Zaloguj

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Rozkaz L. 17/2013

Warszawa, 23 grudnia 2013 r.

Rozkaz L. 17/2013

 

2. Hufiec

2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów

2.3.1. Powołuję komendę kursu przewodnikowskiego w składzie:

 • phm. Aleksandra KOZUBSKA – komendantka kursu
 • phm. Paweł BŁASIAK
 • phm. Jacek KOCERKA
 • phm. Ewa MOSTOWSKA
 • phm. Alina WASIELEWSKA
 • hm. Marcin WASIELEWSKI.

2.3.2. Powołuję komendę kursu drużynowych w składzie:

 • phm. Małgorzata BRACH – komendantka kursu
 • phm. Alina WASIELEWSKA – zastępca komendanta
 • hm. Marcin WASIELEWSKI – zastępca komendanta
 • dh. Zofia MICHALSKA – oboźna
 • pwd. Katarzyna CHRZCZANOWICZ
 • pwd. Katarzyna DOŁOWA
 • phm. Karolina DZIEGCIAR
 • phm. Wiktor JASIONOWSKI
 • phm. Karolina KUŚMIERCZYK
 • phm. Michał MACIĄG.

Czuwaj!

hm. Grzegorz Całek

 

Rozkaz L. 16/2013

Warszawa, 16 grudnia 2013 r.

Rozkaz L. 16/2013

2. Hufiec
2.2. Mianowania w komendzie hufca
2.2.1. Mianuję na funkcję instruktorki zespołu promocji pwd. Małgorzatę SZWED.
7. Mianowania instruktorów
7.1. Zamknięcia próby na stopień przewodniczki/przewodnika
7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 11 grudnia 2013 r. zamykam próbę, przyznaję stopień przewodniczki i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego druhnę Annę RUDZIŃSKĄ (56).
7.1.2. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 11 grudnia 2013 r. zamykam próbę, przyznaję stopień przewodnika i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego druha Macieja STAŃSKIEGO (330).
7.1.3. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 11 grudnia 2013 r. zamykam z wynikiem negatywnym próbę na stopień przewodniczki druhnie Magdalenie GRABOWSKIEJ (123).
7.3. Zamknięcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza
7.3.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 11 grudnia 2013 r. zamykam próbę i przyznaję stopień podharcmistrzyni pwd. Karolinie DZIEGCIAR (254).
7.4. Otwarcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza
7.4.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 11 grudnia 2013 r. otwieram próbę na stopień podharcmistrza pwd.
Mateuszowi CHMIELEWSKIEMU (126), opiekun próby – phm. Paweł BŁASIAK.
3. Drużyny
3.2. Zmiany organizacyjne
3.2.1. Podaję do wiadomości, że zatwierdziła plan pracy i kontynuuje działanie w roku 2013/2014 423 WDS „Szmaragdy" – drużynowa phm. Katarzyna TOMICZAK.
12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
12.1. Przyznaję Laury Drużynowego następującym instruktorom:
Srebrny Laur Drużynowego

 • pwd. Katarzyna BAKUŁA

Brązowy Laur Drużynowego

 • pwd. Krzysztof PAWLUK
 • pwd. Anna ZEMBURA

12.2. Przyznaję Laury Instruktorskie następującym instruktorom:
Srebrny Laur Instruktorski

 • hm. Piotr BUCZEK
 • phm. Wiktor JASIONOWSKI

Brązowy Laur Instruktorski

 • pwd. Piotr MOSTOWSKI
 • pwd. Filip STOJANOW.

12.3. Przyznaję wyróżnienie za wzorową służbę podczas Harcerskiej Akcji Letniej w stopniu srebrnym pwd. Wojciechowi BRYGIDEROWI (305).
Serdecznie gratuluję wszystkim wyróżnionym!
13. Inne
13.1. Przyznaje odznakę „Ratownik ZHP" następującym druhnom i druhom:

 • dh Maciej BATORY (254)
 • dh Paweł BŁOŃSKI (254)
 • dh Daniel CHALIŃSKI (305)
 • dh Kamil HERMANOWSKI (423)
 • pwd. Magda KALINOWSKA (254)
 • dh Agnieszka LEKSOWSKA (56)
 • dh Agnieszka RYCHLICA (305).

 

Czuwaj!

hm. Grzegorz Całek

Rozkaz L. 15/2013

Warszawa, 5 grudnia 2013 r.

