Zaloguj

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Rozkaz L. 16/2018

Warszawa, 21 grudnia 2018 r.

Rozkaz L. 16/2018

Wyjątki z rozkazu Komendantki Chorągwi Stołecznej ZHP L.12/2018 z dnia 26 listopada 2018 r.

3. Chorągiew
3.3. Zwolnienia na funkcje
3.3.2. Zwalniam z funkcji Szefowej Referatu Wędrowniczego phm. Małgorzatę SZWED (Hufiec Warszawa-Żoliborz).

4. Rozwiązania i powołania sztabów, komisji, komend kursów
4.2. Rozwiązywanie i powoływanie komisji
4.2.1. Powołuję Komisję ds. grantu socjalnego HAZ 2019 w składzie:
· phm. Dorota JAŚKIEWICZ (Hufiec Warszawa-Żoliborz).

4.4. Rozwiązywanie i powoływanie zespołów
4.4.1. Z dniem 1 października 2018 powołuję Zespół ds. odznaczeń w składzie:
· hm. Grzegorz CAŁEK (Hufiec Warszawa-Żoliborz);

12. Odznaczenia, pochwały, wyróżnienia
12.2. Pochwały

12.2.1.Udzielam pochwały instruktorom i instruktorkom zaangażowanym w organizację szkoleń „Moduł: Bezpieczeństwo” w ramach przygotowań do Harcerskiej Akcji Letniej 2018:
· hm. Piotr STANISŁAWSKIEMU (Hufiec Warszawa-Żoliborz);
· pwd. Damian PAWŁOWSKIEMU (Hufiec Warszawa-Żoliborz).

13. Odznaka Kadry Kształcącej
13.1. Przyznanie Odznaki Kadry Kształcącej
13.1.1. Na wniosek Komendantki Chorągwianej Szkoły Instruktorskiej "Iluminacja" przyznaję Brązową Odznakę Kadry Kształcącej druhowi phm. Maciejowi STAŃSKIEMU (Hufiec Warszawa-Żoliborz) z ważnością do 26 listopada 2022.

(-) hm. Paulina Gajownik

Wyjątki z rozkazu Komendantki Chorągwi Stołecznej ZHP L.13/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r.

3. Chorągiew
3.5. Zwolnienia i mianowania w komisji stopni instruktorskich
3.5.2. Zwalniam hm. Agnieszkę KALIŃSKĄ-BRZUSKĘ (Hufiec Warszawa-Żoliborz) z funkcji wiceprzewodniczącej i członkini Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich.

5. Mianowania instruktorów
5.2. Otwarcie próby na stopień harcmistrza
5.2.1. Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich otwieram próbę na stopień harcmistrza:
· phm. Maciejowi STAŃSKIEMU (Hufiec Warszawa-Żoliborz) - opiekun hm. Paweł BŁASIAK (Hufiec Warszawa-Żoliborz).

13. Odznaka Kadry Kształcącej
13.1. Przyznanie Odznaki Kadry Kształcącej
13.1.1. Na wniosek Komendantki Chorągwianej Szkoły Instruktorskiej "Iluminacja" przyznaję Srebrną Odznakę Kadry Kształcącej druhowi phm. Maciejowi STAŃSKIEMU (Hufiec Warszawa-Żoliborz) z ważnością do 21 grudnia 2022.

(-) hm. Paulina Gajownik

 

1. Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje
1.2.2. Na podstawie § 24 pkt 4 Statutu ZHP stwierdzam, że w związku z brakiem opłacenia podstawowej składki członkowskiej do dnia 20 grudnia 2018 r. ustało członkostwo w ZHP następujących instruktorów i osób pełniących funkcje instruktorskie:
· pwd. Agata BERNATEK
· pwd. Jakub BATORY
· pwd. MACIEJ BATORY
· pwd. Urszula BRZEZIŃSKA
· pwd. Agata BURIAN
· pwd. Kinga EJSMONT
· pwd. Maksymilian GAWRON
· phm. Anna GOŁĄB
· pwd. Kamil HERMANOWSKI
· pwd. Agnieszka LEKSOWSKA
· pwd. Magdalena LEWANDOWSKA
· phm. Aleksander ŁOSEK
· pwd. Patrycja OWCZARCZYK
· pwd. Grzegorz RYBAK
· pwd. Michał STĘPNIEWSKI
· pwd. Mateusz STRZELCZYK
· pwd. Urszula ŻUREK

2. Hufiec
2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji i komend kursów
2.3.1. Powołuję komendę kursu przewodnikowskiego “Tunturi” w składzie:
· phm. Maciej STAŃSKI - komendant
· phm. Agnieszka KWIATKOWSKA
· phm. Barbara OSOWSKA
· phm. Barbara RÓŻALSKA
· pwd. Katarzyna ZAJĄCZKOWSKA

3. Drużyny
3.2. Zmiany organizacyjne
3.2.1. Zwalniam z funkcji drużynowego:
· 119 WGZ “Niesforni podróżnicy” - pwd. Patrycję OWCZARCZYK
· 126 WGZ “Słowianie” - pwd. Jędrzeja SKAWINĘ

Dziękuję Wam za pełnioną służbę!

