Zaloguj

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Rozkaz L. 14/2019

Warszawa, 28 października 2019 r.

Rozkaz L. 14/2019

Wyjątki z rozkazu Naczelniczki L.8/2019 z dnia 7 sierpnia 2019 r.

3. Główna Kwatera
3.2. Mianowania
3.2.2. Mianuję na funkcję instruktorów Wydziału ds. Szczepów następujących druhów:
- hm. Piotra BUCZKA – Chorągiew Stołeczna.

Czuwaj!

hm. Anna Nowosad

Wyjątki z rozkazu komendantki chorągwi L.10/2019 z dnia 30 września 2019 r.

4. Powołania i rozwiązania sztabów, komisji, komend kursów
4.3. Powołania i rozwiązania komend kursów

4.3.5. Rozwiązuję Komisję Grantu Programowego HAL 2019 w składzie:
- hm. Diana CHMIELEWSKA (Hufiec Warszawa-Żoliborz);

4.3.6. Powołuję komendę warsztatów dla Szefów Harcerskich Klubów Ratowniczych w składzie:
– phm. Dorota JAŚKIEWICZ (Hufiec Warszawa-Żoliborz);

4.3.7. Powołuję komendę Kursu Kadry Kształcącej „Wrota” w składzie:
– hm. Michał MACIĄG ZOKK/714/2019 (Hufiec Warszawa-Żoliborz);
- phm. Aleksandra KOZUBSKA (Hufiec Warszawa-Żoliborz);
- phm. Maciej STAŃSKI (Hufiec Warszawa-Żoliborz);

4.3.8. Z dniem 23 września 2019 r. powołuję komendę kursu podharcmistrzowskiego „Opus Magnum” w składzie:
– phm. Aleksandra KOZUBSKA SOKK/275/2018 (Hufiec Warszawa-Żoliborz) - komendantka;
- hm. Diana CHMIELEWSKA SOKK/852/2017 (Hufiec Warszawa-Żoliborz);
- phm. Anna GOŁĄB BOKK/1050/2017 (Hufiec Warszawa-Żoliborz);
- phm. Aleksandra WASIELEWSKA BOKK/1041/2017 (Hufiec Warszawa-Żoliborz);

12. Odznaczenia, pochwały, wyróżnienia
12.2. Pochwały
12.2.1. Serdecznie dziękuję za zaangażowanie i udzielam pochwały za stawienie się na Alercie Pamięci w 80. Rocznicę przejścia ZHP do konspiracji:
- Reprezentacji Hufca Warszawa-Żoliborz;

12.2.2. Serdecznie dziękuję za zaangażowanie i udzielam pochwały za bycie opiekunem szkół, w których nocowali uczestnicy Alertu Pamięci w 80. Rocznicę przejścia ZHP do konspiracji:
- hm. Jarosławowi SZYMANIAKOWI (Hufiec Warszawa-Żoliborz);
- phm. Filipowi STOJANOWOWI (Hufiec Warszawa-Żoliborz);
- dh. Adrianowi KALI (Hufiec Warszawa-Żoliborz);

14. Inne
14.1. Informuję, że Kurs Namiestników „Latarnia Morska 2019” ukończyli:
- phm. Anna GOŁĄB (Hufiec Warszawa-Żoliborz);
- phm. Barbara RÓŻALSKA (Hufiec Warszawa-Żoliborz);
- phm. Anna RUDZIŃSKA (Hufiec Warszawa-Żoliborz);
- phm. Maciej STAŃSKI (Hufiec Warszawa-Żoliborz);
- phm. Katarzyna ZAJĄCZKOWSKA (Hufiec Warszawa-Żoliborz);

Czuwaj!

hm. Paulina Gajownik

Wyjątki z rozkazu komendantki chorągwi L.11/2019 z dnia 28 października 2019 r.

4. Rozwiązania i powołania sztabów, komisji, komend kursów
4.3. Rozwiązanie i powoływanie komend kursów
4.3.2. Rozwiązuję komendę warsztatów dla Szefów Harcerskich Klubów Ratowniczych w składzie:
– phm. Dorota JAŚKIEWICZ (Hufiec Warszawa-Żoliborz);

4.3.4. Powołuję Komendę Kursu Przewodnikowskiego 35+ „Meandry VI” w składzie:
- hm. Dariusz BRZUSKA SOKK/269/2017 (Hufiec Warszawa-Żoliborz) – komendant kursu;
- hm. Agnieszka KALIŃSKA-BRZUSKA (Hufiec Warszawa-Żoliborz);
- hm. Piotr STANISŁAWSKI (Hufiec Warszawa-Żoliborz);

5. Mianowania Instruktorów
5.5. Przyjęcie w poczet instruktorów
5.5.1. Po pozytywnej weryfikacji stopnia przez Chorągwianą Komisję Stopni Instruktorskich przyjmuję w poczet instruktorów:
- hm. Ewę CIOSEK (Hufiec ZHP Warszawa-Żoliborz).

8. Zaliczanie służby instruktorskiej
8.1. Zaliczam służbę instruktorską za rok harcerski 2018/2019 następującym komendantkom i komendantom hufców:
- phm. Annie RUDZIŃSKIEJ – komendantce Hufca Warszawa-Żoliborz;

12. Odznaczenia, pochwały, wyróżnienia
12.2.1. Udzielam pochwały za wzorowe przygotowanie dokumentacji i terminowe rozliczenie
Harcerskiej Akcji Letniej 2019 następującym komendantom i kwatermistrzom obozów:
- phm. Annie RUDZIŃSKIEJ i pwd. Michałowi BUDZIŃSKIEMU;
- hm. Ewie MACKIEWICZ i pwd. Jerzemu KAMIŃSKIEMU;
- phm. Ewelinie BIEŃCE i pwd. Marcinowi MAKOWIECKIEMU;
- phm. Filipowi STOJANOWOWI i pwd. Janowi KUNICKIEMU;
- phm. Katarzynie STOJANOW, pwd. Elżbiecie MOLEDZIE i phm. Filipowi STOJANOWOWI;
- pwd. Marcinowi MAKOWIECKIEMU i pwd. Maciejowi WOJTYRZE;
- hm. Marii SOKOŁOWSKIEJ i pwd. Marcinowi WOŹNIAKOWI;
- hm. Małgorzacie KOWALSKIEJ, phm. Pawłowi BŁOŃSKIEMU i pwd. Joannie SKIBIE;
- pwd. Weronice PAWLAK i pwd. Janowi KUNICKIEMU;
- hm. Mateuszowi CHMIELEWSKIEMU i phm. Annie RUDZIŃSKIEJ;

Czuwaj!

hm. Paulina Gajownik

1. Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje
1.2.2. Na podstawie pkt 3 uchwały nr 26/XL Rady Naczelnej ZHP z dnia 20 stycznia 2019 r. w sprawie zasad ponownego ubiegania się o członkostwo ZHP przywracam członkostwo w ZHP następującym instruktorom:
- hm. Radosławowi MORKOWI – z dniem 21.10.2019 r.
- phm. Agnieszce BARANOWSKIEJ-MOREK – z dniem 21.10.2019 r.
- phm. Aleksandrowi ŁOSKOWI – z dniem 21.10.2019 r.

