Zaloguj

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Rozkaz L. 14/2019

Warszawa, 28 października 2019 r.

Rozkaz L. 14/2019

Wyjątki z rozkazu Naczelniczki L.8/2019 z dnia 7 sierpnia 2019 r.

3. Główna Kwatera
3.2. Mianowania
3.2.2. Mianuję na funkcję instruktorów Wydziału ds. Szczepów następujących druhów:
- hm. Piotra BUCZKA – Chorągiew Stołeczna.

Czuwaj!

hm. Anna Nowosad

Wyjątki z rozkazu komendantki chorągwi L.10/2019 z dnia 30 września 2019 r.

4. Powołania i rozwiązania sztabów, komisji, komend kursów
4.3. Powołania i rozwiązania komend kursów

4.3.5. Rozwiązuję Komisję Grantu Programowego HAL 2019 w składzie:
- hm. Diana CHMIELEWSKA (Hufiec Warszawa-Żoliborz);

4.3.6. Powołuję komendę warsztatów dla Szefów Harcerskich Klubów Ratowniczych w składzie:
– phm. Dorota JAŚKIEWICZ (Hufiec Warszawa-Żoliborz);

4.3.7. Powołuję komendę Kursu Kadry Kształcącej „Wrota” w składzie:
– hm. Michał MACIĄG ZOKK/714/2019 (Hufiec Warszawa-Żoliborz);
- phm. Aleksandra KOZUBSKA (Hufiec Warszawa-Żoliborz);
- phm. Maciej STAŃSKI (Hufiec Warszawa-Żoliborz);

4.3.8. Z dniem 23 września 2019 r. powołuję komendę kursu podharcmistrzowskiego „Opus Magnum” w składzie:
– phm. Aleksandra KOZUBSKA SOKK/275/2018 (Hufiec Warszawa-Żoliborz) - komendantka;
- hm. Diana CHMIELEWSKA SOKK/852/2017 (Hufiec Warszawa-Żoliborz);
- phm. Anna GOŁĄB BOKK/1050/2017 (Hufiec Warszawa-Żoliborz);
- phm. Aleksandra WASIELEWSKA BOKK/1041/2017 (Hufiec Warszawa-Żoliborz);

12. Odznaczenia, pochwały, wyróżnienia
12.2. Pochwały
12.2.1. Serdecznie dziękuję za zaangażowanie i udzielam pochwały za stawienie się na Alercie Pamięci w 80. Rocznicę przejścia ZHP do konspiracji:
- Reprezentacji Hufca Warszawa-Żoliborz;

12.2.2. Serdecznie dziękuję za zaangażowanie i udzielam pochwały za bycie opiekunem szkół, w których nocowali uczestnicy Alertu Pamięci w 80. Rocznicę przejścia ZHP do konspiracji:
- hm. Jarosławowi SZYMANIAKOWI (Hufiec Warszawa-Żoliborz);
- phm. Filipowi STOJANOWOWI (Hufiec Warszawa-Żoliborz);
- dh. Adrianowi KALI (Hufiec Warszawa-Żoliborz);

14. Inne
14.1. Informuję, że Kurs Namiestników „Latarnia Morska 2019” ukończyli:
- phm. Anna GOŁĄB (Hufiec Warszawa-Żoliborz);
- phm. Barbara RÓŻALSKA (Hufiec Warszawa-Żoliborz);
- phm. Anna RUDZIŃSKA (Hufiec Warszawa-Żoliborz);
- phm. Maciej STAŃSKI (Hufiec Warszawa-Żoliborz);
- phm. Katarzyna ZAJĄCZKOWSKA (Hufiec Warszawa-Żoliborz);

Czuwaj!

hm. Paulina Gajownik

Wyjątki z rozkazu komendantki chorągwi L.11/2019 z dnia 28 października 2019 r.