3.2.2. Mianuję na funkcję drużynowego:
· 119 WGZ “Niesforni podróżnicy - phm. Karinę WIECZOREK
· 126 WGZ “Słowianie” - pwd. Martynę KUCHARSKĄ

3.2.3. Podaję uzupełniający wykaz gromad i drużyn, które zatwierdziły plany pracy i kontynuują działanie w roku 2018/2019:
· 254 WDS “Knieja” im. Krystyny Niżyńskiej “Zakurzonej” - drużynowy pwd. Maciej BATORY (zmiana metodyki na starszoharcerską)
· próbna 305 WGZ “Rycerze Zawiszy Czarnego” - drużynowy dh. Michał CHMIELEWSKI

3.2.4. Powołuję próbą 128 WDS “Invicta” i mianuję na funkcję jej drużynowego pwd. Krzysztofa OKUNIEWSKIEGO.

3.2.5. Zamykam okres próbny i przyjmuję w poczet gromad i drużyn hufca 423 WDH “Poszukiwacze Przygód” - drużynowa phm. Kamila BYKOWSKA.

5. Szczepy
5.2. Powołania i rozwiązania szczepów, związków drużyn.
5.2.1. Podaję do wiadomości wykaz szczepów, które kontynuują działanie w roku 2018/2019:
· Szczep 305 WDHiGZ "Wir” im. Bohaterów Żoliborza AK “Żywiciel” - komendant szczepu phm. Maciej KRÓL
· Szczep 368 WDHiGZ "Na Przekór” - komendant szczepu phm. Jacek RADZYMIŃSKI

7. Mianowania instruktorów
7.1. Zamknięcie próby na stopień przewodniczki/ przewodnika
7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 28 listopada 2018 r. zamykam próbę, przyznaję stopień przewodniczki i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego dh. Aleksandrę DĄBROWSKĄ (77).

7.1.2. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 28 listopada 2018 r. zamykam z wynikiem negatywnym próbę na stopień przewodniczki dh. Zofii BEJM.

7.1.3. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 28 listopada 2018 r. zamykam z wynikiem negatywnym próbę na stopień przewodniczki dh. Magdalenie MAJKOWSKIEJ.

7.1.4. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 28 listopada 2018 r. zamykam z wynikiem negatywnym próbę na stopień przewodnika dh. Mikołajowi PIEKARKOWI.

7.1.5. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 19 grudnia 2018 r. zamykam próbę, przyznaję stopień przewodniczki i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego dh. Magdalenę BIELECKĄ (120).

7.1.6. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 19 grudnia 2018 r. zamykam z wynikiem negatywnym próbę na stopień przewodnika dh. Tadeuszowi PRYSTAWKO.

7.1.7. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 19 grudnia 2018 r. zamykam z wynikiem negatywnym próbę na stopień przewodnika dh. Wojciechowi MALINOWSKIEMU.

7.1.8. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 19 grudnia 2018 r. zamykam z wynikiem negatywnym próbę na stopień przewodnika dh. Damianowi BULAKOWI.

7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/ przewodnika
7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 19 grudnia 2018 r. otwieram próbę na stopień przewodniczki druhnie Barbarze UFLEWSKIEJ (128), opiekun próby – phm. Barbara OSOWSKA (128).

7.2.2. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 19 grudnia 2018 r. otwieram próbę na stopień przewodniczki druhnie Pauli MIKOŁAJCZYK (77), opiekun próby – phm. Alina WASIELEWSKA (77).

7.3. Zamknięcie próby na stopień podharcmistrzyni/ podharcmistrza

7.3.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 28 listopada 2018 r. zamykam próbę i przyznaję stopień podharcmistrza pwd. Pawłowi KOTARBIŃSKIEMU (305).

7.3.2. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 28 listopada 2018 r. zamykam z wynikiem negatywnym próbę na stopień podharcmistrzyni pwd. Zofii MICHALSKIEJ.

7.4. Otwarcie próby na stopień podharcmistrzyni/ podharcmistrza
7.4.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 28 listopada 2018 r. otwieram próbę na stopień podharcmistrzyni druhnie pwd. Magdalenie KRZAK (123/330), opiekun próby – phm. Anna RUDZIŃSKA (56).

