÓZKA

phm. Katarzyna DELĄŻEK

phm. Piotr DOŁOWY

phm. Grażyna JACKOWICZ

phm. Artur JAWORSKI

phm. Magdalena JEŻEWSKA

phm. Elżbieta KOCERKA

phm. Jacek KOCERKA

phm. Jerzy KOCERKA

phm. Aleksandra KOZUBSKA

phm. Maria MAJKOWSKA

phm. Agnieszka MARKIEWICZ

phm. Monika MARKS

phm. Alicja OLESIEJUK

phm. Maciej PIETRASZCZYK

phm. Michał PIOTROWSKI

phm. Konrad RACZYK

phm. Piotr STANISŁAWSKI

phm. Justyna SZLACHETKO

phm. Karina ŚWIĄTKOWSKA

phm. Marcin WASIELEWSKI

phm. Adam WIŚNIEWSKI

phm. Magdalena ZADRÓŻNA

phm. Rafał ZAJĄCZKOWSKI

phm. Zuzanna ZALESKA

pwd. Adam ACHER

pwd. Katarzyna BAKUŁA

pwd. Ewa BŁASIAK

pwd. Urszula BRZEZIŃSKA

pwd. Marta BŹDZION

pwd. Grzegorz CZOPOWICZ

pwd. Mariusz DWURZYŃSKI

pwd. Barbara DZIWANI

pwd. Janusz GAŁĄZKA

pwd. Marcin GECOW

pwd. Piotr GECOW

pwd. Katarzyna GĘBURA

pwd. Katarzyna GOLIWAS

pwd. Małgorzata GRABOWSKA

pwd. Marianna IREK

pwd. Wiktor JASIONOWSKI

pwd. Dorota JAŚKIEWICZ

pwd. Aleksandra KAHL

pwd. Beata KALBARCZYK

pwd. Grzegorz KAZULAK

pwd. Piotr KOBRYŃ

pwd. Anna KOWALCZYK

pwd. Aleksandra KUREK

pwd. Agnieszka KWIATKOWSKA

pwd. Olga LINOWSKA

pwd. Michał MACIĄG

pwd. Aleksandra ORŁOWSKA

pwd. Arkadiusz ORZEŁ

pwd. Maciej PAWŁOWSKI

pwd. Wojciech PUCHACZ

pwd. Monika RACZYK

pwd. Sylwia RADKIEWICZ

pwd. Beata RADOWSKA

pwd. Alicja RZECHUŁA

pwd. Renata RZECHUŁA

pwd. Tomasz SOWIŃSKI

pwd. Piotr STĘPIEŃ

pwd. Aleksandra TABASZEWSKA

pwd. Konrad TARNOPOLSKI

pwd. Katarzyna TRADOWSKA

pwd. Alina WASIELEWSKA

pwd. Adam WIETECKI

pwd. Dariusz WIĘCKOWSKI

pwd. Emil WOJTKIELEWICZ

pwd. Agnieszka WOŁKOWICZ

pwd. Katarzyna WOŹNIAK

pwd. Magdalena WYCECH.

 

 

Czuwaj!

hm. Grzegorz Całek