1.2.3. Przywracam instruktorów wymienionych w punkcie 1.2.2. na funkcje pełnione przed utratą członkostwa w dniu 20 września 2019 r., a wynikające z mianowania właściwym rozkazem komendanta Hufca ZHP Warszawa-Żoliborz.

2. Hufiec
2.2. Powołania i rozwiązania sztabów, komisji i komend
2.3.1. Rozwiązuję komendę kursu drużynowych zuchowych “Ingonyama” w składzie:
- hm. Diana CHMIELEWSKA (SOKK/852/2017) - komendantka kursu
- phm. Małgorzata BRZUSKA
- phm. Zofia GUDASZEWSKA
- phm. Martyna JAROSIŃSKA
- phm. Marta MAJKOWSKA
- phm. Barbara OSOWSKA
- pwd. Agnieszka DOŁOWA

3. Gromady i drużyny
3.2. Zmiany organizacyjne
3.2.1. Podaję wykaz gromad i drużyn, które zatwierdziły plany pracy i kontynuują działanie w roku 2018/2019:

Gromady zuchowe:

- 56 WGZ Włóczykije – drużynowy pwd. Krzysztof PAWLUK

- 77 WGZ Smokosmyki – drużynowa phm. Alina WASIELEWSKA

- 120 WGZ Piorun – drużynowa pwd. Magdalena BIELECKA

- 123 WGZ Gwiezdna Gromada – drużynowa pwd. Wanda WOŹNICKA

- 126 WGZ Słowianie – drużynowa pwd. Martyna KUCHARSKA

- 128 WGZ Lwy – drużynowa pwd. Anna SKOŚKIEWICZ

- 252 WGZ Przyjaciele Kubusia Puchatka – drużynowa pwd. Katarzyna ŁUKSZA

- 254 WGZ Borostwory – drużynowa pwd. Joanna SKIBA

- 254 WGZ Dębowa Brać – drużynowa pwd. Natalia CICHOŃ

- 254 WGZ Leśne Duszki – drużynowa phm. Zofia GUDASZEWSKA

- 305 WGZ Załoga Wiktorii – drużynowa pwd. Zuzanna KĄKOL

- 368 WGZ Minionki – drużynowa pwd. Aleksandra WIERZCHOWSKA

- 368 WGZ Wataha – drużynowa pwd. Aleksandra WIERZCHOWSKA

- 423 WGZ Bajowa Gromada – drużynowa hm. Elżbieta ŻUCHOWICZ

- 423 WGZ Odkrywcy Słonecznych Promyków – drużynowa pwd. Agnieszka DOŁOWA

Drużyny harcerskie

- 56 WDH Brzask – drużynowa pwd. Anna KOZŁOWSKA

- 77 WDH Viva Rosa – drużynowa pwd. Marta BANEK

- 79 WWDH Alpha – drużynowy pwd. Michał TROCHIMIUK

- 119 WDH Immortales – drużynowy pwd. Michał STĘPNIEWSKI

- 121 WDH Feniks – drużynowy hm. Michal PIOTROWSKI

- 123 WDH Aventura – drużynowa pwd. Marta LICHOŃ

- 126 WDH Aurinko Vene – drużynowy pwd. Stanisław RAKOWSKI

- 128 WDH Invicta – drużynowy pwd. Krzysztof OKUNIEWSKI

- 252 WDH Pod Zielonym Smokiem – drużynowa pwd. Joanna BOJANOWICZ

- 254 WDH Matecznik – drużynowy hm. Dariusz BRZUSKA

- 305 WDH Oceania – drużynowa pwd. Martyna TROJANOWSKA

- 423 WDH Poszukiwacze Przygód – drużynowa phm. Kamila BYKOWSKA

- 56 WDS Ignis – drużynowa pwd. Agnieszka LEKSOWSKA

- 77 WDS Ellada – drużynowa pwd. Helena DOBAK

- 123 WDS Za Horyzontem – drużynowa pwd. Monika MAJKOWSKA

- 253 WDS Liberis Libertatis – drużynowa pwd. Weronika KUBICKA

- 305 WDS Połominy – drużynowy phm. Paweł KOTARBIŃSKI

- 305 WDS Rzeka – drużynowa pwd. Anna WOJTYRA

- 56 WDW Nieprzemakalni – drużynowa phm. Anna RUDZIŃSKA

- 125 WDW HSG SDRI Grom im. gen. bryg. S. Petelickiego i ppłk. J. Bartosiaka – drużynowy phm. Maciej PIETRASZCZYK

- 127 WDW Plejady – drużynowa pwd. Weronika PAWLAK

- 254 WDW Płomienie – drużynowa phm. Aleksandra WASIELEWSKA

- 330 WDW Quantum Satis – drużynowy phm. Maciej STAŃSKI

- 423 WDW Granaty – drużynowy pwd. Jan KUNICKI

3.2.2. W związku z nieukończeniem okresu próbnego, rozwiązuję próbą 128 WDS i zwalniam z funkcji jej drużynowego pwd. Krzysztofa OKUNIEWSKIEGO.

3.2.3. Podaję wykaz klubów specjalnościowych, które zatwierdziły plany pracy i kontynuują działanie w roku 2018/2019:

- Harcerski Klub Łączności SP5ZHJ “Kawiarenka pod globusem” – kierownik klubu hm. Piotr STANISŁAWSKI

- Harcerski Klub Łączności SP5ZIP im. hm. Wacława Łukaszewicza SP5WL – kierownik klubu hm. Jarosław SZYMANIAK

- Harcerski Klub Łączności SP5ZHH – kierownik klubu hm. Paweł WESZPIŃSKI

3.3. Mianowania i powołania drużynowych
3.3.1. Z dniem 21 października 2019 r. zwalniam z funkcji drużynowego 56 WDS Ignis pwd. Michała BUDZIŃSKIEGO. Dziękuję Ci, Michale, za pełnioną służbę!

