Zaloguj

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Rozkaz L. 11/2019

Warszawa, 2 września 2019 r.

Rozkaz L. 11/2019

Wyjątki z rozkazu Komendantki Chorągwi Stołecznej ZHP S2/2019 z dnia 13 sierpnia 2019 r.:

4. Rozwiązania i powołania sztabów, komisji, komend kursów
4.3. Rozwiązanie i powoływanie komend kursów
4.3.1. Rozwiązuję komendę Zlotu Harcerskiego „Dziś Jest Pojutrze” w 75. Rocznicę Powstania Warszawskiego (Chorągiew Stołeczna ZHP):
- phm. Aleksandra WASIELEWSKA (Hufiec Warszawa-Żoliborz) – członkini komendy;

Dziękuję Wam za pełnioną służbę, zaangażowanie i oddanie sprawie, szczególne podziękowania należą się komendantowi/koordynatorowi Zlotu – phm. Igorowi SAWICKIEMU.

12. Odznaczenia, pochwały, wyróżnienia
12.2.8. Serdecznie dziękuję za zaangażowanie i udzielam pochwały za pełnioną służbę podczas zabezpieczenia obchodów 75. Rocznicy Powstania Warszawskiego:
- hm. Markowi RUSZCZAKOWI (Hufiec Warszawa-Żoliborz) – koordynatorowi służb zabezpieczenia;
- phm. Maciejowi PIETRASZCZYKOWI (Hufiec Warszawa-Żoliborz);
- pwd. Alicji MAKUSZEWIE (Hufiec Warszawa-Żoliborz);
- dh. Julii KOCZOWSKIEJ-KRAWCZYK (Hufiec Warszawa-Żoliborz);
- dh. Karolowi NOWACKIEMU (Hufiec Warszawa-Żoliborz);
- dh. Jakubowi ŻUKOWSKIEMU (Hufiec Warszawa-Żoliborz);

12.2.9. Serdecznie dziękuję za zaangażowanie w zabezpieczenie medyczne Zlotu „Dziś Jest Pojutrze” oraz uroczystości 75. Rocznicy Powstania Warszawskiego:
- phm. Dorocie JAŚKIEWICZ (Hufiec Warszawa-Żoliborz);

Czuwaj!

/-/ hm. Paulina GAJOWNIK


Wyjątki z rozkazu Komendantki Chorągwi Stołecznej ZHP L.9/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 r.:

15. Sprostowania
15.1. Informuję, że w rozkazie 5/2019 z dnia 29 kwietnia w punkcie 5.1.1 błędnie sformułowano punkt o zamknięciu próby:

Było:
Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich zamykam próbę na stopień harcmistrza:
- phm. Mateuszowi CHMIELEWSKIEMU (Hufiec Warszawa-Żoliborz) – opiekun hm. Paweł BŁASIAK (Hufiec Warszawa-Żoliborz)

Powinno być:
Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich zamykam z wynikiem pozytywnym próbę i przyznaję stopień harcmistrza:
- phm. Mateuszowi CHMIELEWSKIEMU (Hufiec Warszawa-Żoliborz) – opiekun hm. Paweł BŁASIAK (Hufiec Warszawa-Żoliborz)

15.3. Informuję, że w rozkazie 8/2019 z dnia 29 lipca w punkcie 5.1.1 błędnie sformułowano punkt o zamknięciu próby:

Było:
Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich zamykam próbę na stopień harcmistrzyni:
- phm. Marta MODELSKA (Hufiec Warszawa-Centrum) – opiekunka hm. Agnieszka KALIŃSKA-BRZUSKA (Hufiec Warszawa-Żoliborz);

Powinno być:
Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich zamykam z wynikiem pozytywnym próbę i przyznaję stopień harcmistrzyni:
- phm. Marcie MODELSKIEJ (Hufiec Warszawa-Centrum) – opiekunka hm. Agnieszka KALIŃSKA-BRZUSKA (Hufiec Warszawa-Żoliborz);

Czuwaj!

/-/ hm. Paulina GAJOWNIK

1. Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje
1.2.1. Na podstawie pkt 3 uchwały nr 26/XL Rady Naczelnej ZHP z dnia 20 stycznia 2019 r. w sprawie zasad ponownego ubiegania się o członkostwo ZHP, przywracam członkostwo w ZHP następującym Instruktorom:
- pwd. Aleksandra DĄBROWSKA – z dniem 7 sierpnia 2019 r.

1.2.2. Przywracam instruktorów wymienionych w punkcie 1.2.1. na funkcje pełnione przed utratą członkostwa w dniu 20 czerwca 2019 r., a wynikające z mianowania właściwym rozkazem komendanta Hufca ZHP Warszawa-Żoliborz.

