Zaloguj

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Rozkaz L. 28/2011

Warszawa, 19 grudnia 2011 r.

Rozkaz L. 28/2011

 

5. Szczepy, związki drużyn

5.3. Zwolnienia i mianowania w szczepach i związkach drużyn

5.3.1. Zwalniam z funkcji komendantki szczepu 305 hm. Barbarę CZOPOWICZ.

5.3.2. Mianuję na funkcję komendanta szczepu 305 pwd. Adama WIETECKIEGO.

7. Mianowania instruktorów

7.1. Zamknięcia próby na stopień przewodniczki/przewodnika

7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 10 grudnia 2011 r. zamykam z wynikiem negatywnym próbę na stopień przewodniczki druhnie Magdalenie KWITEK (120).

7.1.2. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 14 grudnia 2011 r. zamykam próbę, przyznaję stopień przewodnika i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego druha Filipa STOJANOWA (423).

7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika

7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 10 grudnia 2011 r. otwieram próbę na stopień przewodniczki dh. Patrycji OWCZARCZYK (120), opiekunka próby – phm. Justyna SZLACHETKO.

7.2.2. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 14 grudnia 2011 r. otwieram próbę na stopień przewodnika dh. Marcinowi ŻYCZKOWSKIEMU (253), opiekun próby – hm. Dariusz MASNY.

7.3. Zamknięcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza

7.3.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 14 grudnia 2011 r. zamykam próbę i przyznaję stopień podharcmistrzyni druhnom pwd. Dorocie BRZUSCE (254) oraz pwd. Dorocie JAŚKIEWICZ (363).

8. Zaliczanie służby instruktorskiej

8.1. Zaliczam służbę instruktorską za rok 2010/2011 druhowi phm. Konradowi RACZYKOWI.

10. Wystąpienia instruktorów, zawieszenia instruktorów, skreślenia z listy członków

10.1. W związku z wystąpieniem z ZHP skreślam hm. Barbarę CZOPOWICZ z listy instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego.

 

Czuwaj!

hm. Grzegorz Całek

Rozkaz L. 27/2011

Warszawa, 28 listopada 2011 r.

Rozkaz L. 27/2011

 

3. Drużyny

3.2. Zmiany organizacyjne

3.2.1. Podaję wykaz gromad i drużyn, które zatwierdziły plany pracy i kontynuują działanie w roku 2011/2012:

 • 77 WDH „Viva Rosa" – drużynowa phm. Alina WASIELEWSKA
 • 305 WGZ „Rycerze Zawiszy Czarnego" – drużynowa pwd. Karolina KUŚMIERCZYK.

3.2.2. Zwalniam z funkcji drużynowego 120 WGZ hm. Jacka GAŁKIEWICZA.

3.2.3. Mianuję na funkcję drużynowej 120 WGZ „Piorun" pwd. Katarzynę TRADOWSKĄ.

3.2.4. Zwalniam z funkcji drużynowej 56 WGZ „Włóczykije" pwd. Magdalenę EKIERT.

3.2.5. Mianuję na funkcję drużynowego 56 WGZ „Włóczykije" dh. Krzysztofa PAWLUKA. Opiekun gromady phm. Rafał ZAJĄCZKOWSKI.

3.2.6. Zatwierdzam na okres próbny 423 WGZ „Bajowa gromada" i mianuję na funkcję jej drużynowej hm. Elżbietę ŻUCHOWICZ.

7. Mianowania instruktorów

7.1. Zamknięcia próby na stopień przewodniczki/przewodnika

7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 16 listopada 2011 r. zamykam z wynikiem negatywnym próbę na stopień przewodniczki druhnie dh. Karolinie ZDANOWICZ (293).

7.3. Zamknięcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza

7.3.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 16 listopada 2011 r. zamykam próbę i przyznaję stopień podharcmistrzyni pwd. Ewie MOSTOWSKIEJ (szczep „Rzeka").

8. Zaliczanie służby instruktorskiej

8.1. Zaliczam służbę instruktorską za rok 2010/2011 następującym druhnom i druhowi:

 • pwd. Iwona FELIKSIAK
 • pwd. Tomasz KOPERSKI
 • pwd. Barbara ZAJĄCZKOWSKA.

