Zaloguj

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Rozkaz L. 8/2017

Warszawa, 22 czerwca 2017 r.

Rozkaz L. 8/2017

1. Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje
1.2.1. Na podstawie pkt 3 uchwały nr 21/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 25 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad ponownego ubiegania się o członkostwo ZHP przywracam członkostwo w ZHP następującym instruktorom i wędrownikom:
· phm. Maria ALBOSZTA – z dniem 12.06.2017
· phm. Karolina DZIEGCIAR - z dniem 20.06.2017
· pwd. Klaudia SZYDŁO - z dniem 16.06.2017.

1.2.2. W związku z potwierdzeniem terminowego opłacenia podstawowej składki członkowskiej przez druhnę Monikę MAJKOWSKĄ (123) anuluję następujące decyzje ogłoszone w rozkazie L.7./2017 z dn. 7.06.2017:
· w punkcie 1.2.2. w brzmieniu: "Na podstawie § 24 pkt 4 Statutu ZHP stwierdzam, że w związku z brakiem opłacenia podstawowej składki członkowskiej do dnia 20 marca 2017 r. ustało członkostwo w ZHP następujących instruktorów i wędrowników: dh. Monika MAJKOWSKA".
· wpunkcie 1.2.3. w brzmieniu: Na podstawie pkt 3 uchwały nr 21/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 25 kwietnia 2015r w sprawie zasad ponownego ubiegania się o członkostwo ZHP przywracam członkostwo w ZHP następującym instruktorom i wędrownikom: dh. Monika MAJKOWSKA – z dniem 5.06.2017".
· w punkcie 3.2.1 w brzmieniu: "W związku z ustaniem członkostwa w ZHP ich drużynowych oraz przewodniczących klubów, stwierdzam ustanie działalności następujących jednostek z dniem 21 marca 2017: 123 WDS "Za horyzontem".
· w punkcie 3.2.5. w brzmieniu: "Z dniem 5 czerwca 2017 r. powołuję próbą 123 WDS "Za Horyzontem" i mianuję na funkcję jej drużynowej dh. Monikę MAJKOWSKĄ".

3. Drużyny
3.2. Zmiany organizacyjne
3.2.1. Zwalniam z funkcji drużynowego:
· 305 WGZ "Rycerze Zawiszy Czarnego" - pwd. Renatę CZARNECKĄ
· 305 WGZ "Załoga Victorii" - pwd. Agnieszkę RYCHLICĘ
Dziękuję Wam za pełnioną służbę!

3.2.2. Mianuję na funkcję drużynowego:
· 305 WGZ "Rycerze Zawiszy Czarnego" - dh. Michała CHMIELEWSKIEGO
· 305 WGZ "Załoga Victorii" - dh. Zuzannę KĄKOL

3.2.3. Zamykam okres próbny i przyjmuję w poczet gromad i drużyn hufca następujące jednostki:
· 77 WDS - drużynowa pwd. Helena DOBAK
· 305 WDW "EOS" - drużynowy dh. Maciej WOJTYRA

7. Mianowania instruktorów
7.1. Zamknięcie próby na stopień przewodniczki/ przewodnika
7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 6 czerwca 2017 r. zamykam próbę, przyznaję stopień przewodnika i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego druha Michała BUDZIŃSKIEGO (56).
7.1.2. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 6 czerwca 2017 r. zamykam próbę, przyznaję stopień przewodniczki i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego druhnę Olgę JASKULSKĄ (368).
7.1.3. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 6 czerwca 2017 r. zamykam próbę, przyznaję stopień przewodniczki i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego druhnę Annę WOJTYRĘ (305).
7.1.4. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 6 czerwca 2017 r. zamykam próbę, przyznaję stopień przewodniczki i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego druhnę Alicję MAKUSZEWĘ (423).
7.1.5. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 6 czerwca 2017 r. zamykam próbę, przyznaję stopień przewodniczki i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego druhnę Natalię HELLICH (305).
7.1.6. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 21 czerwca 2017 r. zamykam z wynikiem negatywnym próbę na stopień przewodnika druhowi Michałowi NOWAKOWI (Rzeka).

7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika
7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 24 maja 2017 r. otwieram próbę na stopień przewodniczki druhnie Zuzannie KĄKOL (305), opiekun próby - phm. Karolina KUŚMIERCZYK (305).
7.2.2. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 6 czerwca 2017 r. otwieram próbę na stopień przewodniczki druhnie Aleksandrze DĄBROWSKIEJ (77), opiekun próby - phm. Aleksandra WASIELEWSKA (254).
7.2.3. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 6 czerwca 2017 r. otwieram próbę na stopień przewodnika druhowi Michałowi CHMIELEWSKIEMU (305), opiekun próby - phm. Wojciech BRYGIDER.
7.2.4. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 21 czerwca 2017 r. otwieram próbę na stopień przewodniczki druhnie Joannie SIATECKIEJ (254), opiekun próby - hm. Agnieszka KALIŃSKA-BRZUSKA (254).
7.2.5. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 21 czerwca 2017 r. otwieram próbę na stopień przewodniczki druhnie Matyldzie TROJANOWSKIEJ (254), opiekun próby - hm. Agnieszka KALIŃSKA-BRZUSKA (254).

7.3. Zamknięcie próby na stopień podharcmistrzyni/ podharcmistrza
7.3.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 6 czerwca 2017 r. zamykam próbę i przyznaję stopień podharcmistrza druhowi Maciejowi KRÓLOWI (305).

7.4. Otwarcie próby na stopień podharcmistrzyni/ podharcmistrza
7.4.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 6 czerwca 2017 r. otwieram próbę na stopień podharcmistrzyni druhnie Zofii GUDASZEWSKIEJ (254), opiekun próby - hm. Agnieszka KALIŃSKA-BRZUSKA (254).

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
12.1. Udzielam pochwały za przygotowanie części programowej Złazu Wędrowniczego 2017 druhnie i druhom:
· Wiktorii KOLECKIEJ-MAJEWICZ (127)
· Maksymilianowi GAWRONOWI (254)
· Maciejowi WOJTYRZE (305)

13. Inne
13.1. W związku z ukończeniem Wędrowniczego Kursu Pierwszej Pomocy przyznaję odznakę Ratownik ZHP druhowi Krzysztofowi OKUNIEWSKIEMU (128).

Czuwaj!

(-) hm. Paweł Błasiak