Zaloguj

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Rozkaz L. 9/2017

Warszawa, 4 lipca 2017 r.

Rozkaz L. 9/2017

Wyjątki z rozkazu Komendantki Chorągwi Stołecznej ZHP L.7/2017 z dnia 12 maja 2017 r.

3. Chorągiew
3.4. Mianowania na funkcje
3.4.3. Mianuję phm. Dianę WOJCIECHOWSKĄ (Hufiec Warszawa-Żoliborz) na funkcję szefowej Referatu Zuchowego.

13. Odznaka Kadry Kształcącej
13.1.Przyznanie Odznaki Kadry Kształcącej
13.1.1. Na wniosek Komendantki Szkoły Instruktorskiej „Iluminacja” przyznaję Brązową Odznakę Kadry Kształcącej z ważnością do 31 marca 2020 r. następującym druhnom i druhom:
phm. Annie GOŁĄB (Hufiec Warszawa-Żoliborz);

(-) hm. Paulina Gajownik

Wyjątek z rozkazu Komendantki Chorągwi Stołecznej ZHP L.8/2017 z dnia 19 czerwca 2017 r.

3. Chorągiew
3.4. Mianowania na funkcje
3.4.1. Mianuję pwd. Małgorzatę SZWED (Hufiec Warszawa-Żoliborz) na funkcję szefowej Referatu Wędrowniczego.

(-) hm. Paulina Gajownik

2. Hufiec
2.1. Zwolnienia w komendzie hufca
2.1.1 Zwalniam hm. Wiktora JASIONOWSKIEGO z funkcji pełnomocnika komendanta hufca ds. kontaktów z Dzielnicą Żoliborz.

Dziękuję Ci, Wiktorze, za pełnioną służbę!

2.2. Mianowania w komendzie hufca
2.2.1. Mianuję phm. Jacka RADZYMIŃSKIEGO na funkcję pełnomocnika komendanta hufca ds. kontaktów z Dzielnicą Żoliborz.

7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 21 czerwca 2017 r. zamykam próbę, przyznaję stopień przewodnika i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego druha Krzysztofa OKUNIEWSKIEGO (128).

7.5. Przyjęcie w poczet instruktorów
7.5.1. Z dniem 23.06.2017 przyjmuję w poczet instruktorów ZHP pwd. Izabelę POLCZYK (293).
7.5.2. Z dniem 28.06.2017 przyjmuję w poczet instruktorów ZHP pwd. Damiana PAWŁOWSKIEGO (120).

Czuwaj!

(-) hm. Paweł Błasiak