Zaloguj

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Rozkaz L. 20/2016

Warszawa, 16 grudnia 2016 r.

Rozkaz L. 20/2016

 

1. Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje
1.2.1. Informuję, że w dniu 11 grudnia 2016 r. komenda hufca przyjęła następujące uchwały:
· nr 8/2016 w sprawie przyjęcia planu pracy hufca na rok 2016/2017 oraz planu operacyjnego do strategii ZHP na rok 2017,
· nr 9/2016 w sprawie rozdziału środków przekazanych Hufcowi ZHP Warszawa Żoliborz w ramach wsparcia zadania publicznego realizowanego przez Chorągiew Stołeczną ZHP pod nazwą Harcerska Akcja Zimowa 2017.

Uchwały dostępna jest na stronie internetowej hufca.

2. Hufiec
2.1. Zwolnienia w komendzie hufca
2.1.1. Zwalniam hm. Iwonę BRZÓZKĘ-ZŁOTNICKĄ z funkcji członkini komisji stopni instruktorskich.

Dziękuję Ci, Iwono, za pełnioną służbę!

2.2. Mianowania w komendzie hufca
2.2.1. Mianuję pwd. Maćka STAŃSKIEGO na funkcję wicenamiestnika wędrowniczego.

2.2.2. Mianuję phm. Annę KOWALCZYK na funkcję pełnomocniczki ds. Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej.

2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
2.3.1. Powołuję komendę kursu przewodnikowskiego "Fangorn" w składzie:
· phm. Ewa MOSTOWSKA (BOKK/953/2016) - komendantka kursu
· phm. Mateusz CHMIELEWSKI
· phm. Anna GOŁĄB
· pwd. Aleksandra WASIELEWSKA

3. Drużyny
3.1. Nadania imion, nazw, sztandarów
3.1.1. Nadaję 368 WDS imię Misia Wojtka.

3.2. Zmiany organizacyjne
3.2.1. Zwalniam z funkcji drużynowego:
· 56 WDS "Ignis" - phm. Annę GOŁĄB
· 423 WGZ "Dębowi przyjaciele" - dh. Adama SZAFRAŃSKIEGO

Dziękuję Wam za pełnioną służbę.

3.2.2. Mianuję na funkcję drużynowego:
· 56 WDS "Ignis" - dh. Michała BUDZIŃSKIEGO
· 423 WGZ „Dębowi przyjaciele" – phm. Katarzynę STOJANOW

3.2.3. Podaję uzupełniający wykaz gromad i drużyn, które zatwierdziły plany pracy i kontynuują działanie w roku 2016/2017:

Gromady zuchowe
· 126 WGZ „Słowianie” – drużynowy pwd. Jędrzej SKAWINA
· 253 WGZ „Słoneczna Gromada” – drużynowa pwd. Patrycja OWCZARCZYK
· 305 WGZ „Rycerze Zawiszy Czarnego” – drużynowa pwd. Renata CZARNECKA
· 423 WGZ „Dębowi przyjaciele” – drużynowa phm. Katarzyna STOJANOW

5. Szczepy
5.2. Powołania i rozwiązania szczepów, związków drużyn.
5.2.1. Podaję do wiadomości uzupełniający wykaz szczepów, które kontynuują działanie w roku 2016/2017
· Szczep 305 WDHiGZ „Wir” im. Obrońców Żoliborza Armii Krajowej Żywiciel – komendant szczepu pwd. Maciej KRÓL
· Szczep 368 WDHiGZ „Na przekór” – komendant szczepu phm. Jacek RADZYMIŃSKI
· Szczep 423 WDHiGZ „Dąbrowa” im. hm. A. Kamińskiego – komendant szczepu phm. Filip STOJANOW
· Szczep „Rzeka” – komendant szczepu phm. Mateusz CHMIELEWSKI

7. Mianowania instruktorów
7.1. Zamknięcie próby na stopień przewodniczki/ przewodnika
7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 14 grudnia 2016 r. zamykam próbę, przyznaję stopień przewodniczki i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego druhnę Katarzynę ŁUKSZĘ (252).
7.1.2. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 14 grudnia 2016 r. zamykam próbę, przyznaję stopień przewodniczki i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego druhnę Weronikę PAWLAK (123).
7.1.3. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 14 grudnia 2016 r. zamykam próbę, przyznaję stopień przewodniczki i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego druhnę Martynę TROJANOWSKĄ (305).
7.1.4. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 14 grudnia 2016 r. zamykam z wynikiem negatywnym próbę na stopień przewodnika druhowi Jakubowi SICZKO (368).

