Zaloguj

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Rozkaz L. 18/2015

Warszawa, 16 grudnia 2015 r.

Rozkaz L. 18/2015

1. Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje
1.2.1. Informuję, że w dniu 10 grudnia 2015 komenda hufca przyjęła uchwałę nr 6/2015 w sprawie aktualizacji regulaminu pracy komendy hufca. Uchwała jest dostępna na stronie hufca.

2. Hufiec
2.2. Mianowania w komendzie hufca
2.2.1. Mianuję phm. Dorotę BRZUSKĘ-KAMODĘ na funkcję członkini Komisji Stopni Instruktorskich.
2.2.2. Mianuję phm. Aleksandrę KUREK na funkcję instruktorki zespołu programowego ds. zagranicznych.

2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
2.3.1. Powołuję komendę kursu przewodnikowskiego „K2" w składzie:
· hm. Paweł BŁASIAK (BOKK/780/2014) – komendant kursu
· phm. Urszula CYRYNGER
· phm. Aleksandra KOZUBSKA
· phm. Ewa MOSTOWSKA

3. Drużyny
3.2. Zmiany organizacyjne
3.2.1. Zwalniam z funkcji drużynowej 77 WGZ „Mali Agenci” pwd. Annę ZEMBURĘ.
3.2.2. Powierzam obowiązki drużynowej 77 WGZ „Mali Agenci” dh. Dianie RĘKAWEK (p.o. drużynowej do 29.02.2016).
3.2.3. Podaję do wiadomości uzupełniający wykaz gromad i drużyn, które zatwierdziły plany pracy i kontynuują działanie w roku 2015/2016:
· 77 WGZ „Mali Agenci” – p.o. drużynowej do 29.02.2016 dh. Diana RĘKAWEK.
3.2.5. Zamykam okres próbny i przyjmuję w poczet gromad i drużyn Hufca Warszawa Żoliborz 423 WGZ „Mieszkańcy Syreniego Grodu” – drużynowa dh. Alicja MAKUSZEWA.
3.2.6. Podaję do wiadomości uzupełniający wykaz klubów specjalnościowych, które zatwierdziły plany pracy i kontynuują działanie w roku 2015/2016:
· Poczta Harcerska nr 160 „Dąbrowa” – naczelnik hm. Sławomir OTAP.

7. Mianowania instruktorów
7.1. Zamknięcie próby na stopień przewodniczki/ przewodnika
7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 9 grudnia 2015 r. zamykam próbę, przyznaję stopień przewodniczki i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego druhnę Kingę PAWŁOWSKĄ (119).

7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/ przewodnika
7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 9 grudnia 2015 r. otwieram próbę na stopień przewodniczki druhnie Helenie DOBAK (77), opiekun próby – phm. Dorota WIELUŃSKA (77).
7.2.2. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 9 grudnia 2015 r. otwieram próbę na stopień przewodniczki Dianie RĘKAWEK (77), opiekun próby – phm. Karolina DZIEGCIAR.
7.2.2. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 9 grudnia 2015 r. otwieram próbę na stopień przewodniczki Weronice PAWLAK (123), opiekun próby – phm. Urszula CYRYNGER (123).

7.4. Otwarcie próby na stopień podharcmistrzyni/ podharcmistrza
7.4.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 9 grudnia 2015 r. otwieram próbę na stopień podharcmistrza druhowi pwd. Maciejowi KRÓLOWI (305), opiekun próby – hm. Iwona BRZÓZKA-ZŁOTNICKA.

 

Czuwaj!

(-) hm. Paweł Błasiak

Rozkaz L. 17/2015

Warszawa, 21 listopada 2015 r.

