Zaloguj

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Rozkaz L. 23/2017

Warszawa, 30 grudnia 2017 r.

Rozkaz L. 23/2017

Wyjątki z rozkazu Komendantki Chorągwi Stołecznej ZHP L.17/2017 z dnia 22 grudnia 2017 r.
5. Mianowania instruktorów

5.2. Otwarcie próby na stopień harcmistrzyni/harcmistrza
5.2.1. Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 6 grudnia 2017 r. otwieram próbę na stopień harcmistrzyni następującym druhnom:
· phm. Monice CZOKAJŁO (Hufiec Warszawa-Żoliborz) – opiekun hm. Paweł BŁASIAK (Hufiec Warszawa-Żoliborz);
· phm. Annie RUDZIŃSKIEJ (Hufiec Warszawa-Żoliborz) – opiekun hm. Rafał ZAJĄCZKOWSKI (Hufiec Warszawa-Żoliborz).

13. Odznaka Kadry Kształcącej
13.1. Przyznanie Odznaki Kadry Kształcącej
13.1.1. Na wniosek Komendantki Chorągwianej Szkoły Instruktorskiej „Iluminacja” przyznaję Srebrną Odznakę Kadry Kształcącej z ważnością do 22 grudnia 2021r. następującym druhnom:
· phm. Katarzynie BAKULE (Hufiec Warszawa-Żoliborz);
· phm. Dianie WOJCIECHOWSKIEJ (Hufiec Warszawa-Żoliborz).

(-) hm. Paulina Gajownik

1. Zarządzenia i informacje.
1.2. Informacje
1.2.1. Informuję, że z dniem 25 listopada 2017 phm. Ewa MOSTOWSKA zrezygnowała z mandatu członkini komendy hufca.

1.2.2. Informuję, że w dniu 8 grudnia komenda hufca podjęła Uchwałę nr 7/2017 w sprawie wyboru phm. Urszuli BIJOŚ na funkcję zastępczyni komendanta hufca ds. pracy z kadrą.
1.2.3. Stwierdzam ponowne nabycie członkostwa i potwierdzam posiadanie stopnia przewodniczki przez druhnę Annę TROCHIMIUK.

2. Hufiec
2.3. Powołania i rozwiązania sztabów, komisji, komend kursów
2.3.1. Z dniem 22 grudnia 2017 powołuję komendę kursu przewodnikowskiego „Nementon” w składzie:
· phm. Katarzyna BAKUŁA – komendantka
· phm. Maciej KRÓL
· phm. Agnieszka KWIATKOWSKA
· phm. Barbara RÓŻALSKA
· phm. Maciej STAŃSKI

2.3.2. Rozwiązuję komendę oraz sztab organizacyjny obchodów 60-lecia Hufca ZHP Warszawa Żoliborz w składzie:
· phm. Filip STOJANOW – komendant obchodów
· phm. Kamila BYKOWSKA
· phm. Anna GOŁĄB
· hm. Wiktor JASIONOWSKI
· hm. Michał MACIĄG
· phm. Michał PIOTROWSKI
· pwd. Ewa PRUCHNIEWICZ
· phm. Katarzyna STOJANOW
· phm. Aleksandra WASIELEWSKA
· phm. Urszula BIJOŚ
· hm. Hanna KOCERKA
· phm. Ewa MOSTOWSKA
· hm. Sławomir OTAP
· phm. Barbara RÓŻALSKA
· phm. Piotr STANISŁAWSKI
· hm. Jarosław SZYMANIAK

Dziękuję Wam za pełnioną służbę!

7. Mianowania instruktorów
7.1. Zamknięcia próby na stopień przewodniczki/ przewodnika
7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 13 grudnia 2017 r. zamykam próbę, przyznaję stopień przewodniczki i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego druhnę Aleksandrę CHOJNACKĄ (126).

7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/ przewodnika
7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 13 grudnia 2017 r. otwieram próbę na stopień przewodniczki druhnę Annę SKOŚKIEWICZ (128), opiekun próby – phm. Karina WIECZOREK (Po Drodze).

