Zaloguj

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Rozkaz L. 21/2012

Warszawa, 8 grudnia 2012 r.

Rozkaz L. 21/2012

 

W 30. ROCZNICĘ

POWOŁANIA KRĘGU INSTRUKTORSKIEGO „KAMYK"

30 lat to dobry wiek...

To dobry wiek i dla pojedynczego instruktora,

i dla jednostki skupiającej instruktorów.

 

Tyle lat za sobą, ale perspektywy wciąż ciekawe...

Tyle doświadczeń, ale wciąż świeżość...

Tyle osiągnięć, ale ciągle chęć szukania nowych wyzwań...

Mnóstwo sukcesów, które mogą być inspiracją dla innych...

Sporo niepowodzeń, dzięki którym młodsi nie muszą się uczyć na swoich błędach...

I jeszcze ta różnorodność wieku, funkcji, doświadczeń harcerskich i życiowych!

 

Druhny i Druhowie, członkowie Kręgu Instruktorskiego „Kamyk"!

 

Dziękuję Wam za minione lata. Proszę o jeszcze!

Abyście jak najlepiej wykorzystali potencjał tkwiący w Waszym Kręgu

dla dobra nie tylko szczepu 423,

lecz także całej bielańsko-żoliborskiej wspólnoty harcerskiej!

 

 

Czuwaj!

hm. Grzegorz Całek

Rozkaz L. 20/2012

Warszawa, 30 listopada 2012 r.

Rozkaz L. 20/2012

 

1. Zarządzenia i informacje

1.2. Informacje

1.2.1. Podaję do wiadomości, że w dniu 14 listopada 2012 r. phm. Wiktor JASIONOWSKI zrezygnował z mandatu członka Komendy Hufca ZHP Warszawa-Żoliborz.

2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów

2.3.1. Powołuję komisje inwentaryzacyjne w celu przeprowadzenia inwentaryzacji w Hufcu Warszawa-Żoliborz w składzie:

komisja hufcowa

 • phm. Alina WASIELEWSKA – przewodnicząca
 • phm. Karina WIECZOREK
 • pwd. Filip STOJANOW

szczep „Po drodze"

 • phm. Karina WIECZOREK
 • pwd. Piotr GECOW
 • pwd. Patryk KUJAWSKI

szczep „Rzeka"

 • phm. Paweł BŁASIAK
 • dh. Klaudia SZYDŁO
 • dh Maciej STAŃSKI

szczep 56 WDHiZ

 • phm. Katarzyna DELĄŻEK
 • phm. Rafał ZAJĄCZKOWSKI
 • pwd. Barbara ZAJĄCZKOWSKA

77 WDHiZ

 • phm. Alina WASIELEWSKA
 • phm. Dorota WIELUŃSKA
 • pwd. Katarzyna CHRZCZANOWICZ

125 WDW

 • phm. Maciej PIETRASZCZYK
 • dh Maciej KONECKI
 • dh Filip ŁUKSZA

254 WDHiZ

 • hm. Dariusz BRZUSKA
 • hm. Marcin WASIELEWSKI
 • phm. Konrad RACZYK

293 WDHiZ

 • hm. Jarosław SZYMANIAK
 • dh. Izabela POLCZYK
 • dh Oskar KOPANIA

szczep 305 WDHiZ

 • hm. Tomił BRZEZIŃSKI
 • phm. Artur JAWORSKI
 • pwd. Agnieszka BANASZEWSKA

363 WDHiZ

 • pwd. Renata RZECHUŁA
 • phm. Alicja RZECHUŁA
 • dh. Izabela RZECHUŁA

368 WDHiZ

 • phm. Piotr STANISŁAWSKI
 • pwd. Kalina KAŹMIERSKA
 • pwd. Lech KOWALEWSKI

szczep 423 WDHiZ

 • phm. Adam WIŚNIEWSKI
 • pwd. Katarzyna DOŁOWA
 • pwd. Filip STOJANOW.

3. Drużyny

3.2. Zmiany organizacyjne

3.2.1. Stwierdzam, że zatwierdziła plan pracy i kontynuuje działanie w bieżącym roku 424 WGZ „Przyjaciele Łosia Kampinosia" – drużynowy dh Wojciech SADŁUCKI.