7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/ przewodnika
7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 2 grudnia 2016 r. otwieram próbę na stopień przewodniczki druhnie Magdalenie KRZAK (123), opiekun próby - phm. Urszula BIJOŚ (123).
7.2.2. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 2 grudnia 2016 r. otwieram próbę na stopień przewodniczki druhnie Justynie MAKOWSKIEJ (120), opiekun próby - phm. Aleksandra KUREK (Po Drodze).
7.2.3. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 2 grudnia 2016 r. otwieram próbę na stopień przewodniczki druhnie Weronice KUBICKIEJ (253), opiekun próby - phm. Aleksandra KUREK (Po Drodze).
7.2.4. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 14 grudnia 2016 r. otwieram próbę na stopień przewodnika druhowi Tadeuszowi PRYSTAWKO (253), opiekun próby - phm. Karina WIECZOREK (Po Drodze).

7.4. Otwarcie próby na stopień podharcmistrzyni/ podharcmistrza
7.4.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 14 grudnia 2016 r. otwieram próbę na stopień podharcmistrza druhowi Grzegorzowi RYBAKOWI (120), opiekun próby - hm. Wiktor JASIONOWSKI.

13. Inne
13.1. W związku z ukończeniem Wędrowniczego Kursu Pierwszej Pomocy przyznaję dh. Weronice PAWLAK (123) odznakę Ratownik ZHP.

Czuwaj!

(-) hm. Paweł Błasiak

Rozkaz L. 19/2016

Warszawa, 2 grudnia 2016 r.

Rozkaz L. 19/2016

Wyjątki z rozkazu Komendantki Chorągwi Stołecznej ZHP L.14/2016 z dnia 29 listopada 2016r.

4. Rozwiązania i powołania sztabów, komisji, komend kursów
4.3. Rozwiązywanie i powoływanie komend kursów
4.3.1. Powołuję komendę Kursu Podharcmistrzowskiego „Angara” w następującym składzie:
· hm. Paweł BŁASIAK (Hufiec Warszawa-Żoliborz) SOKK/780/2016 - komendant kursu
· hm. Katarzyna DZIĘCIOŁOWSKA (Hufiec Warszawa-Ochota);
· phm. Monika CZOKAJŁO (Hufiec Warszawa-Żoliborz);
· phm. Małgorzata BRACH (Hufiec Warszawa-Żoliborz);
· phm. Alina WASIELEWSKA (Hufiec Warszawa-Żoliborz);
· phm. Dorota NUREK (Hufiec Warszawa-Mokotów);
· phm. Krzysztof SZCZEPANIAK (Hufiec Warszawa-Ochota);
· phm. Krzysztof WIDŁAK (Hufiec Warszawa-Ochota);
· phm. Diana WOJCIECHOWSKA (Hufiec Warszawa-Żoliborz)

13.Odznaka Kadry Kształcącej
13.1.Przyznanie Odznaki Kadry Kształcącej
13.1.1. Na wniosek Komendantki Szkoły Instruktorskiej „Iluminacja” przyznaję Brązową Odznakę Kadry Kształcącej z ważnością do 29 listopada 2019 r. phm. Ewie MOSTOWSKIEJ (Hufiec Warszawa-Żoliborz).

13.1.3. Na wniosek Komendantki Szkoły Instruktorskiej „Iluminacja” przyznaję Srebrną Odznakę Kadry Kształcącej o numerze SOKK/780/2016 z ważnością do 29 listopada 2019 r. hm. Pawłowi BŁASIAKOWI (Hufiec Warszawa-Żoliborz).

Czuwaj!

(-) hm. Paulina Gajownik

 

2. Hufiec
2.1. Zwolnienia w komendzie hufca
2.1.1. Zwalniam następujących instruktorów z funkcji w Żoliborskiej Szkole Kadry Instruktorskiej im. hm. J. Rossmana:
· phm. Alina WASIELEWSKA – komendantka szkoły
· phm. Dorota JAŚKIEWICZ
· phm. Aleksandra KOZUBSKA

Dziękuję Wam za pełnioną służbę.