7.3. Zamknięcia próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza
7.3.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 13 grudnia 2017 r. zamykam próbę i przyznaję stopień podharcmistrzyni druhnę pwd. Agnieszkę KWIATKOWSKĄ (252).

7.5. Przyjęcie w poczet instruktorów
7.5.1. Z dniem 5 grudnia 2017 r. przyjmuję w poczet instruktorów ZHP pwd. Justynę MAKOWSKĄ (120).

7.5.2. Z dniem 9 grudnia 2017 r. przyjmuję w poczet instruktorów ZHP pwd. Maksymiliana GAWRONA (254).

9. Przydział służbowy
9.1 Uzyskanie przydziału służbowego przez członka zwyczajnego ZHP
9.1.1 Informuję, że pwd. Anna TROCHIMIUK otrzymuje przydział służbowy do Hufca ZHP Warszawa Żoliborz.

Czuwaj!

(-) hm. Paweł Błasiak

Rozkaz L. 22/2017

Warszawa, 5 grudnia 2017 r.

Rozkaz L. 22/2017

Wyjątki z rozkazu Komendantki Chorągwi Stołecznej ZHP L.16/2017 z dnia 29 listopada 2017 r.

13. Odznaka Kadry Kształcącej
13.1. Przyznanie Odznaki Kadry Kształcącej
13.1.1. Na wniosek Komendantki Chorągwianej Szkoły Instruktorskiej „Iluminacja” przyznaję Brązową Odznakę Kadry Kształcącej z ważnością do 29 listopada 2021r. następującym druhnom:
· phm. Katarzynie BAKULE (Hufiec Warszawa-Żoliborz).

13.1.2. Na wniosek Komendantki Chorągwianej Szkoły Instruktorskiej „Iluminacja” przyznaję Srebrną Odznakę Kadry Kształcącej z ważnością do 29 listopada 2021r. następującym druhnom:
· phm. Monice CZOKAJŁO (Hufiec Warszawa-Żoliborz).

(-) hm. Paulina Gajownik

4. Kręgi
4.1. Rozwiązania i powołania kręgów
4.1.1. Rozwiązuję K.I. "Ósemka Żoliborska" i zwalniam z funkcji jego komendanta hm. Pawła WESZPIŃSKIEGO.

7. Mianowania instruktorów
7.1. Zamknięcia próby na stopień przewodniczki/ przewodnika
7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 25 listopada 2017 r. zamykam próbę, przyznaję stopień przewodniczki i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego druhnę Justynę MAKOWSKĄ (120).

7.1.2. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 25 listopada 2017 r. zamykam z wynikiem negatywnym próbę na stopień przewodnika druhowi Marcinowi KOPERSKIEMU (423).

7.1.3. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 25 listopada 2017 r. zamykam z wynikiem negatywnym próbę na stopień przewodnika druhowi Markowi EJSMONTOWI (Po Drodze).

7.4. Otwarcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza
7.4.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 25 listopada 2017 r. otwieram próbę na stopień podharcmistrza druhowi Mateuszowi STRZELCZYKOWI (77), opiekun próby – hm. Piotr BUCZEK (77).

7.4.2. Informuję o wyborze z dniem 25 listopada 2017 r. hm. Piotra BUCZKA (77) na nowego opiekuna próby podharcmistrzowskiej druha Aleksandra ŁOSKA (77)

7.5. Przyjęcie w poczet instruktorów
7.5.1. Z dniem 12 listopada 2017 r. przyjmuję w poczet instruktorów ZHP pwd. Krzysztofa OKUNIEWSKIEGO (128).

