Zaloguj

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Rozkaz L. 6/2018

Warszawa, 31 maja 2018 r.

Rozkaz L. 6/2018

2. Hufiec
2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
2.3.1. Rozwiązuję sztab organizacyjny zlotu hufca „Obieżyświat 2018” w składzie:
· hm. Michał MACIĄG – komendant zlotu
· phm. Marta MAJKOWSKA – zastępczyni komendata zlotu

Zespół programowy:
· phm. Aleksandra WASIELEWSKA
· phm. Piotr MOSTOWSKI
· phm. Kamila BYKOWSKA
· pwd. Monika MAJKOWSKA
· pwd. Katarzyna ŁUKSZA
· pwd. Anna WOJTYRA
· pwd. Weronika PAWLAK
· pwd. Jan KUNICKI
· pwd. Agata BERNATEK
· dh Stanisław RAKOWSKI
· dh. Zuzanna KĄKOL
· dh. Anna ALEKSANDROWICZ
· dh. Julia BORKOWSKA
· phm. Filip STOJANOW – skarbnik
· dh Maciej WOJTYRA – kwatermistrz

Biuro zlotu:
· phm. Agnieszka KWIATKOWSKA
· pwd. Ewelina KUNKA
· pwd. Joanna SKIBA
· phm. Wojciech BRYGIDER – promocja
· pwd. Martyna TROJANOWSKA – sekretarz i praca z partnerami

Dziękuję Wam bardzo za zaangażowanie i serce włożone w organizację Zlotu!

7. Mianowania instruktorów
7.1. Zamknięcie próby na stopień przewodniczki/ przewodnika

7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 23 maja 2018 r. zamykam próbę, przyznaję stopień przewodnika i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego druha Jakuba BATOREGO (254).
7.1.2. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 23 maja 2018 r. zamykam próbę, przyznaję stopień przewodniczki i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego druhnę Agatę BERNATEK (253).
7.1.3. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 23 maja 2018 r. zamykam próbę, przyznaję stopień przewodniczki i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego druhnę Matyldę TROJANOWSKĄ (254).
7.1.4. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 23 maja 2018 r. zamykam próbę, przyznaję stopień przewodniczki i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego druhnę Martę BANEK (77).
7.1.5. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 23 maja 2018 r. zamykam z wynikiem negatywnym próbę na stopień przewodniczki druhnie Dianie RĘKAWEK.
7.1.6. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 23 maja 2018 r. zamykam z wynikiem negatywnym próbę na stopień przewodniczki druhnie Aleksandrze KNEUSTLIER-HANUSZ.
7.1.7. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 23 maja 2018 r. zamykam z wynikiem negatywnym próbę na stopień przewodniczki druhnie Marii SKAWINIE.

7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/ przewodnika
7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 23 maja 2018 r. otwieram próbę na stopień przewodniczki druhnie Marcie PRZYGODZKIEJ (305), opiekun próby – phm. Maciej KRÓL (305).

7.3. Zamknięcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza
7.3.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 23 maja 2018 r. zamykam próbę i przyznaję stopień podharcmistrzyni druhnie pwd. Marcie MAJKOWSKIEJ (123).

7.5. Przyjęcie w poczet instruktorów.
7.5.1. Z dniem 19.05.2018 przyjmuję w poczet instuktorów ZHP pwd. Jana KUNICKIEGO (423).

13. Inne
13.1. Informuję, że staż w namiestnictwie zuchowym rozpoczęły następujące osoby:
· Pwd. Katarzyna ŁUKSZA (252)
· Pwd. Zofia GUDASZEWSKA (254)

13.2. Informuję, że staż w ŻSKI rozpoczęły następujące osoby:
· Pwd. Katarzyna ŁUKSZA (252)
· Pwd. Zofia GUDASZEWSKA (254)
· Pwd. Mateusz STRZELCZYK (77)

14. Sprostowania
14.1. Informuję, że w rozkazie L.5/2018 z dnia 28.05.2018 w punkcie 1.2.1. w wierszu 95. był błąd w stopniu instruktorskim. Było: pwd. Wojciech SKRZYDLEWSKI - drużynowy 293 WDH "Puszcza". Powinno być: (...) dh Wojciech SKRZYDLEWSKI - drużynowy 293 WDH "Puszcza".

Czuwaj!

(-) hm. Paweł Błasiak