7.4.2. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 28 listopada 2018 r. otwieram próbę na stopień podharcmistrzyni druhnie pwd. Martynie KUCHARSKIEJ (Rzeka), opiekun próby – phm. Ewa MOSTOWSKA (Rzeka).

7.4.3. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 19 grudnia 2018 r. otwieram próbę na stopień podharcmistrzyni druhnie pwd. Helenie DOBAK (77), opiekun próby – hm. Michał MACIĄG (127).

9. Przydział służbowy
9.2. Zmiana przydziału służbowego

9.2.1. Informuję o zmianie przydziału służbowego phm. Martyny JAROSIŃSKIEJ z Hufca ZHP Kielce Miasto do Hufca ZHP Warszawa-Żoliborz.

9.2.2. Informuję o zmianie przydziału służbowego phm. Małgorzaty SZWED z Hufca ZHP Warszawa-Żoliborz do Hufca ZHP Warszawa-Ochota.

11. Kary organizacyjne
11.1. Udzielam dh. Michałowi CHMIELEWSKIEMU upomnienia za brak efektywnej współpracy oraz rażące przekroczenie terminów podczas zatwierdzenia planu pracy gromady na rok harcerski 2018/2019.

13. Inne
13.1. W związku z ukończeniem Wędrowniczego Kursu Pierwszej Pomocy nr 44/WPP/2018 przyznaję Odznakę Ratownika ZHP druhowi Konradowi MICHALSKIEMU.

14. Sprostowania
14.1. Informuję, że w rozkazie L.14/2018 z dn. 19.11.2018 w punkcie 4.1.2 w wierszu 3. było błąd. Było: “K.I. “Źródło” przy szczepie “Rzeka” - komendantka phm. Zofia DOMAŃSKA”; powinno być: “K.I. “Źródło” przy szczepie “Rzeka” - komendantka pwd. Klaudia SZYDŁO”.

Czuwaj!

(-) hm. Paweł Błasiak

Rozkaz L. 15/2018

Warszawa, 17 grudnia 2018 r.

Rozkaz L. 15/2018

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
12.1. Przyznaję Laury Drużynowego następującym instruktorom:

Srebrny Laur Drużynowego
· pwd. Wiktoria JASIŃSKA (123)
· phm. Katarzyna TRADOWSKA (120)

Brązowy Laur Drużynowego
· pwd. Natalia CICHOŃ (254)
· pwd. Helena DOBAK (77)
· pwd. Anna KOZŁOWSKA (56)
· pwd. Monika MAJOWSKA (123)
· pwd. Barbara OSOWSKA (128)
· pwd. Jędrzej SKAWINA (126)
· pwd. Michał STĘPNIEWSKI (119)
· pwd. Martyna TROJANOWSKA (305)

12.2. Przyznaję Laury Instruktorskie następującym instruktorom:

Srebrny Laur Instruktorski
· phm. Anna GOŁĄB (56)
· phm. Agnieszka KWIATKOWSKA (252)

Brązowy Laur Instruktorski
· pwd. Paweł BŁOŃSKI (254)

Czuwaj!

(-) hm. Paweł Błasiak

Rozkaz L. 14/2018

Warszawa, 20 listopada 2018 r.

 

Rozkaz L. 14/2018

 

Wyjątki z rozkazu Komendantki Chorągwi Stołecznej ZHP L.11/2018 z dnia 29 października 2018 r.

3. Chorągiew
3.4. Mianowania na funkcje
3.4.3. Powołuję szefową Inspektoratu Ratowniczego phm. Dorotę JAŚKIEWICZ (Hufiec Warszawa-Żoliborz).

5. Mianowania instruktorów
5.1. Zamknięcie próby na stopień harcmistrzyni/harcmistrza
5.1.2. Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 10 października 2018 zamykam próbę i przyznaję stopień harcmistrzyni:
· phm. Dianie CHMIELEWSKIEJ (Hufiec Warszawa-Żoliborz) - opiekun hm. Paweł BŁASIAK (Hufiec Warszawa-Żoliborz).

5.2. Otwarcie próby na stopień harcmistrzyni/harcmistrza
5.2.2. Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 10 października 2018 otwieram próbę na stopień harcmistrzyni:
· phm. Barbarze OSOWSKIEJ (Hufiec Warszawa-Żoliborz) - opiekun hm. Michał MACIĄG (Hufiec Warszawa-Żoliborz).

14. Inne
14.1. Ogłaszam wyniki wyborów w Inspektoracie Ratowniczym Chorągwi Stołecznej.
· phm. Dorota JAŚKIEWICZ (Hufiec Warszawa-Żoliborz) – szefowa referatu;
· pwd. Damian PAWŁOWSKI (Hufiec Warszawa-Żoliborz) – członek referatu;

(-) hm. Paulina Gajownik

1. Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje
1.2.1. Informuję, o Decyzji Komendanta i Skarbnika Chorągwi Stołecznej ZHP nr 3/IV/2018 z dnia 29 października 2018 r. w sprawie powołania chorągwianej komisji inwentaryzacyjnej oraz organizacji i przeprowadzenia inwentaryzacji w jednostkach Chorągwi Stołecznej ZHP. Decyzja jest dostępna na www.stoleczna.zhp.pl.