7.5.2. Z dniem 23 listopada 2017 r. przyjmuję w poczet instruktorów ZHP pwd. Martynę KUCHARSKĄ (126).

13. Inne
13.1. Podaję do wiadomości, że staż u skarbniczki hufca ukończyli:
· pwd. Paweł BŁOŃSKI (254)
· pwd. Małgorzata BRZUSKA (254)

13.2. Informuję, że kurs drużynowych harcerskich i starszoharcerskich "Poronkusema" ukończyli:
· dh Aleksandra CHOJNACKA (126)
· dh. Klaudia FRANKOWSKA (127)
· pwd. Natalia HELLICH (305)
· dh. Wiktoria KOLECKA-MAJEWICZ (127)
· dh. Magdalena KRZAK (123)
· dh. Julia LITWIN (123)
· pwd. Mikołaj PRZYGODZKI (305)
· dh Stanisław RAKOWSKI (126)
· dh. Magdalena SIERADZKA (423)

13.3. W związku z ukończeniem Wędrowniczego Kurs Pierwszej Pomocy nr 47/WPP/2017 przyznaję druhowi Piotrowi GLIŃSKIEMU odznakę "Ratownik ZHP".

Czuwaj!

(-) hm. Paweł Błasiak

Rozkaz L. 21/2017

Warszawa, 25 listopada 2017 r.

Rozkaz L. 21/2017

1. Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje
1.2.1. Informuję, że Przewodniczący ZHP nadał Krzyż „Za Zasługi dla ZHP" następującym instruktorom naszego Hufca:

w stopniu brązowym:
· hm. Michał MACIĄG (127)

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
12.1. Przyznaję Laury Drużynowego następującym instruktorom:

Złoty Laur Drużynowego
phm. Diana WOJCIECHOWSKA (252)

Srebrny Laur Drużynowego
Ÿpwd. Marta MAJKOWSKA (123)
pwd. Marcin MAKOWIECKI (305)
phm. Anna RUDZIŃSKA (56)
phm. Aleksandra WASIELEWSKA (254)
phm. Alina WASIELEWSKA (77)
phm. Katarzyna ZAJĄCZKOWSKA (56)

Brązowy Laur Drużynowego
pwd. Wiktoria JASIŃSKA (123)
pwd. Paweł KOTARBIŃSKI (305)
phm. Maciej STAŃSKI (Rzeka)
pwd. Mateusz STRZELCZYK (77)

12.2. Przyznaję Laury Instruktorskie następującym instruktorom:

Srebrny Laur Instruktorski
phm. Katarzyna BAKUŁA (123)
phm. Urszula BIJOŚ (123)
phm. Katarzyna STOJANOW (423)
phm. Diana WOJCIECHOWSKA (252)

Brązowy Laur Instruktorski
pwd. Magdalena KALINOWSKA (254)
phm. Barbara RÓŻALSKA (252)
phm. Anna RUDZIŃSKA (56)
phm. Maciej STAŃSKI (Rzeka)

12.3. Przyznaję Odznakę Żoliborskiej Szkoły Kadry Instruktorskiej im. hm. Jana Rossmana:

W stopniu srebrnym:
pwd. Małgorzata BRZUSKA (254)
pwd. Agnieszka DOŁOWA (423)
phm. Piotr MOSTOWSKI (Rzeka)

W stopniu złotym:
phm. Katarzyna BAKUŁA (123)
phm. Urszula BIJOŚ (123)
phm. Ewa MOSTOWSKA (Rzeka)
hm. Alicja OLESIEJUK (123)
phm. Diana WOJCIECHOWSKA (252)

Serdecznie gratuluję wszystkim wyróżnionym!

Czuwaj!

(-) hm. Paweł Błasiak

Rozkaz L. 20/2017

Warszawa, 23 listopada 2017 r.

