Zaloguj

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Rozkaz L. 19/2010

Warszawa, 14 grudnia 2010 r.

Rozkaz L. 19/2010

 

3. Drużyny

3.2. Zmiany organizacyjne

3.2.1. Zatwierdzam 293 WDH „Puszcza" i mianuję jej drużynowym dh. Macieja BIAŁOBRZESKIEGO.

3.2.2. Zatwierdzam na okres próbny 423 WDH „Szmaragdy" i mianuję jej drużynową pwd. Katarzynę TOMICZAK.

3.2.3. Mianuję na funkcję drużynowego 423 WDW „Na rozstaju dróg" dh. Filipa STOJANOWA, jednocześnie gratulując ukończenia w bardzo dobrym stylu kursu drużynowych wędrowniczych.

3.2.4. W związku ze zmianą środowiska działania na Szkołę Podstawową nr 68 przy ul. Or-Ota 5 zmieniam numer 125 WDH „Burza" na 252 WDH „Burza" – drużynowy dh Damian TARNOWSKI.

3.2.5. W związku ze zmianą od 1 stycznia 2011 r. środowiska działania na Szkołę Podstawową nr 80 przy ul. Aspekt 48 zmieniam numery następujących drużyn:

 • 305 WDH „Oceania" na 123 WDH „Oceania" – drużynowa pwd. Urszula CYRYNGER
 • 305 WDS „Rzeka" na 123 WDS „Rzeka" – drużynowa pwd. Katarzyna BAKUŁA
 • 305 WDW „Bór" na 123 WDW „Bór" – drużynowa pwd. Małgorzata GRABOWSKA.

7. Mianowania instruktorów

7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika

7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 8 grudnia 2010 r. otwieram próbę na stopień przewodnika dh. Krzysztofowi PAWLUKOWI (56), opiekun próby – phm. Rafał ZAJĄCZKOWSKI.

8. Zaliczanie służby instruktorskiej

8.1. Zaliczam służbę instruktorską za rok 2009/2010 następującym druhnom i druhom:

 • pwd. Katarzyna CHRZCZANOWICZ
 • pwd. Marcin GECOW
 • pwd. Kalina KAŹMIERSKA
 • pwd. Lech KOWALEWSKI
 • hm. Maria SOKOŁOWSKA.

 

Czuwaj!

hm. Grzegorz Całek

Rozkaz L. 18/2010

Warszawa, 15 listopada 2010 r.

Rozkaz L. 18/2010

 

5. Szczepy, związki drużyn

5.2. Powołania i rozwiązania szczepów, związków drużyn

5.2.1. Podaję do wiadomości wykaz szczepów działających w roku 2010/2011:

 • szczep „Po drodze" – komendantka szczepu hm. Marta GAŁKIEWICZ
 • szczep 350 WDHiGZ – komendantka szczepu hm. Magdalena GĘBURA.

5.2.2. Działając na podstawie pkt. 11 Instrukcji działania szczepu, rozwiązuję szczep 305 WDHiGZ oraz odwołuję z funkcji komendanta szczepu hm. Jerzego WARTENBERGA.

Informuję, że rozwiązanie szczepu oznacza, że odpowiedzialność i obowiązki przypisane dotąd do komendanta i komendy szczepu przechodzą na szefów podstawowych jednostek organizacyjnych, wchodzących w skład szczepu. W związku z tym zobowiązuję drużynowych i przewodniczących kręgów rozwiązanego szczepu do zgodnego i równoprawnego zarządzania jego majątkiem. Ponadto przypominam, że ponowne powołanie szczepu może się odbyć na zasadach opisanych w Instrukcji działania szczepu.

 

7. Mianowania instruktorów

7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika

7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 10 listopada 2010 r. otwieram próbę na stopień przewodniczki dh. Aleksandrze WASIELEWSKIEJ (254), opiekunka próby – phm. Monika MARKS.

7.2.2. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 10 listopada 2010 r. otwieram próbę na stopień przewodnika dh. Adamowi WĘGROWSKIEMU (128), opiekunka próby – phm. Anna BELCARZ.

 

Czuwaj!

hm. Grzegorz Całek

Rozkaz L. 17/2010

Warszawa, 4 listopada 2010 r.