2.2. Mianowania w komendzie hufca
2.2.1 Mianuję następujących instruktorów na funkcje w Żoliborskiej Szkole Kadry Instruktorskiej im. hm. J. Rossmana:
· phm. Ewa MOSTOWSKA (BOKK/953/2016) - komendantka szkoły
· phm. Urszula BIJOŚ

2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
2.3.1. Powołuję komendę obchodów 60-lecia Hufca ZHP Warszawa Żoliborz w składzie:
· phm. Filip STOJANOW – komendant obchodów
· pwd. Kamila BYKOWSKA
· phm. Anna GOŁĄB
· hm. Wiktor JASIONOWSKI
· hm. Michał MACIĄG
· phm. Michał PIOTROWSKI
· pwd. Ewa PRUCHNIEWICZ
· phm. Katarzyna STOJANOW
· pwd. Aleksandra WASIELEWSKA

2.3.2. Powołuję sztab organizacyjny obchodów 60-lecia Hufca ZHP Warszawa Żoliborz w składzie:
· phm. Urszula BIJOŚ
· hm. Hanna KOCERKA
· phm. Ewa MOSTOWSKA
· hm. Sławomir OTAP
· pwd. Barbara RÓŻALSKA
· phm. Piotr STANISŁAWSKI
· hm. Jarosław SZYMANIAK

3. Drużyny
3.2. Zmiany organizacyjne
3.2.1. Z dniem 25.11.2016 zwalniam z funkcji drużynowego:
· 252 WDH „Pod Zielonym Smokiem” – pwd. Barbarę RÓŻALSKĄ

Dziękuję Ci, Basiu, za pełnioną służbę.

3.2.2. Z dniem 25.11.2016 mianuję na funkcję drużynowego:
· 252 WDH „Pod Zielonym Smokiem” – pwd. Joannę BOJANOWICZ

3.2.3. Podaję uzupełniający wykaz gromad i drużyn, które zatwierdziły plany pracy i kontynuują działanie w roku 2016/2017:

Gromady zuchowe
· 368 WGZ „Wataha” – drużynowy pwd. Marcin WOŹNIAK

Drużyny starszoharcerskie
· 253 WDS „Libertas libertatis” – drużynowy pwd. Marcin ŻYCZKOWSKI
· 305 WDS “Połoniny” – drużynowy pwd. Paweł KOTARBIŃSKI

4. Kręgi
4.2. Powołania i rozwiązania kręgów
4.2.1. Powołuję K.I. “Źródło” przy szczepie "Rzeka"

4.3. Zwolnienia i mianowania w kręgach.
4.3.1. Zatwierdzam wybór i mianuję phm. Zofię DOMAŃSKĄ (Hufiec ZHP Warszawa Ochota) na funkcję komendantki K.I. „Źródło” przy szczepie „Rzeka”.

7. Mianowania instruktorów
7.1. Zamknięcie próby na stopień przewodniczki/ przewodnika
7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 23 listopada 2016 r. zamykam próbę, przyznaję stopień przewodniczki i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego dh. Joannę BOJANOWICZ (252).
7.1.2. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 23 listopada 2016 r. zamykam próbę, przyznaję stopień przewodniczki i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego dh. Izabelę POLCZYK (293).
7.1.3. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 23 listopada 2016 r. zamykam próbę, przyznaję stopień przewodnika i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego dh. Michała STĘPNIEWSKIEGO (119).
7.1.4. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 23 listopada 2016 r. zamykam z wynikiem negatywnym próbę na stopień przewodniczki dh. Aleksandrze ŻUKOWSKIEJ (77).
7.1.5. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 23 listopada 2016 r. zamykam z wynikiem negatywnym próbę na stopień przewodnika dh. Adamowi SZAFRAŃSKIEMU (423).

7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/ przewodnika
7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 23 listopada 2016 r. otwieram próbę na stopień przewodniczki druhnie Magdalenie SIERADZKIEJ (423), opiekun próby - phm. Katarzyna TOMICZAK (423).
7.2.2. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 23 listopada 2016 r. otwieram próbę na stopień przewodnika druhowi Mikołajowi PIEKARKOWI (56), opiekun próby - phm. Anna GOŁĄB (56).

Czuwaj!

(-) hm. Paweł Błasiak

Rozkaz L. 18/2016

Warszawa, 18 listopada 2016 r.

Rozkaz L. 18/2016

2. Hufiec
2.2. Zwolnienia w komendzie hufca
2.2.1. Zwalniam phm. Dorotę WIELUŃSKĄ z funkcji instruktorki namiestnictwa harcerskiego. Dziękuję Ci, Doroto, za pełnioną służbę.