4. Rozwiązania i powołania sztabów, komisji, komend kursów
4.3. Rozwiązanie i powoływanie komend kursów
4.3.2. Rozwiązuję komendę warsztatów dla Szefów Harcerskich Klubów Ratowniczych w składzie:
– phm. Dorota JAŚKIEWICZ (Hufiec Warszawa-Żoliborz);

4.3.4. Powołuję Komendę Kursu Przewodnikowskiego 35+ „Meandry VI” w składzie:
- hm. Dariusz BRZUSKA SOKK/269/2017 (Hufiec Warszawa-Żoliborz) – komendant kursu;
- hm. Agnieszka KALIŃSKA-BRZUSKA (Hufiec Warszawa-Żoliborz);
- hm. Piotr STANISŁAWSKI (Hufiec Warszawa-Żoliborz);

5. Mianowania Instruktorów
5.5. Przyjęcie w poczet instruktorów
5.5.1. Po pozytywnej weryfikacji stopnia przez Chorągwianą Komisję Stopni Instruktorskich przyjmuję w poczet instruktorów:
- hm. Ewę CIOSEK (Hufiec ZHP Warszawa-Żoliborz).

8. Zaliczanie służby instruktorskiej
8.1. Zaliczam służbę instruktorską za rok harcerski 2018/2019 następującym komendantkom i komendantom hufców:
- phm. Annie RUDZIŃSKIEJ – komendantce Hufca Warszawa-Żoliborz;

12. Odznaczenia, pochwały, wyróżnienia
12.2.1. Udzielam pochwały za wzorowe przygotowanie dokumentacji i terminowe rozliczenie
Harcerskiej Akcji Letniej 2019 następującym komendantom i kwatermistrzom obozów:
- phm. Annie RUDZIŃSKIEJ i pwd. Michałowi BUDZIŃSKIEMU;
- hm. Ewie MACKIEWICZ i pwd. Jerzemu KAMIŃSKIEMU;
- phm. Ewelinie BIEŃCE i pwd. Marcinowi MAKOWIECKIEMU;
- phm. Filipowi STOJANOWOWI i pwd. Janowi KUNICKIEMU;
- phm. Katarzynie STOJANOW, pwd. Elżbiecie MOLEDZIE i phm. Filipowi STOJANOWOWI;
- pwd. Marcinowi MAKOWIECKIEMU i pwd. Maciejowi WOJTYRZE;
- hm. Marii SOKOŁOWSKIEJ i pwd. Marcinowi WOŹNIAKOWI;
- hm. Małgorzacie KOWALSKIEJ, phm. Pawłowi BŁOŃSKIEMU i pwd. Joannie SKIBIE;
- pwd. Weronice PAWLAK i pwd. Janowi KUNICKIEMU;
- hm. Mateuszowi CHMIELEWSKIEMU i phm. Annie RUDZIŃSKIEJ;

Czuwaj!

hm. Paulina Gajownik

1. Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje
1.2.2. Na podstawie pkt 3 uchwały nr 26/XL Rady Naczelnej ZHP z dnia 20 stycznia 2019 r. w sprawie zasad ponownego ubiegania się o członkostwo ZHP przywracam członkostwo w ZHP następującym instruktorom:
- hm. Radosławowi MORKOWI – z dniem 21.10.2019 r.
- phm. Agnieszce BARANOWSKIEJ-MOREK – z dniem 21.10.2019 r.
- phm. Aleksandrowi ŁOSKOWI – z dniem 21.10.2019 r.

1.2.3. Przywracam instruktorów wymienionych w punkcie 1.2.2. na funkcje pełnione przed utratą członkostwa w dniu 20 września 2019 r., a wynikające z mianowania właściwym rozkazem komendanta Hufca ZHP Warszawa-Żoliborz.