Rozkaz L. 17/2015

1. Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje

1.2.1. Informuję, że Przewodniczący ZHP nadał Krzyż „Za Zasługi dla ZHP" następującym instruktorom naszego Hufca:

w stopniu srebrnym

hm. Marcin WASIELEWSKI (77)

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
12.1. Przyznaję Laury Drużynowego następującym instruktorom:

Złoty Laur Drużynowego

Ÿ hm. Michał MACIĄG (127)

Srebrny Laur Drużynowego

Ÿ phm. Mateusz CHMIELEWSKI (126)
Ÿ phm. Anna GOŁĄB (56)
Ÿ phm. Ewa MOSTOWSKA (126)
Ÿ phm. Diana WOJCIECHOWSKA (252)

Brązowy Laur Drużynowego

Ÿ pwd. Ewelina BIEŃKA (305)
Ÿ hm. Agnieszka KALIŃSKA-BRZUSKA (254)
Ÿ pwd. Marta MAJKOWSKA (123)
Ÿ pwd. Marcin MAKOWIECKI (305)
Ÿ pwd. Zofia MICHALSKA (253)
Ÿ pwd. Jacek RADZYMIŃSKI (368)
Ÿ pwd. Barbara RÓŻALSKA (252)
Ÿ pwd. Grzegorz RYBAK (120)
Ÿ pwd. Anna RUDZIŃSKA (56)

12.2. Przyznaję Laury Instruktorskie następującym instruktorom:

Złoty Laur Instruktorski

Ÿ hm. Grzegorz CAŁEK

Srebrny Laur Instruktorski

Ÿ phm. Dorota JAŚKIEWICZ (363)
Ÿ phm. Filip STOJANOW (423)

Brązowy Laur Instruktorski

Ÿ phm. Mateusz CHMIELEWSKI (126)
Ÿ phm. Urszula CYRYNGER (123)
Ÿ pwd. Agnieszka DOŁOWA (423)

12.3. Przyznaję Odznakę Żoliborskiej Szkoły Kadry Instruktorskiej im. hm. Jana Rossmana:

 w stopniu srebrnym – phm. Diana WOJCIECHOWSKA

Serdecznie gratuluję wszystkim wyróżnionym!

Czuwaj!

(-) hm. Paweł Błasiak

Rozkaz L. 16/2015

Warszawa, 19 listopada 2015 r.

Rozkaz L. 16/2015

1. Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje
1.2.1. Na podstawie pkt. 10 Ordynacji wyborczej ZHP ogłaszam uzupełniającą listę uczestników zjazdu zwykłego hufca z głosem decydującym w dniu 21 listopada 2015 r.:

1. dh. Agata BURIAN – drużynowa 368 WGZ „Wataha”
2. pwd. Maciej KRÓL – komendant szczepu 305 WDHiGZ „Wir”
3. pwd. Patrycja OWCZARCZYK – drużynowa 253 WGZ „Słoneczna Załoga”
4. hm. Sławomir OTAP - naczelnik Poczty Harcerskiej „Dąbrowa"
5. phm. Karina WIECZOREK – komendantka szczepu „Po Drodze”
6. pwd. Anna ZEMBURA – drużynowa 77 WGZ „Mali Agenci”

3. Drużyny
3.2. Zmiany organizacyjne
3.2.1. Zwalniam z funkcji drużynowego:

 • 77 WGZ „SmokoSmyki” – pwd. Patrycję ŻUKOWSKĄ
 • 305 WGZ „Załoga Victorii” – dh. Renatę CZARNECKĄ

3.2.2. Mianuję na funkcję drużynowego:

 • 77 WGZ „SmokoSmyki” – phm. Alinę WASIELEWSKĄ
 • 305 WGZ „Załoga Victorii” – dh. Agnieszkę RYCHLICĘ

3.2.3. Podaję do wiadomości uzupełniający wykaz gromad i drużyn, które zatwierdziły plany pracy i kontynuują działanie w roku

2015/2016:

 • 77 WGZ „SmokoSmyki” – drużynowa phm. Alina WASIELEWSKA
 • 253 WGZ „Słoneczna załoga” – drużynowa pwd. Patrycja OWCZARCZYK
 • 368 WGZ „Wataha” – drużynowa dh. Agata BURIAN
 • Próbna 423 WGZ „Mieszkańcy Syreniego Grodu” – drużynowa dh. Alicja MAKUSZEWA

