Zaloguj

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Zjazd Sprawozdawczy Hufca - 25 listopada 2017 r.

Tu niedługo pojawią się sprawozdania władz hufca oraz projekty regulaminu i porządku obrad zbliżającego się Zjazdu Sprawozdawczego Hufca.
Jeśli zostaną zaproponowane projekty uchwał, również będziemy je tutaj udostępniać.