2.2.2. Zwalniam następujących instruktorów z funkcji w zespole specjalności:
· phm. Dorota JAŚKIEWICZ - szefowa zespołu
· pwd. Marcin CHMIELEWSKI
· pwd. Renata CZARNECKA
· phm. Maciej PIETRASZCZYK
· phm. Piotr STANISŁAWSKI

Dziękuję Wam za pełnioną służbę.

2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
2.3.1. Rozwiązuję zespół specjalności. Informuję, że nad specjalnościami w hufcu czuwa członek zespołu programowego ds.. specjalności.

3. Drużyny
3.2. Zmiany organizacyjne
3.2.1. Zwalniam z funkcji drużynowego:
· 368 WGZ „Wataha” – pwd. Agatę BURIAN

Dziękuję Wam za pełnioną służbę.

3.2.2. Mianuję na funkcję drużynowego:
· 368 WGZ „Wataha” – pwd. Marcina WOŹNIAKA

3.2.3. Podaję uzupełniający wykaz gromad i drużyn, które zatwierdziły plany pracy i kontynuują działanie w roku 2016/2017:

Gromady zuchowe
· 77 WGZ „Smokosmyki” – drużynowa phm. Alina WASIELEWSKA
· 119 WGZ „Niesforni podróżnicy” – drużynowa pwd. Kinga EJSMONT
· 120 WGZ „Piorun” – drużynowa pwd. Katarzyna TRADOWSKA
· 254 WGZ „Dębowa brać” – drużynowa dh. Natalia CICHOŃ
· 305 WGZ „Załoga Victorii” – drużynowa pwd. Agnieszka RYCHLICA

Drużyny harcerskie
· 119 WDH "Immortales” – drużynowy dh. Michał STĘPNIEWSKI
· 293 WDH „Puszcza” – drużynowy dh. Wojciech SKRZYDLEWSKI

3.2.4. Zatwierdzam na okres próbny następujące jednostki i mianuję ich drużynowych:
· próbna 293 WDS "Nie po kolei" – drużynowa dh. Izabela POLCZYK

3.2.5. Rozwiązuję następujące jednostki i zwalniam z funkcji ich drużynowych:
· 423 WDH „Ogniki” – drużynowa dh. Nina ŚNIGUROWICZ

3.2.7. Podaję do wiadomości uzupełniający wykaz klubów specjalnościowych, które kontynuują działanie w roku 2016/2017:
· HKR „Żoliborz” – przewodnicząca pwd. Renata CZARNECKA

3.2.8. Podaję do wiadomosci, że działanie w roku 2016/2017 kontynuuje Poczta Harcerska nr 160 „Dąbrowa” – naczelnik poczty hm. Sławomir OTAP

4. Kręgi
4.1. Rozwiązania i powołania kręgów
4.1.1. Podaję do wiadomości uzupełniający wykaz kręgów działających w roku 2016/2017:
· K.I. "Korzenie dębu" - (przy szczepie 423 WDHIGZ "Dąbrowa") - komendantka phm. Katarzyna TOMICZAK

5. Szczepy
5.2. Powołania i rozwiązania szczepów, związków drużyn.
5.2.1. Podaję do wiadomości wykaz szczepów, które kontynuują działanie w roku 2016/2017
· Szczep 56 WDHiGZ „Arkadia” im. hm. J. Falkowskiej – komendantka szczepu phm. Anna GOŁĄB

8. Zaliczanie służby instruktorskiej
8.1. Zaliczam służbę instruktorską za rok 2015/2016 następującym druhnom i druhom:
· pwd. Marcin GECOW
· pwd. Piotr GECOW
· pwd. Beata ŁODZIŃSKA
· pwd. Aleksandra ORŁOWSKA

9. Przydział służbowy
9.2. Zmiana przydziału służbowego
9.2.1. Informuję o zmianie przydziału służbowego phm. Alicji RZECHUŁY z Hufca ZHP Warszawa Żoliborz do Hufca ZHP Wrocław.

10. Wystąpienia instruktorów, zawieszenia instruktorów, skreślenia z listy członków
10.1. Na podstawie § 24 pkt 4 Statutu ZHP stwierdzam ustanie członkostwa w ZHP phm. Grażyny JACKOWICZ (423).

13. Inne
13.1. Informuję, że pwd. Marta MAJKOWSKA (123) rozpoczęła staż w namiestnictwie zuchowym.

13.2 Informuję, że następujący instruktorzy rozpoczęli współpracę z zespołem biura hufca:
· pwd. Jerzy KAMIŃSKI - szef lokalu hufca
· pwd. Grzegorz RYBAK – szef działu IT
· dh. Krzysztof OKUNIEWSKI - dział IT

14. Sprostowania
14.1. Informuję, że w rozkazie L.17/2016 z dnia 7.11.2016 w punkcie 12.2 w wierszu 9. błędnie podano stopień instruktorski. Było: pwd. Anna GOŁĄB (56); powinno być: phm. Anna GOŁĄB (56).