3.3.2. Z dniem 21 października 2019 r. mianuję na funkcję drużynowej 56 WDS Ignis pwd. Agnieszkę LEKSOWSKĄ.

3.3.3. Z dniem 21 października 2019 r. zwalniam z funkcji drużynowej 79 WWDH Alpha pwd. Annę TROCHIMIUK. Dziękuję Ci, Aniu, za pełnioną służbę!

3.3.4. Z dniem 21 października 2019 r. mianuję na funkcję drużynowego 79 WWDH Alpha pwd. Michała TROCHIMIUKA.

3.3.5. Zwalniam z funkcji drużynowej 126 WDH Aurinko Vene pwd. Aleksandrę CHOJNACKĄ. Dziękuję Ci, Olu, za pełnioną służbę!

3.3.6. Mianuję na funkcję drużynowego 126 WDH Aurinko Vene pwd. Stanisława RAKOWSKIEGO.

3.3.7. Zwalniam z funkcji drużynowego 368 WGZ Minionki pwd. Marcina WOŹNIAKA. Dziękuję Ci, Marcinie, za pełnioną służbę!

3.3.8. Mianuję na funkcję drużynowej 368 WGZ Minionki pwd. Aleksandrę WIERZCHOWSKĄ.

7. Mianowania instruktorów
7.2. Zamknięcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika
7.2.1. Na Wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 23 października zamykam próbę, przyznaję stopień przewodniczki i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego dh. Annę ALEKSANDROWICZ (252)

7.2.2. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich zamykam próbę na stopień przewodnika z wynikiem negatywnym druhowi Maurycemu MATAŁOWSKIEMU (Po Drodze).

7.2.3 Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich zamykam próbę na stopień przewodnika z wynikiem negatywnym druhnie Jagodzie JUREK (121).

7.2.4. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich zamykam próbę na stopień przewodnika z wynikiem negatywnym druhowi Piotrowi GLIŃSKIEMU.

7.5. Przyjęcie w poczet instruktorów
7.5.1 Po pozytywnej weryfikacji stopnia przez Hufcową Komisję Stopni Instruktorskich przyjmuję w poczet instruktorów phm. Sylwię DWURZYŃSKĄ.

7.5.2. Po pozytywnej weryfikacji stopnia przez Hufcową Komisję Stopni Instruktorskich przyjmuję w poczet instruktorów pwd. Mariusza DWURZYŃSKIEGO.

8. Zaliczenie służby instruktorskiej
8.1. Zaliczam służbę instruktorską za rok 2018/2019 następującym druhnom i druhom:

- hm. Dariusz BRZUSKA
- pwd. Patrycja BYKOWSKA
- hm. Grzegorz CAŁEK
- pwd. Aleksandra CHOJNACKA
- hm. Mateusz CHMIELEWSKI
- pwd. Natalia CICHOŃ
- hm. Wiktor JASIONOWSKI
- pwd. Aleksandra DĄBROWSKA
- hm. Agnieszka KALIŃSKA-BRZUSKA  
- pwd. Helena DOBAK
- hm. Ewa MACKIEWICZ
- pwd. Natalia HELLICH
- hm. Radosław MOREK
- pwd. Wiktoria JASIŃSKA
- hm. Michał PIOTROWSKI
- pwd. Wiktoria KOLECKA-MAJEWICZ
- hm. Elżbieta ŻUCHOWICZ
- pwd. Weronika KUBICKA
- phm. AgnieszkaBARANOWSKA-MOREK      

- pwd. Jan KUNICKI
- pwd. Martyna KUCHARSKA
- phm. Urszula BIJOŚ
- pwd. Agnieszka LEKSOWSKA
- phm. Paweł BŁOŃSKI
- pwd. Marta LICHOŃ
- phm. Zofia GUDASZEWSKA
- pwd. Julia LITWIN
- phm. Paweł KOTARBIŃSKI
- pwd. Ewa ŁAPIŃSKA
- phm. Maciej KRÓL
- pwd. Monika MAJKOWSKA
- phm. Aleksandra KUREK
- pwd. Justyna MAKOWSKA
- phm. Agnieszka KWIATKOWSKA    
- pwd. Elżbieta MOLEDA
- phm. Aleksander ŁOSEK
- pwd. Joanna SKIBA
- phm. Maciej PIETRASZCZYK


- pwd. Anna SKOŚKIEWICZ
- phm. Marta STAWSKA
- pwd. Michał STĘPNIEWSKI
- phm. Alina WASIELEWSKA
- pwd. Mateusz STRZELCZYK
- phm. Karina WIECZOREK
- pwd. Anna TROCHIMIUK
- phm. Adam WIŚNIEWSKI
- pwd. Michał TROCHIMIUK
- pwd. Marta BANEK
- pwd. Martyna TROJANOWSKA
- pwd. Maciej BATORY
- pwd. Aleksandra WIERZCHOWSKA
- pwd. Magdalena BIELECKA
- pwd. Anna WOJTYRA
- pwd. Joanna BOJANOWICZ
- pwd. Marcin WOŹNIAK

 

 

13. Inne
13.1. Informuję, że kurs drużynowych harcerskich i starszoharcerskich „Dewajtis” ukończyli i ukończyły:
- dh. Anna ALEKSANDROWICZ (252)
- dh. Gabriela GOLEŃSKA (Hufiec Podkrakowski)
- dh. Zuzanna KŁOSZEWSKA (Hufiec Puławy)
- dh Julian KOCERKA (423)
- dh. Pola KOCHAN (56)
- dh Mikołaj ŁUKASIEWICZ (423)
- dh. Zuzanna PAWLAK (305)
- dh. Sandra SĘKOWSKA (Hufiec Mińsk Mazowiecki)
- dh Cyprian SIWY (119)
- dh Maksymilian SŁOWIKOWSKI (Hufiec Warszawa-Centrum)
- dh. Helena STAŃCZYK (Hufiec Warszawa-Mokotów)
- dh Wiktor STRZAŁKOWSKI (423)
- dh. Katarzyna WACH (Hufiec Warszawa Praga-Północ)

13.2. Informuję, że staż w namiestnictwie harcerskim i starszoharcerskim rozpoczęła pwd. Joanna BOJANOWICZ (252).

14. Sprostowania
14.1. Informuję, że w rozkazie 13/2019 z dnia 17 października 2019 r. w punkcie 8.1 błędnie zaliczono służbę następującym druhnom i druhom:
- hm. Hanna GADAJ-PIETRASIK
- hm. Radosław MOREK
- phm. Agnieszka BARANOWSKA-MOREK
- phm. Anna RUDZIŃSKA
- pwd. Mikołaj PRZYGODZKI.