2. Hufiec
2.2. Powołania i rozwiązania sztabów, komisji i komend
2.3.1. Rozwiązuję komendę kursu drużynowych zuchowych “Ingonyama” w składzie:
- hm. Diana CHMIELEWSKA (SOKK/852/2017) - komendantka kursu
- phm. Małgorzata BRZUSKA
- phm. Zofia GUDASZEWSKA
- phm. Martyna JAROSIŃSKA
- phm. Marta MAJKOWSKA
- phm. Barbara OSOWSKA
- pwd. Agnieszka DOŁOWA

3. Gromady i drużyny
3.2. Zmiany organizacyjne
3.2.1. Podaję wykaz gromad i drużyn, które zatwierdziły plany pracy i kontynuują działanie w roku 2018/2019:

Gromady zuchowe:

- 56 WGZ Włóczykije – drużynowy pwd. Krzysztof PAWLUK

- 77 WGZ Smokosmyki – drużynowa phm. Alina WASIELEWSKA

- 120 WGZ Piorun – drużynowa pwd. Magdalena BIELECKA

- 123 WGZ Gwiezdna Gromada – drużynowa pwd. Wanda WOŹNICKA

- 126 WGZ Słowianie – drużynowa pwd. Martyna KUCHARSKA

- 128 WGZ Lwy – drużynowa pwd. Anna SKOŚKIEWICZ

- 252 WGZ Przyjaciele Kubusia Puchatka – drużynowa pwd. Katarzyna ŁUKSZA

- 254 WGZ Borostwory – drużynowa pwd. Joanna SKIBA

- 254 WGZ Dębowa Brać – drużynowa pwd. Natalia CICHOŃ

- 254 WGZ Leśne Duszki – drużynowa phm. Zofia GUDASZEWSKA

- 305 WGZ Załoga Wiktorii – drużynowa pwd. Zuzanna KĄKOL

- 368 WGZ Minionki – drużynowa pwd. Aleksandra WIERZCHOWSKA

- 368 WGZ Wataha – drużynowa pwd. Aleksandra WIERZCHOWSKA

- 423 WGZ Bajowa Gromada – drużynowa hm. Elżbieta ŻUCHOWICZ

- 423 WGZ Odkrywcy Słonecznych Promyków – drużynowa pwd. Agnieszka DOŁOWA

Drużyny harcerskie

- 56 WDH Brzask – drużynowa pwd. Anna KOZŁOWSKA

- 77 WDH Viva Rosa – drużynowa pwd. Marta BANEK

- 79 WWDH Alpha – drużynowy pwd. Michał TROCHIMIUK

- 119 WDH Immortales – drużynowy pwd. Michał STĘPNIEWSKI

- 121 WDH Feniks – drużynowy hm. Michal PIOTROWSKI

- 123 WDH Aventura – drużynowa pwd. Marta LICHOŃ

- 126 WDH Aurinko Vene – drużynowy pwd. Stanisław RAKOWSKI

- 128 WDH Invicta – drużynowy pwd. Krzysztof OKUNIEWSKI

- 252 WDH Pod Zielonym Smokiem – drużynowa pwd. Joanna BOJANOWICZ

- 254 WDH Matecznik – drużynowy hm. Dariusz BRZUSKA

- 305 WDH Oceania – drużynowa pwd. Martyna TROJANOWSKA

- 423 WDH Poszukiwacze Przygód – drużynowa phm. Kamila BYKOWSKA

- 56 WDS Ignis – drużynowa pwd. Agnieszka LEKSOWSKA

- 77 WDS Ellada – drużynowa pwd. Helena DOBAK

- 123 WDS Za Horyzontem – drużynowa pwd. Monika MAJKOWSKA

- 253 WDS Liberis Libertatis – drużynowa pwd. Weronika KUBICKA

- 305 WDS Połominy – drużynowy phm. Paweł KOTARBIŃSKI

- 305 WDS Rzeka – drużynowa pwd. Anna WOJTYRA

- 56 WDW Nieprzemakalni – drużynowa phm. Anna RUDZIŃSKA

- 125 WDW HSG SDRI Grom im. gen. bryg. S. Petelickiego i ppłk. J. Bartosiaka – drużynowy phm. Maciej PIETRASZCZYK

- 127 WDW Plejady – drużynowa pwd. Weronika PAWLAK

- 254 WDW Płomienie – drużynowa phm. Aleksandra WASIELEWSKA

- 330 WDW Quantum Satis – drużynowy phm. Maciej STAŃSKI

- 423 WDW Granaty – drużynowy pwd. Jan KUNICKI

3.2.2. W związku z nieukończeniem okresu próbnego, rozwiązuję próbą 128 WDS i zwalniam z funkcji jej drużynowego pwd. Krzysztofa OKUNIEWSKIEGO.

