Zaloguj

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Rozkaz L. 5/2017

Warszawa, 12 maja 2017 r.

Rozkaz L. 5/2017

1. Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje
1.2.1. Informuję, że w dniu 12.05.2017 Komenda Hufca przyjęła uchwałę nr 3/2017 w sprawie zasad podziału dotacji HAL 2017. Uchwała dostępna jest na stronie hufca.

2. Hufiec
2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
2.3.1. Powołuję sztab organizacyjny zlotu hufca "Obieżyświat 2017 – Egipt" w składzie:
· pwd. Agnieszka KWIATKOWSKA – komendantka
· pwd. Agnieszka DOŁOWA - z-czyni komendantki ds. organizacyjnych
· pwd. Ewa PRUCHNIEWICZ – z-czyni komendantki ds. programowych
· dh Jan KUNICKI - oboźny
· pwd. Elżbieta MOLEDA – biuro zlotu
· dh Krzysztof OKUNIEWSKI – promocja zlotu
· dh Maciej WOJTYRA – kwatermistrzowstwo
· pwd. Martyna TROJANOWSKA - kwatermistrzostwo
· pwd. Jan BRZOSTEK - zespół programowy
· pwd. Marta MAJKOWSKA - zespół programowy
· dh Monika MAJKOWSKA - zespół programowy
· pwd. Paweł KOTARBIŃSKI - zespół programowy
· pwd. Aleksander ŁOSEK - zespół programowy
· dh Kacper RYNIO - zespół programowy
· dh Stanisław RAKOWSKI - zespół programowy
· dh Mateusz SZULC - zespół programowy

2.3.2. Rozwiązuję komendę warsztatów wiosennych ŻSKI w składzie:
· phm. Ewa MOSTOWSKA – komendantka
· phm. Urszula BIJOŚ
· phm. Monika CZOKAJŁO
· pwd. Maciej KRÓL

Dziękuję Wam za przeprowadzenie inspirujących warsztatów.

7. Mianowania instruktorów
7.1. Zamknięcie próby na stopień przewodniczki/ przewodnika
7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 10 maja 2017 r. zamykam próbę, przyznaję stopień przewodniczki i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego druhnę Joannę SKIBĘ (254).

7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/ przewodnika
7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 10 maja 2017 r. otwieram próbę na stopień przewodnika druhowi Witkorowi STRZAŁKOWSKIEMU (423), opiekun próby - phm. Kamila BYKOWSKA (423).

7.2.2. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 10 maja 2017 r. otwieram próbę na stopień przewodniczki druhnie Wandzie WOŹNICKIEJ (123), opiekun próby - hm. Katarzyna PAWŁOWSKA (123).

7.4. Otwarcie próby na stopień podharcmistrzyni/ podharcmistrza
7.4.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 10 maja 2017 r. otwieram próbę na stopień podharcmistrza druhowi pwd. Marcinowi WOŹNIAKOWI (368), opiekun próby - hm. Paulina GAJOWNIK.

13. Inne
13.1 Informuję, że druh Łukasz PETERWAS (Hufiec Błonie) ukończył kurs przewodnikowski "Fangorn".
13.2. Informuję, że phm. Diana WOJCIECHOWSKA ukończyła kurs kadry kształcącej II stopnia.

Czuwaj!

(-) hm. Paweł Błasiak