Zaloguj

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Rozkaz L. 6/2017

Warszawa, 29 maja 2017 r.

Rozkaz L. 6/2017

2. Hufiec
2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
2.3.1. Rozwiązuję sztab organizacyjny zlotu hufca "Obieżyświat 2017 – Egipt" w składzie:
pwd. Agnieszka KWIATKOWSKA – komendantka
pwd. Agnieszka DOŁOWA - z-czyni komendantki ds. organizacyjnych
pwd. Ewa PRUCHNIEWICZ – z-czyni komendantki ds. programowych
dh Jan KUNICKI - oboźny
pwd. Elżbieta MOLEDA – biuro zlotu
dh Krzysztof OKUNIEWSKI – promocja zlotu
dh Maciej WOJTYRA – kwatermistrzowstwo
pwd. Martyna TROJANOWSKA - kwatermistrzostwo
pwd. Jan BRZOSTEK - zespół programowy
pwd. Marta MAJKOWSKA - zespół programowy
dh Monika MAJKOWSKA - zespół programowy
pwd. Paweł KOTARBIŃSKI - zespół programowy
pwd. Aleksander ŁOSEK - zespół programowy
dh Kacper RYNIO - zespół programowy
dh Stanisław RAKOWSKI - zespół programowy
dh Mateusz SZULC - zespół programowy

Dziękuję Wam za przeprowadzenie inspirującego zlotu hufca.

7. Mianowania instruktorów
7.1. Zamknięcie próby na stopień przewodniczki/ przewodnika
7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 24 maja 2017 r. zamykam z wynikiem negatywnym próbę na stopień przewodniczki druhnie Hannie GRANOPS (254).
7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/ przewodnika
7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 24 maja 2017 r. otwieram próbę na stopień przewodniczki druhnie Agnieszce GUZIEWICZ (252), opiekun próby - phm. Diana WOJCIECHOWSKA (252).
7.2.2. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 24 maja 2017 r. otwieram próbę na stopień przewodniczki druhnie Marcie BANEK (77), opiekun próby - phm. Ewa MOSTOWSKA (Rzeka).
7.5. Przyjęcie w poczet instrukorów
7.5.1. Z dniem 13 maja 2017 r. przyjmuję w poczet instruktorów ZHP pwd. Natalię CICHOŃ (254).

13. Inne
13.1 Informuję, że druhna Barbara ILNICKA (Hufiec Otwock) ukończyła kurs przewodnikowski "Fangorn".

Czuwaj!

(-) hm. Paweł Błasiak