3.2.4. Zatwierdzam na okres próbny następujące jednostki i mianuję ich drużynowych:

 • Próbna 121 WDH „Pochodnia” – drużynowy phm. Michał PIOTROWSKI

4. Kręgi
4.1. Rozwiązania i powołania kręgów

4.1.2. Rozwiązuję następujące kręgi i zwalniam z funkcji ich przewodniczących:

 • K.I. przy 128 – przewodniczący hm. Wiktor JASIONOWSKI

5. Szczepy, związki drużyn
5.2. Powołania i rozwiązania szczepów, związków drużyn

5.2.1. Podaję do wiadomości uzupełniający wykaz szczepów działających w roku 2015/2016:

 • szczep „Po drodze” – komendantka szczepu phm. Karina WIECZOREK
 • szczep 423 WDHiGZ „Dąbrowa” – komendant szczepu phm. Filip STOJANOW.
 • szczep 305 WDHiGZ „Wir” – komendant szczepu pwd. Maciej KRÓL.

5.3. Zwolnienia i mianowania w szczepach i związkach drużyn

5.3.1. Zwalniam phm. Magdalenę WYCECH z funkcji komednantki szczepu 305 WDHiGZ „Wir”.

Dziękuję Ci, Magdo, za pełnioną służbę.

5.3.2. Mianuję pwd. Macieja KRÓLA na funkcje komendanta szczepu 305 WDHiGZ „Wir”.

Życzę Ci, Maćku, powodzenia i satysfakcji z pełnionej służby.

7. Mianowania instruktorów
7.1. Zamknięcie próby na stopień przewodniczki/ przewodnika

7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 18 listopada 2015 r. zamykam próbę, przyznaję stopień przewodnika i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego druha Jana BRZOSTKA (305).

7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/ przewodnika

7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 18 listopada 2015 r. otwieram próbę na stopień przewodniczki druhnie Alicji MAKUSZEWIE (423), opiekun próby – phm. Katarzyna TOMICZAK (423).

7.2.2. Informuję o zmianie z dniem 18 września 2015 r. opiekuna próby przewodnikowskiej druhny Renaty CZARNECKIEJ (305) z phm. Magdaleny WYCECH (305) na phm. Dorotę JAŚKIEWICZ (363).

7.3. Zamknięcie próby na stopień podharcmistrzyni/ podharcmistrza

7.3.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 18 listopada 2015 r. zamykam próbę i przyznaję stopień podharcmistrzyni druhnie pwd. Urszuli CYRYNGER (123).

7.3.2. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 18 listopada 2015 r. zamykam próbę i przyznaję stopień podharcmistrzyni druhnie pwd. Aleksandrze KUREK (Po Drodze).

7.4. Otwarcie próby na stopień podharcmistrzyni/ podharcmistrza

7.4.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 18 listopada 2015 r. otwieram próbę na stopień podharcmistrzyni druhnie pwd. Barbarze RÓŻALSKIEJ (252), opiekun próby –hm. Michał MACIĄG (127).

13. Inne

13.1. Informuję, że pwd. Aleksander ŁOSEK zakończył działalność w Zespole Biura Hufca.

Dziękuję Ci, Olku, za pełnioną służbę!

13.2. Informuję, że dh. Aleksandra WIERZCHOWSKA rozpoczęła działalność w Zespole Promocji.

13.3. Informuję, że do czynnej służby powrócił phm. Michał STRZAŁKOWSKI i podjął służbę w szczepie 423 WDHiGZ „Dąbrowa”.

14. Sprostowania

14.1. Informuję, że w rozkazie L.14/2015 z dnia 30.10.2015 w punkcie 3.2.2. w wierszu 1. błędnie podano imię i nazwisko drużynowego. Było: 305 WGZ „Rycerze Zawiszy Czarnego” – dh. Agnieszkę RYCHLICĘ. Powinno być: 305 WGZ „Rycerze Zawiszy Czarnego” – dh. Renatę CZARNECKĄ.