14.2. Informuję, że w rozkazie 13/2019 z dnia 17 października 2019 r. w punkcie 8.1 błędnie podano stopień instruktorski:
Było: - hm. Monika CZOKAJŁO
Powinno być: - phm. Monika CZOKAJŁO.

 

Czuwaj!

(-) phm. Anna Rudzińska

Rozkaz L. 13/2019

Warszawa, 17 października 2019 r.

Rozkaz L. 13/2019

1. Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje
1.2.2. Na podstawie pkt 3 uchwały nr 26/XL Rady Naczelnej ZHP z dnia 20 stycznia 2019 r. w sprawie zasad ponownego ubiegania się o członkostwo ZHP przywracam członkostwo w ZHP następującym instruktorom:
- pwd. Wiktorii JASIŃSKIEJ – z dniem 07.10.2019
- pwd. Kamilowi HERMANOWSKIEMU – z dniem 09.10.2019
- dh. Zuzannie KĄKOL – z dniem 09.10.2019
- phm. Kamili BYKOWSKIEJ – z dniem 09.10.2019
- pwd. Patrycji BYKOWSKIEJ – z dniem 09.10.2019
- pwd. Mateuszowi CICHOWICZOWI – z dniem 11.10.2019
- pwd. Justynie PIĘCIE – z dniem 14.10.2019
- pwd. Jędrzejowi SKAWINIE – z dniem 15.10.2019

1.2.3. Przywracam instruktorów wymienionych w punkcie 1.2.2. na funkcje pełnione przed utratą członkostwa w dniu 20 września 2019 r., a wynikające z mianowania właściwym rozkazem komendanta Hufca ZHP Warszawa-Żoliborz.

2. Hufiec
2.1. Zwolnienia w komendzie hufca
Zwalniam z funkcji instruktorów Żoliborskiej Szkoły Kadry Instruktorskiej następnujące druhny i druhów:
hm. Monika CZOKAJŁO - komendantka ŻSKI
phm. Urszula BIJOŚ - instruktorka ŻSKI
hm. Mateusz CHMIELEWSKI - instruktor ŻSKI
phm. Anna GOŁĄB - instruktorka ŻSKI
phm. Maciej STAŃSKI - instruktor ŻSKI

2.2 Mianowania w komendzie hufca
Mianuję na funkcje instruktorki Żoliborskiej Szkoły Kadry instruktorskiej:
phm. Barbara RÓŻALSKA – komendantka ŻSKI
phm. Agnieszka KWIATKOWSKA – instruktorka ŻSKI

2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów Rozwiązuję komendę kursu drużynowych harcerskich „Dewajtis” w składzie:
hm. Mateusz CHMIELEWSKI (SOKK/998/2018) – komendant kursu
pwd. Wiktoria JASIŃSKA – członkini komendy
pwd. Anna KOZŁOWSKA – członkini komendy
hm. Wiktor MARACEWICZ (ZHR) – członek komendy
phm. Elżbieta PINDELSKA (Hufiec Warszawa Mokotów) – członkini komendy

8. Zaliczenie służby instruktorskiej
8.1 Zaliczam służbę instruktorską za rok harcerski 2018/2019 następującym druhnom i druhom:

hm Alicja OLESIEJUK

hm Diana CHMIELEWSKA

hm Dorota BRZUSKA-KAMODA

hm Hanna GADAJ-PIETRASIK

hm Hanna KOCERKA

hm Jacek KOCERKA

hm Jarosław SZYMANIAK

hm Małgorzata KOWALSKA

hm Marcin BEDNARSKI

hm Marek RUSZCZAK

hm Maria SOKOŁOWSKA

hm Michał MACIĄG

hm Monika CZOKAJŁO

hm Paweł BŁASIAK

hm Paweł WESZPIŃSKI

hm Piotr BUCZEK

hm Piotr STANISŁAWSKI

hm Radosław MOREK

hm Rafał ZAJĄCZKOWSKI

hm Sławomir OTAP

phm Agnieszka BARANOWSKA-MOREK    

phm Aleksandra KOZUBSKA

phm Aleksandra WASIELEWSKA

phm Anna GOŁĄB

phm Anna KOWALCZYK

phm Anna RUDZIŃSKA

phm Artur JAWORSKI

phm Barbara DOBRZYŃSKA

phm Barbara RÓŻALSKA

phm Dorota JAŚKIEWICZ

phm Dorota WIELUŃSKA

phm Ewa MOSTOWSKA

phm Ewelina BIEŃKA

phm Filip STOJANOW

phm Kamila BYKOWSKA

phm Karina WIECZOREK

phm Karolina KUŚMIERCZYK

phm Katarzyna STOJANOW

phm Katarzyna TRADOWSKA

phm Katarzyna WIŚNIEWSKA

phm Katarzyna ZAJĄCZKOWSKA      

phm Konrad RACZYK

phm Maciej STAŃSKI

phm Maciej KRÓL

phm Małgorzata BRZUSKA

phm Marcin CHMIELEWSKI

phm Marta MAJKOWSKA

phm Michał GRZEŚLAK

phm Piotr MOSTOWSKI

phm Sebastian MEITZ

phm Tomasz BERDOWSKI

phm Wojciech BRYGIDER

pwd Agnieszka DOŁOWA

pwd Agnieszka KOTLIŃSKA

pwd Agnieszka LEKSOWSKA

pwd Alicja MAKUSZEWA

pwd Anna KOZŁOWSKA

pwd Beata ŁODZIŃSKA

pwd Damian PAWŁOWSKI

pwd Grzegorz MURDZA

 


pwd Grzegorz RYBAK

pwd Jakub BATORY

pwd Jan BRZOSTEK

pwd Jan MAŃKOWSKI

pwd Jerzy KAMIŃSKI

pwd Jędrzej SKAWINA

pwd Joanna SIATECKA

pwd Justyna PIĘTA

pwd Kacper RYNIO

pwd Kamil HERMANOWSKI

pwd Katarzyna ŁUKSZA

pwd Krzysztof OKUNIEWSKI

pwd Krzysztof PAWLUK

pwd Magdalena KRZAK

pwd Małgorzata BOROWSKA

pwd Marcin MAKOWIECKI

pwd Marek SZLIFIERSKI

pwd Marianna IREK

pwd Mateusz CICHOWICZ

pwd Matylda TROJANOWSKA

pwd Mikołaj PRZYGODZKI

pwd Monika RACZYK

pwd Olga JASKULSKA

pwd Renata RZECHUŁA

pwd Ryszard ŻDANUK

pwd Sebastian SKIBA

pwd Stanisław RAKOWSKI

pwd Urszula ŻUREK

pwd Weronika PAWLAK

 