3.2.3. Podaję wykaz klubów specjalnościowych, które zatwierdziły plany pracy i kontynuują działanie w roku 2018/2019:

- Harcerski Klub Łączności SP5ZHJ “Kawiarenka pod globusem” – kierownik klubu hm. Piotr STANISŁAWSKI

- Harcerski Klub Łączności SP5ZIP im. hm. Wacława Łukaszewicza SP5WL – kierownik klubu hm. Jarosław SZYMANIAK

- Harcerski Klub Łączności SP5ZHH – kierownik klubu hm. Paweł WESZPIŃSKI

3.3. Mianowania i powołania drużynowych
3.3.1. Z dniem 21 października 2019 r. zwalniam z funkcji drużynowego 56 WDS Ignis pwd. Michała BUDZIŃSKIEGO. Dziękuję Ci, Michale, za pełnioną służbę!

3.3.2. Z dniem 21 października 2019 r. mianuję na funkcję drużynowej 56 WDS Ignis pwd. Agnieszkę LEKSOWSKĄ.

3.3.3. Z dniem 21 października 2019 r. zwalniam z funkcji drużynowej 79 WWDH Alpha pwd. Annę TROCHIMIUK. Dziękuję Ci, Aniu, za pełnioną służbę!

3.3.4. Z dniem 21 października 2019 r. mianuję na funkcję drużynowego 79 WWDH Alpha pwd. Michała TROCHIMIUKA.

3.3.5. Zwalniam z funkcji drużynowej 126 WDH Aurinko Vene pwd. Aleksandrę CHOJNACKĄ. Dziękuję Ci, Olu, za pełnioną służbę!

3.3.6. Mianuję na funkcję drużynowego 126 WDH Aurinko Vene pwd. Stanisława RAKOWSKIEGO.

3.3.7. Zwalniam z funkcji drużynowego 368 WGZ Minionki pwd. Marcina WOŹNIAKA. Dziękuję Ci, Marcinie, za pełnioną służbę!

3.3.8. Mianuję na funkcję drużynowej 368 WGZ Minionki pwd. Aleksandrę WIERZCHOWSKĄ.

7. Mianowania instruktorów
7.2. Zamknięcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika
7.2.1. Na Wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 23 października zamykam próbę, przyznaję stopień przewodniczki i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego dh. Annę ALEKSANDROWICZ (252)

7.2.2. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich zamykam próbę na stopień przewodnika z wynikiem negatywnym druhowi Maurycemu MATAŁOWSKIEMU (Po Drodze).

7.2.3 Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich zamykam próbę na stopień przewodnika z wynikiem negatywnym druhnie Jagodzie JUREK (121).

7.2.4. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich zamykam próbę na stopień przewodnika z wynikiem negatywnym druhowi Piotrowi GLIŃSKIEMU.

7.5. Przyjęcie w poczet instruktorów
7.5.1 Po pozytywnej weryfikacji stopnia przez Hufcową Komisję Stopni Instruktorskich przyjmuję w poczet instruktorów phm. Sylwię DWURZYŃSKĄ.

7.5.2. Po pozytywnej weryfikacji stopnia przez Hufcową Komisję Stopni Instruktorskich przyjmuję w poczet instruktorów pwd. Mariusza DWURZYŃSKIEGO.