Rozkaz L. 17/2010

 

3. Drużyny

3.2. Zmiany organizacyjne

3.2.1. Podaję wykaz gromad i drużyn, które zatwierdziły plany pracy i kontynuują działanie w roku 2010/2011:

 • 56 WGZ „Włóczykije" – drużynowa pwd. Magdalena EKIERT
 • 293 WGZ „Elfy z Krainy Efendii" – drużynowa dh. Karolina WALKIEWICZ
 • 126 WDH „Aurinko Vene" – drużynowy pwd. Wojciech PUCHACZ
 • 305 WDS „Połoniny" – drużynowy dh Maciej KRÓL
 • 365 WDH NS „Załoga Santa Marii" – drużynowa phm. Agnieszka MARKIEWICZ.

3.2.2. Zwalniam z funkcji drużynowego następujące druhny i druhów:

 • 126 WGZ „Słowianie" – drużynowa phm. Małgorzata BRACH
 • 128 WGZ „Przyjaciele Wodnika Szuwarka" – drużynowy hm. Jacek GAŁKIEWICZ
 • 254 WGZ „Dębowa Brać" – drużynowy phm. Wiktor JASIONOWSKI
 • 350 WGZ „Leśne skrzaty" – drużynowa pwd. Katarzyna GĘBURA
 • 423 WDS „Szafiry" – drużynowa pwd. Anna KOWALCZYK.

3.2.3. Mianuję na funkcję drużynowego następujące druhny i druha:

 • 126 WGZ „Słowianie" – drużynowa dh. Ewa PRUCHNIEWICZ
 • 128 WGZ „Przyjaciele Wodnika Szuwarka" – drużynowa phm. Anna BELCARZ
 • 254 WGZ „Dębowa Brać" – drużynowy dh Sebastian JADCZAK
 • 423 WDS „Szafiry" – drużynowa pwd. Katarzyna WOŹNIAK.

3.2.4. Powierzam obowiązki drużynowego:

 • 350 WGZ „Leśne skrzaty" – dh. Aleksandrowi KOWALIŃSKIEMU – na okres do 20.04.2011
 • 368 WDS „Gniazdo" – dh. Łukaszowi BURIANOWI – na okres do 31.01.2011.

3.2.5. Podaję do wiadomości, że w roku 2010/2011 kontynuują pracę:

 • Harcerski Klub Ratowniczy działający przy Hufcu – przewodnicząca klubu pwd. Alicja RZECHUŁA
 • Harcerski Klub Samoobrony „Garda" – przewodniczący klubu phm. Maciej PIETRASZCZYK.

3.2.6. Rozwiązuję Harcerski Klub Żeglarski „Wesoła rybitwa" i zwalniam z funkcji jego prezesa dh. Krzysztofa ZIELIŃSKIEGO.

4. Kręgi

4.1. Rozwiązania i powołania kręgów

4.1.1. Powołuję krąg starszyzny przy szczepie 305 WDHiGZ i zatwierdzam wybór na jego przewodniczącego phm. Artura JAWORSKIEGO.

4.2. Zwolnienia i mianowania w kręgach

4.2.1. Zatwierdzam zmianę przewodniczącej kręgu instruktorskiego przy 254 WDHiGZ z phm. Aliny WASIELEWSKIEJ na hm. Agnieszkę KALIŃSKĄ-BRZUSKĘ.

5. Szczepy, związki drużyn

5.2. Powołania i rozwiązania szczepów, związków drużyn

5.2.1. Podaję do wiadomości wykaz szczepów działających w roku 2010/2011:

 • szczep „Rzeka" – komendant szczepu phm. Paweł BŁASIAK
 • szczep 56 WDHiGZ „Arkadia" – komendantka szczepu phm. Katarzyna DELĄŻEK
 • szczep 423 WDHiGZ „Dąbrowa".

5.3. Zwolnienia i mianowania w szczepach i związkach drużyn

5.3.1. Zwalniam z funkcji komendantki szczepu 423 WDHiGZ „Dąbrowa" hm. Bożennę STRZAŁKOWSKĄ, dziękując za zbudowanie i wieloletnie prowadzenie szczepu.

5.3.2. Mianuję na funkcję komendantki szczepu 423 WDHiGZ „Dąbrowa" hm. Hannę GADAJ-PIETRASIK.

5.3.3. Mianuję na funkcję honorowej komendantki szczepu 423 WDHiGZ „Dąbrowa" hm. Bożennę STRZAŁKOWSKĄ.

7. Mianowania instruktorów

7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika

7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 6 października 2010 r. otwieram próbę na stopień przewodnika dh. Filipowi STOJANOWOWI (423), opiekunka próby – hm. Hanna GADAJ-PIETRASIK.