Rozkaz L. 15/2013

1. Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje
1.2.1. Informuję, że w dniu 18 listopada 2013 r. komenda hufca podjęła uchwałę nr 3/2013 w sprawie planu operacyjnego na rok
2014.
2. Hufiec
2.2. Mianowania w komendzie hufca
2.2.1. Mianuję na funkcję instruktora namiestnictwa harcerskiego i starszoharcerskiego pwd. Mateusza CHMIELEWSKIEGO.
3. Drużyny
3.2. Zmiany organizacyjne
3.2.1. Mianuję na funkcję drużynowego 123 WDH „Aventura" dh Mateusza ŁEBKA.
3.2.2. Podaję uzupełniający wykaz gromad i drużyn, które zatwierdziły plany pracy i kontynuują działanie w roku 2013/2014:

 • 120 WDH „Błyskawica" – drużynowa pwd. Barbara OSOWSKA
 • 123 WDH „Aventura" – drużynowy dh Mateusz ŁEBEK
 • 253 WDS „Ludzie wolności" – drużynowy pwd. Marcin ŻYCZKOWSKI
 • 254 WDS „Płomienie" – drużynowa pwd. Aleksandra WASIELEWSKA
 • 305 WDS „Połoniny" – drużynowy pwd. Maciej KRÓL
 • 363 WDH „Liliowi wędrowcy" – drużynowa phm. Alicja RZECHUŁA
 • 423 WGZ „Bajowa gromada" – drużynowa hm. Elżbieta ŻUCHOWICZ.

3.2.3. Zatwierdzam na okres próbny 423 WDH i mianuję jej drużynowym dh. Kamila HERMANOWSKIEGO.
3.2.4. Rozwiązuję 119 WDH „Spatium" i zwalniam z funkcji jej drużynowej dh. Agatę BARANOWSKĄ.
3.2.5. Podaję do wiadomości wykaz klubów specjalnościowych, które kontynuują pracę w roku 2012/2013:

 • Harcerski Klub ASG „Feniks" – przewodniczący klubu phm. Maciej PIETRASZCZYK
 • Harcerski Klub Samoobrony „Garda" – przewodniczący klubu phm. Maciej PIETRASZCZYK
 • Poczta Harcerska „Dąbrowa" – naczelnik poczty hm. Sławomir OTAP.

7.5. Przyjęcie w poczet instruktorów
7.5.1. Z dniem 21 listopada 2013 r. przyjmuję pwd. Małgorzatę SZWED w poczet instruktorów ZHP.

Czuwaj!

hm. Grzegorz Całek

Rozkaz L. 14/2013

Warszawa, 14 listopada 2013 r.

Rozkaz L. 14/2013

1. Zarządzenia i informacje
1.1. Zarządzenia
1.1.1. W związku z odwołaniem zjazdu nadzwyczajnego Choragwi Stołecznej odwołuję zjazd nadzwyczajny Hufca w celu wyboru
delegata na zjazd chorągwi, zaplanowany na dzień 20 listopada 2013 r.
7. Mianowania instruktorów
7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika
7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 13 listopada 2013 r. otwieram próbę na stopień przewodniczki druhnom:

 • Marii BORODZIK („Rzeka"), opiekunka próby – phm. Ewa MOSTOWSKA
 • Patrycji PABISIAK (56), opiekunka próby – phm. Dorota JAŚKIEWICZ.

7.2.2. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 13 listopada 2013 r. otwieram próbę na stopień przewodnika dh. Igorowi
TARŁOWSKIEMU (368), opiekun próby – phm. Piotr STANISŁAWSKI.
8. Zaliczanie służby instruktorskiej
8.1. Zaliczam służbę instruktorską za rok 2012/2013 następującym instruktorom:

 • pwd. Kalina KAŹMIERSKA-KOWALEWSKA
 • pwd. Lech KOWALEWSKI
 • phm. Piotr STANISŁAWSKI.

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
Serdecznie dziękuję i udzielam pochwały następującym druhnom i druhom za przygotowanie i przeprowadzenie Zlotu Hufca 2013 „Odyseja kosmiczna":

 • pwd. Urszula BRZEZIŃSKA
 • dh Paweł BUJAK
 • dh. Kamila BYKOWSKA
 • pwd. Katarzyna DOŁOWA
 • pwd. Karolina DZIEGCIAR
 • phm. Dorota JAŚKIEWICZ
 • pwd. Tomasz KOPERSKI
 • pwd. Krzysztof KRYSTMAN
 • dh. Zofia MICHALSKA
 • dh Damian PAWŁOWSKI
 • pwd. Małgorzata SZWED
 • pwd. Katarzyna TRADOWSKA
 • phm. Dorota WIELUŃSKA
 • phm. Adam WIŚNIEWSKI
 • dh Dariusz ZABRZYCKI
 • dh. Urszula ŻUREK


oraz – za szczególnie mocne zaangażowanie – następującym druhnie i druhom:

 • dh Aleksander ŁOSEK
 • hm. Sławomir OTAP
 • dh. Patrycja PABISIAK
 • pwd. Filip STOJANOW.