14.2. Informuję, że w rozkazie L.14/2015 z dnia 30.10.2015 w punkcie 3.2.3. w wierszu 2. błędnie podano imię i nazwisko drużynowego. Było: 305 WGZ „Rycerze Zawiszy Czarnego” – dh.Agnieszka RYCHLICA. Powinno być: 305 WGZ „Rycerze Zawiszy Czarnego” – dh. Renata CZARNECKA.

Czuwaj!

hm. Paweł Błasiak

Rozkaz L. 15/2015 - lista na zjazd zwykły

Warszawa, 30 października 2015 r.

Rozkaz L. 15/2015

1. Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje
1.2.1. Na podstawie pkt. 10 Ordynacji wyborczej ZHP ogłaszam listę uczestników zjazdu zwykłego hufca z głosem decydującym w dniu 21 listopada 2015 r.:

1. hm. Marcin BEDNARSKI – członek KSI
2. hm. Paweł BŁASIAK – komendant hufca
3. hm. Iwona BRZÓZKA-ZŁOTNICKA – członkini KSI
4. hm. Dariusz BRZUSKA – drużynowy 254 WDH „Matecznik”
5. hm. Piotr BUCZEK – przewodniczący SHH, wiceprzewodniczący KSI
6. hm. Grzegorz CAŁEK – członek NSH
7. hm. Hanna GADAJ-PIETRASIK – przewodnicząca K.I. „Kamyk”
8. hm. Wiktor JASIONOWSKI – pełnomocnik KH ds. dzielnicy Żoliborz
9. hm. Agnieszka KALIŃSKA-BRZUSKA – drużynowa 254 WGZ „Leśne duszki”
10. hm. Hanna KOCERKA – członkini SHH
11. hm. Jacek KOCERKA – przewodniczący KRH
12. hm. Michał MACIĄG – zastępca komendanta hufca
13. hm. Radosław MOREK – członek SHH
14. hm. Alicja OLESIEJUK – członkini KSI
15. hm. Jarosław SZYMANIAK – kierownik HKŁ SP5ZIP
16. hm. Marcin WASIELEWSKI – skarbnik hufca, członek KSI
17. hm. Paweł WESZPIŃSKI – wiceprzewodniczący KSI
18. hm. Rafał ZAJĄCZKOWSKI – przewodniczący KSI
19. hm. Elżbieta ŻUCHOWICZ – drużynowa 423 WGZ „Bajowa gromada”

20. phm. Dorota BRZUSKA-KAMODA – drużynowa 254 WDH „Knieja”
21. phm. Mateusz CHMIELEWSKI – drużynowy 126 WDH „Aurinko Vene”
22. phm. Monika CZOKAJŁO – instruktorka ŻSKI
23. phm. Katarzyna DELĄŻEK – szefowa Zespołu Pozyskiwania Środków
24. phm. Karolina DZIEGCIAR – członkini KRH
25. phm. Justyna GECOW – przewodnicząca K.I. „Strażnicy Marzeń”
26. phm. Małgorzata GRABOWSKA – członkini KRH
27. phm. Dorota JAŚKIEWICZ – drużynowa 363 WGZ „Przyjaciele Zielonego Lasu”
28. phm. Aleksandra KOZUBSKA – instruktorka ŻSKI
29. phm. Ewa MOSTOWSKA – drużynowa 126 WGZ „Słowianie”
30. phm. Maciej PIETRASZCZYK – drużynowy 125 WDW HSG SDRI „Grom”
31. phm. Michał PIOTROWSKI – pełnomocnik KH ds. dzielnicy Bielany
32. phm. Wojciech PUCHACZ – członek komendy Chorągwi Stołecznej
33. phm. Piotr STANISŁAWSKI – szef HKŁ SP5ZHJ
34. phm. Filip STOJANOW – członek komendy hufca
35. phm. Katarzyna TOMICZAK – przewodnicząca K.I. „Korzenie Dębu”
36. phm. Alina WASIELEWSKA – członkini komendy huca
37. phm. Dorota WIELUŃSKA – członkini KRH
38. phm. Diana WOJCIECHOWSKA – drużynowa 252 WGZ „Przyjaciele Kubusia Puchatka”