Rozkaz L. 20/2017

1. Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje
1.2.2. Na podstawie pkt. 11 Ordynacji wyborczej ZHP ogłaszam uzupełniającą listę uczestników zjazdu sprawozdawczego hufca z głosem decydującym w dniu 25 listopada 2017 r.:
· pwd. Agata BURIAN – drużynowa próbnej 368 WGZ "Wataha"
· phm. Anna KOWALCZYK - pełnomocniczka komendanta hufca ds. HALiZ
· hm. Marek RUSZCZAK – komendant K.I. "Debiuty – Ostoja" przy środowisku 293
· phm. Katarzyna WIŚNIEWSKA - instruktorka Referatu ds. Szczepów Chorągwi Stołecznej ZHP

1.2.3. Na podstawie paragrafu 51 Statutu ZHP stwierdzam wygaśnięcie lub nieważność czynnego prawa wyborczego na zjeździe sprawozdawczym hufca w dniu 25 listopada 2017 r. następujących osób:
· hm. Hanna GADAJ-PIETRASIK – w związku z zakończeniem pełnienia funkcji komendantki K.I. "Kamyk"
· pwd. Maksymilian GAWRON – w związku z brakiem przyjęcia w poczet instruktorów

3. Drużyny
3.2. Zmiany organizacyjne
3.2.1. Podaję wykaz gromad i drużyn, które zatwierdziły plany pracy i kontynuują działanie w roku 2017/2018:
· 254 WDH „Knieja” im. Krystyny Niżyńskiej „Zakurzonej” - drużynowy pwd. Maciej BATORY
· 293 WDH „Puszcza” - drużynowy dh Wojciech SKRZYDLEWSKI
· 305 WGZ "Rycerze Zawiszy Czarnego" - drużynowy dh Michał CHMIELEWSKI

3.2.2. Zatwierdzam na okres próby 368 WGZ "Wataha" i mianuję na funkcję jej drużynowej pwd. Agatę BURIAN.

3.2.3. Podaję do wiadomości, że działanie w roku 2017/2018 kontynuuje Poczta Harcerska nr 160 "Dąbrowa" - naczelnik poczty hm. Sławomir OTAP.

4. Kręgi
4.1. Rozwiązania i powołania kręgów
4.1.1. Powołuję K.I. "Debiuty – Ostoja" przy środowisku 293.

4.3. Zwolnienia i mianowania w kręgach

4.3.1. Zatwierdzam wybór i mianuję hm. Marka RUSZCZAKA na funkcję komendanta K.I. "Debiuty – Ostoja" przy środowisku 293.

5. Szczepy
5.2. Powołania i rozwiązania szczepów, związków drużyn
5.2.1. Podaję do wiadomości uzupełniający wykaz szczepów działających w roku 2017/2018:
· Szczep 305 WDHiGZ „Wir" im. Obrońców Żoliborza AK "Żywiciel" – komendant szczepu phm. Maciej KRÓL
· Szczep "Po Drodze" - komendant szczepu hm. Dariusz BRZUSKA

5.3. Zwolnienia i mianowania w szczepach
5.3.1. Mianuję hm. Dariusza BRZUSKĘ na funkcję komendanta szczepu "Po Drodze".

7. Mianowania instruktorów
7.5. Przyjęcie w poczet instruktorów
7.5.1. Z dniem 13 listopada 2017 r. przyjmuję w poczet instruktorów ZHP pwd. Annę WOJTYRĘ (305).

9. Zaliczanie służby instruktorskiej
9.1. Zaliczam służbę instruktorską za rok 2016/2017 śp. hm. Marcinowi WASIELEWSKIEMU.

13. Inne
13.1. Informuję, że aktualnie do zespołu promocji należą:
· pwd. Ewa PRUCHNIEWICZ – szefowa zespołu
· pwd. Jan BRZOSTEK
· dh Klaudia FRANKOWSKA
· dh Jan KUNICKI
· phm. Michał PIOTROWSKI
· pwd. Marta STAWSKA

14. Sprostowania
14.1. Informuję, że w rozkazie L.19/2017 z dnia 11.11.2017 w punkcie 1.2.2 w wierszu 23. błędnie podano nazwę drużyny. Było: 254 WDS "Granaty"; powinno być: 423 WDW "Granaty".

Czuwaj!

(-) hm. Paweł Błasiak

Rozkaz L. 19/2017

Warszawa, 4 listopada 2017 r.