 

 

 

12.Odznaczenia, pochwały, wyróżnienia
12.2.8 Serdecznie dziękuję za zaangażowanie i udzielam pochwały za pełnioną służbę podczas Alertu Pamięci:
Konradowi MICHALSKIEMU (Po Drodze)

14. Sprostowania
14.1. Informuję, że w rozkazie L12/2019 z dnia 7 października 2019 r. w punkcie 1.2.1. błędnie podano nazwiska osób, które nie opłaciły podstawowej składki członkowskiej:
- hm. Ewa MACKIEWICZ
- hm. Marek RUSZCZAK Przepraszamy za pomyłkę.

14.2 Informuję, że w rozkazie L12/2019 z dnia 7 października 2019 r. w punkcie 3.3 błędnie podano stopień instruktorski
Było: - Z dniem 7 października 2019 r. zwalniam phm. Wiktorię Jasińską z funkcji drużynowej 123 WDH „Aventura”
Powinno być: - Z dniem 7 października 2019 r. zwalniam pwd. Wiktorię Jasińską z funkcji drużynowej 123 WDH „Aventura”

14.3 Informuję, że w rozkazie L.12/2019 z dnia 7.10.2019 w pkt. 13.1. w wierszu 3. błędnie podano nazwisko zainteresowanej. Było: "Podaję do wiadomości, że kurs drużynowych zuchowych „Ingonyama” ukończyły następujące osoby: (…) Marta ROMAŃCZYK (423)". Powinno być: (...) "Podaję do wiadomości, że kurs drużynowych zuchowych „Ingonyama” ukończyły następujące osoby: (...)Marta ROMAŃCZUK (423)"

Czuwaj!

(-) phm. Anna Rudzińska

Rozkaz L. 12/2019

Warszawa, 7 października 2019 r.

Rozkaz L. 12/2019

 

1. Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje
1.2.1. Na podstawie § 24 pkt 4 Statutu ZHP stwierdzam, że w związku z brakiem opłacenia podstawowej składki członkowskiej do dnia 20 września 2019 r. ustało członkostwo w ZHP następujących instruktorów i osób pełniących funkcje instruktorskie:

- phm. Agnieszka BARANOWSKA-MOREK       
- pwd. Małgorzata BOROWSKA
- pwd. Michał BUDZIŃSKI
- phm. Kamila BYKOWSKA
- pwd. Patrycja BYKOWSKA
- dh Michał CHMIELEWSKI
- pwd. Mateusz CICHOWICZ
- pwd. Aleksandra CHOJNACKA
- hm. Hanna GADAJ-PIETRASIK
- pwd. Kamil HERMANOWSKI
- phm. Martyna JAROSIŃSKA
- pwd. Wiktoria JASIŃSKA
- dh. Zuzanna KĄKOL
- pwd. Agnieszka LEKSOWSKA               
- pwd. Marta LICHOŃ
- pwd. Julia LITWIN
- phm. Aleksander ŁOSEK
- hm. Ewa MACKIEWICZ
- pwd. Justyna MAKOWSKA
- hm. Radosław MOREK
- pwd. Krzysztof OKUNIEWSKI
- pwd. Justyna PIĘTA
- pwd. Mikołaj PRZYGODZKI
- phm. Jacek RADZYMIŃSKI
- hm. Marek RUSZCZAK
- pwd. Grzegorz RYBAK
- pwd. Kacper RYNIO
- pwd. Jędrzej SKAWINA
- pwd. Anna SKOŚKIEWICZ
- pwd. Magdalena STĘPIEŃ
- pwd. Wanda WOŹNICKA
- pwd. Maciej WOJTYRA
- pwd. Urszula ŻUREK

 

1.2.2. Na podstawie pkt 3 uchwały nr 26/XL Rady Naczelnej ZHP z dnia 20 stycznia 2019 r. w sprawie zasad ponownego ubiegania się o członkostwo ZHP przywracam członkostwo w ZHP następującym instruktorom:
- phm. Dorocie WIELUŃSKIEJ – z dniem 09.09.2019
- pwd. Marcie LICHOŃ – z dniem 25.09.2019
- pwd. Annie SKOŚKIEWICZ – z dniem 25.09.2019
- pwd. Julii LITWIN – z dniem 26.09.2019
- pwd. Agnieszce LEKSOWSKIEJ – z dniem 26.09.2019
- pwd. Kacprowi RYNIO – z dniem 27.09.2019
- pwd. Justynie MAKOWSKIEJ – z dniem 27.09.2019
- pwd. Grzegorzowi RYBAKOWI – z dniem 03.10.2019
- pwd. Urszuli ŻUREK – z dniem 03.10.2019
- pwd. Krzysztofowi OKUNIEWSKIEMU – z dniem 01.10.2019
- pwd. Wandzie WOŹNICKIEJ – z dniem 04.10.2019
- pwd. Małgorzacie BOROWSKIEJ – z dniem 07.10.2019
- pwd. Wiktorii JASIŃSKIEJ – z dniem 07.10.2019.

1.2.3. Przywracam instruktorów wymienionych w punkcie 1.2.2. na funkcje pełnione przed utratą członkostwa w dniu 20 września 2019 r., a wynikające z mianowania właściwym rozkazem komendanta Hufca ZHP Warszawa-Żoliborz.