3.2.2. Zatwierdzam na okres próbny następujące jednostki i mianuję ich drużynowych:

 • próbna 128 WDH – drużynowa pwd. Olga LINOWSKA
 • próbna 254 WDS – drużynowa pwd. Aleksandra WASIELEWSKA.

 

Czuwaj!

hm. Grzegorz Całek

Rozkaz L. 19/2012

Warszawa, 23 listopada 2012 r.

Rozkaz L. 19/2012

 

2. Hufiec

2.1. Zwolnienia w komendzie hufca

2.1.1. Zwalniam z funkcji instruktora namiestnictwa harcerskiego i starszoharcerskiego pwd. Damiana TARNOWSKIEGO.

3. Drużyny

3.2. Zmiany organizacyjne

3.2.1. Zatwierdzam na okres próbny 253 WDS i mianuję jej drużynowym dh. Marcina ŻYCZKOWSKIEGO.

7. Mianowania instruktorów

7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika

7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 14 listopada 2012 r. otwieram próbę na stopień przewodniczki druhnom:

 • Agacie CICHOŃSKIEJ (128), opiekun próby – phm. Wiktor JASIONOWSKI
 • Marcie FURMAŃCZYK (254), opiekunka próby – hm. Agnieszka KALIŃSKA-BRZUSKA
 • Karolinie WOLIŃSKIEJ (423), opiekunka próby – phm. Alicja RZECHUŁA.

7.2.2. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 14 listopada 2012 r. otwieram próbę na stopień przewodnika druhowi Jackowi RADZYMIŃSKIEMU (368), opiekunka próby – hm. Iwona BRZÓZKA-ZŁOTNICKA.

13. Inne

13.1. Przyznaję odznakę „Ratownik ZHP" następującym druhnom i druhom:

 • Agata BARANOWSKA (119)
 • Jan BRZOSTEK (305)
 • Agata BURIAN (368)
 • Magdalena GRABOWSKA (123)
 • Weronika KARWOWSKA (77)
 • Natalia KIERZKOWSKA (253)
 • pwd. Dorota KOZŁOWSKA-WOŹNIAK (368)
 • Kamil ŁEBEK (127, 128)
 • Aleksander ŁOSEK (77, 330)
 • Zofia MICHALSKA (253)
 • Barbara OSOWSKA (120)
 • Patrycja OWCZARCZYK (253)
 • Patrycja PABISIAK (56)
 • Cezary SKOCZYLAS (368)
 • Marta STAWSKA (120)
 • Dariusz ZABRZYCKI (252)
 • pwd. Anna ZEMBURA (77)
 • Patrycja ŻUKOWSKA (77)
 • Marcin ŻYCZKOWSKI („Po drodze"). 

 

 

 

Czuwaj!

hm. Grzegorz Całek

Rozkaz L. 18/2012

Warszawa, 12 listopada 2012 r.

Rozkaz L. 18/2012

 

2. Hufiec

2.1. Zwolnienia w komendzie hufca

2.1.1. Zwalniam z funkcji instruktorki namiestnictwa harcerskiego i starszoharcerskiego hm. Alicję OLESIEJUK.

Dziękuję, Alu, za ogrom pracy włożony w reaktywowanie namiestnictwa!

2.1.2. Zwalniam z funkcji pełnomocnika komendanta hufca ds. kontaktów z dzielnicą Bielany phm. Agnieszkę BARANOWSKĄ-MOREK. Dziękuję, Agnieszko, za rozruszanie współpracy z dzielnicą.

2.2. Mianowania w komendzie hufca

2.2.1. Mianuję na funkcję pełnomocnika komendanta hufca ds. kontaktów z dzielnicą Bielany phm. Michała PIOTROWSKIEGO.

3. Drużyny

3.2. Zmiany organizacyjne

3.2.1. Podaję wykaz gromad i drużyn, które zatwierdziły plany pracy i kontynuują działanie w roku 2012/2013:

 • 254 WGZ „Borostwory" – drużynowa pwd. Karolina DZIEGCIAR
 • 56 WDS „Ignis" – drużynowa pwd. Anna GOŁĄB
 • 363 WDH „Szperacze" – drużynowa phm. Alicja RZECHUŁA
 • 423 WDH „Ogniki" – drużynowa pwd. Elżbieta MOLEDA
 • 368 WDW – drużynowa pwd. Dorota KOZŁOWSKA-WOŹNIAK.