2. Hufiec
2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
2.3.1. Powołuję komisje inwentaryzacyjne w celu przeprowadzenia inwentaryzacji w Hufcu Warszawa-Żoliborz w składzie:

komisja hufcowa
phm. Filip STOJANOW

phm. Urszula BIJOŚ

phm. Alina WASIELEWSKA

szczep „Po drodze"
phm. Karina WIECZOREK

dh Aleksander CHEN

pwd. Michał STĘPNIEWSKI

szczep „Rzeka"

dh Jakub SZOSTAK

phm. Mateusz CHMIELEWSKI

pwd. Aleksandra CHOJNACKA

szczep 56 WDHiZ
pwd. Krzysztof PAWLUK

pwd. Katarzyna ZAJĄCZKOWSKA

phm. Anna GOŁĄB

77 WDHiZ
pwd. Mateusz STRZELCZYK

pwd. Helena DOBAK

pwd. Marta BANEK

121 WDH
phm. Michał PIOTROWSKI

phm. Paweł BŁOŃSKI

hm. Dariusz BRZUSKA

123 WDHiZ
pwd. Wiktoria JASIŃSKA

phm. Marta MAJKOWSKA

dh Kacper PIOTROWICZ

125 WDW
pwd. Alicja MAKUSZEWA

phm. Maciej PIETRASZCZYK

dh Jakub ŻUKOWSKI

 

252 WDHiZ
pwd. Joanna BOJANOWICZ

pwd. Katarzyna ŁUKSZA

hm. Diana CHMIELEWSKA

254 WDHiZ
phm. Paweł BŁOŃSKI

hm. Dariusz BRZUSKA

phm. Michał PIOTROWSKI

293 WDHiZ
pwd. Jerzy KAMIŃSKI

hm. Jarosław SZYMANIAK

dh. Jan SIULIŃSKI

szczep 305 WDHiZ
phm. Artur JAWORSKI

pwd. Marcin MAKOWIECKI

pwd. Ewelina BIEŃKA

szczep 368 WDHiZ
pwd. Marcin WOŹNIAK

phm. Jacek RADZYMIŃSKI

pwd. Olga JASKULSKA

szczep 423 WDHiZ
pwd. Elżbieta MOLEDA

phm. Adam WIŚNIEWSKI

phm. Katarzyna STOJANOW

szczep 79 WDH

dh Michał TROCHIMIUK

pwd. Anna TROCHIMIUK

dh Szymon CZARNY

 

3. Drużyny
3.2. Zmiany organizacyjne
3.2.4. Podaję uzupełniający wykaz gromad i drużyn, które zatwierdziły plany pracy i kontynuują działanie w roku 2018/2019:
Gromady zuchowe
· 77 WGZ “Smokosmyki” - drużynowa phm. Alina WASIELEWSKA
· 305 WGZ “Załoga Victorii” - drużyowa dh. Zuzanna KĄKOL
· 368 WGZ “Minionki” - drużynowy pwd. Marcin WOŹNIAK

Drużyny harcerskie
· 120 WDH “Błyskawica” - drużynowa pwd. Justyna MAKOWSKA
· 368 WDH “Gniazdo” - drużynowy phm. Jacek RADZYMIŃSKI

Drużyny starszoharcerskie
· 123 WDS “Za horyzonetem” - drużynowa pwd. Monika MAJKOWSKA
· 305 WDS “Połoniny” - drużynowy pwd. Paweł KOTARBIŃSKI

Drużyny wędrownicze
· 125 WDW HSG SDRI “GROM” im. ppłk. J. Bartosiaka i gen. bryg. S. Petelickiego - drużynowy phm. Maciej PIETRASZCZYK
· 305 WDW “Eos” - pwd. Maciej WOJTYRA

3.2.6. Podaję do wiadomości wykaz klubów specjalnościowych, które kontynuują pracę w roku 2018/2019:
· Harcerski Klub Łączności SP5ZHJ “Kawiarenka pod globusem” – kierownik klubu hm. Piotr STANIWSŁAWSKI.