9. Przydział służbowy

9.3 Zmiana przydziału służbowego

9.3.1 Informuję o zmianie przydziału służbowego pwd. Moniki SZYMANIAK z Hufca ZHP Warszawa-Żoliborz do Hufca ZHP Wrocław.

11. Kary organizacyjne

11.1. Udzielam pwd. Agnieszce KWIATKOWSKIEJ nagany za nieprzekazanie środowisku 368 pomieszczenia magazynu sprzętu w wyznaczonym terminie.

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody

12.1. Udzielam pochwały pion. Agacie BARANOWSKIEJ oraz HO Pawłowi SZYDŁOWSKIEMU za wzorową organizację i przeprowadzenie akcji „Parking 2011".

 

Czuwaj!

hm. Grzegorz Całek

Rozkaz L. 26/2011

Warszawa, 31 października 2011 r.

Rozkaz L. 26/2011

 

3. Drużyny

3.2. Zmiany organizacyjne

3.2.1. Rozwiązuję 119 WGZ „Dzieci słońca" i zwalniam z funkcji jej drużynowego hm. Jacka GAŁKIEWICZA. Zuchy z rozwiązanej gromady przechodzą do 120 WGZ.

3.2.2. Rozwiązuję 128 WDH „Załoga Atlantydy" i zwalniam z funkcji jej drużynowej phm. Karinę WIECZOREK.

3.2.3. Zwalniam z funkcji drużynowej 128 WGZ phm. Annę BELCARZ.

3.2.4. Mianuję na funkcję drużynowej 128 WGZ „Przyjaciele kapitana Barnabusa" pwd. Olgę LINOWSKĄ.

3.2.5. Zwalniam z funkcji szefa Harcerskiego Klubu Łączności SP5ZHJ pwd. Lecha KOWALEWSKIEGO.

3.2.6. Mianuję na funkcję szefa Harcerskiego Klubu Łączności SP5ZHJ pwd. Kalinę KAŹMIERSKĄ.

3.2.7. Powierzam wypełnianie zadań drużynowego 368 WDH na okres do 31.01.2012 dh. Bartłomiejowi OLSZEWSKIEMU.

3.2.8. Podaję wykaz jednostek, które zatwierdziły plany pracy i kontynuują działanie w roku 2011/2012:

 • 120 WDH „Błyskawica" – drużynowy dh Piotr STARZYŃSKI
 • próbna 123 WGZ „Gwiezdna gromada" – drużynowa phm. Maria MAJKOWSKA
 • 128 WGZ „Przyjaciele Wodnika Szuwarka" – drużynowa pwd. Olga LINOWSKA
 • 368 WDH „Gniazdo" – wykonujący zadania drużynowego dh Bartłomiej OLSZEWSKI
 • Harcerski Klub Łączności SP5ZHJ – szef klubu pwd. Kalina KAŹMIERSKA.

3.2.9. Zatwierdzam następujące kluby specjalnościowe i mianuję ich przewodniczących:

 • Harcerski Klub HSG „Feniks" – przewodniczący phm. Maciej PIETRASZCZYK
 • Harcerski Klub Samoobrony „Garda" – przewodniczący phm. Maciej PIETRASZCZYK.