2. Hufiec
2.1. Zwolnienia w komendzie hufca
2.1.1. Zwalniam phm. Annę RUDZIŃSKĄ z funkcji namiestniczki wędrowniczej.
2.1.2. Zwalniam pwd. Małgorzatę BRZUSKĘ z funkcji instruktorki namiestnictwa zuchowego. Dziękuję Ci, Małgosiu, za pełnioną służbę.
2.1.3. Zwalniam phm. Agnieszkę DOŁOWĄ z funkcji instruktorki namiestnictwa zuchowego. Dziękuję Ci, Agnieszko, za pełnioną służbę.
2.1.4. Zwalniam phm. Pawła BŁOŃSKIEGO z funkcji drużynowego drużyny reprezentacyjnej. Dziękuję Ci, Pawle, za pełnioną służbę!

2.2. Mianowania w komendzie hufca
2.2.1. Mianuję phm. Macieja STAŃSKIEGO na funkcję namiestnika wędrowniczego. Dziękuję Ci Maćku za wieloletnie wsparcie oraz życzę powodzenia i wielu sukcesów na nowej funkcji.
2.2.2. Mianuję pwd. Katarzynę ŁUKSZĘ na funkcję instruktorki namiestnictwa zuchowego.
2.2.3. Mianuję phm. Katarzynę TRADOWSKĄ na funkcję instruktorki namiestnictwa zuchowego. Dziewczyny, życzę Wam powodzenia i wielu sukcesów!
2.2.4. Mianuję pwd. Jana MAŃKOWSKIEGO na funkcję drużynowego Drużyny Reprezentacyjnej Hufca.

3. Gromady, drużyny
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Z dniem 30 września 2019 r. zwalniam pwd. Urszulę ŻUREK z funkcji drużynowej 128 WDH „Invicta”
3.3.2. Z dniem 30 września 2019 r. mianuję pwd. Krzysztofa OKUNIEWSKIEGO na funkcję drużynowego 128 WDH „Invicta”
3.3.3. Z dniem 30 września 2019 r. zwalniam phm. Barbarę OSOWSKĄ z funkcji drużynowej 128 WGZ „Lwy”
3.3.4. Z dniem 30 września 2019 r. mianuję pwd. Annę SKOŚKIEWICZ na funkcję drużynowej 128 WGZ „Lwy”
3.3.5. Z dniem 7 października 2019 r. zwalniam phm. Wiktorię JASIŃSKĄ z funkcji drużynowej 123 WDH „Aventura”
3.3.6. Z dniem 7 października 2019 r. mianuję na pwd. Martę LICHOŃ na funkcję drużynowej 123 WDH „Aventura”
3.3.7. Z dniem 7 października 2019 r. zwalniam phm. Martę MAJKOWSKĄ z funkcji drużynowej 123 WGZ „Gwiezdna gromada”
3.3.8. Z dniem 7 października 2019 r. mianuję pwd. Wandę WOŹNICKĄ na funkcję drużynowej 123 WGZ „Gwiezdna Gromada”

7. Mianowania instruktorów
7.1. Zamknięcia próby na stopień przewodniczki/przewodnika
7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 25 września 2019 r. zamykam próbę z wynikiem negatywnym druhowi Filipowi POWALE.

7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika
7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 25 września 2019 r. otwieram próbę na stopień przewodnika druhowi Bartoszowi FEDORCZUKOWI (368)

7.5. Przyjęcie w poczet instruktorów
7.5.1. Z dniem 4 września 2019 r. przyjmuję przewodniczkę Wandę WOŹNICKĄ w poczet instruktorów ZHP.

9. Przydział służbowy
9.1. Przydział służbowy do Hufca ZHP Warszawa – Żoliborz otrzymuje dh. Ewa Ciosek.

12.Odznaczenia, pochwały, wyróżnienia
12.2. Pochwały
12.2.1 Serdecznie dziękuję za zaangażowanie i udzielam pochwały za gotowość do pełnienia służby i reprezentowanie Hufca podczas Alertu Pamięci w dniu 28 września 2019:
- 121: Michał PIOTROWSKI, Mikołaj LEJKOWSKI, Miłosz MAJEWSKI, Borys GRZELKA, Jan WISŁOCKI
- 254: Paweł BŁOŃSKI, Marcin CHMIELEWSKI, Amelia CHMIELEWSKA
- 56: Jessica BĘCZKOWSKA-ŁAGOWSKA
- 252: Barbara RÓŻALSKA, Ania ALEKSANDROWICZ, Milena KIRAGA, Maria ŁUKASZEWICZ
- 293: Jerzy KAMIŃSKI, Maciej CHOJNACKI
- Rzeka: Mateusz CHMIELEWSKI, Maciej STAŃSKI, Jędrzej SKAWINA
- Po Drodze: Barbara OSOWSKA, Gabriela MIELAŃCZUK
- 127: Anna JURCZYK

12.2.2. Serdecznie dziękuję za zaangażowanie i udzielam pochwały za pełnioną służbę gospodarza szkoły goszczącej harcerzy i harcerki z całej Polski, podczas Alertu Pamięci w dniach 27 – 28 września 2019:
- 293: Jarosław SZYMANIAK
- 423: Filip STOJANOW
- 56: Adrian KALA

12.2.3 Serdecznie dziękuję za zaangażowanie i udzielam pochwały za pełnioną służbę podczas zabezpieczenia obchodów 75. Rocznicy Powstania Warszawskiego:
- dh. Konradowi MICHALSKIEMU (Po Drodze)

13. Inne
13.1 Podaję do wiadomości, że kurs drużynowych zuchowych „Ingonyama” ukończyły następujące osoby:
- Małgorzata DANOWSKA (423)
- Marta ROMAŃCZYK (423)
- Antonina KOCERKA (423)
- Adrianna PAWLAK (305)
- Liwia DYKRZAK (Hufiec Warszawa- Wola)
- Marta RAMSZA (hufiec Warszawa- Centrum)
- Błażej GUBERA (hufiec Warszawa- Mokotów)
- Matylda TROJANOWSKA (254)
- Joanna SIATECKA (254)
- Anna SKOŚKIEWICZ (128)

Czuwaj!

(-) phm. Anna Rudzińska

Rozkaz L. 11/2019

Warszawa, 2 września 2019 r.

Rozkaz L. 11/2019

Wyjątki z rozkazu Komendantki Chorągwi Stołecznej ZHP S2/2019 z dnia 13 sierpnia 2019 r.:

4. Rozwiązania i powołania sztabów, komisji, komend kursów
4.3. Rozwiązanie i powoływanie komend kursów
4.3.1. Rozwiązuję komendę Zlotu Harcerskiego „Dziś Jest Pojutrze” w 75. Rocznicę Powstania Warszawskiego (Chorągiew Stołeczna ZHP):
- phm. Aleksandra WASIELEWSKA (Hufiec Warszawa-Żoliborz) – członkini komendy;

Dziękuję Wam za pełnioną służbę, zaangażowanie i oddanie sprawie, szczególne podziękowania należą się komendantowi/koordynatorowi Zlotu – phm. Igorowi SAWICKIEMU.