4. Kręgi
4.1. Rozwiązania i powołania kręgów
4.1.2. Rozwiązuję następujące kręgi instruktorskie i zwalniam z funkcji ich komendantów:
· K.I.”Debiuty-Ostoja” przy 293 WDHiGZ – komedant hm. Marek RUSZCZAK
· K.I. “Źródło” przy szczepie “Rzeka” - komendantka phm. Zofia DOMAŃSKA

5. Szczepy
5.2. Powołania i rozwiązania szczepów, związków drużyn.
5.2.1. Podaję do wiadomości wykaz szczepów, które kontynuują działanie w roku 2018/2019:
· Szczep "Po Drodze” - komendantka szczepu phm. Karina WIECZOREK

7. Mianowania instruktorów
7.1. Zamknięcie próby na stopień przewodniczki/ przewodnika
7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 24 października 2018 r. zamykam próbę, przyznaję stopień przewodnika i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego dh. Stanisława RAKOWSKIEGO (126).

7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/ przewodnika

7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 24 października 2018 r. otwieram próbę na stopień przewodnika druhowi Mikołajowi ŁUKASIEWICZOWI (423), opiekun próby - phm. Kamila BYKOWSKA (423).

7.2.2. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 24 października 2018 r. otwieram próbę na stopień przewodnika druhowi Julianowi KOCERCE (423), opiekun próby - phm. Kamila BYKOWSKA (423).

7.4. Otwarcie próby na stopień podharcmistrzyni/ podharcmistrza

7.4.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 24 października 2018 r. otwieram próbę na stopień podharcmistrza druhnie pwd. Joannie SKIBIE (254), opiekun próby – hm. Dorota BRZUSKA-KAMODA (254).

7.5. Przyjęcie w poczet instruktorów
7.5.1. Z dniem 27 października 2018r. przyjmuję w poczet instruktorów ZHP pwd. Macieja WOJTYRĘ (305).

13. Inne
13.1. Informuję, że pwd. Ewelina BIEŃKA i pwd. Maciej MAKOWIECKI ukończyli staż u skarbniczki hufca.

14. Sprostowania
14.1. Infomuję, że w rozkazie L.13/2018 z dn. 22.10.2018 w punkcie 8.1. był błąd. Było: phm. Diana WOJCIECHOWSKA; powinno być: phm. Diana CHMIELEWSKA.

 

Czuwaj!

(-) hm. Paweł Błasiak

Rozkaz L.13/2018 - zaliczenie służby

Warszawa, 22 października 2018 r.

 

Rozkaz L. 13/2018

 

8. Zaliczanie służby instruktorskiej
8.1. Zaliczam służbę instruktorską za rok 2017/2018 następującym druhnom i druhom:

 

hm. Marcin BEDNARSKI

hm. Dariusz BRZUSKA

hm. Dorota BRZUSKA-KAMODA

hm. Piotr BUCZEK

hm. Grzegorz CAŁEK

hm. Wiktor JASIONOWSKI

hm. Agnieszka KALIŃSKA-BRZUSKA

hm. Hanna KOCERKA

hm. Jacek KOCERKA

hm. Małgorzata KOWALSKA

hm. Michał MACIĄG

hm. Radosław MOREK

hm. Alicja OLESIEJUK

hm. Sławomir OTAP

hm. Katarzyna PAWŁOWSKA

hm. Marek RUSZCZAK

hm. Maria SOKOŁOWSKA

hm. Piotr STANISŁAWSKI

hm. Jarosław SZYMANIAK

hm. Paweł WESZPIŃSKI

hm. Rafał ZAJĄCZKOWSKI

hm. Elżbieta ŻUCHOWICZ

phm. Maria ALBOSZTA

phm. Katarzyna BAKUŁA

phm. Tomasz BERDOWSKI

phm. Urszula BIJOŚ

phm. Paweł BŁOŃSKI

phm. Wojciech BRYGIDER

phm. Małgorzata BRZUSKA

phm. Kamila BYKOWSKA

phm. Mateusz CHMIELEWSKI

phm. Monika CZOKAJŁO

phm. Anna GOŁĄB

phm. Michał GRZEŚLAK

phm. Dorota JAŚKIEWICZ

phm. Artur JAWORSKI

phm. Elżbieta KOCERKA

phm. Anna KOWALCZYK

phm. Aleksandra KOZUBSKA

phm. Maciej KRÓL

phm. Aleksandra KUREK

phm. Karolina KUŚMIERCZYK

phm. Agnieszka KWIATKOWSKA

phm. Aleksander ŁOSEK

phm. Sebastian MEITZ

phm. Marta MAJKOWSKA

phm. Ewa MOSTOWSKA

phm. Piotr MOSTOWSKI

phm. Barbara OSOWSKA

phm. Maciej PIETRASZCZYK

phm. Michał PIOTROWSKI

phm. Wojciech PUCHACZ

phm. Konrad RACZYK

phm. Jacek RADZYMIŃSKI

phm. Barbara RÓŻALSKA

phm. Anna RUDZIŃSKA

phm. Maciej STAŃSKI

phm. Marta STAWSKA

phm. Filip STOJANOW

phm. Katarzyna STOJANOW

phm. Małgorzata SZWED

phm. Katarzyna TRADOWSKA

phm. Aleksandra WASIELEWSKA

phm. Alina WASIELEWSKA

phm. Karina WIECZOREK

phm. Dorota WIELUŃSKA

phm. Katarzyna WIŚNIEWSKA

 