Rozkaz L. 19/2017

1. Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje

1.2.1. Informuję, że w dniu 3.11.2017 Komenda Hufca przyjęła uchwałę nr 6/2017 w sprawie zwołania zjazdu sprawozdawczego hufca na dzień 25.11.2017. Uchwała dostępna jest na stronie hufca.
1.2.2. Na podstawie pkt. 10 Ordynacji wyborczej ZHP ogłaszam listę uczestników zjazdu sprawozdawczego hufca z głosem decydującym w dniu 25 listopada 2017 r.:

1. hm. Marcin BEDNARSKI – członek KSI
2. hm. Paweł BŁASIAK – komendant hufca
3. hm. Dariusz BRZUSKA – drużynowy 254 WDH „Matecznik”, członek Rady Naczelnej
4. hm. Dorota BRZUSKA-KAMODA – członkini KSI, członkini KRH
5. hm. Piotr BUCZEK – przewodniczący SHH, wice przewodniczący KSI
6. hm. Grzegorz CAŁEK – członek SHH
7. hm. Wiktor JASIONOWSKI – szef zespołu pozyskiwania środków
8. hm. Agnieszka KALIŃSKA-BRZUSKA – wice przewodnicząca ChKSI
9. hm. Hanna KOCERKA – członkini SHH
10. hm. Jacek KOCERKA – wiceprzewodniczący KSI
11. hm. Michał MACIĄG – zastępca komendanta hufca, drużynowy 127 WDW "Plejady"
12. hm. Radosław MOREK – przewodniczący KRH
13. hm. Alicja OLESIEJUK – członkini KSI, instruktorka ŻSKI
14. hm. Sławomir OTAP – naczelnik Poczty Harcerskiej nr 160 "Dąbrowa"
15. hm. Piotr STANISŁAWSKI – szef HKŁ SP5ZHJ
16. hm. Jarosław SZYMANIAK – kierownik HKŁ SP5ZIP
17. hm. Paweł WESZPIŃSKI – wiceprzewodniczący KSI, szef HKŁ "SP5ZHH"
18. hm. Rafał ZAJĄCZKOWSKI – przewodniczący KSI
19. hm. Elżbieta ŻUCHOWICZ – drużynowa 423 WGZ „Bajowa gromada”
20. phm. Katarzyna BAKUŁA – namiestniczka starszoharcerska, instruktorka ŻSKI
21. phm. Urszula BIJOŚ – członkini komendy hufca, instruktorka ŻSKI
22. phm. Wojciech BRYGIDER – wicenamiestnik harcerski
23. phm. Kamila BYKOWSKA – drużynowa 254 WDS „Granaty”, wicenamiestniczka harcerska
24. phm. Mateusz CHMIELEWSKI – drużynowy 126 WDH „Aurinko Vene”, komendant szczepu "Rzeka"
25. phm. Monika CZOKAJŁO – komendantka ŻSKI
26. phm. Anna GOŁĄB – komendantka szczepu 56 WDHiZ "Arkadia", instruktorka namiestnictwa starszoharcerskiego, instruktorka ŻSKI
27. phm. Dorota JAŚKIEWICZ – drużynowa 363 WGZ „Przyjaciele Zielonego Lasu”
28. phm. Maciej KRÓL - komendant szczepu 305 WDHiZ "Wir" im. Obrońców Żoliborza Armii Krajowej Żywiciel
29. phm. Sebastian MEITZ - członek zespołu ds. strategii rozwoju ZHP
30. phm. Ewa MOSTOWSKA – członki komendy hufca, instruktorka ŻSKI
31. phm. Piotr MOSTOWSKI – namiestnik harcerski, członek KSI
32. phm. Barbara OSOWSKA – drużynowa próbnej 128 WGZ "Lwy", instruktorka zespołu programowego