13. Inne
13.1. Przyznaje odznakę „Ratownik ZHP" pwd. Maciejowi KRÓLOWI (305).

Czuwaj!

hm. Grzegorz Całek

Rozkaz L. 13/2013

Warszawa, 23 października 2013 r.

Rozkaz L. 13/2013

 

1. Zarządzenia i informacje
1.1. Informacje
1.1.1. Na podstawie § 50 ust. 1 pkt. 2 Statutu ZHP zwołuję zjazd nadzwyczajny Hufca w celu wyboru delegata na zjazd chorągwi – na dzień 20 listopada 2013 r. w Warszawie.
1.2. Informacje
1.2.1. Na podstawie pkt. 11 Ordynacji wyborczej ZHP ogłaszam listę uczestników zjazdu nadzwyczajnego hufca w dniu 20 listopada 2013 r., posiadających czynne prawo wyborcze:


1. hm. Iwona BRZÓZKA-ZŁOTNICKA – zastępczyni komendanta hufca
2. hm. Dariusz BRZUSKA – drużynowy 254 WDH „Matecznik"
3. hm. Piotr BUCZEK – przewodniczący SHH
4. hm. Grzegorz CAŁEK – komendant hufca
5. hm. Hanna GADAJ-PIETRASIK – przewodnicząca K.I. „Kamyk"
6. hm. Jacek GAŁKIEWICZ – skarbnik hufca
7. hm. Agnieszka KALIŃSKA-BRZUSKA – drużynowa 254 WGZ „Leśne duszki"
8. hm. Hanna KOCERKA – członek SHH
9. hm. Radosław MOREK – członek SHH
10. hm. Alicja OLESIEJUK – członek KSI
11. hm. Jarosław SZYMANIAK – kierownik Harcerskiego Klubu Łączności SP5ZIP
12. hm. Marcin WASIELEWSKI – zastępca komendanta hufca
13. hm. Paweł WESZPIŃSKI – przewodniczący 8 WKA „Ósemka Żoliborska"
14. phm. Maria ALBOSZTA – drużynowa 123 WGZ „Gwiezdna gromada"
15. phm. Małgorzata BRACH – zastępczyni komendanta hufca
16. phm. Dorota BRZUSKA – drużynowa 254 WDH „Knieja"
17. phm. Katarzyna DELĄŻEK – komendantka szczepu 56
18. phm. Wiktor JASIONOWSKI – drużynowy 128 WGZ „Les petites journalistes"
19. phm. Dorota JAŚKIEWICZ – drużynowa 363 WGZ „Przyjaciele Zielonego Lasu"
20. phm. Artur JAWORSKI – przewodniczący K.S. przy szczepie 305
21. phm. Elżbieta KOCERKA – przewodnicząca K.I. „Kora"
22. phm. Jacek KOCERKA – przewodniczący KRH
23. phm. Anna KOWALCZYK – drużynowa próbnej 423 WDH „Włóczykije"
24. phm. Aleksandra KOZUBSKA – instruktorka ŻSKI
25. phm. Karolina KUŚMIERCZYK – przewodnicząca K.I. „Jerzyki"
26. phm. Michał MACIĄG – drużynowy 127 WDW „Plejady"
27. phm. Ewa MOSTOWSKA – komendantka szczepu „Rzeka"
28. phm. Maciej PIETRASZCZYK – drużynowy 125 WDW HSG SDRI „Grom"
29. phm. Michał PIOTROWSKI – pełnomocnik KH ds. dzielnicy Bielany
30. phm. Wojciech PUCHACZ – pełnomocnik KCh Stołecznej ds. zagranicznych
31. phm. Piotr STANISŁAWSKI – szef Harcerskiego Klubu Łączności SP5ZHJ
32. phm. Justyna SZLACHETKO – przewodnicząca K.I. przy szczepie „Po drodze"
33. phm. Katarzyna TOMICZAK – przewodnicząca K.I. „Korzenie dębu"
34. phm. Alina WASIELEWSKA – wiceprzewodnicząca KRH
35. phm. Karina WIECZOREK – komendantka szczepu „Po drodze"
36. phm. Dorota WIELUŃSKA – członek KRH
37. phm. Magdalena WYCECH – komendantka szczepu 305
38. phm. Rafał ZAJĄCZKOWSKI – wiceprzewodniczący KSI
