Zaloguj

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Rozkaz L. 10/2017

Warszawa, 9 sierpnia 2017 r.

Rozkaz L. 10/2017

Wyjątki z rozkazu Komendantki Chorągwi Stołecznej ZHP L.9/2017 z dnia 7 lipca 2017 r.

3. Chorągiew
3.3. Zwolnienia
3.3.2. Rozwiązuję Inspektorat Łączności i zwalniam z funkcji szefa inspektoratu hm. Piotra STANISŁAWSKIEGO (Hufiec Warszawa-Żoliborz).

5. Mianowania instruktorów
5.2. Otwarcie próby na stopień harcmistrzyni/harcmistrza
5.2.1. Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 12 czerwca 2017 r. otwieram próbę na stopień harcmistrza phm. Mateuszowi CHMIELEWSKIEMU (Hufiec Warszawa-Żoliborz) – opiekun hm. Paweł BŁASIAK (Hufiec Warszawa-Żoliborz).

14. Inne
14.1. Informuję, że kurs drużynowych harcerskich i starszoharcerskich „Delta” ukończyli:
· dh Szymon KUBICA (Hufiec Warszawa-Żoliborz);
· dh Krzysztof OKUNIEWSKI (Hufiec Warszawa-Żoliborz);

(-) hm. Paulina Gajownik


1. Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje
1.2.1. Informuję, że w dniu 7.08.2017 Komenda Hufca przyjęła uchwałę nr 4/2017 w sprawie zwołania na dzień 18 września 2017 r. zbiórki wyborczej delegatów na XL Zjazd ZHP. Uchwała dostępna jest na stronie hufca.

2. Hufiec
2.2. Mianowania w komendzie hufca
2.2.1. Mianuję phm. Piotra MOSTOWSKIEGO na funkcję członka Komisji Stopni Instruktorskich.
2.2.2. Mianuję pwd. Ewelinę BIEŃKĘ na funkcję instruktorki namiestnictwa harcerskiego.
2.2.3. Mianuje pwd. Małgorzatę BRZUSKĘ na funkcje instruktorski namiestnictwa zuchowego.

3. Drużyny
3.2. Zmiany organizacyjne
3.2.1 Z dniem 20 lipca 2017 zwalniam phm. Dianę WOJCIECHOWSKĄ z funkcji drużynowej 252 WGZ "Przyjaciele Kubusia Puchatka". Dziękuję Ci, Diano, za pełnioną służbę!

3.2.2. Z dniem 20 lipca 2017 mianuję pwd. Katarzynę ŁUKSZĘ na funkcję drużynowej 252 WGZ "Przyjaciele Kubusia Puchatka".

7.5. Przyjęcie w poczet instruktorów
7.5.1. Z dniem 11.06.2017 przyjmuję w poczet instruktorów ZHP pwd. Joannę SKIBĘ (254).
7.5.2. Z dniem 22.06.2017 przyjmuję w poczet instruktorów ZHP pwd. Alicję MAKUSZEWĘ (423).
7.5.3. Z dniem 20.07.2017 przyjmuję w poczet instruktorów ZHP pwd. Natalię HELLICH (305).
7.5.4. Z dniem 23.07.2017 przyjmuję w poczet instruktorów ZHP pwd. Helenę DOBAK (77).

Czuwaj!

(-) hm. Paweł Błasiak