7.4. Otwarcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza

7.4.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 6 października 2010 r. otwieram próbę na stopień podharcmistrzyni pwd. Dorocie JAŚKIEWICZ (363), opiekunka próby – hm. Agnieszka KALIŃSKA-BRZUSKA.

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody

12.1. Udzielam pochwały za wysoką jakość merytoryczną napisanego planu pracy na rok 2011/2011 następującym drużynowym:

 • pwd. Katarzyna BAKUŁA (305)
 • pwd. Piotr MOSTOWSKI (360)
 • pwd. Dorota WIELUŃSKA (254)
 • dh. Dorota KOZŁOWSKA (368)
 • dh. Elżbieta MOLEDA (423).

13. Inne

13.1. Przyznaje odznakę „Ratownik ZHP" następującym druhnom i druhom:

 • pwd. Beata KALBARCZYK (119)
 • pwd. Aleksandra ORŁOWSKA (253)
 • pwd. Katarzyna TRADOWSKA (119)
 • dh Łukasz BURIAN (368)
 • dh Marcin CHMIELEWSKI (254)
 • dh Mateusz CHMIELEWSKI (126)
 • dh. Karolina DZIEGCIAR (254)
 • dh Józef GRYGO (305)
 • dh Piotr JACZEWSKI (305)
 • dh Michał ŁODZIŃSKI (253)
 • dh Marcin MAKOWIECKI (305)
 • dh. Aleksandra WASIELEWSKA (254).

 

Czuwaj!

hm. Grzegorz Całek

Rozkaz L. 16/2010

Warszawa, 30 października 2010 r.

Rozkaz L. 16/2010

 

8. Zaliczanie służby instruktorskiej

8.1. Zaliczam służbę instruktorską za rok 2009/2010 następującym druhnom i druhom:

hm. Karol BERNATEK

hm. Dariusz BRZUSKA

hm. Piotr BUCZEK

hm. Barbara CZOPOWICZ

hm. Hanna GADAJ-PIETRASIK

hm. Jacek GAŁKIEWICZ

hm. Marta GAŁKIEWICZ

hm. Maria GAWAŁKIEWICZ

hm. Magdalena GĘBURA

hm. Bogusława JEŻEWSKA

hm. Ryszard JEŻEWSKI

hm. Agnieszka KALIŃSKA-BRZUSKA

hm. Hanna KOCERKA

hm. Katarzyna MAJKOWSKA

hm. Radosław MOREK

hm. Sławomir OTAP

hm. Bożenna STRZAŁKOWSKA

hm. Jarosław SZYMANIAK

hm. Alicja TABASZEWSKA

hm. Jerzy WARTENBERG

hm. Paweł WESZPIŃSKI

 

phm. Agnieszka BARANOWSKA-MOREK

phm. Anna BELCARZ

phm. Tomasz BERDOWSKI

phm. Paweł BŁASIAK

phm. Małgorzata BRACH

phm. Sylwia BRZDĄKIEWICZ

phm. Iwona BRZÓZKA

phm. Katarzyna DELĄŻEK

phm. Piotr DOŁOWY

phm. Grażyna JACKOWICZ

phm. Artur JAWORSKI

phm. Wiktor JASIONOWSKI

phm. Magdalena JEŻEWSKA

phm. Elżbieta KOCERKA

phm. Jacek KOCERKA

phm. Jerzy KOCERKA

phm. Tomasz KOŚCIUSZKO

phm. Aleksandra KOZUBSKA

phm. Maria MAJKOWSKA

phm. Agnieszka MARKIEWICZ

phm. Monika MARKS

phm. Alicja OLESIEJUK

phm. Maciej PIETRASZCZYK

phm. Michał PIOTROWSKI

phm. Konrad RACZYK

phm. Jakub SIECZKO

phm. Piotr STANISŁAWSKI

phm. Justyna SZLACHETKO

phm. Alina WASIELEWSKA

phm. Marcin WASIELEWSKI

phm. Karina WIECZOREK

phm. Adam WIŚNIEWSKI

phm. Magdalena ZADRÓŻNA

phm. Rafał ZAJĄCZKOWSKI

 