8. Zaliczanie służby instruktorskiej

8.1. Zaliczam służbę instruktorską za rok 2010/2011 następującym druhnom i druhom:

hm. Marcin BEDNARSKI

hm. Karol BERNATEK

hm. Iwona BRZÓZKA-ZŁOTNICKA

hm. Dariusz BRZUSKA

hm. Piotr BUCZEK

hm. Barbara CZOPOWICZ

hm. Hanna GADAJ-PIETRASIK

hm. Jacek GAŁKIEWICZ

hm. Marta GAŁKIEWICZ

hm. Maria GAWAŁKIEWICZ

hm. Magdalena GĘBURA

hm. Bogda JEŻEWSKA

hm. Ryszard JEŻEWSKI

hm. Agnieszka KALIŃSKA-BRZUSKA

hm. Hanna KOCERKA

hm. Radosław MOREK

hm. Sławomir OTAP

hm. Maria SOKOŁOWSKA

hm. Bożenna STRZAŁKOWSKA

hm. Jarosław SZYMANIAK

hm. Alicja TABASZEWSKA

hm. Paweł WESZPIŃSKI

hm. Elżbieta ŻUCHOWICZ

phm. Agnieszka BARANOWSKA-MOREK

phm. Anna BELCARZ

phm. Tomasz BERDOWSKI

phm. Paweł BŁASIAK

phm. Małgorzata BRACH

phm. Sylwia BRZDĄKIEWICZ

phm. Katarzyna DELĄŻEK

phm. Piotr DOŁOWY

phm. Grażyna JACKOWICZ

phm. Wiktor JASIONOWSKI

phm. Artur JAWORSKI

phm. Magda JEŻEWSKA

phm. Elżbieta KOCERKA

phm. Jacek KOCERKA

phm. Jerzy KOCERKA

phm. Aleksandra KOZUBSKA

phm. Michał MACIĄG

phm. Maria MAJKOWSKA

phm. Jolanta MALATYŃSKA

phm. Agnieszka MARKIEWICZ

phm. Monika MARKS

phm. Piotr MAZUREK

phm. Alicja OLESIEJUK

phm. Maciej PIETRASZCZYK

phm. Michał PIOTROWSKI

phm. Wojciech PUCHACZ

phm. Piotr STANISŁAWSKI

phm. Justyna SZLACHETKO

phm. Alina WASIELEWSKA

phm. Marcin WASIELEWSKI

phm. Karina WIECZOREK

phm. Adam WIŚNIEWSKI

phm. Magdalena WYCECH

phm. Magdalena ZADRÓŻNA

phm. Rafał ZAJĄCZKOWSKI

pwd. Katarzyna BAKUŁA

pwd. Małgorzata BOROWSKA

pwd. Urszula BRZEZIŃSKA

pwd. Dorota BRZUSKA

pwd. Marta BŹDZION

pwd. Katarzyna CHRZCZANOWICZ

pwd. Urszula CYRYNGER

pwd. Olga DEPCZYŃSKA

pwd. Agnieszka DOŁOWA

pwd. Katarzyna DOŁOWA

pwd. Mariusz DWURZYŃSKI

pwd. Karolina DZIEGCIAR

pwd. Magdalena EKIERT

pwd. Piotr GECOW

pwd. Katarzyna GĘBURA

pwd. Małgorzata GRABOWSKA

pwd. Marianna IREK

pwd. Sebastian JADCZAK

pwd. Dorota JAŚKIEWICZ

pwd. Aleksandra KAHL

pwd. Beata KALBARCZYK

pwd. Kalina KAŹMIERSKA

pwd. Piotr KOBRYŃ

pwd. Anna KOWALCZYK

pwd. Lech KOWALEWSKI

pwd. Dorota KOZŁOWSKA-WOŹNIAK

pwd. Maciej KRÓL

pwd. Monika KUKAWSKA

pwd. Aleksandra KUREK

pwd. Karolina KUŚMIERCZYK

pwd. Olga LINOWSKA

pwd. Elżbieta MOLEDA

pwd. Ewa MOSTOWSKA

pwd. Piotr MOSTOWSKI

pwd. Aleksandra ORŁOWSKA

pwd. Katarzyna PIETRASIK

pwd. Monika RACZYK

pwd. Alicja RZECHUŁA

pwd. Renata RZECHUŁA

pwd. Tomasz SOWIŃSKI

pwd. Piotr STĘPIEŃ

pwd. Aleksandra TABASZEWSKA

pwd. Konrad TARNOPOLSKI

pwd. Damian TARNOWSKI

pwd. Katarzyna TOMICZAK

pwd. Katarzyna TRADOWSKA

pwd. Karolina WALKIEWICZ

pwd. Dorota WIELUŃSKA

pwd. Adam WIETECKI

pwd. Katarzyna WIŚNIEWSKA

pwd. Katarzyna WOŹNIAK

 

 

Czuwaj!

hm. Grzegorz Całek

Rozkaz L. 25/2011

Warszawa, 25 października 2011 r.

Rozkaz L. 25/2011

 

1. Zarządzenia i informacje

1.1. Zarządzenia

1.1.1. Stwierdzam ponowne nabycie członkostwa i potwierdzam posiadanie stopnia przewodniczki przez druhnę Karolinę SERWAN (305).

