Zaloguj

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Rozkaz L. 13/2019

Warszawa, 17 października 2019 r.

Rozkaz L. 13/2019

1. Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje
1.2.2. Na podstawie pkt 3 uchwały nr 26/XL Rady Naczelnej ZHP z dnia 20 stycznia 2019 r. w sprawie zasad ponownego ubiegania się o członkostwo ZHP przywracam członkostwo w ZHP następującym instruktorom:
- pwd. Wiktorii JASIŃSKIEJ – z dniem 07.10.2019
- pwd. Kamilowi HERMANOWSKIEMU – z dniem 09.10.2019
- dh. Zuzannie KĄKOL – z dniem 09.10.2019
- phm. Kamili BYKOWSKIEJ – z dniem 09.10.2019
- pwd. Patrycji BYKOWSKIEJ – z dniem 09.10.2019
- pwd. Mateuszowi CICHOWICZOWI – z dniem 11.10.2019
- pwd. Justynie PIĘCIE – z dniem 14.10.2019
- pwd. Jędrzejowi SKAWINIE – z dniem 15.10.2019

1.2.3. Przywracam instruktorów wymienionych w punkcie 1.2.2. na funkcje pełnione przed utratą członkostwa w dniu 20 września 2019 r., a wynikające z mianowania właściwym rozkazem komendanta Hufca ZHP Warszawa-Żoliborz.

2. Hufiec
2.1. Zwolnienia w komendzie hufca
Zwalniam z funkcji instruktorów Żoliborskiej Szkoły Kadry Instruktorskiej następnujące druhny i druhów:
hm. Monika CZOKAJŁO - komendantka ŻSKI
phm. Urszula BIJOŚ - instruktorka ŻSKI
hm. Mateusz CHMIELEWSKI - instruktor ŻSKI
phm. Anna GOŁĄB - instruktorka ŻSKI
phm. Maciej STAŃSKI - instruktor ŻSKI

2.2 Mianowania w komendzie hufca
Mianuję na funkcje instruktorki Żoliborskiej Szkoły Kadry instruktorskiej:
phm. Barbara RÓŻALSKA – komendantka ŻSKI
phm. Agnieszka KWIATKOWSKA – instruktorka ŻSKI

2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów Rozwiązuję komendę kursu drużynowych harcerskich „Dewajtis” w składzie:
hm. Mateusz CHMIELEWSKI (SOKK/998/2018) – komendant kursu
pwd. Wiktoria JASIŃSKA – członkini komendy
pwd. Anna KOZŁOWSKA – członkini komendy
hm. Wiktor MARACEWICZ (ZHR) – członek komendy
phm. Elżbieta PINDELSKA (Hufiec Warszawa Mokotów) – członkini komendy

8. Zaliczenie służby instruktorskiej
8.1 Zaliczam służbę instruktorską za rok harcerski 2018/2019 następującym druhnom i druhom:

