Zaloguj

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Rozkaz L. 11/2017

Warszawa, 26 sierpnia 2017 r.

Rozkaz L. 11/2017

5. Szczepy
5.3. Zwolnienia i mianowania w szczepach i związkach drużyn
5.3.1. Zwalniam phm. Karinę WIECZOREK z funkcji komendantki szczepu "Po Drodze". Uzasadnienie do decyzji - załącznik nr 1.

5.3.2. Zobowiązuję radę szczepu "Po Drodze" do podjęcia decyzji w sprawie dalszego działania szczepu i wyboru instruktora, który będzie pełnił funkcję komendanta szczepu do dnia 16 września 2017.

11. Kary organizacyjne
11.1. Udzielam phm. Karinie WIECZOREK nagany za przekroczenie uprawnień komendantki szczepu w zakresie podejmowania zobowiązań majątkowych w imieniu ZHP, niegospodarność oraz wykorzystywanie wizerunku i zasobów ZHP do działań innego stowarzyszenia kosztem ZHP.

Czuwaj!

(-) hm. Paweł Błasiak