39. pwd. Katarzyna BAKUŁA – namiestniczka starszoharcerska
40. pwd. Ewelina BIEŃKA – drużynowa 305 WDH-ek „Oceania”
41. pwd. Wojciech BRYGIDER – instruktor namiestnictwa harcerskiego
42. pwd. Małgorzata BRZUSKA – drużynowa 254 WGZ „Dębowa Brać”
43. pwd. Kamila BYKOWSKA – drużynowa 423 WDS „Granaty”
44. pwd. Marcin CHMIELEWSKI – instruktor Zespołu Specjalności
45. pwd. Urszula CYRYNGER – przewodnicząca K.I. przy 123
46. pwd. Agnieszka DOŁOWA – drużynowa 423 WGZ „Odkrywcy Słonecznych Promyków”
47. pwd. Kamil HERMANOWSKI – drużynowy 423 WDH „Pora na przygodę”
48. pwd. Anna GOŁĄB – drużynowa 56 WDS „Ignis”
49. pwd. Magdalena KALINOWSKA – drużynowa 254 WGZ „Drzewomaniacy”
50. pwd. Agnieszka KWIATKOWSKA – instruktorka namiestnictwa zuchowego
51. pwd. Marta MAJKOWSKA – drużynowa 123 WGZ „Gwiezdna Gromada”
52. pwd. Marcin MAKOWIECKI – drużynowy 305 WDH-y „Rycerska Brać”
53. pwd. Zofia MICHALSKA – drużynowa 253 WDH „Zaginione Miasto”
54. pwd. Piotr MOSTOWSKI – namiestnik harcerski
55. pwd. Barbara OSOWSKA – drużynowa probnej 128 WDS „Varsovia”
56. pwd. Krzysztof PAWLUK – drużynowy 56 WGZ „Włóczykije”
57. pwd. Jacek RADZYMIŃSKI – drużynowy 368 WDH „Gniazdo”
58. pwd. Barbara RÓŻALSKA – drużynowa 252 WDH „Pod zielonym smokiem”
59. pwd. Anna RUDZIŃSKA – drużynowa 56 WDW „Nieprzemakalni”
60. pwd. Grzegorz RYBAK – drużynowy 120 WDS „Gromowładni”
61. pwd. Maciej STAŃSKI – drużynowy 330 WDW „Quantum Satis”
62. pwd. Marta STAWSKA – drużynowa 120 WDH „Błyskawica”
63. pwd. Katarzyna STOJANOW – szefowa zespołu programowego
64. pwd. Małgorzata SZWED – drużynowa 423 WDW „Na Rozstaju Dróg”
65. pwd. Katarzyna TRADOWSKA – drużynowa 120 WGZ „Piorun”
66. pwd. Aleksandra WASIELEWSKA – drużynowa 254 WDW „Płomienie”
67. pwd. Katarzyna ZAJĄCZKOWSKA – drużynowa 56 WDH „Brzask”
68. pwd. Marcin ŻYCZKOWSKI – drużynowy 253 WDS „Libertas libertatis”