pwd. Katarzyna BAKUŁA

pwd. Ewa BŁASIAK

pwd. Urszula BRZEZIŃSKA

pwd. Dorota BRZUSKA

pwd. Marta BŹDZION

pwd. Urszula CYRYNGER

pwd. Olga DEPCZYŃSKA

pwd. Mariusz DWURZYŃSKI

pwd. Barbara DZIWANI

pwd. Magdalena EKIERT

pwd. Iwona FELIKSIAK

pwd. Piotr GECOW

pwd. Katarzyna GĘBURA

pwd. Katarzyna GOLIWAS

pwd. Małgorzata GRABOWSKA

pwd. Marianna IREK

pwd. Dorota JAŚKIEWICZ

pwd. Aleksandra KAHL

pwd. Beata KALBARCZYK

pwd. Grzegorz KAZULAK

pwd. Katarzyna KĘDZIERSKA

pwd. Piotr KOBRYŃ

pwd. Tomasz KOPERSKI

pwd. Anna KOWALCZYK

pwd. Tomasz KRUKOWICZ

pwd. Monika KUKAWSKA

pwd. Milena KURASIEWICZ

pwd. Aleksandra KUREK

pwd. Karolina KUŚMIERCZYK

pwd. Agnieszka KWIATKOWSKA

pwd. Olga LINOWSKA

pwd. Michał MACIĄG

pwd. Piotr MOSTOWSKI

pwd. Aleksandra ORŁOWSKA

pwd. Katarzyna PIETRASIK

pwd. Joanna PRAGACZ

pwd. Wojciech PUCHACZ

pwd. Monika RACZYK

pwd. Sylwia RADKIEWICZ

pwd. Alicja RZECHUŁA

pwd. Renata RZECHUŁA

pwd. Marta SERWAN

pwd. Tomasz SOWIŃSKI

pwd. Piotr STĘPIEŃ

pwd. Aleksandra TABASZEWSKA

pwd. Konrad TARNOPOLSKI

pwd. Katarzyna TOMICZAK

pwd. Katarzyna TRADOWSKA

pwd. Dorota WIELUŃSKA

pwd. Adam WIETECKI

pwd. Dariusz WIĘCKOWSKI

pwd. Katarzyna WIŚNIEWSKA

pwd. Małgorzata WITASZEK

pwd. Emil WOJTKIELEWICZ

pwd. Agnieszka WOŁKOWICZ

pwd. Katarzyna WOŹNIAK

pwd. Magdalena WYCECH

 

 

Czuwaj!

hm. Grzegorz Całek

Rozkaz L. 15/2010

Warszawa, 13 października 2010 r.

Rozkaz L. 15/2010

 

3. Drużyny

3.2. Zmiany organizacyjne

3.2.1. Podaję wykaz gromad i drużyn, które zatwierdziły plany pracy i kontynuują działanie w roku 2010/2011:

 • 89 WGZ „Wędrujące zuchy" – drużynowa phm. Agnieszka BARANOWSKA-MOREK
 • 119 WGZ „Dzieci słońca" – drużynowy hm. Jacek GAŁKIEWICZ
 • 252 WGZ „Przyjaciele Kubusia Puchatka" – drużynowa pwd. Agnieszka KWIATKOWSKA
 • 253 WGZ „Słoneczna załoga" – drużynowa pwd. Katarzyna TRADOWSKA
 • 305 WGZ „Załoga Victorii" – drużynowa pwd. Magdalena WYCECH
 • 350 WGZ „Puszczańska gromada" – drużynowa pwd. Monika KUKAWSKA
 • 363 WGZ „Przyjaciele Zielonego Lasu" – drużynowa pwd. Dorota JAŚKIEWICZ
 • 363 WGZ „Odkrywcy leśnych tajemnic" – drużynowa pwd. Renata RZECHUŁA
 • 368 WGZ „Wataha" – drużynowa dh. Dorota KOZŁOWSKA-WOŹNIAK
 • 423 WGZ „Dębowi przyjaciele" – drużynowa dh. Katarzyna DOŁOWA
 • 423 WGZ „Słoneczna gromada" – drużynowa dh. Agnieszka DOŁOWA
 • 56 WDS „Ignis" – drużynowa phm. Katarzyna DELĄŻEK
 • 128 WDH „Załoga Atlantydy" – drużynowa phm. Karina WIECZOREK
 • 253 WDH „Zaginione miasto" – drużynowa pwd. Aleksandra ORŁOWSKA
 • 254 WDH „Knieja" – drużynowa pwd. Dorota BRZUSKA
 • 254 WDH „Ostoja" – drużynowa pwd. Dorota WIELUŃSKA
 • 254 WDH „Matecznik" – drużynowy hm. Dariusz BRZUSKA
 • 254 WDS „Bukowina" – drużynowy phm. Marcin WASIELEWSKI
 • 305 WDH „Oceania" – drużynowa pwd. Urszula CYRYNGER
 • 305 WDH „Rycerska brać" – drużynowy pwd. Adam WIETECKI
 • 305 WDS „Rzeka" – drużynowa pwd. Katarzyna BAKUŁA
 • 350 WDH „Kompania leśnych wędrowców" – drużynowy hm. Karol BERNATEK
 • 360 WDH „Pełny obrót" – drużynowy pwd. Piotr MOSTOWSKI
 • 363 WDS „Liliowi wędrowcy" – drużynowa pwd. Alicja RZECHUŁA
 • 363 WDH „Szperacze" – drużynowa pwd. Renata RZECHUŁA
 • 423 WDH „Ogniki" – drużynowa dh. Elżbieta MOLEDA
 • 424 WDH „Grupa Kampinos" – drużynowy pwd. Piotr STĘPIEŃ
 • 119 WDW „Poszukiwacze" – drużynowa pwd. Aleksandra KUREK
 • 125 WDW HSG SDRI „Grom" – drużynowy phm. Maciej PIETRASZCZYK (przedłużam na rok specjalność HSG)
 • 305 WDW „Bór" – drużynowa pwd. Małgorzata GRABOWSKA
 • 330 WDW „Quantum satis" – drużynowy phm. Paweł BŁASIAK
 • 423 WGDW „Mrowisko" – drużynowa pwd. Marianna IREK.