3.2.2. Zwalniam z funkcji drużynowego:

 • 126 WGZ „Słowianie" – pwd. Ewę PRUCHNIEWICZ
 • 305 WGZ „Rycerze Zawiszy Czarnego" – pwd. Karolinę KUŚMIERCZYK
 • 120 WDH „Błyskawica" – pwd. Piotra STARZYŃSKIEGO
 • 293 WDH „Puszcza" – dh. Macieja BIAŁOBRZESKIEGO
 • 424 WDH „Grupa Kampinos" – phm. Piotra STĘPNIA.

3.2.3. Mianuję na funkcję drużynowego:

 • 126 WGZ „Słowianie" – dh. Jędrzeja SKAWINĘ
 • 120 WDH „Błyskawica" – dh. Barbarę OSOWSKĄ
 • 293 WDH „Puszcza" – dh. Izabelę POLCZYK
 • 368 WDH „Elendili" – pwd. Dorotę KOZŁOWSKĄ-WOŹNIAK
 • 424 WDH „Grupa Kampinos" – dh. Mateusza DZIEKAŃSKIEGO.

3.2.4. Zatwierdzam na okres próbny 424 WDS i mianuję jej drużynowym phm. Piotra STĘPNIA.

3.2.5. Powierzam obowiązki drużynowego 305 WGZ „Rycerze Zawiszy Czarnego" na okres do 28 lutego 2013 r. dh. Danielowi CHALIŃSKIEMU, opiekun gromady – pwd. Karolina KUŚMIERCZYK.

5. Szczepy, związki drużyn

5.2. Powołania i rozwiązania szczepów, związków drużyn

5.2.1. Podaję do wiadomości wykaz szczepów działających w roku 2012/2013:

 • szczep „Rzeka" – komendantka szczepu phm. Ewa MOSTOWSKA
 • szczep 56 – komendantka szczepu phm. Katarzyna DELĄŻEK.

7. Mianowania instruktorów

7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika

7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 17 października 2012 r. otwieram próbę na stopień przewodniczki druhnom:

 • Annie KOZŁOWSKIEJ (56), opiekunka próby – phm. Katarzyna DELĄŻEK
 • Zofii MICHALSKIEJ (253), opiekun próby – phm. Michał MACIĄG.

7.5. Przyjęcie w poczet instruktorów

7.5.1. Z dniem 26 października 2012 r. przyjmuję w poczet instruktorów ZHP pwd. Annę MILLER (305).

8. Zaliczanie służby instruktorskiej

8.1. Zaliczam służbę instruktorską za rok 2011/2012 następującym druhnom i druhom:

 • phm. Dorota JAŚKIEWICZ
 • phm. Piotr MAZUREK
 • phm. Konrad RACZYK
 • phm. Magdalena ZADRÓŻNA
 • pwd. Wojciech BRYGIDER
 • pwd. Urszula BRZEZIŃSKA
 • pwd. Grzegorz KAZULAK
 • pwd. Aleksandra KUREK
 • pwd. Monika RACZYK
 • pwd. Sebastian SKIBA
 • pwd. Aleksandra ORŁOWSKA
 • pwd. Piotr STARZYŃSKI
 • pwd. Barbara ZAJĄCZKOWSKA
 • pwd. Katarzyna ZAJĄCZKOWSKA.

 

Czuwaj!

hm. Grzegorz Całek

Rozkaz L. 17/2012

Warszawa, 31 października 2012 r.

Rozkaz L. 17/2012

 