12. Odznaczenia, pochwały, wyróżnienia
12.2.8. Serdecznie dziękuję za zaangażowanie i udzielam pochwały za pełnioną służbę podczas zabezpieczenia obchodów 75. Rocznicy Powstania Warszawskiego:
- hm. Markowi RUSZCZAKOWI (Hufiec Warszawa-Żoliborz) – koordynatorowi służb zabezpieczenia;
- phm. Maciejowi PIETRASZCZYKOWI (Hufiec Warszawa-Żoliborz);
- pwd. Alicji MAKUSZEWIE (Hufiec Warszawa-Żoliborz);
- dh. Julii KOCZOWSKIEJ-KRAWCZYK (Hufiec Warszawa-Żoliborz);
- dh. Karolowi NOWACKIEMU (Hufiec Warszawa-Żoliborz);
- dh. Jakubowi ŻUKOWSKIEMU (Hufiec Warszawa-Żoliborz);

12.2.9. Serdecznie dziękuję za zaangażowanie w zabezpieczenie medyczne Zlotu „Dziś Jest Pojutrze” oraz uroczystości 75. Rocznicy Powstania Warszawskiego:
- phm. Dorocie JAŚKIEWICZ (Hufiec Warszawa-Żoliborz);

Czuwaj!

/-/ hm. Paulina GAJOWNIK


Wyjątki z rozkazu Komendantki Chorągwi Stołecznej ZHP L.9/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 r.:

15. Sprostowania
15.1. Informuję, że w rozkazie 5/2019 z dnia 29 kwietnia w punkcie 5.1.1 błędnie sformułowano punkt o zamknięciu próby:

Było:
Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich zamykam próbę na stopień harcmistrza:
- phm. Mateuszowi CHMIELEWSKIEMU (Hufiec Warszawa-Żoliborz) – opiekun hm. Paweł BŁASIAK (Hufiec Warszawa-Żoliborz)

Powinno być:
Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich zamykam z wynikiem pozytywnym próbę i przyznaję stopień harcmistrza:
- phm. Mateuszowi CHMIELEWSKIEMU (Hufiec Warszawa-Żoliborz) – opiekun hm. Paweł BŁASIAK (Hufiec Warszawa-Żoliborz)

15.3. Informuję, że w rozkazie 8/2019 z dnia 29 lipca w punkcie 5.1.1 błędnie sformułowano punkt o zamknięciu próby:

Było:
Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich zamykam próbę na stopień harcmistrzyni:
- phm. Marta MODELSKA (Hufiec Warszawa-Centrum) – opiekunka hm. Agnieszka KALIŃSKA-BRZUSKA (Hufiec Warszawa-Żoliborz);

Powinno być:
Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich zamykam z wynikiem pozytywnym próbę i przyznaję stopień harcmistrzyni:
- phm. Marcie MODELSKIEJ (Hufiec Warszawa-Centrum) – opiekunka hm. Agnieszka KALIŃSKA-BRZUSKA (Hufiec Warszawa-Żoliborz);

Czuwaj!

/-/ hm. Paulina GAJOWNIK

1. Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje
1.2.1. Na podstawie pkt 3 uchwały nr 26/XL Rady Naczelnej ZHP z dnia 20 stycznia 2019 r. w sprawie zasad ponownego ubiegania się o członkostwo ZHP, przywracam członkostwo w ZHP następującym Instruktorom:
- pwd. Aleksandra DĄBROWSKA – z dniem 7 sierpnia 2019 r.

1.2.2. Przywracam instruktorów wymienionych w punkcie 1.2.1. na funkcje pełnione przed utratą członkostwa w dniu 20 czerwca 2019 r., a wynikające z mianowania właściwym rozkazem komendanta Hufca ZHP Warszawa-Żoliborz.

2. Hufiec
2.1. Zwolnienia w komendzie hufca
2.1.1. Rozwiązuję namiestnictwo harcerskie i zwalniam z jego składu następujące druhny i druhów:
- phm. Barbara RÓŻALSKA - namiestniczka;
- phm. Wojciech BRYGIDER – wicenamiestnik;
- phm. Kamila BYKOWSKA - wicenamiestniczka;
- phm. Ewelina BIEŃKA - członkini zespołu;
- pwd. Wiktoria JASIŃSKA - członkini zespołu;
- phm. Katarzyna ZAJĄCZKOWSKA - członkini zespołu;
- pwd. Urszula ŻUREK - członkini zespołu.

2.1.1. Rozwiązuję namiestnictwo starszoharcerskie i zwalniam z jego składu następujące druhny:
- phm. Katarzyna BAKUŁA;
- phm. Aleksandra WASIELEWSKA;
- phm. Anna GOŁĄB.

2.2. Mianowania w komendzie hufca
2.2.1. Powołuję Namiestnictwo harcerskie i starszoharcerskie i mianuję zespół namiestnictwa w składzie:
- phm. Barbara RÓŻALSKA – namiestniczka;
- phm. Anna GOŁĄB - wicenamiestniczka ds. starszoharcerskich;
- phm. Wojciech BRYGIDER – wicenamiestnik;
- phm. Katarzyna ZAJĄCZKOWSKA – wicenamiestniczka;
- phm. Ewelina BIEŃKA - członkini zespołu;
- phm. Kamila BYKOWSKA - członkini zespołu;
- pwd. Wiktoria JASIŃSKA - członkini zespołu;
- pwd. Urszula ŻUREK - członkini zespołu.

2.3. Powołania i rozwiązania sztabów, komisji i komend kursów
2.3.1. Powołuję Komendę Harcerskiego Startu 2019 w składzie:
- pwd. Katarzyna ŁUKSZA – komendantka;
- pwd. Natalia HELLICH – szefowa grupy programowej;
- dh. Marta PRZYGODZKA – szefowa biura;
- pwd. Aleksandra CHOJNACKA – kwatermistrzyni;
- pwd. Jan BRZOSTEK – członek grupy programowej;
- pwd. Natalia CICHOŃ – członkini grupy programowej;
- dh Mikołaj ŁUKASIEWICZ – członek grupy programowej;
- pwd. Martyna KUCHARSKA – członkini biura;
- dh. Agata RYCHLICA – członkini biura;

7. Mianowania instruktorów
7.5. Przyjęcie w poczet instruktorów
7.5.1. Z dniem 1 września 2019 r. przyjmuję w poczet instruktorów pwd. Martę LICHOŃ (123).