 

phm. Adam WIŚNIEWSKI

phm. Diana WOJCIECHOWSKA

pwd. Marta BANEK

pwd. Maciej BATORY

pwd. Agata BERNATEK

pwd. Ewelina BIEŃKA

pwd. Joanna BOJANOWICZ

pwd. Jan BRZOSTEK

pwd. Michał BUDZIŃSKI

pwd. Agata BURIAN

pwd. Patrycja BYKOWSKA

pwd. Marcin CHMIELEWSKI

pwd. Aleksandra CHOJNACKA

pwd. Natalia CICHOŃ

pwd. Helena DOBAK

pwd. Agnieszka DOŁOWA

pwd. Kinga EJSMONT

pwd. Maksymilian GAWRON

pwd. Zofia GUDASZEWSKA

pwd. Natalia HELLICH

pwd. Kamil HERMANOWSKI

pwd. Marianna IREK

pwd. Wiktoria JASIŃSKA

pwd. Olga JASKULSKA

pwd. Jerzy KAMIŃSKI

pwd. Wiktoria KOLECKA-MAJEWICZ

pwd. Paweł KOTARBIŃSKI

pwd. Agnieszka KOTLIŃSKA

pwd. Anna KOZŁOWSKA

pwd. Magdalena KRZAK

pwd. Weronika KUBICKA

pwd. Martyna KUCHARSKA

pwd. Jan KUNICKI

pwd. Agnieszka LEKSOWSKA

pwd. Julia LITWIN

pwd. Katarzyna ŁUKSZA

pwd. Monika MAJKOWSKA

pwd. Marcin MAKOWIECKI

pwd. Justyna MAKOWSKA

pwd. Alicja MAKUSZEWA

pwd. Elżbieta MOLEDA

pwd. Grzegorz MURDZA

pwd. Krzysztof OKUNIEWSKI

pwd. Patrycja OWCZARCZYK

pwd. Weronika PAWLAK

pwd. Krzysztof PAWLUK

pwd. Damian PAWŁOWSKI

pwd. Ewa PRUCHNIEWICZ

pwd. Mikołaj PRZYGODZKI

pwd. Monika RACZYK

pwd. Grzegorz RYBAK

pwd. Renata RZECHUŁA

pwd. Jędrzej SKAWINA

pwd. Joanna SKIBA

pwd. Sebastian SKIBA

pwd. Michał STĘPNIEWSKI

pwd. Mateusz STRZELCZYK

pwd. Marek SZLIFIERSKI

pwd. Anna TROCHIMIUK

pwd. Martyna TROJANOWSKA

pwd. Matylda TROJANOWSKA

pwd. Anna WOJTYRA

pwd. Marcin WOŹNIAK

pwd. Katarzyna ZAJĄCZKOWSKA

pwd. Ryszard ŻDANUK

pwd. Urszula ŻUREK

pwd. Marcin ŻYCZKOWSKI

 

 

 

Czuwaj!

(-) hm. Paweł Błasiak

Rozkaz L. 12/2018 - zatwierdzenie jednostek

Warszawa, 22 października 2018 r.

Rozkaz L. 12/2018

Wyjątki z rozkazu Komendantki Chorągwi Stołecznej ZHP L.10/2018 z dnia 30 września 2018 r.

13. Odznaka Kadry Kształcącej
13.1. Przyznanie Odznaki Kadry Kształcącej
13.1.1 Na wniosek Komendantki Chorągwianej Szkoły Instruktorskiej „Iluminacja” przyznaję Srebrną Odznakę Kadry Kształcącej z ważnością do 23 września 2022 r. druhnie phm. Katarzynie WIŚNIEWSKIEJ (Hufiec Warszawa-Żoliborz).

Czuwaj!

(-) hm. Paulina Gajownik

1. Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje
1.2.1. Informuję, że w dniu 10 października 2018 phm. Mateusz CHMIELEWSKI zrezygnował z mandatu członka komisji rewizyjnej hufca.

1.2.2. Informuję, że w dniu 10 października 2018 komisja rewizyjna hufca przyjęła uchwałę nr 1/2018 w sprawie wyboru hm. Doroty BRZUSKI-KAMODY na przewodniczącą.

2. Hufiec
2.1. Zwolnienia w komendzie hufca
2.1.1. Zwalniam phm. Katarzynę BAKUŁĘ z funkcji instruktorki Żoliborskiej Szkoły Kadry Instruktorskiej. Dziękuję Ci, Kasiu, za pełnioną służbę!