hm Alicja OLESIEJUK

hm Diana CHMIELEWSKA

hm Dorota BRZUSKA-KAMODA

hm Hanna GADAJ-PIETRASIK

hm Hanna KOCERKA

hm Jacek KOCERKA

hm Jarosław SZYMANIAK

hm Małgorzata KOWALSKA

hm Marcin BEDNARSKI

hm Marek RUSZCZAK

hm Maria SOKOŁOWSKA

hm Michał MACIĄG

hm Monika CZOKAJŁO

hm Paweł BŁASIAK

hm Paweł WESZPIŃSKI

hm Piotr BUCZEK

hm Piotr STANISŁAWSKI

hm Radosław MOREK

hm Rafał ZAJĄCZKOWSKI

hm Sławomir OTAP

phm Agnieszka BARANOWSKA-MOREK    

phm Aleksandra KOZUBSKA

phm Aleksandra WASIELEWSKA

phm Anna GOŁĄB

phm Anna KOWALCZYK

phm Anna RUDZIŃSKA

phm Artur JAWORSKI

phm Barbara DOBRZYŃSKA

phm Barbara RÓŻALSKA

phm Dorota JAŚKIEWICZ

phm Dorota WIELUŃSKA

phm Ewa MOSTOWSKA

phm Ewelina BIEŃKA

phm Filip STOJANOW

phm Kamila BYKOWSKA

phm Karina WIECZOREK

phm Karolina KUŚMIERCZYK

phm Katarzyna STOJANOW

phm Katarzyna TRADOWSKA

phm Katarzyna WIŚNIEWSKA

phm Katarzyna ZAJĄCZKOWSKA      

phm Konrad RACZYK

phm Maciej STAŃSKI

phm Maciej KRÓL

phm Małgorzata BRZUSKA

phm Marcin CHMIELEWSKI

phm Marta MAJKOWSKA

phm Michał GRZEŚLAK

phm Piotr MOSTOWSKI

phm Sebastian MEITZ

phm Tomasz BERDOWSKI

phm Wojciech BRYGIDER

pwd Agnieszka DOŁOWA

pwd Agnieszka KOTLIŃSKA

pwd Agnieszka LEKSOWSKA

pwd Alicja MAKUSZEWA

pwd Anna KOZŁOWSKA

pwd Beata ŁODZIŃSKA

pwd Damian PAWŁOWSKI

pwd Grzegorz MURDZA

 


pwd Grzegorz RYBAK

pwd Jakub BATORY

pwd Jan BRZOSTEK

pwd Jan MAŃKOWSKI

pwd Jerzy KAMIŃSKI

pwd Jędrzej SKAWINA

pwd Joanna SIATECKA

pwd Justyna PIĘTA

pwd Kacper RYNIO

pwd Kamil HERMANOWSKI

pwd Katarzyna ŁUKSZA

pwd Krzysztof OKUNIEWSKI

pwd Krzysztof PAWLUK

pwd Magdalena KRZAK

pwd Małgorzata BOROWSKA

pwd Marcin MAKOWIECKI

pwd Marek SZLIFIERSKI

pwd Marianna IREK

pwd Mateusz CICHOWICZ

pwd Matylda TROJANOWSKA

pwd Mikołaj PRZYGODZKI

pwd Monika RACZYK

pwd Olga JASKULSKA

pwd Renata RZECHUŁA

pwd Ryszard ŻDANUK

pwd Sebastian SKIBA

pwd Stanisław RAKOWSKI

pwd Urszula ŻUREK

pwd Weronika PAWLAK

 

 

 

 

12.Odznaczenia, pochwały, wyróżnienia
12.2.8 Serdecznie dziękuję za zaangażowanie i udzielam pochwały za pełnioną służbę podczas Alertu Pamięci:
Konradowi MICHALSKIEMU (Po Drodze)

14. Sprostowania
14.1. Informuję, że w rozkazie L12/2019 z dnia 7 października 2019 r. w punkcie 1.2.1. błędnie podano nazwiska osób, które nie opłaciły podstawowej składki członkowskiej:
- hm. Ewa MACKIEWICZ
- hm. Marek RUSZCZAK Przepraszamy za pomyłkę.

14.2 Informuję, że w rozkazie L12/2019 z dnia 7 października 2019 r. w punkcie 3.3 błędnie podano stopień instruktorski
Było: - Z dniem 7 października 2019 r. zwalniam phm. Wiktorię Jasińską z funkcji drużynowej 123 WDH „Aventura”
Powinno być: - Z dniem 7 października 2019 r. zwalniam pwd. Wiktorię Jasińską z funkcji drużynowej 123 WDH „Aventura”

14.3 Informuję, że w rozkazie L.12/2019 z dnia 7.10.2019 w pkt. 13.1. w wierszu 3. błędnie podano nazwisko zainteresowanej. Było: "Podaję do wiadomości, że kurs drużynowych zuchowych „Ingonyama” ukończyły następujące osoby: (…) Marta ROMAŃCZYK (423)". Powinno być: (...) "Podaję do wiadomości, że kurs drużynowych zuchowych „Ingonyama” ukończyły następujące osoby: (...)Marta ROMAŃCZUK (423)"

Czuwaj!

(-) phm. Anna Rudzińska