Zaloguj

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Rozkaz L. 9/2019

Warszawa, 1 lipca 2019 r.

Rozkaz L. 9/2019

Wyjątki z rozkazu Komendantki Chorągwi L.7/2019 z dnia 24 czerwca 2019 r.:

2. Hufce
2.3. Podanie do wiadomości wyników wyborów

Podaję do wiadomości wyniki wyborów Zjazdu Hufca Warszawa-Żoliborz z dnia 20 czerwca 2019 r.:

Komenda Hufca Warszawa-Żoliborz
phm. Anna RUDZIŃSKA – komendantka hufca
phm. Barbara RÓŻALSKA – zastępczyni komendantki hufca
phm. Aleksandra WASIELEWSKA - skarbniczka hufca
hm. Diana CHMIELEWSKA – członkini komendy
phm. Anna GOŁĄB – członkini komendy
phm. Barbara OSOWSKA – członkini komendy.

Komisja Rewizyjna Hufca Warszawa-Żoliborz
hm. Dorota BRZUSKA-KAMODA – przewodnicząca komisji rewizyjnej hufca
pwd. Jan KUNICKI – wiceprzewodniczący komisji rewizyjnej hufca
hm. Wiktor JASIONOWSKI – członek komisji rewizyjnej hufca
phm. Alina WASIELEWSKA - członkini komisji rewizyjnej hufca
pwd. Joanna SKIBA - członkini komisji rewizyjnej hufca.

Sąd Harcerski Hufca Warszawa-Żoliborz
hm. Piotr BUCZEK – przewodniczący sądu harcerskiego hufca
hm. Dariusz BRZUSKA – członek sądu harcerskiego hufca
hm. Grzegorz CAŁEK – członek sądu harcerskiego hufca
hm. Agnieszka KALIŃSKA-BRZUSKA – członkini sądu harcerskiego hufca
hm. Hanna KOCERKA - członkini sądu harcerskiego hufca
hm. Paweł WESZPIŃSKI - członek sądu harcerskiego hufca.

3. Chorągiew
3.4. Mianowania
3.4.1. Na wniosek Komendanta Chorągwianej Szkoły Instruktorskiej „Iluminacja” dołączam do składu Komendy Szkoły phm. Macieja STAŃSKIEGO (Hufiec Warszawa-Żoliborz).

4. Rozwiązania i powołania sztabów, komisji, komend kursów
4.3. Rozwiązanie i powoływanie komend kursów

4.3.2. Rozwiązuję komendę kursu Przewodnikowskiego dla dorosłych „Meandry V” w składzie:
- hm. Dariusz BRZUSKA SOKK/269/2017 (Hufiec Warszawa-Żoliborz) – komendant kursu;
- hm. Agnieszka KALIŃSKA-BRZUSKA (Hufiec Warszawa-Żoliborz);

4.3.3. Rozwiązuję komendę kursu podharcmistrzowskiego dla dorosłych „Kaskady” w składzie:
- hm. Dariusz BRZUSKA SOKK/269/2017 (Hufiec Warszawa-Żoliborz);
- hm. Agnieszka KALIŃSKA-BRZUSKA SOKK/569/2016 (Hufiec Warszawa-Żoliborz).

4.3.4. Rozwiązuję komendę kursu drużynowych dla dorosłych „Delta” w składzie:
- hm. Agnieszka KALIŃSKA-BRZUSKA (Hufiec Warszawa-Żoliborz) - drużynowa kursu zuchowego;
- hm. Dariusz BRZUSKA (Hufiec Warszawa-Żoliborz) – drużynowy kursu harcerskiego i starszoharcerskiego;

12. Odznaczenia, pochwały, wyróżnienia
12.1. Odznaczenia
12.1.1. Nadaję medal „Dziękujemy Ci, druhu” z dniem 9 września 2018 r.:
- hm. Pawłowi BŁASIAKOWI (Hufiec Warszawa-Żoliborz).