3.2.2. Zwalniam z funkcji drużynowego następujące druhny i druhów:

 • 56 WDH „Brzask" – drużynowa dh. Kaja SZAFRANEK
 • 120 WDH „Kalendae" – drużynowy pwd. Beata KALBARCZYK
 • 254 WGZ „Borostwory" – drużynowy pwd. Emil WOJTKIELEWICZ
 • 305 WDH „Athabaska" – drużynowa pwd. Marta SERWAN
 • 423 WDW „Na rozstaju dróg" - drużynowy phm. Tomasz BERDOWSKI.

3.2.3. Mianuję na funkcję drużynowego następujące druhny i druhów:

 • 56 WDH „Brzask" – drużynowa phm. Magdalena ZADRÓŻNA
 • 254 WGZ „Borostwory" – drużynowa dh. Karolina DZIEGCIAR
 • 305 WDH „Athabaska" – drużynowa pwd. Karolina KUŚMIERCZYK.

3.2.4. Zatwierdzam następujące jednostki i powierzam obowiązki ich drużynowych na okres do 31.01.2011:

 • 120 WDH „Kalendae" – drużynowy dh Piotr STARZYŃSKI
 • 125 WDH „Burza" - drużynowy dh Damian TARNOWSKI
 • 423 WDW „Na rozstaju dróg" - drużynowy dh Filip STOJANOW
 • 424 WGZ „Przyjaciele Łosia Kampinosia" – drużynowa dh. Zuzanna MAROSEK.

3.2.5. Zatwierdzam na okres próbny następujące jednostki i mianuję ich drużynowych:

 • próbna 77 WGZ – drużynowa phm. Alina WASIELEWSKA
 • próbna 77 WDH – drużynowa pwd. Katarzyna KĘDZIERSKA
 • próbna 120 WGZ – drużynowy hm. Jacek GAŁKIEWICZ
 • próbna 119 WDH – drużynowa pwd. Beata KALBARCZYK.

3.2.6. Podaję do wiadomości wykaz klubów specjalnościowych w roku 2010/2011:

 • Harcerski Klub Łączności SP5ZIP – kierownik klubu hm. Jarosław SZYMANIAK
 • Harcerski Klub Łączności SP5ZHJ – szef klubu pwd. Lech KOWALEWSKI.

4. Kręgi

4.1. Rozwiązania i powołania kręgów

4.1.1. Podaję do wiadomości wykaz kręgów działających w roku 2010/2011 i zatwierdzam wybór ich przewodniczących:

 • 8 WKA „Ósemka Żoliborska" – przewodniczący hm. Paweł WESZPIŃSKI
 • K.I. przy Szczepie „Po drodze" – przewodnicząca hm. Marta GAŁKIEWICZ
 • K.I. „Jerzyki" przy szczepie 305 – przewodniczący pwd. Konrad TARNOPOLSKI
 • K.I. przy 254 WDHiGZ – przewodnicząca phm. Alina WASIELEWSKA
 • K.I. „Korzenie dębu" – przewodnicząca pwd. Katarzyna TOMICZAK
 • K.I. „Kamyk" – przewodnicząca hm. Bożenna STRZAŁKOWSKA
 • K.I. „Kora" - przewodniczący phm. Jacek KOCERKA.

 

Czuwaj!

hm. Grzegorz Całek