Zaloguj

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Rozkaz L. 7/2019

Warszawa, 19 czerwca 2019 r.

Rozkaz L.7/2019

Wyjątki z rozkazu Komendantki Chorągwi Stołecznej ZHP L.6/2019 z dnia 27 maja 2019 r.

13. Odznaki Kadry Kształcącej
13.1. Przyznanie Odznaki Kadry Kształcącej
13.1.2. Na wniosek Komendanta Chorągwianej Szkoły Instruktorskiej „Iluminacja” przyznaję Srebrną Odznakę Kadry Kształcącej phm. Barbarze RÓŻALSKIEJ (Hufiec Warszawa-Żoliborz) z ważnością do 27 maja 2023 r.

Czuwaj!

(-) hm. Paulina Gajownik

 

1. Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje
1.2.1. Na podstawie pkt. 12 Uchwały nr 27/XL Rady Naczelnej ZHP z dnia 3.02.2019 r. - Ordynacji wyborczej ZHP ogłaszam uzupełniającą listę uczestników zjazdu zwykłego hufca z głosem decydującym w dniu 20 czerwca 2019 r.:
· phm. Martyna JAROSIŃSKA – przyboczna w 252 WGZ „Przyjaciele Kubusia Puchatka”
· pwd. Jan MAŃKOWSKI – przyboczny w 254 WDH „Matecznik”
· pwd. Joanna SIATECKA – przyboczna w 254 WGZ „Leśne Duszki”

1.2.2. Stwierdzam ponowne nabycie członkostwa i potwierdzam posiadanie stopnia przewodniczki przez druhnę Małgorzatę BOROWSKĄ.

1.2.3. Stwierdzam ponowne nabycie członkostwa i potwierdzam posiadanie stopnia przewodniczki przez druhnę Magdalenę STĘPIEŃ.

2. Hufiec
2.1. Zwolnienia w komendzie hufca
2.1.1. Zwalniam phm. Filipa STOJANOWA z funkcji szefa biura hufca. Dziękuję Ci, Filipie, za pełnioną służbę!

2.1.2. Zwalniam phm. Katarzynę STOJANOW z funkcji szefowej zespołu programowego. Dziękuję Ci, Kasiu, za pełnioną służbę!

2.3. Powołania i rozwiązania sztabów, komisji, komend kursów
2.3.1. Rozwiązuję Zespół Promocji hufca. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w jego pracę za pełnioną służbę!

3. Drużyny
3.1. Zmiany organizacyjne
3.1.1 Zwalniam phm. Katarzynę TRADOWSKĄ z funkcji drużynowej 120 WGZ “Piorun”. Dziękuję Ci, Kasiu, za wieloletnią służbę!

3.1.2. Mianuję pwd. Magdalenę BIELECKĄ na funkcję drużynowej 120 WGZ “Piorun”.

3.1.3. Zamykam okres próbny i przyjmuję w poczet drużyn i gromad hufca 293 WDH “Puszcza”.

7. Mianowania instruktorów
7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/ przewodnika
7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 12 czerwca 2019 r. otwieram próbę na stopień przewodniczki druhnie Aleksandrze WESZPIŃSKIEJ (254) - opiekun próby – phm. Aleksandra WASIELEWSKA (254).

7.2.2. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 12 czerwca 2019 r. otwieram próbę na stopień przewodniczki druhnie Zofii WESZPIŃSKIEJ (77) - opiekun próby – phm. Barbara RÓŻALSKA (252).

7.2.3. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 22 maja 2019 r. otwieram próbę na stopień przewodnika druhowi Maurycemu MATAŁOWSKIEMU (128) - opiekun próby – hm. Wiktor JASIONOWSKI.

7.4. Otwarcie próby na stopień podharcmistrzyni/ podharcmistrza
7.4.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 12 czerwca 2019 r. otwieram próbę na stopień podharcmistrzyni druhnie Agnieszce LEKSOWSKIEJ (56) - opiekun próby – phm. Anna RUDZIŃSKA (56).

7.5. Przyjęcie w poczet instruktorów
7.5.1. Z dniem 14 czerwca 2019 r. przyjmuję w poczet instruktorów ZHP pwd. Jana MAŃKOWSKIEGO (254).

7.5.2. Z dniem 14 czerwca 2019 r. przyjmuję w poczet instruktorów ZHP pwd. Joannę SIATECKĄ (254).

9. Przydział służbowy
9.1 Uzyskanie przydziału służbowego przez członka zwyczajnego ZHP
9.1.1. Informuję, że druhna pwd. Małgorzata BOROWSKA otrzymuje przydział do Hufca ZHP Warszawa Żoliborz.

9.1.2. Informuję, że druhna pwd. Magdalena STĘPIEŃ otrzymuje przydział do Hufca ZHP Warszawa Żoliborz.

Czuwaj!

 

(-) hm. Paweł Błasiak