33. phm. Maciej PIETRASZCZYK – drużynowy 125 WDW HSG SDRI „Grom”
34. phm. Michał PIOTROWSKI – pełnomocnik KH ds. dzielnicy Bielany, drużynowy 121 WDH "Feniks"
35. phm. Wojciech PUCHACZ – członek komendy Chorągwi Stołecznej
36. phm. Jacek RADZYMIŃSKI – drużynowy 368 WDS „Sad”, komendant szczepu 368 WDHiZ "Na Przekór", pełnomocnik KH ds. dzielnicy Żoliborz
37. phm. Barbara RÓŻALSKA – instruktorka namiestnictwa harcerskiego
38. phm. Anna RUDZIŃSKA – drużynowa 56 WDW „Nieprzemakalni”, namiestniczka wędrownicza
39. phm. Maciej STAŃSKI – drużynowy 330 WDW „Quantum Satis”, wice namiestnik wędrowniczy
40. phm. Filip STOJANOW – zastępca komendanta hufca, komendant szczepu 423 WDHiZ "Dąbrowa" im. hm. A. Kamińskiego
41. phm. Katarzyna STOJANOW – szefowa zespołu programowego
42. phm. Małgorzata SZWED – szefowa referatu wędrowniczego Chorągwi Stołecznej ZHP
43. phm. Katarzyna TOMICZAK – drużynowa 423 WDH "Potwory i spółka", przewodnicząca K.I. „Korzenie Dębu”
44. phm. Alina WASIELEWSKA – drużynowa 77 WGZ "Smokosmyki"
45. phm. Katarzyna TRADOWSKA – drużynowa 120 WGZ „Piorun”
46. phm. Aleksandra WASIELEWSKA – drużynowa 254 WDW „Płomienie”, instruktorska namiestnicwa starszoharcerskiego
47. phm. Dorota WIELUŃSKA – szefowa biura hufca
48. phm. Diana WOJCIECHOWSKA – namiestniczka zuchowa
49. pwd. Maciej BATORY - drużynowy 254 WDH "Knieja" im. Krystyny Niżyńskiej "Zakurzonej"
50. pwd. Ewelina BIEŃKA – instruktorka namiestnictwa harcerskiego
51. pwd. Paweł BŁOŃSKI - drużynowy drużyny reprezentacyjnej hufca
52. pwd. Joanna BOJANOWICZ - drużynowa 252 WDH "Pod zielonym smokiem"
53. pwd. Jan BRZOSTEK – przyboczny w 127 WDW "Plejady"
54. pwd. Małgorzata BRZUSKA – instruktorka namiestnictwa zuchowego
55. pwd. Michał BUDZIŃSKI - drużynowy 56 WDS "Ignis"
56. pwd. Natalia CICHOŃ - drużynowa 254 WGZ "Dębowa brać"
57. pwd. Marcin CHMIELEWSKI – przyboczny w 254 WDH "Matecznik"
58. pwd. Helena DOBAK - drużynowa 77 WDS "Ellada"
59. pwd. Agnieszka DOŁOWA – wicenamiestniczka zuchowa, drużynowa 423 WGZ „Odkrywcy Słonecznych Promyków”, drużynowa 423 WDH "Włóczykije"
60. pwd. Kinga EJSMONT – drużynowa 119 WGZ „Niesforni podróżnicy”
61. pwd. Maksymilian GAWRON – przyboczny w 254 WDW "Płomienie"
62. pwd. Zofia GUDASZEWSKA - drużynowa 254 WGZ "Leśne duszki"
63. pwd. Natalia HELLICH – drużynowa 305 WDH "Aramanth”
64. pwd. Kamil HERMANOWSKI – drużynowy 423 WDH „Pora na przygodę”
65. pwd. Wiktoria JASIŃSKA – drużynowa 123 WDH „Aventura”
66. pwd. Olga JASKULSKA - drużynowa 368 WDH "Gniazdo"
67. pwd. Magda KALINOWSKA – instruktorska namiestnictwa zuchowego