8. Zaliczanie służby instruktorskiej

8.1. Zaliczam służbę instruktorską za rok 2011/2012 następującym druhnom i druhom:

hm. Marcin BEDNARSKI

hm. Tomił BRZEZIŃSKI

hm. Iwona BRZÓZKA-ZŁOTNICKA

hm. Dariusz BRZUSKA

hm. Piotr BUCZEK

hm. Hanna GADAJ-PIETRASIK

hm. Jacek GAŁKIEWICZ

hm. Marta GAŁKIEWICZ

hm. Maria GAWAŁKIEWICZ

hm. Bogda JEŻEWSKA

hm. Ryszard JEŻEWSKI

hm. Agnieszka KALIŃSKA-BRZUSKA

hm. Hanna KOCERKA

hm. Małgorzata KOWALSKA

hm. Radosław MOREK

hm. Alicja OLESIEJUK

hm. Sławomir OTAP

hm. Maria SOKOŁOWSKA

hm. Bożenna STRZAŁKOWSKA

hm. Jarosław SZYMANIAK

hm. Alicja TABASZEWSKA

hm. Marcin WASIELEWSKI

hm. Paweł WESZPIŃSKI

hm. Elżbieta ŻUCHOWICZ

phm. Agnieszka BARANOWSKA-MOREK

phm. Anna BELCARZ

phm. Tomasz BERDOWSKI

phm. Paweł BŁASIAK

phm. Małgorzata BRACH

phm. Sylwia BRZDĄKIEWICZ

phm. Dorota BRZUSKA

phm. Katarzyna DELĄŻEK

phm. Piotr DOŁOWY

phm. Grażyna JACKOWICZ

phm. Wiktor JASIONOWSKI

phm. Artur JAWORSKI

phm. Magdalena JEŻEWSKA

phm. Elżbieta KOCERKA

phm. Jacek KOCERKA

phm. Jerzy KOCERKA

phm. Tomasz KOŚCIUSZKO

phm. Anna KOWALCZYK

phm. Aleksandra KOZUBSKA

phm. Michał MACIĄG

phm. Maria MAJKOWSKA

phm. Jolanta MALATYŃSKA

phm. Agnieszka MARKIEWICZ

phm. Monika MARKS

phm. Ewa MOSTOWSKA

phm. Maciej PIETRASZCZYK

phm. Michał PIOTROWSKI

phm. Wojciech PUCHACZ

phm. Alicja RZECHUŁA

phm. Piotr STANISŁAWSKI

phm. Piotr STĘPIEŃ

phm. Justyna SZLACHETKO

phm. Katarzyna TOMICZAK

phm. Alina WASIELEWSKA

phm. Karina WIECZOREK

phm. Dorota WIELUŃSKA

phm. Adam WIŚNIEWSKI

phm. Rafał ZAJĄCZKOWSKI

pwd. Katarzyna BAKUŁA

pwd. Małgorzata BOROWSKA

pwd. Marta BŹDZION

pwd. Magdalena CELIŃSKA

pwd. Mateusz CHMIELEWSKI

pwd. Katarzyna CHRZCZANOWICZ

pwd. Urszula CYRYNGER

pwd. Olga DEPCZYŃSKA

pwd. Agnieszka DOŁOWA

pwd. Katarzyna DOŁOWA

pwd. Mariusz DWURZYŃSKI

pwd. Piotr GECOW

pwd. Anna GOŁĄB

pwd. Małgorzata GRABOWSKA

pwd. Marianna IREK

pwd. Beata KALBARCZYK

pwd. Magda KALINOWSKA

pwd. Kalina KAŹMIERSKA

pwd. Katarzyna KĘDZIERSKA

pwd. Tomasz KOPERSKI

pwd. Dorota KOZŁOWSKA-WOŹNIAK

pwd. Maciej KRÓL

pwd. Patryk KUJAWSKI

pwd. Karolina KUŚMIERCZYK

pwd. Marianna LASKOWSKA

pwd. Olga LINOWSKA

pwd. Anna MAKOWIECKA

pwd. Elżbieta MOLEDA

pwd. Aleksandra MORAWSKA

pwd. Piotr MOSTOWSKI

pwd. Grzegorz MURDZA

pwd. Krzysztof PAWLUK

pwd. Ewa PRUCHNIEWICZ

pwd. Renata RZECHUŁA

pwd. Karolina SERWAN

pwd. Tomasz SOWIŃSKI

pwd. Filip STOJANOW

pwd. Paweł SZYDŁOWSKI

pwd. Aleksandra TABASZEWSKA

pwd. Damian TARNOWSKI

pwd. Tomasz TOMICZAK

pwd. Katarzyna TRADOWSKA

pwd. Aleksandra WASIELEWSKA

pwd. Adam WIETECKI

pwd. Katarzyna WIŚNIEWSKA

pwd. Diana WOJCIECHOWSKA

pwd. Katarzyna WOŹNIAK

pwd. Anna ZEMBURA

 

 

 

Czuwaj!

hm. Grzegorz Całek