1.2. Informacje

1.2.1. Podaję do wiadomości aktualne składy władz hufca oraz zespołów i instruktorów pełniących funkcje z mianowania komendanta hufca, uwzględniające wyniki zjazdu hufca w dniu 8 października br. oraz zmiany dokonane niniejszym rozkazem:

 

Komenda hufca

 • hm. Grzegorz CAŁEK – komendant
 • hm. Iwona BRZÓZKA-ZŁOTNICKA – zastępczyni komendanta
 • phm. Małgorzata BRACH – zastępca komendanta ds. kształcenia
 • phm. Marcin WASIELEWSKI – zastępca komendanta ds. organizacyjnych
 • hm. Jacek GAŁKIEWICZ – skarbnik
 • phm. Wiktor JASIONOWSKI
 • phm. Elżbieta KOCERKA
 • phm. Alicja OLESIEJUK

Komisja rewizyjna hufca

 • phm. Jacek KOCERKA – przewodniczący
 • phm. Alina WASIELEWSKA – wiceprzewodnicząca
 • hm. Dariusz BRZUSKA – wiceprzewodniczący
 • pwd. Katarzyna TOMICZAK – sekretarz
 • pwd. Dorota WIELUŃSKA
 • pwd. Karolina DZIEGCIAR
 • pwd. Małgorzata GRABOWSKA

Sąd harcerski hufca

 • hm. Piotr BUCZEK – przewodniczący
 • hm. Paweł WESZPIŃSKI – wiceprzewodniczący
 • hm. Radosław MOREK
 • hm. Hanna KOCERKA
 • hm. Bożenna STRZAŁKOWSKA

Namiestnictwo zuchowe

 • phm. Wiktor JASIONOWSKI – namiestnik zuchowy
 • pwd. Katarzyna CHRZCZANOWICZ – wicenamiestniczka zuchowa
 • phm. Magdalena WYCECH – wicenamiestniczka zuchowa
 • pwd. Katarzyna DOŁOWA
 • pwd. Karolina KUŚMIERCZYK
 • pwd. Agnieszka KWIATKOWSKA
 • phm. Alina WASIELEWSKA

Namiestnictwo harcerskie i starszoharcerskie

 • phm. Alicja OLESIEJUK – namiestniczka harcerska i starszoharcerska
 • phm. Katarzyna DELĄŻEK – wicenamiestniczka starszoharcerska
 • pwd. Dorota BRZUSKA
 • pwd. Małgorzata GRABOWSKA
 • phm. Michał MACIĄG
 • pwd. Alicja RZECHUŁA
 • pwd. Dorota WIELUŃSKA

Namiestnictwo wędrownicze

 • phm. Monika MARKS – namiestniczka wędrownicza

Zespół Kadry Kształcącej (Komenda ŻSKI im. hm. J. Rossmana)

 • phm. Małgorzata BRACH – komendantka ŻSKI
 • phm. Paweł BŁASIAK
 • pwd. Urszula BRZEZIŃSKA
 • phm. Aleksandra KOZUBSKA
 • phm. Monika MARKS
 • pwd. Ewa MOSTOWSKA
 • phm. Alicja OLESIEJUK
 • phm. Alina WASIELEWSKA
 • phm. Marcin WASIELEWSKI

Komisja Stopni Instruktorskich

 • hm. Iwona BRZÓZKA-ZŁOTNICKA – przewodnicząca
 • phm. Jacek KOCERKA – wiceprzewodniczący
 • hm. Paweł E. WESZPIŃSKI – wiceprzewodniczący
 • hm. Marcin BEDNARSKI
 • phm. Paweł BŁASIAK
 • hm. Piotr BUCZEK
 • hm. Radosław MOREK
 • phm. Alicja OLESIEJUK
 • phm. Rafał ZAJĄCZKOWSKI

Kapituła Stopni Wędrowniczych

 • phm. Paweł BŁASIAK HR – przewodniczący
 • pwd. Urszula BRZEZIŃSKA HR
 • pwd. Marta BŹDZION HR

Pełnomocnicy ds. kontaktów z dzielnicami

 • phm. Agnieszka BARANOWSKA-MOREK – Bielany
 • phm. Wiktor JASIONOWSKI – Żoliborz

Instruktorki ds. zagranicznych

 • pwd. Karolina DZIEGCIAR
 • pwd. Alicja RZECHUŁA

Pełnomocnik ds. HAL

 • hm. Radosław MOREK.