2.2. Mianowania w komendzie hufca
2.2.1. Mianuję następujące osoby na funkcję instruktorów Żoliborskiej Szkoły Kadry Instruktorskiej:
· phm. Mateusz CHMIELEWSKI
· phm. Maciej STAŃSKI

2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
2.3.1. Rozwiązuję sztab organizacyjny Harcerskiego Startu 2018 w składzie:
· pwd. Maksymilian GAWRON (254) – komendant
· pwd. Katarzyna ŁUKSZA (252) - szefowa biura
· pwd. Jan BRZOSTEK (127/305) - szef grupy programowej
· Aleksander CHEN (Po Drodze) – kwatermistrz
· pwd. Natalia CICHOŃ (254)
· pwd. Krzysztof OKUNIEWSKI (Po Drodze)
· pwd. Natalia HELLICH (305)
· Kacper PIOTROWICZ (123)
· Marta PRZYGODZKA (305)

Dziękuję Wam za organizację Startu Hufca!

3. Drużyny
3.2. Zmiany organizacyjne
3.2.1. Zwalniam z funkcji drużynowego:
· 77 WDH "Viva rosa" - pwd. Mateusza STRZELCZYKA
· 119 WGZ “Niesforni podróżnicy” - pwd. Kingę EJSMONT
· 368 WDH "Gniazdo" - pwd. Olgę JASKULSKĄ
· 423 WDW "Granaty" - phm.. Kamilę BYKOWSKĄ

Dziękuję Wam za pełnioną służbę!

3.2.2. Mianuję na funkcję drużynowego:
· 77 WDH "Viva rosa" - pwd. Martę BANEK
· 119 WGZ “Niesforni podróżnicy” - pwd. Patrycję OWCZARCZYK
· 368 WDH "Gniazdo" - phm. Jacka RADZYMIŃSKIEGO
· 423 WDW "Granaty" - pwd. Jana KUNICKIEGO

3.2.3. Rozwiązuję następujące jednostki i zwalniam z funkcji ich drużynowych:
· 253 WGZ "Słoneczna gromada" - drużynowa pwd. Patrycja OWCZARCZYK
· 363 WGZ "Przyjaciele Zielonego Lasu" - drużynowa phm. Dorota JAŚKIEWICZ
· 423 WDH "Pora na przygodę" - drużynowy pwd. Kamil HERMANOWSKI
· 423 WDH "Potwory i spółka" - drużynowa phm. Katarzyna TOMICZAK
· 423 WDH "Włóczykije" - drużynowa pwd. Agnieszka DOŁOWA

Dziękuję Wam za pełnioną służbę!

3.2.4. Podaję wykaz gromad i drużyn, które zatwierdziły plany pracy i kontynuują działanie w roku 2018/2019:

Gromady zuchowe
· 56 WGZ "Włóczykije" - drużynowy pwd. Krzysztof PAWLUK
· 119 WGZ "Niesforni Podróżnicy" - drużynowa pwd. Patrycja OWCZARCZYK
· 120 WGZ "Piorun" - drużynowa phm. Katarzyna TRADOWSKA
· 123 WGZ "Gwiezdna gromada" - drużynowa phm. Marta MAJKOWSKA
· 126 WGZ "Słowianie" - drużynowy pwd. Jędrzej SKAWINA
· 128 WGZ “Lwy” - drużynowa phm. Barbara OSOWSKA
· 252 WGZ "Przyjaciele Kubusia Puchatka" - drużynowa pwd. Katarzyna ŁUKSZA
· 254 WGZ "Dębowa Brać" - drużynowa pwd. Natalia CICHOŃ
· 254 WGZ "Leśne Duszki" - drużynowa pwd. Zofia GUDASZEWSKA
· 368 WGZ “Wataha” - drużynowa pwd. Agata BURIAN
· 423 WGZ "Bajowa gromada"- drużynowa hm. Elżbieta ŻUCHOWICZ
· 423 WGZ „Dębowi Przyjaciele” – drużynowa pwd. Ewelina JAWORSKA
· 423 WGZ „Odkrywcy Słonecznych Promyków” – drużynowa pwd. Agnieszka DOŁOWA