69. dh Aleksandra BRZESZCZYŃSKA – drużynowa 363 WDH „Liliowi wędrowcy”
70. dh Jan BRZOSTEK – drużynowy 305 WDH „Athabaska”
71. dh. Renata CZARNECKA – drużynowa 305 WGZ „Załoga Victorii”
72. dh. Wiktoria JASIŃSKA – drużynowa 123 WDH „Aventura”
73. dh Jerzy KAMIŃSKI – drużynowy 293 WGZ „Nibylandia”
74. dh. Aleksandra KNEUSTLIER-HANUSZ – drużynowa próbnej 423 WDH „Włóczykije”
75. dh Marcin KOPERSKI – drużynowy 423 WDH „Potwory i spółka”
76. dh Paweł KOTARBIŃSKI – drużynowy 305 WDS „Połoniny”
77. dh. Alicja MAKUSZEWA – drużynowa 423 WGZ „Mieszkańcy Syreniego Grodu”
78. dh. Aleksandra OLSZOWSKA – drużynowa 305 WDS „Rzeka”
79. dh. Kinga PAWŁOWSKA – drużynowa 119 WGZ „Niesforni podróżnicy”
80. dh. Izabela POLCZYK – drużynowa 293 WDH „Puszcza”
81. dh. Agnieszka RYCHLICA – drużynowa 305 WGZ „Rycerze Zawiszy Czarnego”
82. dh Michał STĘPNIEWSKI – drużynowy próbnej 119 WDH „Immortales”
83. dh Mateusz STRZELCZYK – drużynowy 77 WDH „Viva Rosa”
84. dh Adam SZAFRAŃSKI – drużynowy 423 WGZ „Dębowi przyjaciele”
85. dh Igor TARŁOWSKI – drużynowy próbnej 368 WDS
86. dh. Urszula ŻUREK – drużynowa 128 WDH „Joli Bord”

1.2.2. Informuję, że – zgodnie z pkt. 10 Ordynacji wyborczej ZHP – wnioski w sprawie uzupełnienia lub skreślenia z listy uczestników zjazdu z głosem decydującym zgłasza się niezwłocznie do komendanta hufca, tak by ich rozpatrzenie możliwe było przed terminem zjazdu.

Czuwaj!

(-) hm. Paweł Błasiak

Rozkaz L. 14/2015

Warszawa, 30 października 2015 r.

Rozkaz L. 14/2015

1. Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje

1.2.1. Podaję do wiadomości, że podczas zakończenia 55. Centralnego Zlotu Młodzieży Palmiry 2015 w dniu 17 października 2015 zostali odznaczeni następujący członkowie Hufca ZHP Warszawa Żoliborz:

1.2.1.1 Brązowym Medalem Za zasługi dla Obronności Kraju
· hm. Jarosław SZYMANIAK - Kierownik HKŁ SP5ZIP
· dh Jan SOBIESZCZUK - Instruktor specjalnościowy HKŁ SP5ZIP
· dh Włodzimierz BICZYSKO - Z-ca Kierownika HKŁ SP5ZIP

1.2.1.2 Medalem Pamięci Powstania Warszawskiego im. Krystyny Krahelskiej
· dh Krzysztof MONETA - Instruktor Specjalnościowy HKŁ SP5ZIP
· dh Andrzej NIEWIADOMSKI - Instruktor Specjalnościowy HKŁ SP5ZIP

1.2.1.3 Srebrnym Krzyżem Za zasługi dla ZHP
· dh Andrzej NIEWIADOMSKI - Instruktor Specjalnościowy HKŁ SP5ZIP

Gratulacje!

1.2.2. Podaję do wiadomości, że przy środowisku 252 WDHiGZ rozpoczęło działalność Koło Przyjaciół Harcerstwa.

2. Hufiec
2.1. Zwolnienia w komendzie hufca.
2.1.1. Zwalniam phm. Filipa STOJANOW z funkcji szefa biura hufca.

Dziękuję Ci, Filipie, za pełnioną służbę!

2.2. Mianowania w komendzie hufca.
2.2.1. Mianuję phm. Dorotę WIELUŃSKĄ na funkcję szefowej biura hufca.

Życzę Ci, Doroto, powodzenia i satysfakcji z pełnionej służby!