2. Hufiec

2.1. Zwolnienia w komendzie hufca

2.1.1. Zwalniam z funkcji:

 • instruktorki namiestnictwa zuchowego – pwd. Urszulę BRZEZIŃSKĄ, pwd. Monikę RACZYK i phm. Justynę SZLACHETKO
 • wicenamiestniczki harcerskiej i starszoharcerskiej – pwd. Alicję RZECHUŁĘ (z zachowaniem funkcji instruktorki namiestnictwa)
 • wicenamiestniczki harcerskiej i starszoharcerskiej– pwd. Ewę MOSTOWSKĄ
 • instruktorki namiestnictwa harcerskiego i starszoharcerskiego – phm. Magdalenę ZADRÓŻNĄ
 • członka zespołu kadry kształcącej – pwd. Urszulę BRZEZIŃSKĄ i phm. Rafała ZAJĄCZKOWSKIEGO.

Dziękuję Druhnom i Druhom za pełnioną służbę.

2.2. Mianowania w komendzie hufca

2.2.1. Mianuję na funkcję przewodniczącej Komisji Stopni Instruktorskich hm. Iwonę BRZÓZKĘ-ZŁOTNICKĄ.

2.2.2. Mianuję na funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Stopni Instruktorskich phm. Jacka KOCERKĘ.

2.2.3. Mianuję na funkcję pełnomocnika komendanta hufca ds. jakości HAL hm. Radosława MORKA.

2.2.4. Mianuję na funkcję instruktorki namiestnictwa zuchowego pwd. Katarzynę DOŁOWĄ i pwd. Karolinę KUŚMIERCZYK.

2.2.5. Mianuję na funkcję instruktorki namiestnictwa harcerskiego i starszoharcerskiego pwd. Dorotę BRZUSKĘ.

2.2.6. Mianuję na funkcję członków zespołu kadry kształcącej phm. Pawła BŁASIAKA, pwd. Ewę MOSTOWSKĄ oraz phm. Marcina WASIELEWSKIEGO.

7. Mianowania instruktorów

7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika

7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 19 października 2011 r. otwieram próbę na stopień przewodnika dh. Filipowi ŁUKSZY (252), opiekun próby – phm. Paweł BŁASIAK.

 

Czuwaj!

hm. Grzegorz Całek

Rozkaz L. 24/2011

Warszawa, 19 października 2011 r.

Rozkaz L. 24/2011

 

2. Hufiec

2.1. Zwolnienia w komendzie hufca

2.1.1. Na własną prośbę zwalniam z funkcji członka (i tym samym przewodniczącej) Komisji Stopni Instruktorskich hm. Agnieszkę KALIŃSKĄ-BRZUSKĘ.

 

Druhny i Druhowie!

Agnieszka pełniła tę funkcję przez 20 lat. To ogrom czasu i ogrom pracy – kilkaset spotkań komisji, kilkaset otwartych i zamkniętych prób na stopnie instruktorskie, kilkudziesięciu podharcmistrzów i harcmistrzów, którzy przez ten czas byli członkami KSI. Ta służba instruktorska jest nie do przecenienia!

Pełnienie przez Agnieszkę funkcji szefowej naszej hufcowej KSI było wielokrotnie doceniane – i przez kandydatów na instruktorów, którzy stawali przed komisją, i przez kadrę hufca, która doceniała jej dbałość o jak najwyższy poziom żoliborskich instruktorów, i przez harcerskie władze. W tym szczególnym dniu warto przypomnieć, że Agnieszka otrzymała między innymi następujące wyróżnienia hufcowe: Srebrny Laur Instruktorski (2006), Złoty Laur Instruktorski (2011), a ponadto otrzymała najwyższe wyróżnienie ZHP – przyznany przez Przewodniczącego ZHP Srebrny Krzyż „Za Zasługi dla ZHP" (2007).

Doceniając kończącą się właśnie 20-letnią służbę w KSI, Komendant Chorągwi Stołecznej ZHP nadał Agnieszce Medal Chorągwi Stołecznej ZHP „Dziękujemy Ci, Druhno".

Nie pozostaje mi nic innego, jak powtórzyć: DZIĘKUJEMY CI, DRUHNO! Dziękujemy Ci, Agnieszko, i prosimy o dalszą służbę.

 

 

Czuwaj!

hm. Grzegorz Całek