Drużyny harcerskie
· 56 WDH "Brzask" - drużynowa pwd. Anna KOZŁOWSKA
· 77 WDH "Viva rosa" - drużynowa pwd. Marta BANEK
· 79 WWDH “Alpha” - drużynowa pwd. Anna TROCHIMIUK
· 119 WDH "Immortales" - drużynowy pwd. Michał STĘPNIEWSKI
· 121 WDH "Feniks" - drużynowy phm. Michał PIOTROWSKI
· 123 WDH "Aventura" - drużynowa pwd. Wiktoria JASIŃSKA
· 126 WDH "Aurinko Vene" - drużynowa pwd. Aleksandra CHOJNACKA
· 128 WDH "Invicta" im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego - drużynowa pwd. Urszula ŻUREK
· 252 WDH “Pod Zielonym Smokiem” - drużynowa pwd. Joanna BOJANOWICZ
· 254 WDH "Matecznik" im. Janka "Rudego" Bytnara - drużynowy hm. Dariusz BRZUSKA
· 305 WDH "Rycerska brać" im. Zgrupowania "Żubr" - drużynowy pwd. Mikołaj PRZYGODZKI
· 305 WDH "Słowiki" (zmiana nazwy z “Amaranth”) - drużynowa pwd. Natalia HELLICH
· 305 WDH "Oceania" im. Zgrupowania "Żyrafa" - drużynowa pwd. Martyna TROJANOWSKA

Drużyny starszoharcerskie
· 56 WDS "Ignis" - drużynowa pwd. Michał BUDZIŃSKI
· 77 WDS "Ellada" - drużynowa pwd. Helena DOBAK
· 253 WDS "Libertas Libertatis" - drużynowa pwd. Weronika KUBICKA
· 305 WDS "Rzeka" - drużynowa pwd. Anna WOJTYRA

Drużyny wędrownicze
· 56 WDW "Nieprzemakalni" - drużynowa phm. Anna RUDZIŃSKA
· 127 WDW "Plejady" - drużynowa pwd. Weronika PAWLAK|
· 254 WDW "Płomienie" - drużynowa phm. Aleksandra WASIELEWSKA
· 330 WDW "Quantum Satis" - drużynowy phm. Maciej STAŃSKI
· 423 WDW "Granaty" - drużynowy pwd. Jan KUNICKI

3.2.5. Zatwierdzam na okres próbny następujące jednostki i mianuję ich drużynowych:
· próbna 254 WGZ “Borostwory“ - drużynowa pwd. Joanna SKIBA
· próbna 423 WDH “Poszukiwacze Przygód” - drużynowa phm. Kamila BYKOWSKA
· próbna 423 WDS “Pod napięciem” - drużynowa phm. Kamila BYKOWSKA

3.2.6. Podaję do wiadomości wykaz klubów specjalnościowych, które kontynuują pracę w roku 2018/2019:
· Harcerski Klub Łączności SP5ZIP im. hm. Wacława Łukaszewicza SP5WL – kierownik klubu hm. Jarosław SZYMANIAK
· Harcerski Klub Łączności SP5ZHH – kierownik klubu hm. Paweł WESZPIŃSKI
· Poczta Harcerska nr 160 “Dąbrowa” - naczelnik poczty hm. Sławomir OTAP

4. Kręgi
4.1. Rozwiązania i powołania kręgów
4.1.1. Podaję do wiadomości wykaz kręgów działających w roku 2018/2019:
· K.I. "Koniczyna" (przy środowisku 254) - komendantka hm. Agnieszka KALIŃSKA-BRZUSKA
· K.I. "NRD" - (przy szczepie 423 WDHIGZ "Dąbrowa") - komendantka phm. Katarzyna STOJANOW

4.1.2. Powołuję następujące kręgi instruktorskie i mianuję ich komendantów:
· K.I. “Komety” (przy 127 WDW “Plejady” i 254 WDW “Płomienie”) - komendant hm. Michał MACIĄG
· K.I. “Kamyk” (przy szczepie 423 WDHiGZ “Dąbrowa) - komendant phm. Tomasz BERDOWSKI

4.1.3. Rozwiązuję K.I. “Korzenie Dębu”.

5. Szczepy
5.2. Powołania i rozwiązania szczepów, związków drużyn.
5.2.1. Podaję do wiadomości wykaz szczepów, które kontynuują działanie w roku 2018/2019:
· Szczep "Rzeka" - komendant phm. Mateusz CHMIELEWSKI
· Szczep 56 WDHiGZ „Arkadia” im. hm. J. Falkowskiej – komendantka szczepu phm. Anna GOŁĄB
· Szczep 423 WDHiGZ "Dąbrowa" im. hm. A. Kamińskiego - komendant szczepu phm. Filip STOJANOW

7. Mianowania instruktorów
7.5. Przyjęcie w poczet instruktorów
7.5.1. Z dniem 28 lipca 2018r. przyjmuję w poczet instruktorów ZHP pwd. Matyldę TROJANOWSKĄ (254).

13. Inne
13.1. Informuję, że pwd. Renata RZECHUŁA rozpoczęła służbę w biurze hufca jako Administrator ds. Ewidencji.

 

Czuwaj!

(-) hm. Paweł Błasiak