2. Hufiec
2.1. Zwolnienia w komendzie hufca
2.1.1. Rozwiązuję namiestnictwo harcerskie i zwalniam z jego składu następujące druhny i druhów:
- phm. Barbara RÓŻALSKA - namiestniczka;
- phm. Wojciech BRYGIDER – wicenamiestnik;
- phm. Kamila BYKOWSKA - wicenamiestniczka;
- phm. Ewelina BIEŃKA - członkini zespołu;
- pwd. Wiktoria JASIŃSKA - członkini zespołu;
- phm. Katarzyna ZAJĄCZKOWSKA - członkini zespołu;
- pwd. Urszula ŻUREK - członkini zespołu.

2.1.1. Rozwiązuję namiestnictwo starszoharcerskie i zwalniam z jego składu następujące druhny:
- phm. Katarzyna BAKUŁA;
- phm. Aleksandra WASIELEWSKA;
- phm. Anna GOŁĄB.

2.2. Mianowania w komendzie hufca
2.2.1. Powołuję Namiestnictwo harcerskie i starszoharcerskie i mianuję zespół namiestnictwa w składzie:
- phm. Barbara RÓŻALSKA – namiestniczka;
- phm. Anna GOŁĄB - wicenamiestniczka ds. starszoharcerskich;
- phm. Wojciech BRYGIDER – wicenamiestnik;
- phm. Katarzyna ZAJĄCZKOWSKA – wicenamiestniczka;
- phm. Ewelina BIEŃKA - członkini zespołu;
- phm. Kamila BYKOWSKA - członkini zespołu;
- pwd. Wiktoria JASIŃSKA - członkini zespołu;
- pwd. Urszula ŻUREK - członkini zespołu.

2.3. Powołania i rozwiązania sztabów, komisji i komend kursów
2.3.1. Powołuję Komendę Harcerskiego Startu 2019 w składzie:
- pwd. Katarzyna ŁUKSZA – komendantka;
- pwd. Natalia HELLICH – szefowa grupy programowej;
- dh. Marta PRZYGODZKA – szefowa biura;
- pwd. Aleksandra CHOJNACKA – kwatermistrzyni;
- pwd. Jan BRZOSTEK – członek grupy programowej;
- pwd. Natalia CICHOŃ – członkini grupy programowej;
- dh Mikołaj ŁUKASIEWICZ – członek grupy programowej;
- pwd. Martyna KUCHARSKA – członkini biura;
- dh. Agata RYCHLICA – członkini biura;

7. Mianowania instruktorów
7.5. Przyjęcie w poczet instruktorów
7.5.1. Z dniem 1 września 2019 r. przyjmuję w poczet instruktorów pwd. Martę LICHOŃ (123).

9. Przydział służbowy
9.1. Uzyskanie przydziału służbowego
9.1.1. Informuję, że druhna Sylwia DWURZYŃSKA uzyskuje przydział służbowy do Hufca ZHP Warszawa-Żoliborz.
9.1.2. Informuję, że druh Mariusz DWURZYŃSKI uzyskuje przydział służbowy do Hufca ZHP Warszawa-Żoliborz.

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
12.1. Dziękuję i udzielam pochwały za wzorową służbę podczas zabezpieczenia uroczystości związanych z 75. Rocznicą Powstania Warszawskiego druhowi Jakubowi ŻUKOWSKIEMU oraz pozostałym członkom 125 WDW HSG SDRI „Grom”.
12.2. Dziękuję i udzielam pochwały za wzorową służbę podczas zabezpieczenia uroczystości związanych z 75. Rocznicą Powstania Warszawskiego hm. Markowi RUSZCZAKOWI.
12.3. Dziękuję i udzielam pochwały za pomoc w organizacji gry miejskiej dla dzieci w ramach kampanii „Bezpieczny powrót do szkoły” podczas Targu Śniadaniowego na Żoliborzu i Mokotowie w dniach 31 sierpnia – 1 września następującym druhnom i druhom:
- phm. Barbarze OSOWSKIEJ (Komenda Hufca) – koordynatorce;
- pwd. Janowi MAŃKOWSKIEMU (Drużyna Reprezentacyjna, 254);
- pwd. Angelique PIRTTINEN (Hufiec Warszawa-Mokotów)
- dh. Barbarze UFLEWSKIEJ (128)
- dh. Amandzie KALINOWSKIEJ (253)
- dh. Marcie WYSZOMIERSKIEJ (253)
- dh. Karolinie PEKRUL (253)
- dh. Paulinie CHEN (253)
- dh. Aleksandrze KOPER (253)
- dh. Kamili KOZŁOWSKIEJ (253)
- dh. Aleksandrze SALWICKIEJ (253)
- dh. Katarzynie EKES (56)
- dh. Annie ALEKSANDROWICZ (252).

Czuwaj!

(-) phm. Anna RUDZIŃSKA