9. Przydział służbowy
9.1. Uzyskanie przydziału służbowego
9.1.1. Informuję, że druhna Sylwia DWURZYŃSKA uzyskuje przydział służbowy do Hufca ZHP Warszawa-Żoliborz.
9.1.2. Informuję, że druh Mariusz DWURZYŃSKI uzyskuje przydział służbowy do Hufca ZHP Warszawa-Żoliborz.

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
12.1. Dziękuję i udzielam pochwały za wzorową służbę podczas zabezpieczenia uroczystości związanych z 75. Rocznicą Powstania Warszawskiego druhowi Jakubowi ŻUKOWSKIEMU oraz pozostałym członkom 125 WDW HSG SDRI „Grom”.
12.2. Dziękuję i udzielam pochwały za wzorową służbę podczas zabezpieczenia uroczystości związanych z 75. Rocznicą Powstania Warszawskiego hm. Markowi RUSZCZAKOWI.
12.3. Dziękuję i udzielam pochwały za pomoc w organizacji gry miejskiej dla dzieci w ramach kampanii „Bezpieczny powrót do szkoły” podczas Targu Śniadaniowego na Żoliborzu i Mokotowie w dniach 31 sierpnia – 1 września następującym druhnom i druhom:
- phm. Barbarze OSOWSKIEJ (Komenda Hufca) – koordynatorce;
- pwd. Janowi MAŃKOWSKIEMU (Drużyna Reprezentacyjna, 254);
- pwd. Angelique PIRTTINEN (Hufiec Warszawa-Mokotów)
- dh. Barbarze UFLEWSKIEJ (128)
- dh. Amandzie KALINOWSKIEJ (253)
- dh. Marcie WYSZOMIERSKIEJ (253)
- dh. Karolinie PEKRUL (253)
- dh. Paulinie CHEN (253)
- dh. Aleksandrze KOPER (253)
- dh. Kamili KOZŁOWSKIEJ (253)
- dh. Aleksandrze SALWICKIEJ (253)
- dh. Katarzynie EKES (56)
- dh. Annie ALEKSANDROWICZ (252).

Czuwaj!

(-) phm. Anna RUDZIŃSKA

Rozkaz L. 10/2019

Warszawa, 5 sierpnia 2019 r.

Rozkaz L. 10/2019

Wyjątki z rozkazu Komendantki Chorągwi L.8/2019 z dnia 29 lipca 2019 r.:

4. Rozwiązania i powołania sztabów, komisji, komend kursów
4.3. Rozwiązanie i powoływanie komend kursów
4.3.1. Powołuję Komendę Kursu „III Kąpiel Metodyczna” w składzie:
- hm. Michał MACIĄG (Hufiec Warszawa-Żoliborz);
- phm. Katarzyna WIŚNIEWSKA (Hufiec Warszawa-Żoliborz).

4.3.3. Powołuję Komendę Zlotu Harcerskiego Dziś Jest Pojutrze (Chorągiew Stołeczna ZHP):
- phm. Aleksandra WASIELEWSKA (Hufiec Warszawa-Żoliborz) – członkini komendy;

4.3.4. Rozwiązuję Komendę XVI Mistrzostw Ratowniczych Chorągwi Stołecznej ZHP w składzie:
- phm. Dorota JAŚKIEWICZ (Hufiec Warszawa-Żoliborz) – zastępczyni komendanta;

Czuwaj!

/-/ hm. Paulina GAJOWNIK

1. Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje
1.2.2. Na podstawie pkt 3 uchwały nr 26/XL Rady Naczelnej ZHP z dnia 20 stycznia 2019 r. w sprawie zasad ponownego ubiegania się o członkostwo ZHP przywracam członkostwo w ZHP następującym instruktorom:
· pwd. Julia LITWIN – z dniem 02.07.2019
· pwd. Jędrzej SKAWINA – z dniem 02.07.2019
· hm. Piotr STANISŁAWSKI – z dniem 04.07.2019
· phm. Martyna JAROSIŃSKA – z dniem 05.07.2019
· pwd. Alicja MAKUSZEWA – z dniem 12.07.2019
· pwd. Maciej WOJTYRA – z dniem 19.07.2019
· pwd. Anna TROCHIMIUK – z dniem 29.07.2019.

1.2.3. Przywracam instruktorów wymienionych w punkcie 1.2.2. na funkcje pełnione przed utratą członkostwa w dniu 20 czerwca 2019 r., a wynikające z mianowania właściwym rozkazem komendanta Hufca ZHP Warszawa-Żoliborz.

2. Hufiec
2.1. Zwolnienia w komendzie hufca
2.1.1. Zwalniam z funkcji Instruktorki od Akcji Zarobkowych i Zbiórek Publicznych phm. Agnieszkę KWIATKOWSKĄ. Dziękuję Ci, Agnieszko, za pełnioną służbę!

2.1.2 Zwalniam z funkcji namiestniczki namiestnictwa zuchowego hm. Dianę CHMIELEWSKĄ. Dziękuję Ci, Diano, za wieloletnią służbę!

2.2 Mianowania w komendzie hufca
2.2.1 Mianuję na funkcję namiestniczki namiestnictwa zuchowego phm. Martę MAJKOWSKĄ. Życzę powodzenia na nowej funkcji!

5. Szczepy, związki drużyn
5.3. Zwolnienia i mianowania w szczepach i związkach drużyn
5.3.1 Zwalniam z funkcji komendanta szczepu „Rzeka” hm. Mateusza CHMIELEWSKIEGO. Dziękuję Ci, Mateuszu, za pełnioną służbę!
5.3.2 Mianuję na funkcję komendanta szczepu „Rzeka” phm. Macieja STAŃSKIEGO. Życzę powodzenia na nowej funkcji!

7. Mianowania instruktorów
7.5. Przyjęcia w poczet instruktorów
7.5.1. Z dniem 9.08.2019 przyjmuję w poczet instruktorów ZHP pwd. Annę SKOŚKIEWICZ (128).

Czuwaj!

(-) phm. Anna RUDZIŃSKA