12.2. Pochwały
12.2.1. Serdecznie dziękuję za zaangażowanie i przeprowadzenie zajęć na kursie dla kandydatów Wychowawców i Kierowników Wypoczynku Dzieci i Młodzieży:
- hm. Mateuszowi CHMIELEWSKIEMU (Hufiec Warszawa-Żoliborz);
- phm. Dorocie JAŚKIEWICZ (Hufiec Warszawa-Żoliborz);
- phm. Michałowi PIOTROWSKIEMU (Hufiec Warszawa-Żoliborz);

14. Inne
14.1. Informuję, że kurs drużynowych zuchowych dla dorosłych „Delta III” ukończyli:
- dh. Aleksandra WIERZCHOWSKA (Hufiec Warszawa-Żoliborz)

14.5. Informuję, że phm. Maciej STAŃSKI (Hufiec Warszawa-Żoliborz) dołączył do grona instruktorów Szkoły Instruktorskiej „Iluminacja”.

Czuwaj!

/-/ hm. Paulina GAJOWNIK

 

1. Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje
1.2.1 Na podstawie § 24 pkt 4 Statutu ZHP stwierdzam, że w związku z brakiem opłacenia podstawowej składki członkowskiej do dnia 20 czerwca 2019 r. ustało członkostwo w ZHP następujących instruktorów i osób pełniących funkcje instruktorskie:
· pwd. Aleksandra DĄBROWSKA
· pwd. Aleksandra GAWROŃSKA
· pwd. Olga JASKULSKA
· pwd. Julia LITWIN
· pwd. Alicja MAKUSZEWA
· pwd. Anna TROCHIMIUK
· pwd. Maciej WOJTYRA
· pwd. Marcin ŻYCZKOWSKI
· phm. Katarzyna BAKUŁA
· phm. Martyna JAROSIŃSKA
· phm. Jacek RADZYMIŃSKI
· phm. Jędrzej SKAWINA
· phm. Dorota WIELUŃSKA
· hm. Katarzyna PAWŁOWSKA
· hm. Piotr STANISŁAWSKI
· hm. Alicja TABASZEWSKA.

1.2.2 Na podstawie pkt 3 uchwały nr 13/XL Rady Naczelnej ZHP z dnia 17 czerwca 2018 r. w sprawie zasad ponownego ubiegania się o członkostwo ZHP przywracam członkostwo w ZHP następującym instruktorom:
· pwd. Olga JASKULSKA – z dniem 25.06.2019
· pwd. Aleksandra WIERZCHOWSKA – z dniem 25.06.2019
· phm. Jacek RADZYMIŃSKI.

1.2.3. Przywracam instruktorów wymienionych w punkcie 1.2.2. na funkcje pełnione przed utratą członkostwa w dniu 20 czerwca 2019 r., a wynikające z mianowania właściwym rozkazem komendanta Hufca ZHP Warszawa-Żoliborz.

2. Hufiec
2.1. Zwolnienia w komendzie hufca
2.1.1 Zwalniam hm. Michała MACIĄGA z funkcji retmana hufca. Ahoj! Dziękuję Ci Michale, za pełnioną służbę! Wypływaj na szerokie wody.

7. Mianowania instruktorów
7.1. Zamknięcia próby na stopień przewodniczki/przewodnika
7.1.1 Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 22 maja 2019 r. zamykam próbę, przyznaję stopień przewodniczki i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego druhnę Zuzannę KĄKOL (305).

7.5. Przyjęcie w poczet instruktorów
7.5.1 Z dniem 25 czerwca 2019 r. przyjmuję przewodnika Kacpra RYNIO (330) w poczet instruktorów ZHP.
7.5.2 Z dniem 30 czerwca 2019 r. przyjmuję przewodnika Mateusza CICHOWICZA (254) w poczet instruktorów ZHP.

13. Inne
13.1. Informuję, że druhna Antonina KOCERKA (423) ukończyła kurs przewodnikowski “Tunturi”.

Czuwaj!

(-) phm. Anna RUDZIŃSKA