68. pwd. Jerzy KAMIŃSKI – drużynowy 293 WGZ „Nibylandia”
69. pwd. Paweł KOTARBIŃSKI – drużynowy 305 WDS „Połoniny”
70. pwd. Anna KOZŁOWSKA - drużynowa 56 WDH „Brzask”
71. pwd. Ewelina KUNKA - drużynowa 423 WGZ "Dębowi przyjaciele"
72. pwd. Agnieszka KWIATKOWSKA – skarbniczka hufca, instruktorka namiestnictwa zuchowego
73. pwd. Aleksander ŁOSEK - członek KRH
74. pwd. Katarzyna ŁUKSZA - drużynowa 252 WGZ "Przyjaciele Kubusia Puchatka"
75. pwd. Marta MAJKOWSKA – drużynowa 123 WGZ „Gwiezdna Gromada”
76. pwd. Monika MAJKOWSKA - drużynowa 123 WDS "Za horyzontem"
77. pwd. Zofia MICHALSKA – drużynowa 253 WDH „Zaginione Miasto”, drużynowa 122 WDW "BTW"
78. pwd. Krzysztof OKUNIEWSKI – przyboczny w 128 WDH "Invicta"
79. pwd. Patrycja OWCZARCZYK - drużynowa próbnej 253 WGZ "Słoneczna Gromada"
80. pwd. Weronika PAWLAK – przyboczna w 123 "Aventura", przyboczna w 127 WDW "Plejady"
81. pwd. Krzysztof PAWLUK – drużynowy 56 WGZ „Włóczykije”, instruktor namiestnictwa harceskiego
82. pwd. Izabela POLCZYK – drużynowa 293 WDS „Nie po kolei”
83. pwd. Ewa PRUCHNIEWICZ – szefowa zespołu promocji hufca
84. pwd. Mikołaj PRZYGODZKI – drużynowy 305 WDH-y „Rycerska Brać”
85. pwd. Jędrzej SKAWINA - drużynowy 126 WGZ "Słowianie"
86. pwd. Joanna SKIBA – przyboczna w 254 WGZ "Leśne duszki"
87. pwd. Marta STAWSKA – drużynowa 120 WDH „Błyskawica”
88. pwd. Michał STĘPNIEWSKI – drużynowy 119 WDH „Immortales”
89. pwd. Mateusz STRZELCZYK – drużynowy 77 WDH „Viva Rosa”
90. pwd. Klaudia SZYDŁO - komendantka K.I. "Źródło" przy szczepie "Rzeka"
91. pwd. Martyna TROJANOWSKA - drużynowa 305 WDH "Oceania"
92. pwd. Anna WOJTYRA - drużynowa 305 WDS "Rzeka"
93. pwd. Marcin WOŹNIAK - drużynowy 368 WGZ "Minionki"
94. pwd. Katarzyna ZAJĄCZKOWSKA – instruktorka namiestnictwa harcerskiego
95. pwd. Urszula ŻUREK – drużynowa 128 WDH „Joli Bord”
96. pwd. Marcin ŻYCZKOWSKI – drużynowy 253 WDS „Libertas libertatis”
97. dh Aleksandra BRZESZCZYŃSKA – drużynowa 363 WDH „Liliowi wędrowcy”
98. dh Michał CHMIELEWSKI – drużynowy próbnej 305 WGZ „Rycerze Zawiszy Czarnego”
99. dh. Zuzanna KĄKOL - drużynowa 305 WGZ "Załoga Victorii"
100. dh Wojciech SKRZYDLEWSKI - drużynowy 293 WDH "Puszcza"
101. dh Maciej WOJTYRA – druzynowy 305 WDW "Eos"

1.2.2. Informuję, że – zgodnie z pkt. 11 Ordynacji wyborczej ZHP – wnioski w sprawie uzupełnienia lub skreślenia z listy uczestników zjazdu sprawozdawczego hufca z głosem decydującym zgłasza się niezwłocznie do komendanta hufca, tak by ich rozpatrzenie możliwe było przed terminem zbiórki.

Czuwaj!

(-) hm. Paweł Błasiak