3. Drużyny
3.2. Zmiany organizacyjne
3.2.1. Zwalniam z funkcji drużynowego:
· 305 WGZ „Rycerze Zawiszy Czarnego” – dh. Daniela CHALIŃSKIEGO
· Próbnej 423 WDH „Włóczykije” – pwd. Kamilę BYKOWSKĄ

3.2.2. Mianuję na funkcję drużynowego:
· 305 WGZ „Rycerze Zawiszy Czarnego” – dh. Agnieszkę RYCHLICĘ
· Probnej 423 WDH „Włoczykije” – dh. Aleksandrę KNEUSTLIER-HANUSZ (p.o. drużynowego do 29.02.2016)

3.2.3. Podaję do wiadomości uzupełniający wykaz gromad i drużyn, które zatwierdziły plany pracy i kontynuują działanie w roku 2015/2016:
· 120 WGZ „Piorun” – drużynowa pwd. Katarzyna TRADOWSKA
· 305 WGZ „Rycerze Zawiszy Czarnego” – dh.Agnieszka RYCHLICA
· 305 WGZ „Załoga Victorii” – drużynowa dh. Renata CZARNECKA
· Próbna 423 WDH „Włóczykije” – p.o. drużynowej do 29.02.2016 dh. Aleksandra KNEUSTLIER-HANUSZ
· 423 WDH „Potwory i spółka” – drużynowy dh Marcin KOPERSKI
· 305 WDS „Połoniny” – drużynowy dh Paweł KOTARBIŃSKI
· 305 WDS „Rzeka” – drużynowa dh. Aleksandra OLSZOWSKA
· 423 WDW „Szmaragdy” – drużynowa phm. Katarzyna TOMICZAK.

3.2.6. Rozwiązuję następujące jednostki i zwalniam z funkcji ich drużynowych:
· próbna 305 WDW „Krasnoludkowy Ród” – drużynowy pwd. Józef GRYGO
· 423 WDH „Cichociemne ogniki” – drużynowa pwd. Elżbieta MOLEDA

3.2.7. Podaję do wiadomości uzupełniający wykaz klubów specjalnościowych, które kontynuują pracę w roku 2015/2016:
· Harcerski Klub Ratowniczy Żoliborz – szefowa klubu dh. Renata CZARNECKA

4. Kręgi
4.1. Rozwiązania i powołania kręgów
4.1.1. Podaję do wiadomości uzupełniający wykaz kręgów działających w roku 2015/2016:
· K.I. przy 123 – przewodnicząca pwd. Urszula CYRYNGER
· K.I. „Strażnicy Marzeń” – przewodnicząca phm. Justyna GECOW

4.1.2. Rozwiązuję następujące kręgi i zwalniam z funkcji ich przewodniczących:
· K.S.H. przy szczepie 305 – przewodniczący phm. Artur JAWORSKI.

7. Mianowania instruktorów
7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/ przewodnika

7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 28 października 2015 r. otwieram próbę na stopień przewodniczki druhnie Ninie ŚNIGUROWICZ (423), opiekun próby – phm. Filip STOJANOW (423).

7.2.2. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 28 października 2015 r. otwieram próbę na stopień przewodniczki druhnie Aleksandrze KNEUSTLIER-HANUSZ (423), opiekun próby – phm. Filip STOJANOW (423).

7.2.3. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 28 października 2015 r. otwieram próbę na stopień przewodnika druhowi Marcinowi KOPERSKIEMU (423), opiekun próby – phm. Anna KOWALCZYK (423).

14. Sprostowania
14.1. Informuję, że w rozkazie L.12/2015 z dnia 15.10.2015 w punkcie 3.2.3. w wierszu 5. błędnie podano nazwę drużyny. Było: 128 WDH „ARGH” – drużynowa dh. Urszula ŻUREK. Powinno być: 128 WDH „Joli Bord” – drużynowa dh. Urszula ŻUREK (zmiana nazwy drużyny z „ARGH”).

14.2. . Informuję, że w rozkazie L.13/2015 z dnia 15.10.2015 w punkcie 8.1. błędnie podano stopień instruktorski druhny Diany WOJCIECHOWSKIEJ. Było: pwd. Diana WOJCIECHOWSKA. Powinno być: phm. Diana WOJCIECHOWSKA.

Czuwaj!

(-) hm. Paweł Błasiak