Czuwaj!

(-) hm. Paweł Błasiak

Rozkaz L. 17/2016

Warszawa, 7 listopada 2016 r.

Rozkaz L. 17/2016

12.1. Przyznaję Laury Drużynowego następującym instruktorom:

Złoty Laur Drużynowego

Ÿ phm. Dorota BRZUSKA-KAMODA (254)

Srebrny Laur Drużynowego

Ÿ pwd. Agnieszka DOŁOWA (423)

Ÿ pwd. Kamila BYKOWSKA (423)

Ÿ pwd. Barbara RÓŻALSKA (252)

Brązowy Laur Drużynowego

Ÿ pwd. Małgorzata BRZUSKA (254)

Ÿ pwd. Renata CZARNECKA (305)

Ÿ pwd. Kamil HERMANOWSKI (423)

12.2. Przyznaję Laury Instruktorskie następującym instruktorom:

Złoty Laur Instruktorski

Ÿ phm. Alina WASIELEWSKA (77)

Srebrny Laur Instruktorski

Ÿ phm. Ewa MOSTOWSKA (Rzeka)

Ÿ phm. Piotr MOSTOWSKI (Rzeka)

Brązowy Laur Instruktorski

Ÿ pwd. Wojciech BRYGIDER (305)

Ÿ pwd. Kamila BYKOWSKA (423)

Ÿ pwd. Anna GOŁĄB (56)

Ÿ pwd. Aleksandra WASIELEWSKA (254)

Serdecznie gratuluję wszystkim wyróżnionym!

Czuwaj!

(-) hm. Paweł Błasiak

Rozkaz L. 16/2016

Warszawa, 31 października 2016 r.

 

Rozkaz L. 16/2016

1. Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje
1.2.1. Informuję, o Decyzji Komendanta i Skarbnika Chorągwi Stołecznej ZHP nr 56/III/2016 z dnia 20 września 2016 r. w sprawie organizacji i przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych występujących na terenie Chorągwi Stołecznej ZHP. Decyzja jest dostępna na www.stoleczna.zhp.pl.

1.2.2. Stwierdzam ponowne nabycie członkostwa przez druha Marka RUSZCZAKA.

1.2.3. Podaję do wiadomości, że dh Izabela POLCZYK (293) została odznaczona Medalem Pamięci Powstania Warszawskiego im. Krystyny Krahelskiej podczas zakończenia 56. Centralnego Zlotu Młodzieży Palmiry 2016.

2. Hufiec
2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
2.3.1. Powołuję komisje inwentaryzacyjne w celu przeprowadzenia inwentaryzacji w Hufcu Warszawa-Żoliborz w składzie:

komisja hufcowa
phm. Alina WASIELEWSKA
phm. Filip STOJANOW
phm. Urszula BIJOŚ

szczep „Po drodze"
dh Aleksander CHEN
dh Wiktor URBAŃSKI
pwd. Zofia MICHALSKA

szczep „Rzeka"
pwd. Maciej STAŃSKI
phm. Mateusz CHMIELEWSKI
pwd. Jędrzej SKAWINA

szczep 56 WDHiZ
pwd. Krzysztof PAWLUK
pwd. Katarzyna ZAJĄCZKOWSKA
phm. Anna GOŁĄB

