Zaloguj

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Rozkaz L. 7/2017

Warszawa, 7 czerwca 2017 r.

Rozkaz L. 7/2017

1. Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje

1.2.1. Na podstawie § 24 pkt 4 Statutu ZHP stwierdzam, że w związku z brakiem opłacenia podstawowej składki członkowskiej do dnia 20 marca 2016 r. ustało członkostwo w ZHP następujących instruktorów:

· pwd. Agnieszka BANASZEWSKA-HELLICH

· phm. Aleksandra BEREŻAŃSKA

· pwd. Małgorzata BŁASIAK

· pwd. Katarzyna CHRZCZANOWICZ

· pwd. Maria CIEŚLIK

· hm. Ewa MACKIEWICZ

1.2.2. Na podstawie § 24 pkt 4 Statutu ZHP stwierdzam, że w związku z brakiem opłacenia podstawowej składki członkowskiej do dnia 20 marca 2017 r. ustało członkostwo w ZHP następujących instruktorów i wędrowników:

· phm. Maria ALBOSZTA

· hm. Marcin BEDNARSKI

· phm. Małgorzata BRACH

· pwd. Urszula BRZEZIŃSKA

· hm. Iwona BRZÓZKA-ZŁOTNICKA

· pwd. Agata BURIAN

· pwd. Renata CZARNECKA

· phm. Katarzyna DELĄŻEK-GAWRYŚ

· phm. Sylwia DWURZYŃSKA

· pwd. Mariusz DWURZYŃSKI

· phm. Karolina DZIEGCIAR

· pwd. Marcin GECOW

· pwd. Józef GRYGO

· pwd. Magda KALINOWSKA

· phm. Magdalena KAZULAK

· pwd. Kalina KAŻMIERSKA-KOWALEWSKA

· phm. Jerzy KOCERKA

· pwd. Agnieszka KOTLIŃSKA

· pwd. Lech KOWALEWSKI

· pwd. Patryk KUJAWSKI

· phm. Karolina KUŚMIERCZYK

· dh. Monika MAJKOWSKA

· phm. Krzysztof MATYSIAK

· pwd. Patrycja OWCZARCZYK

· hm. Piotr STANISŁAWSKI

· pwd. Piotr STARZYŃSKI

· pwd. Klaudia SZYDŁO

· phm. Magdalena WYCECH

· pwd. Barbara ZAJĄCZKOWSKA

· pwd. Anna ZEMBURA

· pwd. Patrycja ŻUKOWSKA

1.2.3. Na podstawie pkt 3 uchwały nr 21/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 25 kwietnia 2015r w sprawie zasad ponownego ubiegania się o członkostwo ZHP przywracam członkostwo w ZHP następującym instruktorom i wędrownikom:

· hm. Marcin BEDNARSKI - z dniem 29.05.2017

· pwd. Urszuli BRZEZIŃSKIEJ - z dniem 5.06.2017

· hm. Iwona BRZÓZKA-ZŁOTNICKA - z dniem 5.06.2017

· pwd. Agata BURIAN - z dniem 2.06.2017

· pwd. Renata CZARNECKA - z dniem 2.06.2017

· phm. Sylwia DWURZYŃSKA - z dniem 5.06.2017

· pwd. Mariusz DWURZYŃSKI - z dniem 5.06.2017

· pwd. Magda KALINOWSKA - z dniem 30.05.2017

· pwd. Agnieszka KOTLIŃSKA - z dniem 1.06.2017

· phm. Karolina KUŚMIERCZYK - z dniem 29.05.2017

· dh. Monika MAJKOWSKA – z dniem 5.06.2017

· phm. Krzysztof MATYSIAK – z dniem 5.06.2017

· pwd. Patrycja OWCZARCZYK – z dniem 7.06.2017

· hm. Piotr STANISŁAWSKI - z dniem 1.06.2017

2. Hufiec
2.2. Mianowania w komendzie hufca

2.2.1. Z dniem 29 maja 2017 r. mianuję hm. Marcina BEDNARSKIEGO na funkcję członka Komisji Stopni Instruktorskich.

2.2.2. Z dniem 30 maja 2017 r. mianuję pwd. Magdę KALINOWSKĄ na funkcję instruktorki namiestnictwa zuchowego.

2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
2.3.1. Powołuję w skład komendy wyjazdu instruktorskiego "Zagajnik 2017" pwd. Magdę KALINOWSKĄ.

3. Drużyny
3.2. Zmiany organizacyjne

3.2.1. W związku z ustaniem członkostwa w ZHP właściwych drużynowych oraz przewodniczących klubów, stwierdzam ustanie działalności następujących jednostek z dniem 21 marca 2017:

· 123 WDS "Za horyzontem"

· 253 WGZ "Słoneczna załoga"

· 305 WGZ "Rycerze Zawiszy Czarnego"

· HKŁ "Kawiarenka pod globusem" SP5ZHJ

· HKR "Żoliborz"

3.2.2. Z dniem 1 czerwca 2017 r. powołuję Harcerski Klub Łączności „Kawiarenka pod globusem” SP5ZHJ i mianuję na funkcję jego przewodniczącego hm. Piotra STANISŁAWSKIEGO.

3.2.3. Z dniem 2 czerwca 2017 r. powołuję Harcerski Klub Ratowniczy "Żoliborz" i mianuję na funkcję jego przewodniczącej pwd. Renatę CZARNECKĄ.

3.2.4. Z dniem 2 czerwca 2017 r. powołuję próbną 305 WGZ "Rycerze Zawiszy Czarnego" i mianuję na funkcję jej drużynowej pwd. Renatę CZARNECKĄ.

3.2.5. Z dniem 5 czerwca 2017 r. powołuję próbą 123 WDS "Za Horyzontem" i mianuję na funkcję jej drużynowej dh. Monikę MAJKOWSKĄ.

3.2.5. Z dniem 7 czerwca 2017 r. powołuję próbą 253 WGZ "Słoneczna Załoga" i mianuję na funkcję jej drużynowej pwd. Patrycję OWCZARCZYK.

8. Zaliczanie służby instruktorskiej
8.1. Z dniem 1 czerwca 2017 zaliczam phm. Karolinie KUŚMIERCZYK służbę instruktorską za rok 2015/2016.

Czuwaj!

(-) hm. Paweł Błasiak