39. pwd. Katarzyna DOŁOWA – drużynowa 423 WGZ „Dębowi przyjaciele"
40. pwd. Katarzyna BAKUŁA – drużynowa 123 WDS „Rzeka"
41. pwd. Wojciech BRYGIDER – drużynowy 305 WDH „Athabaska"
42. pwd. Urszula BRZEZIŃSKA – instruktorka ŻSKI
43. pwd. Mateusz CHMIELEWSKI– drużynowy 126 WDH „Aurinko Vene"
44. pwd. Katarzyna CHRZCZANOWICZ – wicenamiestniczka zuchowa
45. pwd. Urszula CYRYNGER – przewodnicząca K.I. przy 123
46. pwd. Agnieszka DOŁOWA – drużynowa 423 WGZ „Odkrywcy słonecznych promyków"
47. pwd. Karolina DZIEGCIAR – drużynowa 254 WGZ „Borostwory"
48. pwd. Małgorzata GRABOWSKA – członek KRH
49. pwd. Anna GOŁĄB – drużynowa 56 WDS „Ignis"
50. pwd. Józef GRYGO – drużynowy próbnej 305 WDW
51. pwd. Dorota JAŚKIEWICZ – przewodnicząca klubu Harcerskiego Klubu Ratowniczego Żoliborz
52. pwd. Magda KALINOWSKA – drużynowa 254 WGZ „Drzewomaniacy"
53. pwd. Weronika KARWOWSKA – drużynowa 77 WDH „Viva Rosa"
54. pwd. Piotr MOSTOWSKI – instruktor namiestnictwa harcerskiego i starszoharcerskiego
55. pwd. Krzysztof PAWLUK – drużynowy 56 WGZ „Włóczykije"
56. pwd. Renata RZECHUŁA – drużynowa 363 WGZ „Odkrywcy leśnych tajemnic"
57. pwd. Jędrzej SKAWINA – drużynowy 126 WGZ „Słowianie"
58. pwd. Filip STOJANOW – drużynowy 423 WDW „Na rozstaju dróg"
59. pwd. Katarzyna TRADOWSKA – drużynowa 120 WGZ „Piorun"
60. pwd. Katarzyna WIŚNIEWSKA – drużynowa 305 WDS „Rzeka"
61. pwd. Diana WOJCIECHOWSKA – drużynowa 252 WGZ „Przyjaciele Kubusia Puchatka"
62. pwd. Katarzyna ZAJĄCZKOWSKA – drużynowa 56 WDH „Brzask"
63. pwd. Anna ZEMBURA – drużynowa 77 WGZ „Mali agenci"
64. dh. Ewelina BIEŃKA – p.o. drużynowej 305 WDH „Oceania"
65. dh. Agata BURIAN – drużynowa 368 WGZ „Wataha"
66. dh. Kamila BYKOWSKA – drużynowa 423 WDH „Granaty"
67. dh Daniel CHALIŃSKI – drużynowy 305 WGZ „Rycerze Zawiszy Czarnego"
68. dh. Renata CZARNECKA – p.o. drużynowej 305 WGZ „Przyjaciele Pana Kleksa"
69. dh Aleksander ŁOSEK – p.o. drużynowego próbnej 77 WDS
70. dh Marcin MAKOWIECKI – drużynowy 305 WDH „Rycerska brać"
71. dh. Zofia MICHALSKA – drużynowa 253 WDH „Zaginione miasto"
72. dh. Zuzanna NOWICKA – p.o. drużynowej 293 WGZ „Bractwo Smoka"
73. dh. Patrycja OWCZARCZYK – drużynowa 253 WGZ „Słoneczna załoga"
74. dh. Izabela POLCZYK – drużynowa 293 WDH „Puszcza"
75. dh Barbara RÓŻALSKA – p.o. drużynowej 252 WDH „Pod zielonym smokiem"
76. dh. Anna RUDZIŃSKA – p.o. drużynowej próbnej 56 WDW
77. dh Agnieszka RYCHLICA – drużynowa 305 WGZ „Załoga Victorii"
78. dh Maciej STAŃSKI – p.o. drużynowego 330 WDW „Quantum satis"
79. dh Igor TARŁOWSKI – p.o. drużynowego 368 WDH „Lud Elendili"
80. dh. Patrycja ŻUKOWSKA – drużynowa 77 WGZ „SmokoSmyki"

1.2.2. Informuję, że w przypadku zastrzeżeń do listy uczestników zjazdu nadzwyczajnego hufca pisemne odwołanie wnosi się do komendanta hufca w terminie 7 dni od daty ogłoszenia listy.

 

Czuwaj!

hm. Grzegorz Całek