77 WDHiZ
phm. Dorota WIELUŃSKA
pwd. Mateusz STRZELCZYK
pwd. Aleksander ŁOSEK

121 WDH
phm. Michał PIOTROWSKI
pwd. Paweł Błoński
pwd. Marcin Chmielewski

123 WDHiZ
hm. Katarzyna PAWŁOWSKA
pwd. Marta MAJKOWSKA
dh. Wiktoria JASIŃSKA

125 WDW
phm. Maciej PIETRASZCZYK
dh Ryszard ŻDANUK
dh. Katarzyna Nowakowska

127 WDW
pwd. Aleksandra WASIELEWSKA
hm. Michał MACIĄG
pwd. Wojciech BRYGIDER

252 WDHiZ
dh. Joanna BOJANOWICZ
dh. Agnieszka GUZIEWICZ
pwd. Agnieszka KWIATKOWSKA

254 WDHiZ
pwd. Paweł BŁOŃSKI
hm. Dariusz BRZUSKA
pwd. Marcin CHMIELEWSKI

293 WDHiZ
dh. Izabela POLCZYK
dh Wojciech SKRZYDLEWSKI
pwd. Jerzy KAMIŃSKI

szczep 305 WDHiZ
phm. Artur JAWORSKI
pwd. Maciek KRÓL
dh. Piotr KRZEŚLAK

363 WDHiZ
dh Filip POWAŁA
phm. Dorota JAŚKIEWICZ
dh Michał MAKOWIECKI

szczep 368 WDHiZ
phm. Jacek RADZYMIŃSKI
pwd. Marcin WOŹNIAK
pwd. Igor TARŁOWSKI

szczep 423 WDHiZ
pwd. Elżbieta MOLEDA
phm. Adam WIŚNIEWSKI
pwd. Kamila BYKOWSKA

7. Mianowania instruktorów
7.1. Zamknięcie próby na stopień przewodniczki/ przewodnika

7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 26 października 2016 r. zamykam próbę, przyznaję stopień przewodniczki i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego dh. Wiktorię JASIŃSKĄ (123).

7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/ przewodnika

7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 26 października 2016 r. otwieram próbę na stopień przewodniczki druhnie Wiktorii KOLECKIEJ-MAJEWICZ (127), opiekun próby - hm. Michał MACIĄG (127).

7.2.2. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 26 października 2016 r. otwieram próbę na stopień przewodnika druhowi Jakubowi BATOREMU (254), opiekun próby - hm. Agnieszka KALIŃSKA-BRZUSKA (254).

7.2.3. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 26 października 2016 r. otwieram próbę na stopień przewodnika druhowi Mateuszowi CICHOWICZOWI (254), opiekun próby - hm. Dariusz BRZUSKA (254).

7.2.4. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 26 października 2016 r. otwieram próbę na stopień przewodnika druhowi Szymonowi KUBICY (254), opiekun próby - phm. Dorota BRZUSKA-KAMODA (254).

7.3. Zamknięcie próby na stopień podharcmistrzyni/ podharcmistrza
7.3.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 26 października 2016 r. zamykam próbę i przyznaję stopień podharcmistrzyni druhnie pwd. Katarzynie TRADOWSKIEJ (120).

7.4. Otwarcie próby na stopień podharcmistrzyni/ podharcmistrza
7.4.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 26 października 2016 r. otwieram próbę na stopień podharcmistrza druhnie pwd. Marcie MAJKOWSKIEJ (123), opiekun próby – hm. Michał MACIĄG (127).

8. Zaliczanie służby instruktorskiej
8.1. Zaliczam służbę instruktorską za rok 2015/2016 następującym druhnom i druhom:
· phm. Artur JAWORSKI
· hm. Katarzyna PAWŁOWSKA

9. Przydział służbowy
9.1 Uzyskanie przydziału służbowego przez członka zwyczajnego ZHP
9.1.1 Informuję, że dh Marek RUSZCZAK otrzymuje przydział służbowy do Hufca ZHP Warszawa Żoliborz.

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
12.1. Dziękuję następującym osobom za pomoc w wyposażeniu lokalu hufca w nowe meble:
· Pawłowi BUJAKOWI
· pwd. Kamil HERMANOWSKIEMU
· Adamowi JEZIERSKIEMU
· pwd. Jerzemu KAMIŃSKIEMU
· phm. Adamowi WIŚNIEWSKIEMU
· phm. Piotrowi STANISŁAWSKIEMU
· Ryszardowi ŻDANUKOWI

14. Sprostowania
14.1. Informuję, że w rozkazie L.15/2016 z dnia 18.10.2016 w punkcie 8.1. w wierszach 42-43. błędnie podano zasady odwołania od decyzji Komendanta Hufca.

Było: Informuję, że zgodnie z uchwałą nr 22/XXXIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 18 czerwca 2006 r. w sprawie zaliczania służby instruktorskiej istnieje możliwość odwołania się od decyzji do Komendanta Hufca w terminie miesiąca od daty ogłoszenia rozkazu.

Powinno być: Informuję, że zgodnie z Regulaminem spraw członkowskich ZHP stanowiącym załącznik do Uchwały Głównej Kwatery ZHP nr 133/2016 z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie "Regulaminu spraw członkowskich ZHP" istnieje możliwość odwołania się od decyzji do Komendanta Hufca w terminie określonym w odrębnych przepisach.

Czuwaj!

(-) hm. Paweł Błasiak