8. Zaliczenie służby instruktorskiej
8.1. Zaliczam służbę instruktorską za rok 2018/2019 następującym druhnom i druhom:

- hm. Dariusz BRZUSKA
- pwd. Patrycja BYKOWSKA
- hm. Grzegorz CAŁEK
- pwd. Aleksandra CHOJNACKA
- hm. Mateusz CHMIELEWSKI
- pwd. Natalia CICHOŃ
- hm. Wiktor JASIONOWSKI
- pwd. Aleksandra DĄBROWSKA
- hm. Agnieszka KALIŃSKA-BRZUSKA  
- pwd. Helena DOBAK
- hm. Ewa MACKIEWICZ
- pwd. Natalia HELLICH
- hm. Radosław MOREK
- pwd. Wiktoria JASIŃSKA
- hm. Michał PIOTROWSKI
- pwd. Wiktoria KOLECKA-MAJEWICZ
- hm. Elżbieta ŻUCHOWICZ
- pwd. Weronika KUBICKA
- phm. AgnieszkaBARANOWSKA-MOREK      

- pwd. Jan KUNICKI
- pwd. Martyna KUCHARSKA
- phm. Urszula BIJOŚ
- pwd. Agnieszka LEKSOWSKA
- phm. Paweł BŁOŃSKI
- pwd. Marta LICHOŃ
- phm. Zofia GUDASZEWSKA
- pwd. Julia LITWIN
- phm. Paweł KOTARBIŃSKI
- pwd. Ewa ŁAPIŃSKA
- phm. Maciej KRÓL
- pwd. Monika MAJKOWSKA
- phm. Aleksandra KUREK
- pwd. Justyna MAKOWSKA
- phm. Agnieszka KWIATKOWSKA    
- pwd. Elżbieta MOLEDA
- phm. Aleksander ŁOSEK
- pwd. Joanna SKIBA
- phm. Maciej PIETRASZCZYK


- pwd. Anna SKOŚKIEWICZ
- phm. Marta STAWSKA
- pwd. Michał STĘPNIEWSKI
- phm. Alina WASIELEWSKA
- pwd. Mateusz STRZELCZYK
- phm. Karina WIECZOREK
- pwd. Anna TROCHIMIUK
- phm. Adam WIŚNIEWSKI
- pwd. Michał TROCHIMIUK
- pwd. Marta BANEK
- pwd. Martyna TROJANOWSKA
- pwd. Maciej BATORY
- pwd. Aleksandra WIERZCHOWSKA
- pwd. Magdalena BIELECKA
- pwd. Anna WOJTYRA
- pwd. Joanna BOJANOWICZ
- pwd. Marcin WOŹNIAK

 

 

13. Inne
13.1. Informuję, że kurs drużynowych harcerskich i starszoharcerskich „Dewajtis” ukończyli i ukończyły:
- dh. Anna ALEKSANDROWICZ (252)
- dh. Gabriela GOLEŃSKA (Hufiec Podkrakowski)
- dh. Zuzanna KŁOSZEWSKA (Hufiec Puławy)
- dh Julian KOCERKA (423)
- dh. Pola KOCHAN (56)
- dh Mikołaj ŁUKASIEWICZ (423)
- dh. Zuzanna PAWLAK (305)
- dh. Sandra SĘKOWSKA (Hufiec Mińsk Mazowiecki)
- dh Cyprian SIWY (119)
- dh Maksymilian SŁOWIKOWSKI (Hufiec Warszawa-Centrum)
- dh. Helena STAŃCZYK (Hufiec Warszawa-Mokotów)
- dh Wiktor STRZAŁKOWSKI (423)
- dh. Katarzyna WACH (Hufiec Warszawa Praga-Północ)

13.2. Informuję, że staż w namiestnictwie harcerskim i starszoharcerskim rozpoczęła pwd. Joanna BOJANOWICZ (252).

14. Sprostowania
14.1. Informuję, że w rozkazie 13/2019 z dnia 17 października 2019 r. w punkcie 8.1 błędnie zaliczono służbę następującym druhnom i druhom:
- hm. Hanna GADAJ-PIETRASIK
- hm. Radosław MOREK
- phm. Agnieszka BARANOWSKA-MOREK
- phm. Anna RUDZIŃSKA
- pwd. Mikołaj PRZYGODZKI.

14.2. Informuję, że w rozkazie 13/2019 z dnia 17 października 2019 r. w punkcie 8.1 błędnie podano stopień instruktorski:
Było: - hm. Monika CZOKAJŁO
Powinno być: - phm. Monika CZOKAJŁO.

 

Czuwaj!

(-) phm. Anna Rudzińska