Zaloguj

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Rozkaz L. 10/2019

Warszawa, 5 sierpnia 2019 r.

Rozkaz L. 10/2019

Wyjątki z rozkazu Komendantki Chorągwi L.8/2019 z dnia 29 lipca 2019 r.:

4. Rozwiązania i powołania sztabów, komisji, komend kursów
4.3. Rozwiązanie i powoływanie komend kursów
4.3.1. Powołuję Komendę Kursu „III Kąpiel Metodyczna” w składzie:
- hm. Michał MACIĄG (Hufiec Warszawa-Żoliborz);
- phm. Katarzyna WIŚNIEWSKA (Hufiec Warszawa-Żoliborz).

4.3.3. Powołuję Komendę Zlotu Harcerskiego Dziś Jest Pojutrze (Chorągiew Stołeczna ZHP):
- phm. Aleksandra WASIELEWSKA (Hufiec Warszawa-Żoliborz) – członkini komendy;

4.3.4. Rozwiązuję Komendę XVI Mistrzostw Ratowniczych Chorągwi Stołecznej ZHP w składzie:
- phm. Dorota JAŚKIEWICZ (Hufiec Warszawa-Żoliborz) – zastępczyni komendanta;

Czuwaj!

/-/ hm. Paulina GAJOWNIK

1. Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje
1.2.2. Na podstawie pkt 3 uchwały nr 26/XL Rady Naczelnej ZHP z dnia 20 stycznia 2019 r. w sprawie zasad ponownego ubiegania się o członkostwo ZHP przywracam członkostwo w ZHP następującym instruktorom:
· pwd. Julia LITWIN – z dniem 02.07.2019
· pwd. Jędrzej SKAWINA – z dniem 02.07.2019
· hm. Piotr STANISŁAWSKI – z dniem 04.07.2019
· phm. Martyna JAROSIŃSKA – z dniem 05.07.2019
· pwd. Alicja MAKUSZEWA – z dniem 12.07.2019
· pwd. Maciej WOJTYRA – z dniem 19.07.2019
· pwd. Anna TROCHIMIUK – z dniem 29.07.2019.

1.2.3. Przywracam instruktorów wymienionych w punkcie 1.2.2. na funkcje pełnione przed utratą członkostwa w dniu 20 czerwca 2019 r., a wynikające z mianowania właściwym rozkazem komendanta Hufca ZHP Warszawa-Żoliborz.

2. Hufiec
2.1. Zwolnienia w komendzie hufca
2.1.1. Zwalniam z funkcji Instruktorki od Akcji Zarobkowych i Zbiórek Publicznych phm. Agnieszkę KWIATKOWSKĄ. Dziękuję Ci, Agnieszko, za pełnioną służbę!

2.1.2 Zwalniam z funkcji namiestniczki namiestnictwa zuchowego hm. Dianę CHMIELEWSKĄ. Dziękuję Ci, Diano, za wieloletnią służbę!

2.2 Mianowania w komendzie hufca
2.2.1 Mianuję na funkcję namiestniczki namiestnictwa zuchowego phm. Martę MAJKOWSKĄ. Życzę powodzenia na nowej funkcji!

5. Szczepy, związki drużyn
5.3. Zwolnienia i mianowania w szczepach i związkach drużyn
5.3.1 Zwalniam z funkcji komendanta szczepu „Rzeka” hm. Mateusza CHMIELEWSKIEGO. Dziękuję Ci, Mateuszu, za pełnioną służbę!
5.3.2 Mianuję na funkcję komendanta szczepu „Rzeka” phm. Macieja STAŃSKIEGO. Życzę powodzenia na nowej funkcji!

7. Mianowania instruktorów
7.5. Przyjęcia w poczet instruktorów
7.5.1. Z dniem 9.08.2019 przyjmuję w poczet instruktorów ZHP pwd. Annę SKOŚKIEWICZ (128).

Czuwaj!

(-) phm. Anna RUDZIŃSKA